-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

TMMOB, KESK'in 14 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirdiği “Hizmet Üretmeme” eylemine destek verdi.

KESK, 14 Aralık 2006 tarihinde  "insanca yaşam" için "hizmet üretmeme" eylemi yaptı. Türkiye'nin dört bir yanında KESK'e bağlı çalışanlar iş bırakırken, Ankara'da da KESK'e bağlı sendikaların üyeleri ve temsilcileri alanlara çıktı. TMMOB'nin de aralarında bulunduğu bazı emek-meslek örgütleri de eyleme destek verdi.

KESK, TTB ve TMMOB ile birlikte emekçilerinin oyuna sunup, yüzde 92.1 oranında "hayır" oyu aldığı 2007 bütçesini protestoya, hizmet üretmeyip alanlara çıkarak devam etti. Kızılay'da Çankaya Belediyesi önünde toplanan binlerce kişi, "Halk için bütçe", "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganlarıyla taleplerini dile getirdi.


Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Teknik Gezisi

Kent Görüntüleme Merkezi, Ankara'nın değişik bölgelerinde mekân ve kent yaşamı üzerine görüntü elde etmek ve bu görüntüleri toplu bir arşive dönüştürerek kent belleği oluşturmayı hedeflemektedir. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi  bünyesinde kurulan Kent Görüntüleme Merkezi "Kent Yürüyüşçüleri" kapsamında 21 Aralık 2006 tarihinde Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevine, mimarlar ve mimarlık öğrencileri ile birlikte teknik gezi düzenlenecektir. Teknik geziye katılmak isteyenlerin  18 Aralık 2006 saat 17.00 ye kadar şubemizle iletişime geçmesi gerekmektedir. Teknik geziye katılacaklar elde edecekleri görüntülerin birer nüshasını Mimarlar Odası Ankara Şubesine ileteceklerdir.


Endüstri Mirası Envanter, Koruma / Onarım Değerlendirme ve Yaşatma Projesi çalışma grubu oluşturuluyor

Türkiye'de çeşitli dönemlere tanıklık etmiş endüstri yapı ve alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, koruma bilinci oluşturulması ve yeniden işlevlendirilecek önermelerle gelecek kuşaklara ve topluma kazandırılması amacıyla TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Endüstri Mirası Envanter, Koruma - Onarım Değerlendirme ve Yaşatma Projesi başlatmıştır. Bizlerle birlikte "Endüstri Mirasının Türkiye Rotası"nı belirlemek isteyen üyelerimizin değerli katkılarını bekliyoruz. Çalışma grubunda yer almak üzere 30 Aralık 2006 tarihine kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile iletişime geçmenizi rica ederiz.


Bir Eser Bir Mimar: Enis Kortan "Kaybolan İstanbul'um; Bir Mimarın Anıları 1947-1957

İlk etabını Turgut Cansever'le gerçekleştirdiğimiz "Bir Eser Bir Mimar" etkinliğin ikincisi Enis Kortan'la gerçekleştirilecektir. "Kaybolan İstanbul'um; Bir Mimarın Anıları 1947-1957 isimli kitabının tanıtımının yapılacağı etkinlikte Enis Kortan'ın mimarlık yaşamı üzerine sergi açılışı da yapılacaktır. 21 Aralık 2006 tarihinde saat:18.30'da Mimarlar Odası 5. katında gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılımlarınızı bekleriz.

 

 

 


Temsilcilik Eğitim Semineri

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube etkinlik alanı içerisinde bulunan 16 şube temsilciliği 6 oda temsilciliğinin katılımları ile 23–24 Aralık 2006 tarihleri arasında Meslek içi eğitim semineri düzenlenecektir.


 

Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve sonuçta oluşan bilgilerin çeşitli araçlarla kamuoyunun bilgisine sunulmasının amaçlandığı Bina Kimlikleri ve Envanteri projesi Cumhuriyetin ilk 50 yılı ile ilgili çalışmalarını kamuoyuna gerek sergi gerek katalog yoluyla
ulaştırmıştır. Yeni dönemde ise bu çalışmanın envanter kısmına ağırlık verilerek, hazırlanacak olan mimarlık rehberine kaynak oluşturması planlanmaktadır. Bu amaçla; proje müellifi olduğunuz, Ankara ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi etkinlik alanı ( Düzce, Kdz.Ereğli, Çaycuma, Zonguldak, Bartın, Devrek, Karabük, Bolu, Çankırı, Tosya, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sarıkaya, Sivas, Malatya,Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Erzurum) içerisinde bulunan yapılarınız ile ilgili olarak Binanın Adı, Özgün İşlevi, Proje ve Yapım Tarihi vb. künye bilgileri ile birlikte binaya ait, belge ve dokümanları (binaya ait fotoğraflar (eski-güncel) ve projeleri dijital kopya olarak, eğer olamaz ise Şube tarafından dijital kopyası alınmak üzere orjinal evrak olarak) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletmenizden mutluluk duyacağız.


Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Çalışmaları Devam Ediyor

Mimarlar Odası bünyesinde başlatılmış olan Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi çalışmaları üyelerimizin mimarlık alanında mesleki gelişimlerini sağlamak ve  2007 yılı itibariyle  sicillerine işlenecek çalışmaların ön hazırlıklarını tamamlama aşamasındayız. Bu çalışmaların ODTÜ-SEM (Sürekli Eğitim Merkezi) ve diğer üniversiteler ve kurumlarla birlikte yürütülmesi öngörülmektedir.

Eğitim başlıklarının yeni mezun mimarların ihtiyaçlarına yönelik ve eğitime en çok ihtiyaç duyulan konulara göre oluşturulması hedeflenmiştir.


 

2007 Yılı Ödentileri belirlendi

Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Kasım 2006 tarihli ve 40/13–3 sayılı kararı ile 1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi. 


 

01–31 Aralık 2006 tarihleri arasında Muhasebe Çalışma Saatleri

2007 yılı öncesinde yıllık üye ödentilerini yatırmak isteyen üyelerimiz için Şube muhasebesi, 1 Aralık 2006 – 1 Ocak 2007 tarihleri arasında hafta içi 09.00–12.30, 13.30–19.00, Cumartesi 12.00–15.00 arası açıktır. 2006 yılı ve geçmiş dönem üye aidatlarınızı, 2007 aidatları üzerinden ödememek için 31 Aralık 2006 tarihine kadar 2006 yılı aidat bedeli üzerinden ödeyebilirsiniz. Geçmiş dönem borçlarınız, kredi kartınıza taksitlendirilmektedir.


Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden Sesli İleti Servisi [MİM/sis] yayında

E-oda projesi kapsamında gerçekleştirilen ve bir süredir yayında olan MİMSİS ile güncel haberleri takip etmek, oda etkinliklerinden haberdar olmak ve kaliteli müzik dinlemek için tıklayınız.


[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Mimara Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar” da değişiklik yapılmıştır

TMMOB Mimarlar Odası 40. Dönem Mesleki Uygulama Denetim Komitesi’nin 25 Temmuz 2006 tarihinde yapılan 02 nolu toplantısında Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi’nin “madde 12-Mimara  Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar” da değişiklik yapılmıştır.

Uygulamaya 01.01.2007 tarihinden itibaren geçilecektir.

Madde 12: Mimara Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar

12-5: Birbirini tekrar eden yapılarda uygulama : Aynı işveren/işsahibine yapılan aynı projenin birden çok tekrarlanarak uygulanacağı alanlarda, yineleme katsayısı uygulanır.

Yineleme katsayısı; projenin mesleki denetime geldiği andaki vaziyet planı bütünlüğü içerisinde  değerlendirilmesi gerekir. Proje aynı olsa bile farklı zamanlarda gelen projelerin bir bütün içerisinde değerlendirilmesi ve yineleme katsayısı uygulanması mümkün değildir.

Yineleme katsayısı uygulanacak projelerde mimarlık hizmetlerinin bedelleri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

12-5-1: En az bedel tarifesine göre hesaplanan bedel üzerinden, aşağıda yer alan yineleme katsayıları uygulanır.
- İlk uygulama için              % 100                
- İkinci tekrar için             % 50               
- Üçüncü tekrar  için            % 25              
- Dördüncü ile 99. tekrar için % 15
(100’den fazla tekrarın olamayacağı öngörülmüştür.)

12-5-3 : Mimari mesleki kontrollük ve mimari fenni mesuliyet hizmetlerinin; aynı projenin aynı yerde ve aynı kontrol sözleşmesi içinde uygulanması halinde bu yönetmeliğe gore bulunacak mimari mesleki konrollük ve mimari fenni mesuliyet ücreti; bütün uygulamalar için %100!ü ödenir. 


Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evirilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

ŞUBAT 2007
Meslekte Dönüşüm (Eğitim+Uygulama)

NİSAN 2007
Tasarım ve Temsil Teknolojisi

HAZİRAN 2007
Kent ve Estetik

AĞUSTOS 2007
Kent ve Suç (Kentsel suçlar ve mekansal bağlantıları)

EKİM 2007
Mimarlık ve Siyaset

ARALIK 2007
39. Dönem süresince yayınlanan dosyaların değerlendirmesi


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Alanları

Genel Kurmay Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan AKM alanlarından 1. bölge ile ilgili olarak protokol çerçevesinde yapılmak istenen Türk Tarih ve Kültür Müzesi hakkında Genel Kurmay Başkanı Sayın Yaşar Büyükanıt ile 6 Aralık 2006 günü görüşme yapılmıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak AKM alanlarına yönelik görüşlerin aktarıldığı görüşmede, AKM alanlarının;  yasal, hukuksal boyutları, alanlarda gerçekleştirilmesi planlanan proje elde etme süreçleri konularında bilgi ve görüşler aktarılmıştır.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 12 Aralık 2006 günü Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili olarak basın açıklaması  gerçekleştirmiştir.

“AKM alanları ile ilgili olarak son dönem talepleri değerlendirildiği zaman çeşitli spekülatif projelerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesinin de kent merkezinde bulunan bu büyük alanda yaşanacak gelişmelere sürekli müdahil olduğu görülmektedir. Son gelişme Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arasında 24 Mart 2006 tarihinde imzalanan protokoldür. AKM alanının Birinci bölge olarak tanımlanan bölümünde  üç kurum hep birlikte, Milli Komiteye sunulmak üzere “Türk Tarih ve Kültür Parkı” projesi oluşturmak için harekete geçmiştir.”


Çankaya Belediyesi’nden “şaşırtan” tutum

Mimarlar Odası Ankara Şube ve Çevre Mühendisleri Odası tarafından, 1.Derece Doğal Sit Alanı olarak tescilli Papazın Bağı’nın yan parselinde yer alan Uğur Mumcu Caddesi, 5464 ada 21 parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin ve dayanağı olan Ankara Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı “Otopark yönetmeliğinin geçici 5. maddesi uyarınca belirlenen uygulama esaslarının 5. maddesinin f bendinin iptali ve yürütmenin durdurulması için açılan dava 17.3. 2006 tarihinde lehimize sonuçlandı.

6. İdare Mahkemesi’nin verdiği karardan sonra odamız davalı Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mahkeme kararını uygulamaları için basın yoluyla 19.08.2006 tarihinde uyardı.

Bu gelişmeden hemen sonra da davalı Çankaya Belediyesi ile Papazınbağı’nda ortak bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’a mahkeme kararlarının uygulanması gerektiği ve Papazınbağı’nın kamuya kazandırılmasının önemi odamızca hatırlatıldı.

18.09.2006 tarihinde yapılan ve Sabah gazetesine de yansıyan toplantıda Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz, Papazınbağı’nın yan parseline otopark yapılması kararında Çankaya Belediyesi’nin de hatası olduğunu kabul ederek tüm duyarlı sivil toplum kuruluşlarından özür diledi ve her türlü işbirliğine açık olduğunu belirtti.

Ancak bu arada Çankaya Belediyesi İdare Mahkemesi’nin iptal ettiği kararı temyiz etti. Elbette yasal süreç devam ederken, Çankaya Belediyesi kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyor idiyse, ki anlaşılan öyle düşünüyor, kararı temyiz edecekti. Peki o halde Ankaram Platformu üyeleriyle toplanıp, basının önünde ve kamuoyuna neden yukarda bahsedilen açıklama yapıldı. O meşhur atasözü imdadımıza yetişti: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Gerçi seçim sürecine girdiğimiz şu dönemde kamuoyuna şirin görünme girişimleri ile ilkeli davranma arasındaki farkı her zaman gözeten odamız, Çankaya Belediyesi’nin temyiz dilekçesinde üst mahkemeden istediği yürütmeyi durdurma talebinin reddedildiğini bir kez daha kamuoyuna ve davalı belediyeye hatırlatmayı da bir görev bilir. Mahkeme kararları ve kamu vicdanı ile hepimiz bağlıyız ne de olsa.


Dikmen Vadisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı İ. Melih Gökçek'in "kentsel dönüşüm" adı altında uyguladığı "rant projesi"ne karşı barınma hakkını savunan Dikmen Vadisi halkı, cumartesi günü (16.12.2006) saat 12.30 da Kızılay Güvenpark'ta Büyükşehir Belediyesi önünde kitlesel bir basın açıklaması yapmıştır. Eyleme vadi halkı yanı sıra, Ankara'nın diğer kentsel dönüşüm bölgeleri mağdurları, Kuğulu Park katliamından doğal gaz zammına değin bütün İ. Melih Gökçek mağdurları da katılmıştır. Eylem, Ankaram Platformu bileşenleri başta olmak üzere bir çok kurum tarafından da desteklenmiştir
Konuyla ilgili açıklama yapan Barınma Hakkı Bürosu yetkilileri; "Bir süredir İ. Melih Gökçek, kamuoyunu yanıltmak amacıyla gerçek dışı bilgileri içeren bir propoganda yapmakta. Vadide herkesle anlaştığı, proje kapsamında kimseyi mağdur etmediği yolunda gerçek dışı bilgiler vermekte. Yıkım tehditleri de halen sürmekte. Başta yerinde ıslah olmak üzere taleplerimize yönelik her hangi bir kabul veya bir görüşme talebi dahi yok. Bu nedenle gerçekleri ve taleplerimizi bütün Ankaralılarla paylaşmayı, aynı zamanda diğer mağdur hemşerilerimizin de sesini duyurmasına aracı olmayı istedik. Bütün Ankara'ya sesleniyoruz; 'Durdurun Artık Bu Adamı’ diyoruz." görüşlerini dile getirdi.

Mekan - Bellek

Heykeltraş Erdal Duman'ın son çalışmaları olan Mekan - Bellek temalı heykel ve fotografları  18 Aralık 2006 - 15 Ocak 2007 tarihleri arasında Arkhe Sanat Galerisinde görülebilir.

 

  


Mimarlar Derneği 1927’de bu hafta

“Kolları Bağlı Odysseus-Melih Cevdet Anday”  sunuşu 20 Aralık 2006 saat:19.30’da gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgiye 0(312)4950664 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.

Kent Üzerine Sosyolojik Düşünceler: Türkiye'de Son 30 Yılda Kentsel Değişim Süreci

Özgür Üniversite tarafından düzenlenen Türkiye’de son 30 yılda yaşanan değişimlerin ve kentsel dönüşüm hareketlerinin çeşitli konuşmacılar tarafından tartışılacağı etkinlik programı kapsamında
21 Aralık 2006 Perşembe günü  “Kentsel Dönüşüme Geçmişten Bakmak: Eski Gecekondu Alanlarında Direnişler, Dönüş(üm)ler, Alternatifler” sunuşu  Maya Arıkanlı tarafından,  23 Aralık 2006 Cumartesi günü “Gazi mahalleli (gençlik) kimliği: bir mekansal - kuşaksal kimlik mi?”  ve 06 Ocak 2006 Cumartesi günü “Hemşehri kimliği ve hemşehri örgütlenmeleri karşısında gecekondulu gençler: Gazi mahallesi örneği.” sunuşları Hakan Yücel tarafından Türkiye ve Ortadoğu Forumu Vakfı  Tünel – Beyoğlu’nda gerçekleştirilecektir.


En Iyi Mimarlık Bitirme Projeleri “Anadolu” Yollarinda…

Mimarlık alanında eğitim veren tüm üniversitelerden en iyi diploma projelerini seçmek üzere düzenlenen ‘ARCHIPRIX-Türkiye 2006’ Yarışması’nda ödül alan projelerin sergisi Çimsa A.Ş. desteği ile, 12 Şubat - 2 Mart 2007 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (Isparta) 12 Mart - 30 Mart 2007’de Mersin Üniversitesi’nde, 9 Nisan - 27 Nisan 2007’de Balıkesir Üniversitesi’nde sergilenecek. 


3. Uluslararası LIVENARCH 2007: “Liveable Environments and Architecture” Konferansı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen Uluslararası “Liveable Environments and Architecture” Konferansı 5-7 Temmuz 2007 tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek.


TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu

Ekolojik Mimarlık Ve Planlama teması ile düzenlenecek olan Sempozyum için hazırlanacak bildiriler için son teslim tarihi 30 Mart 2007. 

Son Teslim Tarihi  05 Mart 2007

PROSteel 2007 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

Son Teslim Tarihi  26 Mart 2007
IOC/IAKS Uluslararası Mimarlık Ödülleri: “Örnek Spor ve Serbest Aktivite Mekânları” 2007

Son Teslim Tarihi  28 Şubat 2007


TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Şener Özler Mimarlık ve Çocuk Resim Yarışması – I: “Sokaklarımız”

Son Teslim Tarihi 13 Nisan 2007

 


Kıbrıs Kültür Merkezi

Son Teslim Tarihi 5 Mart 2007


 

Kayseri Şube’den Afiş Yarışması: “Işık ve Mekan…Sinan”

Son Teslim Tarihi 9 Şubat 2007

 

  


7. OISTAT Mimarlık Yarışması

Son Teslim Tarihi 16 Şubat 2007


2. Uluslararası Living Steel Sürdürülebilir Konut Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi: 14/05/2007
Doğal Afetlerden Etkilenen Bölgelerde Sürdürülebilir Enerji Kaynakları ve Bioiklimsel Mimarlık Tasarımları Yarışması

Son Teslim Tarihi 12 Ocak 2007


 

Gürel Ödülü 2007

Son Teslim Tarihi: 05 Mart 2007


 

"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 18 Mayıs 2007
MİMARLAR ODASI'NDAN TEPKİ: AKM PROJESİ TARTIŞMA YARATTI
Atatürk Kültür Merkezi'nde uygulanması planlanan "Türk Tarih ve Kültür Parkı" tartışmalara yol açtı. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Nimet Özgönül, oda merkezinde düzenlenen basın toplantısında, projenin gizli saklı yürütüldüğünü söyledi ve "Halka açık bir şekilde, meslek odalarından da görüş alarak bir proje hazırlanmalıdır. Aksi taktirde bu proje halka yarar sağlamayacaktır" dedi...


KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA

KÜLTÜR DOSTLARINA VERGİ YOK!


 

BELEDİYELER - POLİTİKALAR - ANKARA

GÖKÇEK ÇANKAYA'YI PARMAĞIYLA BOĞUYOR  - Yalçın Bayer


 

BELEDİYELER - ARAZİ KULLANIMI - İSTANBUL

İSTANBUL'A YENİ BİR GÖKKAFES Mİ GELİYOR?  - Mehmet Demirkaya


 

MORTGAGE / TUTULU

MORTGAGE HAYALİ 2008' E KALDI


 

KENTSEL DÖNÜŞÜM / RESTORASYON

TARİHİ YARIMADAYA İTALYAN MAKYAJI - Muharrem Aydın


 

HAYDARPAŞA GARI

HAYDARPAŞA NE OLACAK - Fikri Türkel


 

BELEDİYELER - POLİTİKALAR - ACAR İSTANBUL

ACARKENT'TE SON DURUM

ACARLAR'IN ÇEVRESİNDEKİ KÖYLER İÇİN YIKIM KARARI

BEYKOZ KONAKLARI DA FARKLI DEĞİL  - Miyase İlknur


 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA

'ENDÜSTRİ MİRASI LAVUAR YIKILAMAZ' Ahmet Öztürk


 

ETKİNLİKLER / SEMPOZYUMLAR - SEMİNERLER

GELECEĞİN MİMARİSİ KONUŞULACAK

İSTANBUL 2010 YOLUNDA, İTALYAN MODELİNE BAKIŞLAR


 

TARİHİ KENTLER

BARAJLAR TARİHİ BOĞMASIN

HASANKEYF VE ALLİANOİ'DE İLKE KARARI TEHDİDİ ARTTIRDI  - Erkan Çınar

 
Mimarlık Düşünmek Düşlemek, Sema Soygeniş


Yapı Endüstri Merkezi, Ekim 2006, İstanbul

 

  


Şehrin Mimarisi, Aldo Rossi

Kanat Kitap, Ekim 2006, İstanbul