-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

“Zamanı yapamayacağımız şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar.

Yeter ki kendimize, dostlarımıza, ortak üretimin gücüne inanalım…

Yeni yılın bu inancımızı pekiştirmesi ve tüm insanlığa, ülkemize barış ve mutluluk getirmesi dileğiyle”

Yeni Yıl kutlaması ve 51. yıl Kokteyli

“Mimarlar Odasının kurulma kararının ardından 15 Aralık 1954’te İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde Mimarlar Odası’nın ilk genel kurulu gerçekleştirilmiştir. 15 Mart 1955 yılında  Olağanüstü Genel Kurul ile  Türkiye’nin üç bölgeye ayrılmasına karar verilmiştir. 25 Aralık 1955’de Ankara Şubesi kurulmuştur.”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi  kuruluşunun 51.yılı ve Yeni Yıl nedeniyle 25 Aralık 2006 saat 19.00’da Mimarlar Odası 5. Kat’ta kokteyl verilmiştir.


[Mim/sis] resmi yayında

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [MİM/ağ]’ın bir bileşeni olarak tasarlanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sesli İleti Servisi [MİM/sis], 20 Temmuz 2006 tarihinde internet üstünden deneme yayınına geçmiştir.

Ana akım bir radyo özelliği taşımayan ancak Odamız için alternatif bir yayıncılık ortamı olma özelliğine sahip [MİM/sis]; Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 51. kuruluş yıldönümü olan 25 Aralık 2006 tarihinde yayına başlamıştır.


Maltepe Bölge Parkı Ulusal Fikir Projesi Yarışmasına Boykot !

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu’nun 22 Aralık 2006 tarihli ve 40/17 no.lu toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 15 Aralık 2006 tarihli Resmî Gazete’de ilan edilen, İstanbul-Maltepe Bölge Parkında hukuk dışı yapılaşmayı ve bölge parkının daraltılmasını meşrulaştırmaya yönelik “Maltepe Bölge Parkı Ulusal Fikir Projesi Yarışması”nın boykot edilmesine karar verilmiştir.

Boykot gerekçesini oluşturan yarışmaya jüri üyesi verilmemesine ilişkin Mimarlar Odası yazısı ektedir. Gerekçesi için tıklayınız...


 

Bir Mimar Bir Eser: Şevki Vanlı etkinliği gerçekleştirildi.

Üçüncüsünü Enis Kortan'la gerçekleştirdiğimiz Bir Mimar Bir Eser etkinlikler serisinde bu hafta Şevki Vanlı ile “Bilinmek İstenmeyen 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı, Eleştirel Bakış” kitabı hakkında söyleşi ve kokteyl  28 Aralık 2006 tarihinde Mimarlar Odası 5. katında düzenlenmiştir.


Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve sonuçta oluşan bilgilerin çeşitli araçlarla kamuoyunun bilgisine sunulmasının amaçlandığı Bina Kimlikleri ve Envanteri projesi Cumhuriyetin ilk 50 yılı ile ilgili çalışmalarını kamuoyuna gerek sergi gerek katalog yoluyla
ulaştırmıştır. Yeni dönemde ise bu çalışmanın envanter kısmına ağırlık verilerek, hazırlanacak olan mimarlık rehberine kaynak oluşturması planlanmaktadır. Bu amaçla; proje müellifi olduğunuz, Ankara ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi etkinlik alanı ( Düzce, Kdz.Ereğli, Çaycuma, Zonguldak, Bartın, Devrek, Karabük, Bolu, Çankırı, Tosya, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sarıkaya, Sivas, Malatya,Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Erzurum) içerisinde bulunan yapılarınız ile ilgili olarak Binanın Adı, Özgün İşlevi, Proje ve Yapım Tarihi vb. künye bilgileri ile birlikte binaya ait, belge ve dokümanları (binaya ait fotoğraflar (eski-güncel) ve projeleri dijital kopya olarak, eğer olamaz ise Şube tarafından dijital kopyası alınmak üzere orjinal evrak olarak) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletmenizden mutluluk duyacağız.


2007 Yılı Ödentileri belirlendi

Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Kasım 2006 tarihli ve 40/13–3 sayılı kararı ile 1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi. 


 

01–31 Aralık 2006 tarihleri arasında Muhasebe Çalışma Saatleri

2007 yılı öncesinde yıllık üye ödentilerini yatırmak isteyen üyelerimiz için Şube muhasebesi, 1 Aralık 2006 – 1 Ocak 2007 tarihleri arasında hafta içi 09.00–12.30, 13.30–19.00, Cumartesi 12.00–15.00 arası açıktır. 2006 yılı ve geçmiş dönem üye aidatlarınızı, 2007 aidatları üzerinden ödememek için 31 Aralık 2006 tarihine kadar 2006 yılı aidat bedeli üzerinden ödeyebilirsiniz. Geçmiş dönem borçlarınız, kredi kartınıza taksitlendirilmektedir. İş Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, Oyakbank, Fortis bank kartlarına taksit yapılabilmektedir. Garanti Bankası kredi kartı olan üyelerimiz mail_order yoluyla ya da telefon bankacılığı ile  aidat ödeme emrini verebilirler.


[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


Mimarlık Hizmetlerine Yönelik Şartnameler Yeniden Düzenlenerek Yürürlüğe Girdi

Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesince hazırlanan “Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi”, “Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) Hizmetleri Şartnamesi”, “Mimari İç Mekan Düzenlemesi ve Donanımı Tasarımı Hizmetleri Şartnamesi ve Ücret Tarifesi” ve “Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi” ve bunlara ait sözleşme ve belgeler Merkez Yönetim Kurulu’nun 22 Aralık 2006 gün ve 40. Dönem 17 no.lu toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.


 

Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Proje Müelliflerine Duyuru!

Mimarlık Bürolarında ve Şube Mesleki Denetim Biriminde kaliteli hizmet verebilmek için Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması konusunda Şube görüş ve kriterlerimizi belirlemek amacıyla Mesleki Denetim Birimi bazı çalışmalar yürütmektedir. Söz konusu çalışmalar konusunda Danışma Kurulu toplantıları düzenlenecek ve Şubede üretilen bilgi ve yapılanmalar konusunda serbest mimarlık icrasında bulunan üyeler bilgilendirilerek katkı ve görüşleri istenilecektir.

Mesleki denetim uygulamaları ile meslek icrasında kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki sorumlulukları tanımlamak ve mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutmak esaslarını yerine getirmek amcı hedeflenmektedir. Söz konusu hedefler 02 Haziran 2005 tarihinde 25933 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülülüğe giren Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’nde de tanımlanmıştır.

Bu kapsamda aşağıda yazan hususların serbest meslek icrasında bulunan üyeler tarafından uygulanması gerekmektedir. Serbest mimarlık uygulamalarına dair öneri ve katkılarınızı bekliyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi


 

Mimara Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar” da değişiklik yapılmıştır

TMMOB Mimarlar Odası 40. Dönem Mesleki Uygulama Denetim Komitesi’nin 25 Temmuz 2006 tarihinde yapılan 02 nolu toplantısında Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi’nin “madde 12-Mimara  Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar” da değişiklik yapılmıştır.

Uygulamaya 01.01.2007 tarihinden itibaren geçilecektir.

Madde 12: Mimara Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar

12-5: Birbirini tekrar eden yapılarda uygulama : Aynı işveren/işsahibine yapılan aynı projenin birden çok tekrarlanarak uygulanacağı alanlarda, yineleme katsayısı uygulanır.

Yineleme katsayısı; projenin mesleki denetime geldiği andaki vaziyet planı bütünlüğü içerisinde  değerlendirilmesi gerekir. Proje aynı olsa bile farklı zamanlarda gelen projelerin bir bütün içerisinde değerlendirilmesi ve yineleme katsayısı uygulanması mümkün değildir.

Yineleme katsayısı uygulanacak projelerde mimarlık hizmetlerinin bedelleri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

12-5-1: En az bedel tarifesine göre hesaplanan bedel üzerinden, aşağıda yer alan yineleme katsayıları uygulanır.
- İlk uygulama için              % 100                
- İkinci tekrar için             % 50               
- Üçüncü tekrar  için            % 25              
- Dördüncü ile 99. tekrar için % 15
(100’den fazla tekrarın olamayacağı öngörülmüştür.)

12-5-3 : Mimari mesleki kontrollük ve mimari fenni mesuliyet hizmetlerinin; aynı projenin aynı yerde ve aynı kontrol sözleşmesi içinde uygulanması halinde bu yönetmeliğe gore bulunacak mimari mesleki konrollük ve mimari fenni mesuliyet ücreti; bütün uygulamalar için %100!ü ödenir. 


Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

ŞUBAT 2007
Meslekte Dönüşüm (Eğitim+Uygulama)

NİSAN 2007
Tasarım ve Temsil Teknolojisi

HAZİRAN 2007
Kent ve Estetik

AĞUSTOS 2007
Kent ve Suç (Kentsel suçlar ve mekansal bağlantıları)

EKİM 2007
Mimarlık ve Siyaset

ARALIK 2007
39. Dönem süresince yayınlanan dosyaların değerlendirmesi


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Büyük Ankara Oteli

Büyük Ankara Otelindeki gelişmeler ile ilgili 18 aralık 2006 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesinin yaptığı açıklama aşağıda yer almaktadır.

 “Ankara’da gerçekleştirilen hukuksuz imar uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir zamanların Meclis kulislerinin döndüğü, Ankara’nın sosyal hayatının kalbinin attığı Büyük Ankara Oteli de yasal olmayan uygulamalarla tanınmaz hale geldi …

Berrak Seren’i Yitirdik…

Mimarlar Odası’nın çeşitli komite ve komisyonlarında ve Uluslararası Mimarlar Birliği’nin (UIA) çalışma gruplarında 35 yıldır çalışmalar yürüten 2922 sicil numaralı Berrak Seren, 26 Aralık 2006 tarihinde aramızdan ayrıldı. 1941 yılında İstanbul’da doğan Seren, 1966 yılı ODTÜ Mimarlık Bölümü mezunuydu. Seren, ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde yarı-zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Sevgi ve saygıyla anıyoruz…

İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Ferhan Yürekli - İrem M. Falay Stüdyosu aykırı da düşse bazı soruların yanıtlarını bulmayı deniyor. Genç zihinlerin, 15 haftalık yarıyılda 2 - 3 proje vererek, verimini tökezletmek yerine, her hafta yeni bir deney konusu ve yalnızca 3 haftalık bir proje ile, gerçek kapasitelerini görerek motive olmalarını hedefliyor. 2005 - 2006 ders yılında deneyime katılan öğrenciler, çalışmalarını 26 Aralık 2006 - 27 Ocak 2007 tarihleri arasında Karşı Sanat Çalışmaları’nda sergiliyorlar.


Mekan - Bellek

Heykeltraş Erdal Duman'ın son çalışmaları olan Mekan - Bellek temalı heykel ve fotografları  18 Aralık 2006 - 15 Ocak 2007 tarihleri arasında Arkhe Sanat Galerisinde görülebilir.

 

  


En Iyi Mimarlık Bitirme Projeleri “Anadolu” Yollarinda…

Mimarlık alanında eğitim veren tüm üniversitelerden en iyi diploma projelerini seçmek üzere düzenlenen ‘ARCHIPRIX-Türkiye 2006’ Yarışması’nda ödül alan projelerin sergisi Çimsa A.Ş. desteği ile, 12 Şubat - 2 Mart 2007 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (Isparta) 12 Mart - 30 Mart 2007’de Mersin Üniversitesi’nde, 9 Nisan - 27 Nisan 2007’de Balıkesir Üniversitesi’nde sergilenecek. 


3. Uluslararası LIVENARCH 2007: “Liveable Environments and Architecture” Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası “Liveable Environments and Architecture” Konferansı 5-7 Temmuz 2007 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek.


TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu

Ekolojik Mimarlık Ve Planlama teması ile düzenlenecek olan Sempozyum için hazırlanacak bildiriler için son teslim tarihi 30 Mart 2007. 

Son Teslim Tarihi 09.03.2007

 


UIA Uluslararası Torsanlorenzo Ödülü, 2007

Son Teslim Tarihi 6 Mart 2007


 

Kültürel Mirasın Korunması: 2007 UNESCO Asya-Pasifik Mirası Ödülleri

Son Teslim Tarihi 31.03.2007Türkiye Prefabrik Birliği “Altın Kiriş Ödülü”

Son Teslim Tarihi  31.01.2007


 

Kıbrıs Kültür Merkezi

Son Teslim Tarihi 5 Mart 2007


 

Aksaray Kılıçarslan Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı Öğrenci Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 19.03.2007Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dicle Vadisi Peyzaj Planlama Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi  05 Mart 2007

 


IOC/IAKS Uluslararası Mimarlık Ödülleri: “Örnek Spor ve Serbest Aktivite Mekânları” 2007

Son Teslim Tarihi  28 Şubat 2007


PROSteel 2007 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

Son Teslim Tarihi  26 Mart 2007
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Şener Özler Mimarlık ve Çocuk Resim Yarışması – I: “Sokaklarımız”

Son Teslim Tarihi 13 Nisan 2007

 


7. OISTAT Mimarlık Yarışması

Son Teslim Tarihi 16 Şubat 2007


2. Uluslararası Living Steel Sürdürülebilir Konut Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi: 14/05/2007
"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 18 Mayıs 2007
ULAŞIMLA BESLENMEK YA DA İŞLEVİN CANDAMARINI KESMEK - Ali Cengizkan

Son yıllarda Ankara'da gerçekleşen "gözkamaştırıcı" yol faaliyeti, tüm hızıyla sürüyor ve meyvelerini veriyor. Dubai, Katar, Abu Dhabi kentlerini örnek olan bu altyapı çalışmalarının gözkamaştırıcılığı, trafik kazalarıyla birlikte yaya ve sürücü başta olmak üzere ölü ve yaralı kurbanlarını yarattıkça, gözlerdeki kamaşma açılacak, yerini giderek yeni kavramlara ve kavraşmalara bırakacak, diye umuyorum. Dört-beş geliş-gidiş şeridi olan bu "şehir içi otoyolları"nı inşa niyetinin, ilk bakışta, "bir yerden bir yere giden Ankaralılar'ın hızlarını artırmak...


KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ - İSTANBUL

EMEKÇİLER KENTTEN KAÇIRILMAK İSTENİYOR


 

TARİHİ KENTLER - ALLİANOİ

ALLİANOİ'YE İKİNCİ KORUMA KALKANI

'ALLİANOİ YERİNDE KORUNSUN'


 

ORMAN TALANI - ACAR İSTANBUL

ACAR İSTANBUL'U KORUMA KURULU KORUYAMADI!


 

TOKİ - İNŞAAT SEKTÖRÜ

AYGÜN TOKİ'Yİ ELEŞTİRDİ: SEKTÖRE ZARAR VERİYOR


 

YASAL DÜZENLEMELER - KANUNLAR / TASARILAR / YÖNETMELİKLER İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

GÖKDELENLER YÖNETMELİK DELECEK

İSTANBUL'A 'DEVEKUŞU' PLANI  - Oktay Ekinci


 

RESTORASYON - GÖKDERE MEDRESESİ

MEDRESEDEN KÜLTÜR MERKEZİ


 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ / MORTGAGE -TUTULU

'KENTSEL DÖNÜŞÜM MORTGAGE'E ALTERNATİF'


 

PROJELER - MARMARAY PROJESİ

ÜSKÜDAR'DA 27 BİN KİŞİLİK MARMARAY GÖÇÜ


 

AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL

İSTANBUL 2010 (II): TARİHİ MİRASIN GÖSTERİ YERLERİ VE BİR ULAŞIM ÖNERİSİ  - Doğan Kuban ; Deniz İncedayı

 
Tasarım Merkezi Dergisi

Editör Haluk Pamir


2006/11354 Bazı Alanların Termal Turizm Merkezi Olarak İlanı, Bazı Turizm Merkezlerinin Sınırlarının Değiştirilmesi ve Bazı Alanların Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak İlanı Hakkında Karar

2006/11345    506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların İştirakçileri ile Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasından Aylık veya Gelir Bağlanmış Olanlar ve Bunların Hak Sahiplerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna Devri Hakkındaki Usul ve Esaslara İlişkin Karar

2006/11353    17Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle İşyerleri Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Kocaeli İlinde İnşa Edilen Bazı İşyerlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar

2006/11296   Bazı Yerlerin Kamulaştırılması Hakkında Karar

2006/11307   3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Bazı Yerleşim Yerlerinin Uygulama Alanı Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

2006/11308   3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa ve Aksaray İllerinde,Bağlılık Durumları Gösterilen Yerleşim Yerlerinin Ana Köy ve Mahalleden Ayrılarak Bağımsız Köy Haline Getirilmeleri Hakkında Karar

2006/11266 Bazı Bakanlar Kurulu Kararları ile Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanların İsim ve Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi ve 22/10/1990 Tarihli ve 90/1117 Sayılı Kararnamenin Eki Kararın Değiştirilmesine İlişkin Karar

2006/11264 Bazı Alanların Turizm Merkezi, Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2006/11265 Samsun İlinde Bulunan Bazı Alanların “Yenileme Alanı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin Afet Yönetmeliği


YÖNETMELİKLER

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (89/106/EEC)

Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelik

Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


 

KANUNLAR

5564 Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun

5560 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun


 

TEBLİĞLER

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ (No: YİG-15/2006-7)

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2006/5)

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ