-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2007 ajandası çıkmıştır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2007 yılı ajandaları çıkmıştır. 2006 yılı da dahil olmak üzere geçmiş dönemlere ait aidat borcu olmayan üyelerimiz Şubemizden imza karşılığı ajandalarını temin edebilirler.
İşyeri Temsilcilik sayısını artırmaya devam ediyoruz…

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kamu ve Özel sektörde oluşturulan 45 işyeri temsilciliğinin yanı sıra diğer kamu kurumları ve özel firmalar bünyesinde çalışan mimar verilerine ulaşarak işyeri temsilcilik sayısını artırılmayı kurgulamaktadır.

Seçimi yapılan kamu ve özel sektör’deki işyeri temsilciliğine;

TEDAŞ Emlak ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nde  Sayın Kemal Akarçay, T.C.Türk Standartları Enstitüsü’nde  Sayın Nazan Kullukçu ve Sayın Berna Işıker,  Eczacıbaşı İntema’da ise Sayın Dilek Süzal ve Sayın Burcu Binboğa seçilmiştir.

 

Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlerndirme Fikir Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Barosu geleceğin mimarlık kültürünün yaratıcısı olan mimarlık öğrencilerinin katılımıyla Kent Düşleri kapsamında ilk fikir yarışmasının temasını, Ankara’nın şu anda boş olan mekanlarından, kent tarihinde ve yaşamında önemli bir yeri olan, “Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi” olarak belirlemiştir. Yarışma, mimarlık öğrencilerinin kent yaşamına ilişkin ideallerinin toplumla paylaşılması ve fikirlerinin uygulanabileceği ortamların yaratılması, kamu alanlarının gelişimi, sürdürülebilir tasarım ve yapı tekniklerinin kullanılmasına öncülük yapacak şekilde değerlendirilmesi, mimarlığın toplumsallaşması, kent içerisindeki tarihsel mekânların işlevlerinin tartışılarak tarihi çevrelerin korunması ve yeniden kullanılması duyarlılığının teşvik edilmesini de amaçlamaktadır. Yarışma 2 ayrı kategoride (mimarlık lisans ve mimarlık yüksek lisans öğrenimi), ulusal, serbest ve tek kademeli olarak düzenlenmiştir. Yarışma için son kayıt tarihi 12 mart 2007, Proje teslim tarihi 13 nisan 2007.


Mamak Bölgesindeki Mimarlarla Toplantı

Mamak bölgesinde iş yapan mimarlarla Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu ,sorunların çözümü konusunda bir araya geldi.Mesleki denetim uygulanmasında karşılaşılan sorunların görüşüldüğü toplantıda, mesleki denetim yaptırmayan mimarlara yönelik yapılacak uygulamalar üzerine görüşler belirtildi. Belediye , Oda ve mimarların ilçenin mimari gelişimini tartışacakları ve çözüm önermeleri arayacakları Mamak ilçe buluşması organizasyonu için komisyon oluşturuldu.


 

İller Bankasi Anonim Şirketi hakkında kanun tasarısı meclis gündeminden geri çekilmelidir!

TMMOB, İller Bankası'nın özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, merkezi Ankara'da bulunan İlbank unvanlı, bir kalkınma ve yatırım bankasına dönüştürülmesini amaçlayan yasa tasarısıyla ilgili 18 Ocak 2007 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Siyasal iktidarca hazırlanarak TBMM gündemine sokulan kanun tasarısı kapsamında İller Bankası'nın, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, merkezi Ankara'da bulunan İlbank unvanlı, bir kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyet vereceği belirtilmekte; Banka'nın, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşların finansman ihtiyacını karşılayacak, mahalli hizmetlere yönelik proje geliştirecek, danışmanlık hizmeti verecek bir kurum haline dönüştürüleceği dile getirilmektedir.


Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Çalışmaları devam ediyor.

Mimarlar Odası bünyesinde başlatılmış olan Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi çalışmaları üyelerimizin mimarlık alanında mesleki gelişimlerini sağlamak ve 2007 yılı itibariyle sicillerine işlenecek çalışmaların ön hazırlıklarını tamamlama aşamasındadır. Bu çalışmaların ODTÜ-SEM (Sürekli Eğitim Merkezi) ve diğer üniversiteler ve kurumlarla birlikte yürütülmesi öngörülmektedir.

Eğitim başlıklarının yeni mezun mimarların ihtiyaçlarına yönelik ve eğitime en çok ihtiyaç duyulan konulara göre oluşturulması hedeflenmiştir.


 

[MİM/sis] resmi yayında

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [MİM/ağ]’ın bir bileşeni olarak tasarlanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sesli İleti Servisi [MİM/sis], 20 Temmuz 2006 tarihinde internet üstünden deneme yayınına geçmiştir.

Ana akım bir radyo özelliği taşımayan ancak Odamız için alternatif bir yayıncılık ortamı olma özelliğine sahip [MİM/sis]; Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 51. kuruluş yıldönümü olan 25 Aralık 2006 tarihinde yayına başlamıştır.


Kültür Ataşeleri İle Toplantı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi,39.dönem çalışma programı çerçevesinde, ülkelerarası ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı mimarlık kültürünün paylaşılması hedefiyle elçiliklerin kültür ataşeleriyle bir toplantı gerçekleştirerek dönem sonuna kadar ülkelerin kendi kültürlerini tanıtacaklarını, mimarlık kültürünü paylaşacakları ve uluslar arası sergilerin yapılacağı bir dizi etkinlik planlandı.


 

Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve sonuçta oluşan bilgilerin çeşitli araçlarla kamuoyunun bilgisine sunulmasının amaçlandığı Bina Kimlikleri ve Envanteri projesi Cumhuriyetin ilk 50 yılı ile ilgili çalışmalarını kamuoyuna gerek sergi gerek katalog yoluyla
ulaştırmıştır. Yeni dönemde ise bu çalışmanın envanter kısmına ağırlık verilerek, hazırlanacak olan mimarlık rehberine kaynak oluşturması planlanmaktadır. Bu amaçla; proje müellifi olduğunuz, Ankara ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi etkinlik alanı ( Düzce, Kdz.Ereğli, Çaycuma, Zonguldak, Bartın, Devrek, Karabük, Bolu, Çankırı, Tosya, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sarıkaya, Sivas, Malatya,Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Erzurum) içerisinde bulunan yapılarınız ile ilgili olarak Binanın Adı, Özgün İşlevi, Proje ve Yapım Tarihi vb. künye bilgileri ile birlikte binaya ait, belge ve dokümanları (binaya ait fotoğraflar (eski-güncel) ve projeleri dijital kopya olarak, eğer olamaz ise Şube tarafından dijital kopyası alınmak üzere orjinal evrak olarak) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletmenizden mutluluk duyacağız.


2007 Yılı Ödentileri belirlendi

Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Kasım 2006 tarihli ve 40/13–3 sayılı kararı ile 1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi. 


[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

ŞUBAT 2007
Meslekte Dönüşüm (Eğitim+Uygulama)

NİSAN 2007
Tasarım ve Temsil Teknolojisi

HAZİRAN 2007
Kent ve Estetik

AĞUSTOS 2007
Kent ve Suç (Kentsel suçlar ve mekansal bağlantıları)

EKİM 2007
Mimarlık ve Siyaset

ARALIK 2007
39. Dönem süresince yayınlanan dosyaların değerlendirmesi


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Ankara Tarihi Kent Merkezi Mimarlık Rehberi Çalışma Grubu Toplantısı
Tarih:13.02.2007
Saat:17.00
Yer: Mimarlar Odası

Kent Görüntüleme Merkezi Toplantısı
Tarih:13.02.2007
Saat:12.00
Yer: Mimarlar Odası

İşyeri Temsilciliği Seçimi
Tarih:13.02.2007
Saat:14.00
Yer: Karayolları Genel Müdürlüğü

Bina Kimlikleri ve Envanteri Toplantısı
Tarih:14.02.2007
Saat:18.30
Yer: Mimarlar Odası

Mimar Sinan Haftası Çalışma Grubu
Tarih: 14.02.2007
Saat:17.00
Yer: Mimarlar Odası

AKM Alanları Toplantısı
Tarih: 15.02.2007
Saat:18.30
Yer: Mimarlar Odası

Elçiliklerin Kültür Ataşeleri ile toplantı
Tarih:15.02.2007
Saat:12.00
Yer: Mimarlar Odası

Yeni Mezun Mimarlar ile toplantı
Tarih:16.02.2007
Saat:12.00
Yer: Mimarlar Odası

Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi
Tarih:17.02.2007
Saat:10.00
Yer: Mimarlar Odası

SMGM toplantısı
Tarih:17.02.2007
Saat:10.00
Yer: Mimarlar Odası

AOÇ Danışma Kurulu gerçekleştirildi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 8 Şubat 2007 tarihinde Mimarlar Odası 5.katında, Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili yaşanan son gelişmeler ile ilgili olarak , yeni çalışmalar başlatmak için danışma kurulu düzenlemiş, yeni fikirler oluşmasına olanak sağlamıştır. Somut proje üretilmesi, tarım fuarı parkı kurulması, tarım teknoloji müzesi kurulması, dünya serası kurulması, gen bankası kurulması, kent ormanı olarak kalması, anket çalışması yapılması, haftalık halk gazetesi çıkarılması, çelişkilerin anında tespit edilip yasal işlem başlatılması, değer alanlara yönelik yarışma düzenlenmesi, konuya medyanın dikkatini çekilmesi ve yapılanların aktarılması; toplantı sonucunda ortaya çıkan somut önerilerdendir.


 

Maltepe’de İmar Planına aykırı tünel

İller Bankası tarafından eski Maltepe pazarının bulunduğu alanda yapımına başlanan yeraltı çarşısı ve otoparkın GMK bulvarı’na bağlanması için Maltepe Avlusu altından geçirilmek istenen tünel ile ilgili olarak, imar planında değişiklik yapılarak yeşil alan olarak görünen bölgeyi yeraltı çarşısı ve otopark olarak yeniden düzenlemeleri ve ortaya çıkacak trafik sorununa çözüm olarak sunulan alt geçitin varolan trafik yoğunluğunu daha da artıracağı belirtilmektedir.


 

TBMM Milletvekilleri Lojmanları

Şehircilik ve mimarlığın birlikte bir bütün olarak tasarlandığı yerleşke 20 yıl boyunca vadiye açılan sokaklarda geliştirilen peyzaj ve flora zenginliğiyle, yerleşim alanı çevresiyle bir “kent içi ormanı” niteliğine bürünmüştür. Yerleşim ve mimari özellikleriyle mimarlık literatüründe yer alan, ekolojik-sosyal ve insan odaklı tasarlanmış olan yerleşke nitelikleriyle çağdaş bir alt-kent modelini teşkil eder. 40 konutluk komşuluk grupları 10 sokağı çevreleyen sıra evleri, çıkmaları, cumbaları, geniş saçakları ve çıkmaz meydancıkları ile mimarlık dili açısından geleneksel Türk Mahallelerini çağrıştıran, yerleşim kararları ile de kent/konut ikilemi üzerine düşündürücü bir örnektir.

Alan ve yapılar BELGE DEĞERİ’ne ve KİMLİK DEĞERİ’ne sahiptir.

TBMM Meclisi Lojmanları Ankara’nın bir dönemini, o dönemin mimari özelliklerini temsil eden ama hepsinden önemlisi Türkiye mimarlığında köşe taşlarından birini oluşturan bir mimarın ‘Behruz Çinici’nin’ tasarladığı kentsel bir dokudur.

Bu nedenle TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi TBMM MİLLETVEKİLLERİ LOJMANLARI için tescil başvurusu yapmıştır.

Mimarlar Derneği 1927 / Mimarlık Balosu

Mimarlar Derneği 1927, kuruluşunun 80.Yılı nedeniyle "Mimarlar Balosu" düzenlemektedir. Baloya katılım ücreti 50 YTL olup 17 Şubat 2007 Cumartesi günü saat 20.00’de Hilton Oteli - Anadolu Salonunda düzenlenecek balo için Bayanlar için gece kıyafeti ile Baylar için koyu renk giysi ile katılmaları gerekmektedir. Balo biletlerini Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden temin edebilirsiniz.


Mimarlık ve Expo Paneli

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından 17 Şubat 2007 Cumartesi günü saat 14.30’da Kültürpark’da bulunan İzmir Sanat Büyük Salon’da Tamer Başbuğ, Hasan Özbay, Cana Bilsel, Haluk Zelef’in panelist olarak katılacakları “Mimarlık ve Expo” temalı panel düzenlenecektir.


 

Uluslararası Deneyimler Işığında Seçmeli Protokol Paneli

Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından 24 Şubat 2007 Cumartesi saat 14.00’de Ankara Barosu Konferans Salonunda TİHV Başkanı Yavuz Önen’in oturum yöneticiliğinde, İşkencenin Önlenmesi Derneği (APT) temsilcisi Matthew Pringle, Uluslararası Ceza Reformu (PRI) temsilcisi Mary Murphy ve A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Kerem Altıparmak’ın konuşmacı olarak katılacakları panel düzenlenecektir.

 

 


“Kentsel Dönüşümün Kavramsal Açılımı ve Planlama boyutu” Paneli

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından düzenlenen “Kentsel Dönüşümün Kavramsal aÇılımı ve planlama boyutu” panel 24 Şubat 2007 tarihinde saat 13.00’de Adana Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 


19. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Mimarlığın Geleceği - Gelecek İçin Mimarlık

MMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi “Mimarlığın Geleceği - Gelecek için Mimarlık” teması ile 22-23-24 mart 2007 tarihinde Tüyap Bursa Fuarcılık ile  "Bursa Yapı ve Yaşam Fuarı" Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecektir.

 


7. Uluslararası Avrupa Tasarım Akademisi Konferansı

İzmir Ekonomi Üniversitesi bu seneki Uluslararası Avrupa Tasarım Akademisi Konferansına ev sahipliği yapıyor. ‘Disaster’ (felaket), ‘Discourse’ (söylem) ve ‘Disorder’ (düzensizlik) gibi üç ana tema çerçevesinde gelişecek olan konferans, çağdaş tasarım anlayışı ve söylemini oluşturan birbirleriyle ilişkili ama kimi zaman da çelişkili olan kavramlardan ve olgulardan yola çıkarak tasarım alanında var olan farklı yaklaşımlara ışık tutmayı hedefliyor. 11-13 Nisan 2007 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecektir.


Latmos Dağlarındaki Kaya Resimleri

Son yıllarda Dr. Anneliese Peschlow-Bindokat tarafından Türkiye’nin batısındaki Latmos Dağları’nda bulunan kaya resimleri, Anadolu’da son zamanda bulunan ve Prehistorik Çağ’a ait olan büyük ve önemli arkeolojik buluşlardan biridir. Bu malzemeler eşsiz resim dili ve homojen repertuarlarıyla yerleşik kavimlerin ritüel düşünce dünyasını daha iyi anlamaya yardımcı olmaktadır. Batı Avrupa’nın Buz Devri’ne ait olağanüstü hayvan figürlerinin ağırlıklı olduğu mağara resimlerinden farklı olarak, Latmos Dağları’ndaki kaya resimlerinde insan figürü ön plandadır. Buradaki insan figürleri bireysel değil birer toplumsal varlık olarak resmedilmiştir. İnsanların yerleşik düzene geçmesiyle birlikte yaşam biçimlerinin değişmesi, aile olmaya yönelmesi ilk kez bu kaya resimlerinde ortaya çıkmaktadır. 16 Ocak 2007 18.30’da Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde açılacak sergiyi 25 Şubat 2007’ye kadar gezebilirsiniz.


Eduardo Souto de Moura Bilgi'de Arkimeet’de

En bilinen projesi Braga Belediye Pazarı olan ve 2000 yılındaki Hannover Fuarı’ndaki Portekiz Pavyonu’nu Alvaro Siza ile birlikte tasarlayan ünlü Portekizli mimar Eduardo Souto de Moura, ‘Bilgi’de Arkimeet’ konferansları çerçevesinde 22 Şubat 2007 İstanbul’a geliyor. Projeleri ve mimari yaklaşımı üzerine bir konferans verecek olan mimar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde saat 19:00’da izlenebilecek.
Auguste Perret'nin Yeniden İnşa Ettiği Kent; Le Havre Sergisi

Garanti Galeri, 23 Ocak - 17 Mart 2007 tarihleri arasında, Auguste Perret'nin Yeniden İnşa Ettiği Kent: Le Havre başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak. Sergi, bir liman kenti olan Le Havre'ın 1517'de François I tarafından kuruluşundan 1944'te hava saldırısıyla yok edilişine ve sonra da Auguste Perret tarafından yeniden inşasına kadar olan süreci anlatıyor. Serginin küratörü Joseph Abram, 23 Ocak Salı günü saat 18:30'da, İTÜ Mimarlık Fakültesi (Taşkışla) 109 numaralı salonda bir konferans verecek. Fransızca gerçekleştirilecek konferansta simultane çeviri yapılacak.  


En Iyi Mimarlık Bitirme Projeleri “Anadolu” Yollarinda…

Mimarlık alanında eğitim veren tüm üniversitelerden en iyi diploma projelerini seçmek üzere düzenlenen ‘ARCHIPRIX-Türkiye 2006’ Yarışması’nda ödül alan projelerin sergisi Çimsa A.Ş. desteği ile, 12 Şubat - 2 Mart 2007 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (Isparta) 12 Mart - 30 Mart 2007’de Mersin Üniversitesi’nde, 9 Nisan - 27 Nisan 2007’de Balıkesir Üniversitesi’nde sergilenecek. 


3. Uluslararası LIVENARCH 2007: “Liveable Environments and Architecture” Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası “Liveable Environments and Architecture” Konferansı 5-7 Temmuz 2007 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek.


TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu

Ekolojik Mimarlık Ve Planlama teması ile düzenlenecek olan Sempozyum için hazırlanacak bildiriler için son teslim tarihi 30 Mart 2007. 

Başakşehir için Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  30.04.2007

 

 


2007 Klinker Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  02.03.2007

 

 

 

 


Kültürel Mirasın Korunması: 2007 UNESCO Asya-Pasifik Mirası Ödülleri

Son Teslim Tarihi  31.03.2007
TC Berlin Büyükelçiliği Kançılarya Binası Uluslararası Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 09.03.2007


 

“Asansörle Bildirişim” Konulu Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi 23.03.2007

 

 

 

 


UIA Uluslararası Torsanlorenzo Ödülü, 2007

Son Teslim Tarihi 6 Mart 2007


 

Kıbrıs Kültür Merkezi

Son Teslim Tarihi 5 Mart 2007


 

Creation of Preliminary Architectural Design for Library building in Gevgelija

Son Teslim Tarihi 1Nisan 2007


 

Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 19.03.2007
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  05 Mart 2007

 


PROSteel 2007 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

Son Teslim Tarihi  26 Mart 2007
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Şener Özler Mimarlık ve Çocuk Resim Yarışması – I: “Sokaklarımız”

Son Teslim Tarihi 13 Nisan 2007

 


7. OISTAT Mimarlık Yarışması

Son Teslim Tarihi 16 Şubat 2007


2. Uluslararası Living Steel Sürdürülebilir Konut Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi: 14/05/2007
"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 18 Mayıs 2007

MECLİS LOJMANI MİMARI ÇİNİCİ'DEN İHTARNAME

TOKİ ile Mesa-Aktürk’ün, yıkmak için "yıkım ruhsatı"nı beklediği Meclis lojmanlarına tripleks villaların mimarı Behruz Çinici’den noter kanalıyla ihtarname geldi. Çinici, Mesa-Aktürk-Emlak Pazarlama grubunun büyük ortağı Mesa’ya gönderdiği ihtarnamede, "Sizi yapıcı bir firma olarak tanıdım, yıkıcılık yakışmaz" dedi. Çinici, "Vandalistçe bir spekülasyon konusu olmadan bu sorun çözülebilir" dedi. Çinici, aksi takdirde dava açacağını...


PROJELER - KENTSEL DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKÇİ AKDENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PROJESİ

TARİHİ MİRAS İÇİN İŞBİRLİĞİ


 

ANTİK KENTLER - TARİHİ KORUMA

ALLİANOİ İÇİN HAYKIRMA ZAMANI


 

ULAŞIM PLANLAMASI - İSTANBUL

3.KÖPRÜNÜN KARARINI VERENLER KALEMLERİNİ DE KIRSINLAR


 

DAVALAR - MAHKEME KARARLARI / MÜLKİYET DAVALARI

ANTALYA ÖZELLEŞTİ!


 

EYLEMLER - PROTESTOLAR / KAÇAK YAPILAŞMA - ANKARA

PROVOKASYON, DİKMEN VADİSİ'Nİ KARIŞTIRDI

KAVGA DEĞİL, EV İSTİYORUZ'


 

TOKİ - İHALELER

TOKİ'NİN PROTOKOL YOLU İHALESİ 26 ŞUBAT'TA


 

KÜLTÜR YAPILARI

KÜLTÜR HAYATINA KÜLTÜR SANAT MERKEZİ TAKVİYESİ


 

TOKİ - MECLİS LOJMANLARI

MECLİS LOJMANLARI YIKILIYOR


 

RESTORASYON / DİNİ YAPILAR - KİLİSELER

RESTORASYON REZALETİ


 

KENTSEL DÖNÜŞÜM

'KENTSEL DÖNÜŞÜM' KULAĞA HOŞ GELİYOR AMA BUNUN İÇİN EN AZ 40 YIL GEREKLİ - Adil Küçük

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜ KÖYE ZORUNLU DÖNÜŞ MÜ? - Şahin Doğan


 

YARIŞMALAR - 2006 TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA PROJE VE UYGULAMLARINI ÖZENDİRME

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ'NİN BÜYÜK ÖDÜLÜ SİVAS'IN


 

DAVALAR - MAHKEME KARARLARI / MARMARA DEPREMİ

ÖLÜME SEBEBİYETTE ZAMANAŞIMI


 

BELEDİYELER / İMAR DÜZENLEMESİ - ANKARA

PURSAKLAR'DA VARLIK TEPKİSİ


 

ULAŞIM PLANLAMASI - ANKARA

DAİRE KARŞILIĞI RUS TOPRAĞI


 

YABANCILARA MÜLK SATIŞI

YABANCILARA SATILACAK MÜLK MİKTARI İLLERE GÖRE DEĞİŞECEK


 

TOKİ - İHALELER

TOKİ BAŞKANI'NIN İHALE YETKİSİNE TIRPAN

 
İZMLER MİMARLIĞI ANLAMAK

Jeremy Melvin,Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 160 Sayfa, 2007