-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2007 ajandası çıkmıştır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2007 yılı ajandaları çıkmıştır. 2006 yılı da dahil olmak üzere geçmiş dönemlere ait aidat borcu olmayan üyelerimiz Şubemizden imza karşılığı ajandalarını temin edebilirler.
Çocuk Dostu Şehir Projesi

UNICEF ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Çocuk Dostu Şehir Projesi ile ilgili olarak  TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 18 Ocak 2007 tarihinde Birleşmiş Milletler Binası’nda UNICEF ile gerçekleştridiği toplantının ardından Konu ile ilgili olarak 25 Ocak 2007 tarihinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü UNICEF ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Mimarlar Odası’nda toplantı yapılmıştır.
Gerçekleşen bu toplantıda 2002 yılından itibaren Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yürütülen Çocuk ve Mimarlık Projesi ile ilgili verilen bilgiler ışığında, UNICEF ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Çocuk Dostu Şehir projesi ile ilgili olarak 30 Ocak 2007 tarihinde Midas Hotel’de düzenlenecek olan Merkez Danışma İzleme Kurulu Toplantısı’na davet edilmiştir. Salı günü gerçekleştirilecek toplantıda TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi  Çocuk ve Mimarlık Projesi ile kazandığı bilgi ve birikimi Kamu Kurumları, Meslek odaları ve Sivil Toplum kuruluşları temsilcilerine aktarmak üzere sunuş gerçekleştirilecektir.


Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlerndirme Fikir Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Barosu geleceğin mimarlık kültürünün yaratıcısı olan mimarlık öğrencilerinin katılımıyla Kent Düşleri kapsamında ilk fikir yarışmasının temasını, Ankara’nın şu anda boş olan mekanlarından, kent tarihinde ve yaşamında önemli bir yeri olan, “Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Değerlendirme Projesi” olarak belirlemiştir. Yarışma, mimarlık öğrencilerinin kent yaşamına ilişkin ideallerinin toplumla paylaşılması ve fikirlerinin uygulanabileceği ortamların yaratılması, kamu alanlarının gelişimi, sürdürülebilir tasarım ve yapı tekniklerinin kullanılmasına öncülük yapacak şekilde değerlendirilmesi, mimarlığın toplumsallaşması,  kent içerisindeki tarihsel mekânların işlevlerinin tartışılarak tarihi çevrelerin korunması ve yeniden kullanılması duyarlılığının teşvik edilmesini de amaçlamaktadır. Yarışma 2 ayrı kategoride (mimarlık lisans ve mimarlık yüksek lisans öğrenimi), ulusal, serbest ve tek kademeli olarak düzenlenmiştir. Yarışma için son kayıt tarihi 12 mart 2007, Proje teslim tarihi 13 nisan 2007.


Yapı Malzemeleri Kataloğu çıktı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yapı Malzemeleri Komitesi tarafından hazırlanan ve Mimarlar Odası üyelerine ücretsiz olarak dağıtılan sınırlı sayıdaki “2006-2007 Yapı Malzemeleri Kataloğu” Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden temin edilebilir.2007 yılı Kamulaştırma Bilirkişilik Listeleri belli oldu.

2007 yılı Kamulaştırma Bilirkişiliği için Ankara ve Ankara dışından başvuru yapan 78 kişiden 25 kişilik Kamulaştırma Bilirkişilik listesi ve 10 kişilik Şube Bilirkişi listesi belli olmuştur.Seçilen ve seçilemeyen üyelerimize yazılar posta yolu ile gönderilmiştir.

İletişim için : Banu Akpınar 41786 65 /124


 

[MİM/sis] resmi yayında

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [MİM/ağ]’ın bir bileşeni olarak tasarlanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sesli İleti Servisi [MİM/sis], 20 Temmuz 2006 tarihinde internet üstünden deneme yayınına geçmiştir.

Ana akım bir radyo özelliği taşımayan ancak Odamız için alternatif bir yayıncılık ortamı olma özelliğine sahip [MİM/sis]; Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 51. kuruluş yıldönümü olan 25 Aralık 2006 tarihinde yayına başlamıştır.


Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve sonuçta oluşan bilgilerin çeşitli araçlarla kamuoyunun bilgisine sunulmasının amaçlandığı Bina Kimlikleri ve Envanteri projesi Cumhuriyetin ilk 50 yılı ile ilgili çalışmalarını kamuoyuna gerek sergi gerek katalog yoluyla
ulaştırmıştır. Yeni dönemde ise bu çalışmanın envanter kısmına ağırlık verilerek, hazırlanacak olan mimarlık rehberine kaynak oluşturması planlanmaktadır. Bu amaçla; proje müellifi olduğunuz, Ankara ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi etkinlik alanı ( Düzce, Kdz.Ereğli, Çaycuma, Zonguldak, Bartın, Devrek, Karabük, Bolu, Çankırı, Tosya, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sarıkaya, Sivas, Malatya,Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Erzurum) içerisinde bulunan yapılarınız ile ilgili olarak Binanın Adı, Özgün İşlevi, Proje ve Yapım Tarihi vb. künye bilgileri ile birlikte binaya ait, belge ve dokümanları (binaya ait fotoğraflar (eski-güncel) ve projeleri dijital kopya olarak, eğer olamaz ise Şube tarafından dijital kopyası alınmak üzere orjinal evrak olarak) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletmenizden mutluluk duyacağız.


2007 Yılı Ödentileri belirlendi

Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Kasım 2006 tarihli ve 40/13–3 sayılı kararı ile 1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi. 


[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


Tüm Üyelerimizin dikkatine

2006 Yılı Mimari Proje Bildirimi Yapmak için son başvuru tarihi 31 Ocak 2007’dir.

 


 

Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Mimarlık Hizmetlerine Yönelik Şartnameler Yeniden Düzenlenerek Yürürlüğe Girdi

Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesince hazırlanan “Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi”, “Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) Hizmetleri Şartnamesi”, “Mimari İç Mekan Düzenlemesi ve Donanımı Tasarımı Hizmetleri Şartnamesi ve Ücret Tarifesi” ve “Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi” ve bunlara ait sözleşme ve belgeler Merkez Yönetim Kurulu’nun 22 Aralık 2006 gün ve 40. Dönem 17 no.lu toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.


 

Mimara Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar” da değişiklik yapılmıştır

TMMOB Mimarlar Odası 40. Dönem Mesleki Uygulama Denetim Komitesi’nin 25 Temmuz 2006 tarihinde yapılan 02 nolu toplantısında Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi’nin “madde 12-Mimara  Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar” da değişiklik yapılmıştır.

Uygulamaya 01.01.2007 tarihinden itibaren geçilecektir.

Madde 12: Mimara Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar

12-5: Birbirini tekrar eden yapılarda uygulama : Aynı işveren/işsahibine yapılan aynı projenin birden çok tekrarlanarak uygulanacağı alanlarda, yineleme katsayısı uygulanır.

Yineleme katsayısı; projenin mesleki denetime geldiği andaki vaziyet planı bütünlüğü içerisinde  değerlendirilmesi gerekir. Proje aynı olsa bile farklı zamanlarda gelen projelerin bir bütün içerisinde değerlendirilmesi ve yineleme katsayısı uygulanması mümkün değildir.

Yineleme katsayısı uygulanacak projelerde mimarlık hizmetlerinin bedelleri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

12-5-1: En az bedel tarifesine göre hesaplanan bedel üzerinden, aşağıda yer alan yineleme katsayıları uygulanır.
- İlk uygulama için              % 100                
- İkinci tekrar için             % 50               
- Üçüncü tekrar  için            % 25              
- Dördüncü ile 99. tekrar için % 15
(100’den fazla tekrarın olamayacağı öngörülmüştür.)

12-5-3 : Mimari mesleki kontrollük ve mimari fenni mesuliyet hizmetlerinin; aynı projenin aynı yerde ve aynı kontrol sözleşmesi içinde uygulanması halinde bu yönetmeliğe gore bulunacak mimari mesleki konrollük ve mimari fenni mesuliyet ücreti; bütün uygulamalar için %100!ü ödenir. 


Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

ŞUBAT 2007
Meslekte Dönüşüm (Eğitim+Uygulama)

NİSAN 2007
Tasarım ve Temsil Teknolojisi

HAZİRAN 2007
Kent ve Estetik

AĞUSTOS 2007
Kent ve Suç (Kentsel suçlar ve mekansal bağlantıları)

EKİM 2007
Mimarlık ve Siyaset

ARALIK 2007
39. Dönem süresince yayınlanan dosyaların değerlendirmesi


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Çocuk Dostu Şehir Projesi Merkez Danışma ve İzleme Kurulu Toplantısı

Tarih:30 Ocak 2007
Saat:9.30
Yer:Midas Oteli

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri Çalışma Grubu

Tarih:31 Ocak 2007
Saat:12.30
Yer:Mimarlar Odası

“AOÇ’nin geleceğini tartışıyoruz”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Barosu, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi,  ve  Ziraat Mühendisleri Odası ile birlikte 23 Ocak 2007 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde “AOÇ’nin geleceğini tartışıyoruz”  temasıyla panel düzenlemiştir. Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hülagü Kaplan ve Dr. Çiğdem VAROL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’den Doç.Dr. Baykan Günay, Ankara Üniversitesi’nden Yalçın Memlük ve Başbakanlık Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Nejdet TOPÇUOĞLU ve Meslek odalarının Şube Temsilcileri panelist olarak yer almışlardır.

Latmos Dağlarındaki Kaya Resimleri

Son yıllarda Dr. Anneliese Peschlow-Bindokat tarafından Türkiye’nin batısındaki Latmos Dağları’nda bulunan kaya resimleri, Anadolu’da son zamanda bulunan ve Prehistorik Çağ’a ait olan büyük ve önemli arkeolojik buluşlardan biridir. Bu malzemeler eşsiz resim dili ve homojen repertuarlarıyla yerleşik kavimlerin ritüel düşünce dünyasını daha iyi anlamaya yardımcı olmaktadır. Batı Avrupa’nın Buz Devri’ne ait olağanüstü hayvan figürlerinin ağırlıklı olduğu mağara resimlerinden farklı olarak, Latmos Dağları’ndaki kaya resimlerinde insan figürü ön plandadır. Buradaki insan figürleri bireysel değil birer toplumsal varlık olarak resmedilmiştir. İnsanların yerleşik düzene geçmesiyle birlikte yaşam biçimlerinin değişmesi, aile olmaya yönelmesi ilk kez bu kaya resimlerinde ortaya çıkmaktadır. 16 Ocak 2007 18.30’da Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde açılacak sergiyi 25 Şubat 2007’ye kadar gezebilirsiniz.


Mimarlar Derneği 1927’de bu hafta

“ithaka-1”  31 Ocak 2007 saat:19.30’da Mimarlar Derneği 1927’de.

Ayrıntılı bilgiye 0(312)4950664 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.


Eduardo Souto de Moura Bilgi'de Arkimeet’de

En bilinen projesi Braga Belediye Pazarı olan ve 2000 yılındaki Hannover Fuarı’ndaki Portekiz Pavyonu’nu Alvaro Siza ile birlikte tasarlayan ünlü Portekizli mimar Eduardo Souto de Moura, ‘Bilgi’de Arkimeet’ konferansları çerçevesinde 22 Şubat 2007 İstanbul’a geliyor. Projeleri ve mimari yaklaşımı üzerine bir konferans verecek olan mimar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde saat 19:00’da izlenebilecek.
Auguste Perret'nin Yeniden İnşa Ettiği Kent; Le Havre Sergisi

Garanti Galeri, 23 Ocak - 17 Mart 2007 tarihleri arasında, Auguste Perret'nin Yeniden İnşa Ettiği Kent: Le Havre başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak. Sergi, bir liman kenti olan Le Havre'ın 1517'de François I tarafından kuruluşundan 1944'te hava saldırısıyla yok edilişine ve sonra da Auguste Perret tarafından yeniden inşasına kadar olan süreci anlatıyor. Serginin küratörü Joseph Abram, 23 Ocak Salı günü saat 18:30'da, İTÜ Mimarlık Fakültesi (Taşkışla) 109 numaralı salonda bir konferans verecek. Fransızca gerçekleştirilecek konferansta simultane çeviri yapılacak.  


Mimarlar Odası Mimarlık Yayınları Sergisi – 1

İstanbul Büyükkent Şubesi – MİV İktisadi İşletmesi ortaklığında 22-28 Ocak 2007 tarihlerinde düzenlenecek olan Mimarlar Odası Yayınları sergisinde, bugüne kadar Oda tarafından yayımlanmış kitapların geniş bir seçmesi yer alacak. Ayrıca yayın satışının da gerçekleştirileceği sergi 9.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

 

 

 


En Iyi Mimarlık Bitirme Projeleri “Anadolu” Yollarinda…

Mimarlık alanında eğitim veren tüm üniversitelerden en iyi diploma projelerini seçmek üzere düzenlenen ‘ARCHIPRIX-Türkiye 2006’ Yarışması’nda ödül alan projelerin sergisi Çimsa A.Ş. desteği ile, 12 Şubat - 2 Mart 2007 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (Isparta) 12 Mart - 30 Mart 2007’de Mersin Üniversitesi’nde, 9 Nisan - 27 Nisan 2007’de Balıkesir Üniversitesi’nde sergilenecek. 


3. Uluslararası LIVENARCH 2007: “Liveable Environments and Architecture” Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası “Liveable Environments and Architecture” Konferansı 5-7 Temmuz 2007 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek.


TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu

Ekolojik Mimarlık Ve Planlama teması ile düzenlenecek olan Sempozyum için hazırlanacak bildiriler için son teslim tarihi 30 Mart 2007. 

2007 Klinker Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  02.03.2007

 

 

 

 


Son Teslim Tarihi 09.02.2007

 

 

 

 


Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2006 Adaylarını Arıyor

Son Teslim Tarihi  31.01.2007

 

EDRA Ödülleri 2007

Son Teslim Tarihi  30.01.2007

 


Kültürel Mirasın Korunması: 2007 UNESCO Asya-Pasifik Mirası Ödülleri

Son Teslim Tarihi  31.03.2007
TC Berlin Büyükelçiliği Kançılarya Binası Uluslararası Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 09.03.2007


 

“Asansörle Bildirişim” Konulu Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi 23.03.2007

 

 

 

 


UIA Uluslararası Torsanlorenzo Ödülü, 2007

Son Teslim Tarihi 6 Mart 2007


 

Türkiye Prefabrik Birliği “Altın Kiriş Ödülü”

Son Teslim Tarihi  31.01.2007


 

Kıbrıs Kültür Merkezi

Son Teslim Tarihi 5 Mart 2007


 

Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 19.03.2007
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  05 Mart 2007

 


IOC/IAKS Uluslararası Mimarlık Ödülleri: “Örnek Spor ve Serbest Aktivite Mekânları” 2007

Son Teslim Tarihi  28 Şubat 2007


PROSteel 2007 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

Son Teslim Tarihi  26 Mart 2007
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Şener Özler Mimarlık ve Çocuk Resim Yarışması – I: “Sokaklarımız”

Son Teslim Tarihi 13 Nisan 2007

 


7. OISTAT Mimarlık Yarışması

Son Teslim Tarihi 16 Şubat 2007


2. Uluslararası Living Steel Sürdürülebilir Konut Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi: 14/05/2007
"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 18 Mayıs 2007

Nebi FIŞKIN’ı yitirdik.

TMMOB Mimarlar Odasi Ankara Subesinin 7168 sicil nolu uyesi Nebi FIŞKIN 25.01.2007 tarihinde vefat etmiştir. 1975 A.D.M.M.A. mezunu olan Nebi FIŞKIN'ın cenazesi 26 Ocak 2007 Siteler Merkez Camii'nde kilinan oglen namazinin ardından Karsiyaka Mezarliginda topraga verilmiştir.

Ailesine ve tum meslektaslarina bas sagligi dileriz.DTCF YENİLENİYOR
Başlatılan kapsamlı restorasyon çalışması ile bu yılın sonuna kadar tamamı yenilenecek olan fakültenin kütüphanesinde yapılan değişiklikler de gerek akademisyenlerin gerekse öğrencilerin daha nitelikli ve kolay çalışma yapabilmesine zemin hazırladı. Mustafa Kemal Atatürk 'ün çağdaş Türkiye'nin atılım yapmasını sağlayacak bilimadamlarının yetişmesi isteğiyle kurulan Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi..


BELEDİYELER - POLİTİKALAR / RANT

HAYDİ GENÇLER GENÇLİK PARKINA  - Ali Cengizkan


 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ - ANKARA

GÜLTEPELİ 'KENTSEL DÖNÜŞÜM'DEN RAHATSIZ

DİKMENLİLER'DEN MELİH GÖKÇEK'E 'DÖNÜŞÜM' TEPKİSİ ANKARA(Cumhuriyet Bürosu)


 

ULAŞIM PLANLAMASI - TÜNELLER - BOLU DAĞI TÜNELİ

BAŞBAKAN BİTMEMİŞ TÜNELİ NEDEN AÇTI - Yalçın Bayer


 

TOKİ - ARSA DEVRİ

SİNCAN'DAKİ 11 TRİLYONLUK ARSAYI 5 TRİLYONA TOKİ'YE DEVRETTİLER


 

ETKİNLİKLER - PANELLER / AOÇ

DEVREDİLEN AOÇ TEDİRGİN EDİYOR


 

ULAŞIM PLANLAMASI - İSTANBUL

BENCE ÇÖZÜM: 3.YOL 3.KÖPRÜ VE TÜP GEÇİŞ

'GÖKDELENLERİ DURDURUP METROYA HIZ VERİLMELİ'


 

TOKİ - KONUT

TOKİ:KEY İÇİN HAZIRIZ, YASAYI BEKLİYORUZ


 

ETKİNLİKLER - SERGİLER

ALTINOK BİNALARINA İRTİCACI DİYEN SERGİYİ KAPATTIRDI


 

BELEDİYELER - KENT KÜLTÜRÜ

KEŞKE BELEDİYELER 'KENT KÜLTÜRÜ' İÇİN ÇALIŞSA - Funda Özkan


 

DAVALAR - MAHKEME KARARLARI / DEPREM

DEPREM DAVALARINDA CEZA ALANLAR CEZAEVİNE GİRİYOR


 
XXII. Dünya Mimarlık Kongresi: Resmî Program, Açılış ve Kapanış Konuşmaları, Bildirgeler, Değerlendirmeler

Ed. Deniz İncedayı, Ocak 2007, UIA 2005 İstanbul Kongresi Etkinlikleri Dizisi, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara.