-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2007 ajandası çıkmıştır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2007 yılı ajandaları çıkmıştır. 2006 yılı da dahil olmak üzere geçmiş dönemlere ait aidat borcu olmayan üyelerimiz Şubemizden imza karşılığı ajandalarını temin edebilirler.
Çocuk Dostu Şehir Projesi

UNICEF ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Çocuk Dostu Şehir Projesi ile ilgili olarak  TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 18 Ocak 2007 tarihinde Birleşmiş Milletler Binası’nda UNICEF ile gerçekleştridiği toplantının ardından Konu ile ilgili olarak 25 Ocak 2007 tarihinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü UNICEF ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Mimarlar Odası’nda toplantı yapılmıştır.  UNICEF ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Çocuk Dostu Şehir projesi ile ilgili olarak 30 Ocak 2007 tarihinde Midas Hotel’de düzenlenen Merkez Danışma İzleme Kurulu Toplantısı’na TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi hem TMMOB adına hem de Şube olarak davet edilmiştir. Çocuk ve Mimarlık Projesi ile kazanılan  bilgi ve birikimi Kamu Kurumları, Meslek odaları ve Sivil Toplum kuruluşları temsilcilerine aktarmak üzere sunuş gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sunuşun ardından öğleden sonra gerçekleştirilen alt çalışma gruplarına katılan Mimarlar Odası Ankara Şubesi temsilcileri Çocuk Dostu Şehir Projesi Mesleki İzleme ve Danışma Kurulu Altyapı Alt Komitesi’nin başkanlığına getirilmiş, Eğitim ve Kültür, Sağlık, Çocuk Hakları ve Katılımı ile Sosyal Hizmetler Komitelerine katılmıştır.


Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlerndirme Fikir Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Barosu geleceğin mimarlık kültürünün yaratıcısı olan mimarlık öğrencilerinin katılımıyla Kent Düşleri kapsamında ilk fikir yarışmasının temasını, Ankara’nın şu anda boş olan mekanlarından, kent tarihinde ve yaşamında önemli bir yeri olan, “Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi” olarak belirlemiştir. Yarışma, mimarlık öğrencilerinin kent yaşamına ilişkin ideallerinin toplumla paylaşılması ve fikirlerinin uygulanabileceği ortamların yaratılması, kamu alanlarının gelişimi, sürdürülebilir tasarım ve yapı tekniklerinin kullanılmasına öncülük yapacak şekilde değerlendirilmesi, mimarlığın toplumsallaşması, kent içerisindeki tarihsel mekânların işlevlerinin tartışılarak tarihi çevrelerin korunması ve yeniden kullanılması duyarlılığının teşvik edilmesini de amaçlamaktadır. Yarışma 2 ayrı kategoride (mimarlık lisans ve mimarlık yüksek lisans öğrenimi), ulusal, serbest ve tek kademeli olarak düzenlenmiştir. Yarışma için son kayıt tarihi 12 mart 2007, Proje teslim tarihi 13 nisan 2007.


İşyeri Temsilcilik sayısını artırmaya devam ediyoruz…

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kamu ve Özel sektörde oluşturulan 45 işyeri temsilciliğinin yanı sıra diğer kamu kurumları ve özel firmalar bünyesinde çalışan mimar verilerine ulaşarak işyeri temsilcilik sayısını artırılmayı kurgulamaktadır.

Seçimi yapılan kamu ve özel sektör’deki işyeri temsilciliğine;

TEDAŞ Emlak ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nde  Sayın Kemal Akarçay, T.C.Türk Standartları Enstitüsü’nde  Sayın Nazan Kullukçu ve Sayın Berna Işıker,  Eczacıbaşı İntema’da ise Sayın Dilek Süzal ve Sayın Burcu Binboğa seçilmiştir.

 

[MİM/sis] resmi yayında

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [MİM/ağ]’ın bir bileşeni olarak tasarlanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sesli İleti Servisi [MİM/sis], 20 Temmuz 2006 tarihinde internet üstünden deneme yayınına geçmiştir.

Ana akım bir radyo özelliği taşımayan ancak Odamız için alternatif bir yayıncılık ortamı olma özelliğine sahip [MİM/sis]; Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 51. kuruluş yıldönümü olan 25 Aralık 2006 tarihinde yayına başlamıştır.


Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve sonuçta oluşan bilgilerin çeşitli araçlarla kamuoyunun bilgisine sunulmasının amaçlandığı Bina Kimlikleri ve Envanteri projesi Cumhuriyetin ilk 50 yılı ile ilgili çalışmalarını kamuoyuna gerek sergi gerek katalog yoluyla
ulaştırmıştır. Yeni dönemde ise bu çalışmanın envanter kısmına ağırlık verilerek, hazırlanacak olan mimarlık rehberine kaynak oluşturması planlanmaktadır. Bu amaçla; proje müellifi olduğunuz, Ankara ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi etkinlik alanı ( Düzce, Kdz.Ereğli, Çaycuma, Zonguldak, Bartın, Devrek, Karabük, Bolu, Çankırı, Tosya, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sarıkaya, Sivas, Malatya,Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Erzurum) içerisinde bulunan yapılarınız ile ilgili olarak Binanın Adı, Özgün İşlevi, Proje ve Yapım Tarihi vb. künye bilgileri ile birlikte binaya ait, belge ve dokümanları (binaya ait fotoğraflar (eski-güncel) ve projeleri dijital kopya olarak, eğer olamaz ise Şube tarafından dijital kopyası alınmak üzere orjinal evrak olarak) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletmenizden mutluluk duyacağız.


[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


2007 Yılı Ödentileri belirlendi

Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Kasım 2006 tarihli ve 40/13–3 sayılı kararı ile 1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi. 


Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

ŞUBAT 2007
Meslekte Dönüşüm (Eğitim+Uygulama)

NİSAN 2007
Tasarım ve Temsil Teknolojisi

HAZİRAN 2007
Kent ve Estetik

AĞUSTOS 2007
Kent ve Suç (Kentsel suçlar ve mekansal bağlantıları)

EKİM 2007
Mimarlık ve Siyaset

ARALIK 2007
39. Dönem süresince yayınlanan dosyaların değerlendirmesi


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu Toplantısı
Tarih: 07 Şubat 2007
Saat: 12.00
Yer:

AOÇ Danışma Kurulu Toplantısı
Tarih: 08 Şubat 2007
Saat: 18.30
Yer:

8 Mart Çalışma Grubu Toplantısı
Tarih: 09 Şubat 2007
Saat: 12.00
Yer: Mimarlar Odası

Karabük 100 Evler Mevkii’nde yürütmeyi durdurma kararı

Kardemir AŞ’nin talebi üzerine 100 Evler mevkiinin kısmen yeşil alandan çıkarılarak iş merkezi ve hastane olarak düzenlenmesine ilişkin tadilat talepleri Belediye Meclisi’nin 6 Eylül 2006 tarih 22 no’lu oturumunda kabul edilmiştir.

100 Evler Mevkii Karabük Demir Çelik fabrikalarının temelinin atıldığı 3 Nisan 1937 tarihinden itibaren fabrikanın kuruluş çalışmalarına paralel olarak yapılan ilk işçi evleri, hâlihazır durumda imar planında kentsel park alanı ve belediye hizmet alanı olma niteliğindedir.  Şehrin merkezinde ve yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgede yer alan 100 Evler’in yeşil alandan ticari alanlara dönüştürülmesi kamu zararı olduğu gibi, şehircilik ve planlama ilkelerine de aykırıdır. Söz konusu gelişme ile ilgili olarak TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Karabük Temsilciliği’ninde müdahil olduğu dava sürecinde Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınmıştır.

Dikmen Vadisinde Onaysız Yıkım!

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yıkılmış evlerin enkazını kaldıracağız diyerek müdahale ettiği Dikmen Vadisi’nde, yıkım araçlarını, içinde gecekondu sakinlerinin oturduğu evlere yöneltmesi, halkı tedirgin etti. Halk taşlı-sopalı tepki gösterdi. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi de bu direnişte onların yanında olduğunu, once Ankara  Büyükşehir Belediyesi önündeki basın açıklamasına katılarak, daha sonar Dikmen Vadisi’nde halkın yanında onlarla beraber mücadele vermiştir.


Olgunlar Sokak Trafiğe Açılmasın!

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu Olgunlar Sokağı’nın araç trafiğine açılması kararı, kent merkezi ile ilgili yaya ve araç trafiği düşünülmeden acele ve kent bütününden bağımsız parçacı bir yaklaşımla alınan bir karar olarak değerlendirilmişti. Bu tür kararların yaya kullanımı yoğun alan sayılarının kent merkezlerinde arttırması gerekirken, elimizde olanların da kaybedilmesine neden olduğu, Kentliler ve mimarlar olarak kent merkezinin alınan parçacı yaklaşımların her geçen gün çözümsüzlüğe mahkum edilmesini onaylamadığını ifade etmiştir.

Belçika Büyükelçiliği’nin Olgunlar sokak'taki büfelerin çöpleri ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'na "nota" verdiği iddiası ile Belediye tarafından büfelerin kaldırılarak sokağı araç trafiğine açması, Kızılay'da yaşanan yaya bölgesi sıkıntısında mevcut yaşam alanlarımıza zarar vermektedir.

 

Mimarlar Derneği 1927 / Mimarlık Balosu

Mimarlar Derneği 1927, kuruluşunun 80.Yılı nedeniyle "Mimarlar Balosu" düzenlemektedir. Baloya katılım ücreti 50 YTL olup 17 Şubat 2007 Cumartesi günü saat 20.00’de Hilton Oteli - Anadolu Salonunda düzenlenecek balo için Bayanlar için gece kıyafeti ile Baylar için koyu renk giysi ile katılmaları gerekmektedir. Balo biletlerini Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden temin edebilirsiniz.


“Kentsel Dönüşümün Kavramsal Açılımı ve Planlama boyutu” Paneli

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından düzenlenen “Kentsel Dönüşümün Kavramsal aÇılımı ve planlama boyutu” panel 24 Şubat 2007 tarihinde saat 13.00’de Adana Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 


19. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Mimarlığın Geleceği - Gelecek İçin Mimarlık

MMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi “Mimarlığın Geleceği - Gelecek için Mimarlık” teması ile 22-23-24 mart 2007 tarihinde Tüyap Bursa Fuarcılık ile  "Bursa Yapı ve Yaşam Fuarı" Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecektir.

 


7. Uluslararası Avrupa Tasarım Akademisi Konferansı

İzmir Ekonomi Üniversitesi bu seneki Uluslararası Avrupa Tasarım Akademisi Konferansına ev sahipliği yapıyor. ‘Disaster’ (felaket), ‘Discourse’ (söylem) ve ‘Disorder’ (düzensizlik) gibi üç ana tema çerçevesinde gelişecek olan konferans, çağdaş tasarım anlayışı ve söylemini oluşturan birbirleriyle ilişkili ama kimi zaman da çelişkili olan kavramlardan ve olgulardan yola çıkarak tasarım alanında var olan farklı yaklaşımlara ışık tutmayı hedefliyor. 11-13 Nisan 2007 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecektir.


Latmos Dağlarındaki Kaya Resimleri

Son yıllarda Dr. Anneliese Peschlow-Bindokat tarafından Türkiye’nin batısındaki Latmos Dağları’nda bulunan kaya resimleri, Anadolu’da son zamanda bulunan ve Prehistorik Çağ’a ait olan büyük ve önemli arkeolojik buluşlardan biridir. Bu malzemeler eşsiz resim dili ve homojen repertuarlarıyla yerleşik kavimlerin ritüel düşünce dünyasını daha iyi anlamaya yardımcı olmaktadır. Batı Avrupa’nın Buz Devri’ne ait olağanüstü hayvan figürlerinin ağırlıklı olduğu mağara resimlerinden farklı olarak, Latmos Dağları’ndaki kaya resimlerinde insan figürü ön plandadır. Buradaki insan figürleri bireysel değil birer toplumsal varlık olarak resmedilmiştir. İnsanların yerleşik düzene geçmesiyle birlikte yaşam biçimlerinin değişmesi, aile olmaya yönelmesi ilk kez bu kaya resimlerinde ortaya çıkmaktadır. 16 Ocak 2007 18.30’da Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde açılacak sergiyi 25 Şubat 2007’ye kadar gezebilirsiniz.


Eduardo Souto de Moura Bilgi'de Arkimeet’de

En bilinen projesi Braga Belediye Pazarı olan ve 2000 yılındaki Hannover Fuarı’ndaki Portekiz Pavyonu’nu Alvaro Siza ile birlikte tasarlayan ünlü Portekizli mimar Eduardo Souto de Moura, ‘Bilgi’de Arkimeet’ konferansları çerçevesinde 22 Şubat 2007 İstanbul’a geliyor. Projeleri ve mimari yaklaşımı üzerine bir konferans verecek olan mimar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde saat 19:00’da izlenebilecek.
Auguste Perret'nin Yeniden İnşa Ettiği Kent; Le Havre Sergisi

Garanti Galeri, 23 Ocak - 17 Mart 2007 tarihleri arasında, Auguste Perret'nin Yeniden İnşa Ettiği Kent: Le Havre başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak. Sergi, bir liman kenti olan Le Havre'ın 1517'de François I tarafından kuruluşundan 1944'te hava saldırısıyla yok edilişine ve sonra da Auguste Perret tarafından yeniden inşasına kadar olan süreci anlatıyor. Serginin küratörü Joseph Abram, 23 Ocak Salı günü saat 18:30'da, İTÜ Mimarlık Fakültesi (Taşkışla) 109 numaralı salonda bir konferans verecek. Fransızca gerçekleştirilecek konferansta simultane çeviri yapılacak.  


Mimarlar Odası Mimarlık Yayınları Sergisi – 1

İstanbul Büyükkent Şubesi – MİV İktisadi İşletmesi ortaklığında 22-28 Ocak 2007 tarihlerinde düzenlenecek olan Mimarlar Odası Yayınları sergisinde, bugüne kadar Oda tarafından yayımlanmış kitapların geniş bir seçmesi yer alacak. Ayrıca yayın satışının da gerçekleştirileceği sergi 9.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

 

 

 


En Iyi Mimarlık Bitirme Projeleri “Anadolu” Yollarinda…

Mimarlık alanında eğitim veren tüm üniversitelerden en iyi diploma projelerini seçmek üzere düzenlenen ‘ARCHIPRIX-Türkiye 2006’ Yarışması’nda ödül alan projelerin sergisi Çimsa A.Ş. desteği ile, 12 Şubat - 2 Mart 2007 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (Isparta) 12 Mart - 30 Mart 2007’de Mersin Üniversitesi’nde, 9 Nisan - 27 Nisan 2007’de Balıkesir Üniversitesi’nde sergilenecek. 


3. Uluslararası LIVENARCH 2007: “Liveable Environments and Architecture” Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası “Liveable Environments and Architecture” Konferansı 5-7 Temmuz 2007 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek.


TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu

Ekolojik Mimarlık Ve Planlama teması ile düzenlenecek olan Sempozyum için hazırlanacak bildiriler için son teslim tarihi 30 Mart 2007. 

Başakşehir için Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  30.04.2007

 

 


2007 Klinker Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  02.03.2007

 

 

 

 


Kültürel Mirasın Korunması: 2007 UNESCO Asya-Pasifik Mirası Ödülleri

Son Teslim Tarihi  31.03.2007
TC Berlin Büyükelçiliği Kançılarya Binası Uluslararası Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 09.03.2007


 

“Asansörle Bildirişim” Konulu Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi 23.03.2007

 

 

 

 


UIA Uluslararası Torsanlorenzo Ödülü, 2007

Son Teslim Tarihi 6 Mart 2007


 

Türkiye Prefabrik Birliği “Altın Kiriş Ödülü”

Son Teslim Tarihi  31.01.2007


 

Kıbrıs Kültür Merkezi

Son Teslim Tarihi 5 Mart 2007


 

Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 19.03.2007
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  05 Mart 2007

 


IOC/IAKS Uluslararası Mimarlık Ödülleri: “Örnek Spor ve Serbest Aktivite Mekânları” 2007

Son Teslim Tarihi  28 Şubat 2007


PROSteel 2007 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

Son Teslim Tarihi  26 Mart 2007
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Şener Özler Mimarlık ve Çocuk Resim Yarışması – I: “Sokaklarımız”

Son Teslim Tarihi 13 Nisan 2007

 


7. OISTAT Mimarlık Yarışması

Son Teslim Tarihi 16 Şubat 2007


2. Uluslararası Living Steel Sürdürülebilir Konut Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi: 14/05/2007
"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 18 Mayıs 2007

YENİ SAHNE İÇİN HALA VAKİT VAR
Yıkımı yaklaşık bir yıldır sivil toplum kuruluşları tarafından engellemeye çalışılan Yeni Sahne binası için çabalar sürüyor. Binanın sahibi olan Türkiye Ormancılar Derneği’nin açıklamalarına tepki gösteren Ankaram Platformu Yeni Sahne Girişimi, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşleri dile getirdi: "Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) salt Ankara’nın kültürel varlıklarına sahip çıkmak amacıyla kurulan Ankaram Platformu’ndan da bir sivil toplum örgütüne yakışmayan tavırları yüzünden çıkartılmıştı. TOD yönetiminin basın açıklamasında yer verdiği ifadeler ve bina önünde sergiledikleri çirkin yaklaşımlar bu kararın ne denli yerinde bir karar...


ULAŞIM PLANLAMASI - TÜNELLER - BOLU DAĞI TÜNELİ

BOLU DAĞI TÜNELİ BİRKAÇ GÜN ÖNCE GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE AÇILDI! - Emin Çölaşan

BOLU TÜNELİ YAZLIK BİR TÜNELMİŞ


 

MİMARLIK - KENT PLANLAMASI

'MİMARİSİZ PLANLAMA'YA  YARGIDAN DERS...  Oktay Ekinci


 

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ - ELAZIĞ

ELAZIĞ'IN MİSLAND'I YAKINDA AÇILIYOR


 

TOKİ

TOKİ'YE HABER VERMEDEN HAZİNE ARAZİSİ SATMAYIN

MALİYE VE TOKİ'NİN ARAZİ RESTLEŞMESİ


 

ETKİNLİKLER - SEMİNERLER / TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

TARİHİ KENTLER KAŞ'TA BULUŞTU

 
Osmanlı Mimarı D'Aronco - 1893 1909 İstanbul Projeleri

Diana Barillari, Marzia di Donato, 342, Eylül 2006, ISBN: 9759123207