-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2007 ajandası çıkmıştır.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2007 yılı ajandaları çıkmıştır. 2006 yılı da dahil olmak üzere geçmiş dönemlere ait aidat borcu olmayan üyelerimiz Şubemizden imza karşılığı ajandalarını temin edebilirler.
Çocuk Dostu Şehir Projesi

UNICEF ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Çocuk Dostu Şehir Projesi ile ilgili olarak  TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 18 Ocak 2007 tarihinde Birleşmiş Milletler Binası’nda UNICEF ile bir toplantı gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen bu toplantıda 2002 yılından itibaren Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından yürütülen Çocuk ve Mimarlık Projesi ile ilgili bilgi verilmiş, 2006 yılında UNICEF ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Çocuk Dostu Şehir Projesi ile ilgili olarak bilgi alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile UNICEF arasında 2006-2010 dönemini kapsayan ülke programı eylem planı çerçevesinde Çocuk Dostu Şehir Projesinin hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Çocuk Dostu Şehir, Şehrin günlük hayatında çocuk haklarını yaşama geçirmeye özen gösteren herhangi bir kent veya yerel yönetişim sistemidir.  Çocuk Dostu Şehir Girişimi 1996 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansında (HABİTAT ll) alınan ve şehirleri herkes için yaşanabilir mekanlar kılmayı amaçlayan kararın uzantısı olarak başlatılmıştır. Girişim UNICEF’in terminolojisi ile “önce çocuklar” ilkesini temel almaktadır. Konu ile ilgili olarak 25 Ocak 2007 tarihinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü UNICEF ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Mimarlar Odası’nda toplantı gerçekleştirilecektir.


3 Mart 2007 Üye Danışma Kurulu

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 39.Dönem Yönetim Kurulu’nun Çalışma Programının 1. yılında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirileceği Üye Danışma Kurulu 3 Mart 2007 tarihinde  Ankara Barosu Konferans salonunda düzenlenecektir.


 

İşyeri Temsilcilik sayısını artırmaya devam ediyoruz…

Bu çerçevede Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kamu ve Özel sektörde oluşturulan 45 işyeri temsilciliğinin yanı sıra diğer kamu kurumları ve özel firmalar bünyesinde çalışan mimar verilerine ulaşarak işyeri temsilcilik sayısını arttırmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından  bünyesinde yapılan işyeri tespit formu ile kamu kurumlarında ve özel şirketlerde çalışan mimar sayısının, Şubeye üye olup olmadıklarının tespiti yapılması hedeflenmektedir.


 

2007 yılı Kamulaştırma Bilirkişilik Listeleri belli oldu.

2007 yılı Kamulaştırma Bilirkişiliği için Ankara ve Ankara dışından başvuru yapan 78 kişiden 25 kişilik Kamulaştırma Bilirkişilik listesi ve 10 kişilik Şube Bilirkişi listesi belli olmuştur.Seçilen ve seçilemeyen üyelerimize yazılar posta yolu ile gönderilmiştir.

İletişim için : Banu Akpınar 41786 65 /124


 

[MİM/sis] resmi yayında

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [MİM/ağ]’ın bir bileşeni olarak tasarlanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sesli İleti Servisi [MİM/sis], 20 Temmuz 2006 tarihinde internet üstünden deneme yayınına geçmiştir.

Ana akım bir radyo özelliği taşımayan ancak Odamız için alternatif bir yayıncılık ortamı olma özelliğine sahip [MİM/sis]; Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 51. kuruluş yıldönümü olan 25 Aralık 2006 tarihinde yayına başlamıştır.


Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve sonuçta oluşan bilgilerin çeşitli araçlarla kamuoyunun bilgisine sunulmasının amaçlandığı Bina Kimlikleri ve Envanteri projesi Cumhuriyetin ilk 50 yılı ile ilgili çalışmalarını kamuoyuna gerek sergi gerek katalog yoluyla
ulaştırmıştır. Yeni dönemde ise bu çalışmanın envanter kısmına ağırlık verilerek, hazırlanacak olan mimarlık rehberine kaynak oluşturması planlanmaktadır. Bu amaçla; proje müellifi olduğunuz, Ankara ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi etkinlik alanı ( Düzce, Kdz.Ereğli, Çaycuma, Zonguldak, Bartın, Devrek, Karabük, Bolu, Çankırı, Tosya, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sarıkaya, Sivas, Malatya,Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Erzurum) içerisinde bulunan yapılarınız ile ilgili olarak Binanın Adı, Özgün İşlevi, Proje ve Yapım Tarihi vb. künye bilgileri ile birlikte binaya ait, belge ve dokümanları (binaya ait fotoğraflar (eski-güncel) ve projeleri dijital kopya olarak, eğer olamaz ise Şube tarafından dijital kopyası alınmak üzere orjinal evrak olarak) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletmenizden mutluluk duyacağız.


2007 Yılı Ödentileri belirlendi

Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Kasım 2006 tarihli ve 40/13–3 sayılı kararı ile 1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi. 


[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


Tüm Üyelerimizin dikkatine

2006 Yılı Mimari Proje Bildirimi Yapmak için son başvuru tarihi 31 Ocak 2007’dir.

 


Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


Mimarlık Hizmetlerine Yönelik Şartnameler Yeniden Düzenlenerek Yürürlüğe Girdi

Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesince hazırlanan “Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi”, “Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) Hizmetleri Şartnamesi”, “Mimari İç Mekan Düzenlemesi ve Donanımı Tasarımı Hizmetleri Şartnamesi ve Ücret Tarifesi” ve “Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi” ve bunlara ait sözleşme ve belgeler Merkez Yönetim Kurulu’nun 22 Aralık 2006 gün ve 40. Dönem 17 no.lu toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.


 

Mimara Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar” da değişiklik yapılmıştır

TMMOB Mimarlar Odası 40. Dönem Mesleki Uygulama Denetim Komitesi’nin 25 Temmuz 2006 tarihinde yapılan 02 nolu toplantısında Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi’nin “madde 12-Mimara  Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar” da değişiklik yapılmıştır.

Uygulamaya 01.01.2007 tarihinden itibaren geçilecektir.

Madde 12: Mimara Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar

12-5: Birbirini tekrar eden yapılarda uygulama : Aynı işveren/işsahibine yapılan aynı projenin birden çok tekrarlanarak uygulanacağı alanlarda, yineleme katsayısı uygulanır.

Yineleme katsayısı; projenin mesleki denetime geldiği andaki vaziyet planı bütünlüğü içerisinde  değerlendirilmesi gerekir. Proje aynı olsa bile farklı zamanlarda gelen projelerin bir bütün içerisinde değerlendirilmesi ve yineleme katsayısı uygulanması mümkün değildir.

Yineleme katsayısı uygulanacak projelerde mimarlık hizmetlerinin bedelleri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

12-5-1: En az bedel tarifesine göre hesaplanan bedel üzerinden, aşağıda yer alan yineleme katsayıları uygulanır.
- İlk uygulama için              % 100                
- İkinci tekrar için             % 50               
- Üçüncü tekrar  için            % 25              
- Dördüncü ile 99. tekrar için % 15
(100’den fazla tekrarın olamayacağı öngörülmüştür.)

12-5-3 : Mimari mesleki kontrollük ve mimari fenni mesuliyet hizmetlerinin; aynı projenin aynı yerde ve aynı kontrol sözleşmesi içinde uygulanması halinde bu yönetmeliğe gore bulunacak mimari mesleki konrollük ve mimari fenni mesuliyet ücreti; bütün uygulamalar için %100!ü ödenir. 


Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

ŞUBAT 2007
Meslekte Dönüşüm (Eğitim+Uygulama)

NİSAN 2007
Tasarım ve Temsil Teknolojisi

HAZİRAN 2007
Kent ve Estetik

AĞUSTOS 2007
Kent ve Suç (Kentsel suçlar ve mekansal bağlantıları)

EKİM 2007
Mimarlık ve Siyaset

ARALIK 2007
39. Dönem süresince yayınlanan dosyaların değerlendirmesi


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

AOÇ’nin Geleceğini Tartışıyoruz
Tarih: 23 Ocak 2007
Saat: 14.30
Yer: Ankara Barosu Eğitim Merkezi

Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Toplantısı
Tarih: 24 Ocak 2007
Saat: 10.00
Yer: Yıldız Dış Karakol Binası

Çocuk Dostu Şehir Projesi Toplantısı
Tarih: 25 Ocak 2007
Saat: 12.30
Yer: Mimarlar Odası 5. kat

KALDER Toplantısı
Tarih: 25 Ocak 2007
Saat: 10.00
Yer: Mimarlar Odası 5. kat

PANEL : AOÇ’nin geleceğini tartışıyoruz

AOÇ ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan plan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10 Ocak 2007 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Ankara Barosu, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi,  ve  Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 23 Ocak 2007 tarihinde 14:30’da Ankara Barosu’nda düzenlenecek olan panelde, kabul edilen yeni planın değerlendirileceği ve neler yapılabileceği tartışılacaktır. Doç. Dr. Güven Arif Sargın’ın Oturum Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek panelde Gazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hülagü Kaplan ve Dr. Çiğdem VAROL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’den Yrd. Doç. Baykan Günay, Ankara Üniversitesi’nden Dr. Şükran Şahin ve Başbakanlık Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Nejdet TOPÇUOĞLU ve Meslek odalarının Şube Temsilcileri panelist olarak yer alacaklardır.


Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyeleri ile Adalet Bakanlığı’ndan alınan izinle Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi alanı içinde Kent Görüntüleme Merkezi kapsamında  teknik bir inceleme gezisi gerçekleştirmiştir. Sınırlı bir zamanda alanın bir bölümünde gerçekleşen bu gezi esnasında alanda tespit edilen yapılar, 5226 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasasında yer alan tespit ve tescil ölçütlerini sağladıkları belirlenmiştir.

Mimarlık kültürünün belgeleri olarak gelecek nesillere aktarılması gereken, özel bir amaç için kullanılan ya da tasarlanmış olan Ankara Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevindeki yapıların kentin kültürel kimliğinin bir parçası olarak yaşatılması ve korunmasının ilk adımı olan tespit ve tescil işlemleri 15 Ocak 2007 tarihinde Koruma Kurulu’na yapılan başvuru ile başlatılmıştır.

Latmos Dağlarındaki Kaya Resimleri

Son yıllarda Dr. Anneliese Peschlow-Bindokat tarafından Türkiye’nin batısındaki Latmos Dağları’nda bulunan kaya resimleri, Anadolu’da son zamanda bulunan ve Prehistorik Çağ’a ait olan büyük ve önemli arkeolojik buluşlardan biridir. Bu malzemeler eşsiz resim dili ve homojen repertuarlarıyla yerleşik kavimlerin ritüel düşünce dünyasını daha iyi anlamaya yardımcı olmaktadır. Batı Avrupa’nın Buz Devri’ne ait olağanüstü hayvan figürlerinin ağırlıklı olduğu mağara resimlerinden farklı olarak, Latmos Dağları’ndaki kaya resimlerinde insan figürü ön plandadır. Buradaki insan figürleri bireysel değil birer toplumsal varlık olarak resmedilmiştir. İnsanların yerleşik düzene geçmesiyle birlikte yaşam biçimlerinin değişmesi, aile olmaya yönelmesi ilk kez bu kaya resimlerinde ortaya çıkmaktadır. 16 Ocak 2007 18.30’da Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde açılacak sergiyi 25 Şubat 2007’ye kadar gezebilirsiniz.


Mimarlar Derneği 1927’de bu hafta

“Sanatçının Gölgesi: İlkçağ Kültüründe Sanat”  sunuşu 24 Ocak 2007 saat:19.30’da Faruk Şahin tarafından gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgiye 0(312)4950664 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.


Eduardo Souto de Moura Bilgi'de Arkimeet’de

En bilinen projesi Braga Belediye Pazarı olan ve 2000 yılındaki Hannover Fuarı’ndaki Portekiz Pavyonu’nu Alvaro Siza ile birlikte tasarlayan ünlü Portekizli mimar Eduardo Souto de Moura, ‘Bilgi’de Arkimeet’ konferansları çerçevesinde 22 Şubat 2007 İstanbul’a geliyor. Projeleri ve mimari yaklaşımı üzerine bir konferans verecek olan mimar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde saat 19:00’da izlenebilecek.
Auguste Perret'nin Yeniden İnşa Ettiği Kent; Le Havre Sergisi

Garanti Galeri, 23 Ocak - 17 Mart 2007 tarihleri arasında, Auguste Perret'nin Yeniden İnşa Ettiği Kent: Le Havre başlıklı sergiye ev sahipliği yapacak. Sergi, bir liman kenti olan Le Havre'ın 1517'de François I tarafından kuruluşundan 1944'te hava saldırısıyla yok edilişine ve sonra da Auguste Perret tarafından yeniden inşasına kadar olan süreci anlatıyor. Serginin küratörü Joseph Abram, 23 Ocak Salı günü saat 18:30'da, İTÜ Mimarlık Fakültesi (Taşkışla) 109 numaralı salonda bir konferans verecek. Fransızca gerçekleştirilecek konferansta simultane çeviri yapılacak.  


Mimarlar Odası Mimarlık Yayınları Sergisi – 1

İstanbul Büyükkent Şubesi – MİV İktisadi İşletmesi ortaklığında 22-28 Ocak 2007 tarihlerinde düzenlenecek olan Mimarlar Odası Yayınları sergisinde, bugüne kadar Oda tarafından yayımlanmış kitapların geniş bir seçmesi yer alacak. Ayrıca yayın satışının da gerçekleştirileceği sergi 9.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

 

 

 


En Iyi Mimarlık Bitirme Projeleri “Anadolu” Yollarinda…

Mimarlık alanında eğitim veren tüm üniversitelerden en iyi diploma projelerini seçmek üzere düzenlenen ‘ARCHIPRIX-Türkiye 2006’ Yarışması’nda ödül alan projelerin sergisi Çimsa A.Ş. desteği ile, 12 Şubat - 2 Mart 2007 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (Isparta) 12 Mart - 30 Mart 2007’de Mersin Üniversitesi’nde, 9 Nisan - 27 Nisan 2007’de Balıkesir Üniversitesi’nde sergilenecek. 


3. Uluslararası LIVENARCH 2007: “Liveable Environments and Architecture” Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası “Liveable Environments and Architecture” Konferansı 5-7 Temmuz 2007 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek.


TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu

Ekolojik Mimarlık Ve Planlama teması ile düzenlenecek olan Sempozyum için hazırlanacak bildiriler için son teslim tarihi 30 Mart 2007. 

2007 Klinker Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  02.03.2007

 

 

 

 


Son Teslim Tarihi 09.02.2007

 

 

 

 


Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2006 Adaylarını Arıyor

Son Teslim Tarihi  31.01.2007

 

EDRA Ödülleri 2007

Son Teslim Tarihi  30.01.2007

 


Kültürel Mirasın Korunması: 2007 UNESCO Asya-Pasifik Mirası Ödülleri

Son Teslim Tarihi  31.03.2007
TC Berlin Büyükelçiliği Kançılarya Binası Uluslararası Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 09.03.2007


 

“Asansörle Bildirişim” Konulu Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi 23.03.2007

 

 

 

 


UIA Uluslararası Torsanlorenzo Ödülü, 2007

Son Teslim Tarihi 6 Mart 2007


 

Türkiye Prefabrik Birliği “Altın Kiriş Ödülü”

Son Teslim Tarihi  31.01.2007


 

Kıbrıs Kültür Merkezi

Son Teslim Tarihi 5 Mart 2007


 

Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 19.03.2007
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  05 Mart 2007

 


IOC/IAKS Uluslararası Mimarlık Ödülleri: “Örnek Spor ve Serbest Aktivite Mekânları” 2007

Son Teslim Tarihi  28 Şubat 2007


PROSteel 2007 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

Son Teslim Tarihi  26 Mart 2007
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Şener Özler Mimarlık ve Çocuk Resim Yarışması – I: “Sokaklarımız”

Son Teslim Tarihi 13 Nisan 2007

 


7. OISTAT Mimarlık Yarışması

Son Teslim Tarihi 16 Şubat 2007


2. Uluslararası Living Steel Sürdürülebilir Konut Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi: 14/05/2007
"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 18 Mayıs 2007

 

 


Silverline Geleceğin Mutfağı Tasarım Yarışması Sonuçlandı

Gençlere yatırım, geleceğe yatırımdır” düşüncesinden yola çıkarak Silverline tarafından düzenlenen 2006 Silverline Geleceğin Mutfağı Tasarım Yarıması'nın sonuçları belli oldu. Üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık ve endüstriyel tasarım bölümü öğrencilerinin katıldığı yarışmasında birincilik ödülünü Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Numan Atakan Palaşoğlu ve Fevzi Karaman aldı.

Hrant Dink’i yitirdik

Gazeteci Hrant Dink 19 Ocak 2007 tarihinde Agos Gazetesinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.

Özgür Basına yapılan bu saldırıyı kınıyoruz.METRO BİLMECESİ YİNE ÇÖZÜLEMEDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’nın rekreasyon alanı, sosyal projeler ve kentsel dönüşüm konusunda Avrupa’dan ileride olduğunu söyledi. Gökçek, metro çalışmaları için yine bitiş tarihi veremedi. Gökçek, AKP Ankara İl Başkanlığı’nın "Siyaset Akademisi Dersleri" kapsamında düzenlenen toplantıda, soruları yanıtladı. Gökçek, bu yıl yapılan ihalelerle ilgili bilgilerin internet üzerinden yayınlanacağını...


BELEDİYELER - PROJELER - ANKARA

GÖKÇEK'İN HAYALİ FİYASKOYA DÖNDÜ


 

KANUNLAR - YASALAR / TASARILAR - TUTULU YASA TASARISI

'MORTGAGE 2 HAFTA YASALLAŞABİLİR'


 

BELEDİYELER - KÖPRÜLÜ KAVŞAK İNŞAATI - İSTANBUL

GİRİŞİ OLUP ÇIKIŞI OLMAYAN KAVŞAK


 

İHALELER - İETT ARAZİLERİ - İSTANBUL

İETT ARAZİSİ İLANLARI GAZETELERDE


 

TOKİ - KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

TOKİ'DEN GECEKONDUYA NEŞTER

TOKİ'YE BÜYÜK GÜVEN VAR


 

YARIŞMALAR - MALTEPE BÖLGE PARKI

'MALTEPE BÖLGE PARKI YARIŞMASI' ÜZERİNDEN KAMU YARARINA DAİR BİR HESAPLAŞMA :YARIŞMA YERİNE KATILILIMCI 'FİKİR PROJESİ'


 

RESTORASYON

RESTORASYON İÇİN SPONSOR BULUNDU


 

KENTSEL DÖNÜŞÜM

'KENTSEL DÖNÜŞÜM' VE 'ELMA TASARLAMAK?'  - Ali Cengizkan


 

PROJELER - A.O.Ç

AOÇ'DE GÖKÇEK DÖNEMİ


 

PROJELER - ULAŞIM PLANLAMASI - RAYLI SİSTEMLER

TRENLERİN DEVRİ AB VE DB'NİN İSTEĞİ


 

BELEDİYELER - ULAŞIM PLANLAMASI - ANKARA

DİPLOMATİK KAVŞAK KRİZİ


 

KENT KONSEYLERİ

KONSEYDE KADININ ADI YOK

KENT KONSEYİ KAVGA ÇIKARDI


 

ULAŞIM PLANLAMASI - ANKARA

GECİKMEDE 40.GÜN

 
MİMARLIK EĞİTİMİ DERNEĞİ ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ 2006

Ed. Zeynep Ataş, Meltem Aksoy, Pelin Dursun, Nurbin Paker Kahvecioğlu, Kasım 2006, Mimarlar Odası ve MimED ortak yayını, Ankara.