-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Yeni Yıl kutlaması ve 51. yıl Kokteyli

“Mimarlar Odasının kurulma kararının ardından 15 Aralık 1954’te İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde Mimarlar Odası’nın ilk genel kurulu gerçekleştirmiştir. 15 Mart 1955 yılında  Olağanüstü Genel Kurul ile  Türkiye’nin üç bölgeye ayrılmasına karar verilmiştir. 25 Aralık 1955’de Ankara Şubesi kurulmuştur.”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi  kuruluşunun 51.yılı ve Yeni Yıl nedeniyle 25 Aralık 2006 saat 19.00’da Mimarlar Odası 5. Kat’ta kokteyl verecektir.


[Mim/sis] resmi yayında

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [MİM/ağ]’ın bir bileşeni olarak tasarlanan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sesli İleti Servisi [MİM/sis], 20 Temmuz 2006 tarihinde internet üstünden deneme yayınına geçmiştir.

Ana akım bir radyo özelliği taşımayan ancak Odamız için alternatif bir yayıncılık ortamı olma özelliğine sahip [MİM/sis]; Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 51. kuruluş yıldönümü olan 25 Aralık 2006 tarihinde resmi yayınına başlayacaktır.

Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Teknik Gezisi

Ankara'nın değişik bölgelerinde mekân ve kent yaşamı üzerine görüntü elde etmek ve bu görüntüleri toplu bir arşive dönüştürerek kent belleği oluşturmayı hedefleyen TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi  bünyesinde kurulan Kent Görüntüleme Merkezi "Kent Yürüyüşçüleri" kapsamında 21 Aralık 2006 tarihinde Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevine, mimarlar ve mimarlık öğrencileri ile birlikte teknik gezi düzenlemiştir.


Çocuk ve Mimarlık Projesi ile ilgili yeni dönem çalışmaları başladı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından çocuk ve mimarlık çalışmalarının başlangıcından bugün geldiği duruma ilişkin ve gelecek dönem perspektiflerine ilişkin 14 Aralık 2006 tarihinde Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştirma Uygulama Merkezi ( ÇOKAUM) ile toplantı gerçekleştirmiştir.

Gelecek dönem perspektifleri, ÇOKAUM ile yapılması planlanan işbirlikleri hakkında gerçekleştirilen toplantı sonucunda Yeni dönem çalışmalarında işbirliği yapılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.


İller Bankası Şirketleşiyor

İller Bankasının A.Ş. haline getirilmesi için hazırlanan kanun tasarısı plan ve bütçe komisyonunda görüşülüyor. İller Bankasının şirketleşmesine karşı çıkan TMMOB bir çalışma grubu oluşturmuştur. Mimarlar Odası Ankara Şubesi de bir temsilci ile bu çalışma grubu içinde yer almıştır.
Endüstri Mirası Envanter, Koruma / Onarım Değerlendirme ve Yaşatma Projesi çalışma grubu oluşturuluyor

Türkiye'de çeşitli dönemlere tanıklık etmiş endüstri yapı ve alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, koruma bilinci oluşturulması ve yeniden işlevlendirilecek önermelerle gelecek kuşaklara ve topluma kazandırılması amacıyla TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Endüstri Mirası Envanter, Koruma - Onarım Değerlendirme ve Yaşatma Projesi başlatmıştır. Bizlerle birlikte "Endüstri Mirasının Türkiye Rotası"nı belirlemek isteyen üyelerimizin değerli katkılarını bekliyoruz. Çalışma grubunda yer almak üzere 30 Aralık 2006 tarihine kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile iletişime geçmenizi rica ederiz.


Bir Mimar Bir Eser: Enis Kortan etkinliği gerçekleştirildi.

İlkiniTurgut Cansever'le gerçekleştirdiğimiz "Bir Eser Bir Mimar" etkinliğinin ikincisini Esenboğa İç-Dış Hatlar Terminal binasının proje müellifleri ile gerçekleştirdiğimiz etkinliğin üçüncüsü Enis Kortan'la gerçekleştirdiğimiz “Kaybolan İstanbul’um: Bir Mimarın anıları 1947-1957”  söyleşisi 21 Aralık 2006 tarihinde mmiarlar odası ankara şubesi 5. katında gerçekleştirilmiştir. Söyleşinin ardından düzenlenen kokteylde Enis Kortan son kitabını imzalamıştır.  Bir Mimar Bir Eses etkinlikler serisinde bu hafta Şevki Vanlı ile “Bilinmek İstenmeyen 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı, Eleştirel Bakış” kitabı hakkında söyleşi ve kokteyl  28 Aralık 2006 tarihinde saat:18.30'da Mimarlar Odası 5. katında düzenlenecektir.


Temsilcilik Eğitim Semineri

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube etkinlik alanı içerisinde bulunan 16 şube temsilciliği 6 oda temsilciliğinin katılımları ile 23–24 Aralık 2006 tarihleri arasında Meslek içi eğitim semineri düzenlenmiştir.


Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve sonuçta oluşan bilgilerin çeşitli araçlarla kamuoyunun bilgisine sunulmasının amaçlandığı Bina Kimlikleri ve Envanteri projesi Cumhuriyetin ilk 50 yılı ile ilgili çalışmalarını kamuoyuna gerek sergi gerek katalog yoluyla
ulaştırmıştır. Yeni dönemde ise bu çalışmanın envanter kısmına ağırlık verilerek, hazırlanacak olan mimarlık rehberine kaynak oluşturması planlanmaktadır. Bu amaçla; proje müellifi olduğunuz, Ankara ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi etkinlik alanı ( Düzce, Kdz.Ereğli, Çaycuma, Zonguldak, Bartın, Devrek, Karabük, Bolu, Çankırı, Tosya, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sarıkaya, Sivas, Malatya,Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Erzurum) içerisinde bulunan yapılarınız ile ilgili olarak Binanın Adı, Özgün İşlevi, Proje ve Yapım Tarihi vb. künye bilgileri ile birlikte binaya ait, belge ve dokümanları (binaya ait fotoğraflar (eski-güncel) ve projeleri dijital kopya olarak, eğer olamaz ise Şube tarafından dijital kopyası alınmak üzere orjinal evrak olarak) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletmenizden mutluluk duyacağız.


2007 Yılı Ödentileri belirlendi

Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Kasım 2006 tarihli ve 40/13–3 sayılı kararı ile 1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi. 


 

01–31 Aralık 2006 tarihleri arasında Muhasebe Çalışma Saatleri

2007 yılı öncesinde yıllık üye ödentilerini yatırmak isteyen üyelerimiz için Şube muhasebesi, 1 Aralık 2006 – 1 Ocak 2007 tarihleri arasında hafta içi 09.00–12.30, 13.30–19.00, Cumartesi 12.00–15.00 arası açıktır. 2006 yılı ve geçmiş dönem üye aidatlarınızı, 2007 aidatları üzerinden ödememek için 31 Aralık 2006 tarihine kadar 2006 yılı aidat bedeli üzerinden ödeyebilirsiniz. Geçmiş dönem borçlarınız, kredi kartınıza taksitlendirilmektedir. İş Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, Oyakbank, Fortis bank kartlarına taksit yapılabilmektedir. Garanti Bankası kredi kartı olan üyelerimiz mail_order yoluyla ya da telefon bankacılığı ile  aidat ödeme emrini verebilirler.


[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Mimara Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar” da değişiklik yapılmıştır

TMMOB Mimarlar Odası 40. Dönem Mesleki Uygulama Denetim Komitesi’nin 25 Temmuz 2006 tarihinde yapılan 02 nolu toplantısında Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi’nin “madde 12-Mimara  Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar” da değişiklik yapılmıştır.

Uygulamaya 01.01.2007 tarihinden itibaren geçilecektir.

Madde 12: Mimara Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar

12-5: Birbirini tekrar eden yapılarda uygulama : Aynı işveren/işsahibine yapılan aynı projenin birden çok tekrarlanarak uygulanacağı alanlarda, yineleme katsayısı uygulanır.

Yineleme katsayısı; projenin mesleki denetime geldiği andaki vaziyet planı bütünlüğü içerisinde  değerlendirilmesi gerekir. Proje aynı olsa bile farklı zamanlarda gelen projelerin bir bütün içerisinde değerlendirilmesi ve yineleme katsayısı uygulanması mümkün değildir.

Yineleme katsayısı uygulanacak projelerde mimarlık hizmetlerinin bedelleri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

12-5-1: En az bedel tarifesine göre hesaplanan bedel üzerinden, aşağıda yer alan yineleme katsayıları uygulanır.
- İlk uygulama için              % 100                
- İkinci tekrar için             % 50               
- Üçüncü tekrar  için            % 25              
- Dördüncü ile 99. tekrar için % 15
(100’den fazla tekrarın olamayacağı öngörülmüştür.)

12-5-3 : Mimari mesleki kontrollük ve mimari fenni mesuliyet hizmetlerinin; aynı projenin aynı yerde ve aynı kontrol sözleşmesi içinde uygulanması halinde bu yönetmeliğe gore bulunacak mimari mesleki konrollük ve mimari fenni mesuliyet ücreti; bütün uygulamalar için %100!ü ödenir. 


Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evrilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

ŞUBAT 2007
Meslekte Dönüşüm (Eğitim+Uygulama)

NİSAN 2007
Tasarım ve Temsil Teknolojisi

HAZİRAN 2007
Kent ve Estetik

AĞUSTOS 2007
Kent ve Suç (Kentsel suçlar ve mekansal bağlantıları)

EKİM 2007
Mimarlık ve Siyaset

ARALIK 2007
39. Dönem süresince yayınlanan dosyaların değerlendirmesi


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Büyük Ankara Oteli

Büyük Ankara Otelindeki gelişmeler ile ilgili 18 aralık 2006 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesinin yaptığı açıklama aşağıda yer almaktadır.

 “Ankara’da gerçekleştirilen hukuksuz imar uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir zamanların Meclis kulislerinin döndüğü, Ankara’nın sosyal hayatının kalbinin attığı Büyük Ankara Oteli de yasal olmayan uygulamalarla tanınmaz hale geldi …


AKAY Kavşağı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin , kentsel nazım ve uygulama imar planı ile ilişkilendirilmeden kavşak çözümü öngören 1/500 ölçekli Akay Kavşağı Projesinin uygulanmasına ilişkin işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması hakkında 1998 yılında açılan dava ile ilgili olarak Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Çankaya Belediye Başkanlığı ayrı davalar açmışlardır.  İmar mevzuatı ile şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun bulunmayan bu işlem  Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 01.04.2003 günlü kararıyla iptal edilmiştir. Davalı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı kararın yürütmesinin durdurulması istemiyle temyiz yoluna gitmiştir. Danıştay 6. Dairesi   2003/5311 E. ve 2005/4269 K. sayılı kararıyla temyiz istemini reddetmiştir. Davalı idare karar düzeltme isteminde bulunmuştur.  Karar düzeltme istemine cevap verilmiş olup, 15.12.2006 tarihinde alınan tebligat ile mahkeme davalıların karar düzeltme istemlerini reddetmiştir. Mahkeme kararlarının uygulanmadığı bir dosyadır. Davacı idare aleyhine tazminat davası açılabilir.

Mekan - Bellek

Heykeltraş Erdal Duman'ın son çalışmaları olan Mekan - Bellek temalı heykel ve fotografları  18 Aralık 2006 - 15 Ocak 2007 tarihleri arasında Arkhe Sanat Galerisinde görülebilir.

 

  


Mimarlar Derneği 1927’de bu hafta

“Yılbaşı Partisi”  27 Aralık 2006 saat:19.30’da gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgiye 0(312)4950664 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.Kent Üzerine Sosyolojik Düşünceler: Türkiye'de Son 30 Yılda Kentsel Değişim Süreci

Özgür Üniversite tarafından düzenlenen Türkiye’de son 30 yılda yaşanan değişimlerin ve kentsel dönüşüm hareketlerinin çeşitli konuşmacılar tarafından tartışılacağı etkinlik programı kapsamında
21 Aralık 2006 Perşembe günü  “Kentsel Dönüşüme Geçmişten Bakmak: Eski Gecekondu Alanlarında Direnişler, Dönüş(üm)ler, Alternatifler” sunuşu  Maya Arıkanlı tarafından,  23 Aralık 2006 Cumartesi günü “Gazi mahalleli (gençlik) kimliği: bir mekansal - kuşaksal kimlik mi?”  ve 06 Ocak 2006 Cumartesi günü “Hemşehri kimliği ve hemşehri örgütlenmeleri karşısında gecekondulu gençler: Gazi mahallesi örneği.” sunuşları Hakan Yücel tarafından Türkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı  Tünel – Beyoğlu’nda gerçekleştirilecektir.


En Iyi Mimarlık Bitirme Projeleri “Anadolu” Yollarinda…

Mimarlık alanında eğitim veren tüm üniversitelerden en iyi diploma projelerini seçmek üzere düzenlenen ‘ARCHIPRIX-Türkiye 2006’ Yarışması’nda ödül alan projelerin sergisi Çimsa A.Ş. desteği ile, 12 Şubat - 2 Mart 2007 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (Isparta) 12 Mart - 30 Mart 2007’de Mersin Üniversitesi’nde, 9 Nisan - 27 Nisan 2007’de Balıkesir Üniversitesi’nde sergilenecek. 


3. Uluslararası LIVENARCH 2007: “Liveable Environments and Architecture” Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası “Liveable Environments and Architecture” Konferansı 5-7 Temmuz 2007 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek.


TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu

Ekolojik Mimarlık Ve Planlama teması ile düzenlenecek olan Sempozyum için hazırlanacak bildiriler için son teslim tarihi 30 Mart 2007. 

Son Teslim Tarihi  05 Mart 2007

PROSteel 2007 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

Son Teslim Tarihi  26 Mart 2007
IOC/IAKS Uluslararası Mimarlık Ödülleri: “Örnek Spor ve Serbest Aktivite Mekânları” 2007

Son Teslim Tarihi  28 Şubat 2007


TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Şener Özler Mimarlık ve Çocuk Resim Yarışması – I: “Sokaklarımız”

Son Teslim Tarihi 13 Nisan 2007

 


Kıbrıs Kültür Merkezi

Son Teslim Tarihi 5 Mart 2007


 

Kayseri Şube’den Afiş Yarışması: “Işık ve Mekan…Sinan”

Son Teslim Tarihi 9 Şubat 2007

 

  


7. OISTAT Mimarlık Yarışması

Son Teslim Tarihi 16 Şubat 2007


2. Uluslararası Living Steel Sürdürülebilir Konut Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi: 14/05/2007
Doğal Afetlerden Etkilenen Bölgelerde Sürdürülebilir Enerji Kaynakları ve Bioiklimsel Mimarlık Tasarımları Yarışması

Son Teslim Tarihi 12 Ocak 2007


 

Gürel Ödülü 2007

Son Teslim Tarihi: 05 Mart 2007


 

"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 18 Mayıs 2007
KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN RANTSAL DÖNÜŞÜME - Muzaffer Eryılmaz
Kent, tarihsel ve sosyal bir olgu olarak yurttaşların, bireylerin kendi yaşamlarını gerçekleştirmelerinin ve sürdürmelerinin enstrümanlarını sunan bir mekân ve toplumsal faydanın yaratılmasında kullanım değerinin ön planda olduğu bir yaşam merkezi olarak görülmelidir. Buna karşıt olarak kenti bir rant merkezi gibi görmek ve onu bir gelir kalemi olarak algılayarak bu yönde kenti param parça etmek aslında kenti bütün unsurlarından ayrıştırmak demektir. Bu ayrıştırmanın kent ve bireyi birbirinden kopardığını ve bu iki unsur arasında sağlıklı bir iletişimin kurulamadığına...


ORMAN TALANI - POLİTİKALAR / YASAL DÜZENLEMELER - ORMAN YASASI

12 EYLÜL ORMANCILIĞI'NA SON VERİLMELİ  - Oktay Ekinci


 

DAVALAR - SİT ALANLARI / PARK OTEL

PARK OTEL İNŞAATI 'GİYDİRİLMEYİ' BEKLİYOR


 

TOKİ

83 MİLLETVEKİLİ LOJMANI 25.8 MİLYON YTL'YE SATILDI


 

BELEDİYELER - ARAZİ KULLANIMI - İSTANBUL

KADIKÖY' DE BİR CAMİ KRİZİ DAHA


 

PROJELER / KATLI KAVŞAK PROJESİ - ANKARA

KUĞULU YOK OLUYOR


 

UYGULAMALAR / BÜYÜK ANKARA OTELİ

BÜYÜK ANKARA OTELİ'NDE USULSÜZ TADİLAT İDDASI


 

TARİHİ KENTLER

ALLİANOİ İÇİN HUKUKSAL MÜCADELE


 

PLANSIZ YAPILAŞMA - İSTANBUL

GECEKONDU İLE GÖKDELEN ARASINDA SIKIŞAN KENT: İSTANBUL


 

PROJELER - RESTORASYON / TARİHİ EVLER

TARİHİ EVLERİN ONARIMINA UNESCO DESTEĞİ


 

ULAŞIM PLANLAMASI - TÜNELLER - İSTANBUL

TÜNEL'Lİ ÇÖZÜM Sağırlı, Osman


 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

RANT KAVGASININ ÖNÜNE GEÇİN, KİMSE VİNCİN ÖNÜNE YATMAYA KALKMAZ

 
SİNAN'IN İSTANBUL'U Reha Güney

Yapı Endüstri Merkezi, 2006, İstanbul

 

 

 

 


İZMLER SANATI ANLAMAK, Stephen Little

Yapı Endüstri Merkezi, 2006, İstanbul