-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Kamulaştırma Bilirkişilik Eğitim Seminerleri gerçekleştirildi.

Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi çalışmaları kapsamında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca her il için ayrı düzenlenecek 2007 yılı bilirkişi listeleri için başvurular başlamış ve 17 Kasım 2006 tarihinde sona ermiştir.
Mimarlar Odası Ankara Şubesince belirlenecek listelerde yer alacak 2007 yılı Kamulaştırma Bilirkişilerinin, bilirkişilik konusunda düzenlenecek meslek içi eğitim çalışmalarına katılmaları zorunluluğu nedeniyle düzenlenen Bilirkişilik Eğitim Seminerleri
04–09 Aralık 2006 tarihlerinde İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nde gerçekleştirilmiştir.


2007 yılı Kültürel ve Teknik Gezi programı belirlenmiştir

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Gezi Komisyonu 2007 yılı programını belirlemiştir.

“Osmanlı Başkentleri” teması ile Emre Mardan eşliğinde düzenlenmesi planlanan gezinin birincisi 21–22–23 Nisan 2007 tarihleri arasında Bursa ve Edirne’ye; 26–27 Mayıs 2007 tarihinde İstanbul’a gerçekleştirilecektir.

Yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan geziler;  23–24 Haziran 2007 tarihinde Kütahya-Frig Vadisi, 21–22 Temmuz 2007 tarihinde Sinop Gezisi, 25–29 Ekim 2007 tarihinde GAP Gezisi, 1–8 Eylül 2007 tarihleri arasında Budapeşte-Prag-Viyana.


Kent Görüntüleme Merkezi kuruldu

Kent Görüntüleme Merkezi, Ankara'nın değişik bölgelerinde mekân ve kent yaşamı üzerine görüntü elde etmek ve bu görüntüleri toplu bir arşive dönüştürerek kent belleği oluşturmayı hedeflemektedir. Belgelerini,  yarışma yoluyla fotoğraf ve görüntü elde edilmesi,  Üye arşivlerinde bulunan fotoğraf ve görüntülerin merkez ortamında derlenmesi temalı çekimler yapılması,  şeklinde elde edecektir.

Ulus, AOÇ, AKM alanları v.b. gibi Ankara'nın simge mekânları ve sorun alanlarında, rehber eşliğinde "kent yürüyüşçüleri" ile görüntü elde edilmesi, bir "sanal sanat galerisi" oluşturulması gibi çalışmaların planlandığı Kentsel Görüntüleme Merkezi'ne tüm üyelerimizin değerli katkılarını bekliyoruz.


Endüstri Mirası Envanter, Koruma / Onarım Değerlendirme ve Yaşatma Projesi çalışma grubu oluşturuluyor

Türkiye'de çeşitli dönemlere tanıklık etmiş endüstri yapı ve alanlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, koruma bilinci oluşturulması ve yeniden işlevlendirilecek önermelerle gelecek kuşaklara ve topluma kazandırılması amacıyla TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Endüstri Mirası Envanter, Koruma - Onarım Değerlendirme ve Yaşatma Projesi başlatmıştır. Bizlerle birlikte "Endüstri Mirasının Türkiye Rotası"nı belirlemek isteyen üyelerimizin değerli katkılarını bekliyoruz. Çalışma grubunda yer almak üzere 30 Aralık 2006 tarihine kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile iletişime geçmenizi rica ederiz.


Temsilcilik Eğitim Semineri

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube etkinlik alanı içerisinde bulunan 18 şube temsilciliği 4 oda temsilciliğinin katılımları ile 23–24 Aralık 2006 tarihleri arasında Meslek içi eğitim semineri düzenlenecektir.


 

Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve sonuçta oluşan bilgilerin çeşitli araçlarla kamuoyunun bilgisine sunulmasının amaçlandığı Bina Kimlikleri ve Envanteri projesi Cumhuriyetin ilk 50 yılı ile ilgili çalışmalarını kamuoyuna gerek sergi gerek katalog yoluyla
ulaştırmıştır. Yeni dönemde ise bu çalışmanın envanter kısmına ağırlık verilerek, hazırlanacak olan mimarlık rehberine kaynak oluşturması planlanmaktadır. Bu amaçla; proje müellifi olduğunuz, Ankara ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi etkinlik alanı ( Düzce, Kdz.Ereğli, Çaycuma, Zonguldak, Bartın, Devrek, Karabük, Bolu, Çankırı, Tosya, Kastamonu, Çorum, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sarıkaya, Sivas, Malatya,Nevşehir, Erzincan, Tunceli, Erzurum) içerisinde bulunan yapılarınız ile ilgili olarak Binanın Adı, Özgün İşlevi, Proje ve Yapım Tarihi vb. künye bilgileri ile birlikte binaya ait, belge ve dokümanları (binaya ait fotoğraflar (eski-güncel) ve projeleri dijital kopya olarak, eğer olamaz ise Şube tarafından dijital kopyası alınmak üzere orjinal evrak olarak) Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletmenizden mutluluk duyacağız.


Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi Çalışmaları Devam Ediyor

Mimarlar Odası bünyesinde başlatılmış olan Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi çalışmaları üyelerimizin mimarlık alanında mesleki gelişimlerini sağlamak ve  2007 yılı itibariyle  sicillerine işlenecek çalışmaların ön hazırlıklarını tamamlama aşamasındayız. Bu çalışmaların ODTÜ-SEM (Sürekli Eğitim Merkezi) ve diğer üniversiteler ve kurumlarla birlikte yürütülmesi öngörülmektedir.

Eğitim başlıklarının yeni mezun mimarların ihtiyaçlarına yönelik ve eğitime en çok ihtiyaç duyulan konulara göre oluşturulması hedeflenmiştir.


 

2007 Yılı Ödentileri belirlendi

Merkez Yönetim Kurulu'nun 10 Kasım 2006 tarihli ve 40/13–3 sayılı kararı ile 1 Ocak 2007 – 31 Aralık 2007 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi. 


 

01–31 Aralık 2006 tarihleri arasında Muhasebe Çalışma Saatleri

2007 yılı öncesinde yıllık üye ödentilerini yatırmak isteyen üyelerimiz için Şube muhasebesi, 1 Aralık 2006 – 1 Ocak 2007 tarihleri arasında hafta içi 09.00–12.30, 13.30–19.00, Cumartesi 12.00–15.00 arası açıktır. 2006 yılı ve geçmiş dönem üye aidatlarınızı, 2007 aidatları üzerinden ödememek için 31 Aralık 2006 tarihine kadar 2006 yılı aidat bedeli üzerinden ödeyebilirsiniz. Geçmiş dönem borçlarınız, kredi kartınıza taksitlendirilmektedir.


Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden Sesli İleti Servisi [MİM/sis] yayında

E-oda projesi kapsamında gerçekleştirilen ve bir süredir yayında olan MİMSİS ile güncel haberleri takip etmek, oda etkinliklerinden haberdar olmak ve kaliteli müzik dinlemek için tıklayınız.


[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Mimara Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar” da değişiklik yapılmıştır

TMMOB Mimarlar Odası 40. Dönem Mesleki Uygulama Denetim Komitesi’nin 25 Temmuz 2006 tarihinde yapılan 02 nolu toplantısında Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi’nin “madde 12-Mimara  Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar” da değişiklik yapılmıştır.

Uygulamaya 01.01.2007 tarihinden itibaren geçilecektir.

Madde 12: Mimara Yapılacak Ödemelerin Hesaplanmasında Uyulacak Esaslar

12-5: Birbirini tekrar eden yapılarda uygulama : Aynı işveren/işsahibine yapılan aynı projenin birden çok tekrarlanarak uygulanacağı alanlarda, yineleme katsayısı uygulanır.

Yineleme katsayısı; projenin mesleki denetime geldiği andaki vaziyet planı bütünlüğü içerisinde  değerlendirilmesi gerekir. Proje aynı olsa bile farklı zamanlarda gelen projelerin bir bütün içerisinde değerlendirilmesi ve yineleme katsayısı uygulanması mümkün değildir.

Yineleme katsayısı uygulanacak projelerde mimarlık hizmetlerinin bedelleri aşağıdaki şekilde hesaplanır:

12-5-1: En az bedel tarifesine göre hesaplanan bedel üzerinden, aşağıda yer alan yineleme katsayıları uygulanır.
- İlk uygulama için                           % 100                
- İkinci tekrar için                            % 50               
- Üçüncü tekrar  için                        % 25              
- Dördüncü ile 99. tekrar için %15
(100’den fazla tekrarın olamayacağı öngörülmüştür.)

12-5-3 : Mimari mesleki kontrollük ve mimari fenni mesuliyet hizmetlerinin; aynı projenin aynı yerde ve aynı kontrol sözleşmesi içinde uygulanması halinde bu yönetmeliğe gore bulunacak mimari mesleki konrollük ve mimari fenni mesuliyet ücreti; bütün uygulamalar için %100!ü ödenir. 


 

Bülten DOSYA Konuları

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üyeleri ile iletişim kurmasının en önemli aracı olan Bülten, 39. Dönem de güncel konular ve haber ağırlıklı yöne evirilerek haber bültenine dönüşmesi Şube-üye arasındaki mesafeyi en aza indirmek üzere kurgulanmıştır. Bu sebeple Bülten’de yayınlanmakta olan dosya konuları, Bülten’in dışında iki ayda bir yayınlanan ekler (insert) olarak tasarlanmış ve 2006 yılında Kentsel Dönüşüm 1–2, Endüstri Mirası, Tasarım ve Özgürlük: Özürlüler ve Herkes için Tasarım konu başlıkları ile yayına hazırlanmıştır. 2007 yılında da aşağıda yer alan konu başlıkları ile hazırlanacak olan dosya konuları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

ŞUBAT 2007
Meslekte Dönüşüm (Eğitim+Uygulama)

NİSAN 2007
Tasarım ve Temsil Teknolojisi

HAZİRAN 2007
Kent ve Estetik

AĞUSTOS 2007
Kent ve Suç (Kentsel suçlar ve mekansal bağlantıları)

EKİM 2007
Mimarlık ve Siyaset

ARALIK 2007
39. Dönem süresince yayınlanan dosyaların değerlendirmesi


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Salı 18.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

ÇOKAUM’la görüşme
Tarih: 14 Aralık 2006
Saat: 10.00
Yer: ÇOKAUM

Ankara Kız Lisesi

Binanın ana kucağı şeklinde tasarlanmış bahçesinin kullanılamayacak durumda olması ve civardaki diğer eğitim binaları ile olan ilişkisinin kopmuş olması bahane edilerek otopark haline getirilme girişimleri üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar ile ilgili 02.12.2006 Cumartesi günü Ankara Kız Lisesi Mezunları Derneği ile birlikte saat:11.00’da Basın açıklaması yapılmıştır. Bu bahçenin yeniden okula kazandırılması hem okulun sahip olduğu kampüs ortamına kavuşması açısından, hem de kültürel ve tarihsel bir birikimin Ankara kentine yeniden kazandırılması açısından önemlidir.

Mimarlar Derneği 1927’de bu hafta

“Efsane ile Dünya Tarihi”  sunuşu 13 Aralık 2006 saat:19.30’da Ayşegül Çelik  tarafından gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgiye 0(312)4950664 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.

SEMİNER & WORKSHOP “Kültür Miraslarının Korunmasında İtalyan Mimari Restorasyon ve Kentsel Dönüşüm Deneyimleri, Malzemeleri ve Teknolojileri”

İstanbul’un 2010 yılı için Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi nedeniyle yapılacak olan restorasyon çalışmaları ve projeleri göz önüne alınarak “İtalyan Başkonsolosluğu” ve “İtalyan Ticaret Merkezi” tarafından, “İstanbul 2010 Girşim Grubu” işbirliği ile 12 - 13 Aralık 2006 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda bir seminer ve workshop düzenlenecek.

 


ARKIMEET 2006 yılı etkinlikleri

ARKIMEET 2006 yılı etkinliklerinden ikincisinde Winy Maas, Jacob van Rijs ve Nathalie de Vries tarafından 1991 yılında kurulan MVRDV’yi konuk ediyor. Etkinlik 12 Aralık 2006 tarihinde saat 19.00’da Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilecek.


Gelin bu yapbozu birlikte tamamlayalım!

ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından altıncısı düzenlenen Geleneksel Yardım Kampanyası 20 Aralık 2006'ya kadar kitap ve kırtasiye yardımları belirlenmiş olan beş okul için devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için 210 60 11’i arayabilirsiniz.


TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu

Ekolojik Mimarlık Ve Planlama teması ile düzenlenecek olan Sempozyum için hazırlanacak bildiriler için son teslim tarihi 30 Mart 2007. 

Son Teslim Tarihi  26 Mart 2007
IOC/IAKS Uluslararası Mimarlık Ödülleri: “Örnek Spor ve Serbest Aktivite Mekânları” 2007

Son Teslim Tarihi  28 Şubat 2007


TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Şener Özler Mimarlık ve Çocuk Resim Yarışması – I: “Sokaklarımız”

Son Teslim Tarihi 13 Nisan 2007

 


Kıbrıs Kültür Merkezi

Son Teslim Tarihi 5 Mart 2007


 

Kayseri Şube’den Afiş Yarışması: “Işık ve Mekan…Sinan”

Son Teslim Tarihi 9 Şubat 2007

 

 

 

 


7. OISTAT Mimarlık Yarışması

Son Teslim Tarihi 16 Şubat 2007


2. Uluslararası Living Steel Sürdürülebilir Konut Tasarım Yarışması

Son Teslim Tarihi: 14/05/2007Doğal Afetlerden Etkilenen Bölgelerde Sürdürülebilir Enerji Kaynakları ve Bioiklimsel Mimarlık Tasarımları Yarışması

Son Teslim Tarihi 12 Ocak 2007


 

Gürel Ödülü 2007

Son Teslim Tarihi: 05 Mart 2007


 

"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Son Teslim Tarihi 18 Mayıs 2007ALU 2006 Yarışmasını Kazananlar Belli Oldu

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. tarafından, alüminyum teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmasını desteklemek amacıyla düzenlenen geleneksel proje yarışması sonuçlandı.  15 Aralık’ta Yıldız Teknik  Üniversitesi’nde düzenlenecek törenle ödül almaya hak kazananlar şöyle; 1. Proje; Güven Çimenoğlu ve Rüstem Çakmaklı (YTÜ/4.000 YTL) 2. Proje; Derya Güler, Serengül Ülker ve Özgen Demirbağ (YTÜ/3.000 YTL) 3. Proje; Acar Hasasu, Emre Can Yılmaz ve Özkan Sağlam (İTÜ/2.000 YTL)    1000 YTL’lik eşdeğer mansiyon ödülüne hak kazanan 5 projenin sahipleri ise şöyle; - Nihat Eyce, Ebubekir Küçük, Ahmet Ekincioğlu ve Burcu Burhan (GÜ), Sıddık Güvendi (KTÜ), Tutku Sevinç (İTÜ), Emir Aykut Pekdemir,Duygu Kavzak ve Gürbey Hiz (İTÜ) Zeynep Yapar (İKÜ) 1000 YTL.TİRYAKİ: YÜZÜNE BAKILMAYAN ARSALAR EN PAHALI YERLER OLACAK
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, gecekondu bölgesi Altındağ’da kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek, "Bugün kimsenin yüzüne bakmadığı arsalar, iddia ediyorum, bir gün gelecek Ankara’nın en pahalı yerleri olacak" dedi. Tiryaki Altındağ’daki Çinçin Bağları Mahallesi’nin, Ankara’nın en güzel yeri olduğunu, bölgenin mükemmel bir arazisi olduğunu ifade etti. Çinçin’in sosyal profili nedeniyle...


ORMAN TALANI - ACARKENT - İSTANBUL

'BAKAN PEPE İSTİYORSA YAPILACAK İŞ ÇOK'

YERDEN ORMAN HAVADAN TALAN


 

TARİHİ KORUMA

AKSARAY PİSA'SI SAKIN YIKILMA!


 

KAÇAK YAPILAŞMA - İSTANBUL

BOĞAZ MANZARALI 'VİLLA' ÇÖPLÜĞÜ!


 
"Yaşayan Eski Ankara Evleri”


Haluk Sargın, 2006, Mevsimsiz Yayınevi

Haluk Sargın' ın "Yaşayan Eski Ankara Evleri", ölüme mahkûm bırakılmış ama sahipleri ya da kiracıları tarafından kurtarılmış ve yaşama kavuşturulmuş olan evlerin öyküsünü sergiliyor..Archiprix - Türkiye 2006

Yapı Yayın, Kasım 2006, YEM Yayın, İstanbul

50 Yıla Tanıklık: Mimarlar Odası 50. Yılını Kutluyor

Ed. N. Müge Cengizkan, Mart 2006, Mimarlar Odası Yayını, AnkaraMimarlığa Yolculuk

Esen Onat, Ekim 2006, Yapı Endüstri Merkezi, İstanbulMimarlıkta Teknik Resim

Orhan Şahinler, Fehmi Kızıl , Ekim 2006, Yapı Endüstri Merkezi, İstanbul


2006/11202 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar

2006/11264 Bazı Alanların Turizm Merkezi, Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2006/11265 Samsun İlinde Bulunan Bazı Alanların “Yenileme Alanı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar


YÖNETMELİKLER

2006/11249 Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği

2006/11254 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2006/11269  Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin Afet Yönetmeliği

Çanakkale Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (89/106/EEC)

Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Ceyhan Liman Yönetmeliği

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


 

TEBLİĞLER

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ (No: YİG-15/2006-7)

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2006/5)

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 12)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 363)