-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Öğrenci Buluşması gerçekleştirildi.

Hayal ve ideallerin özgürce yaşama geçirilmesi için tüm olanaklarını öğrencilere açmayı önemseyen bir toplumsal paylaşım mekânı olan Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu yıl da üniversitelerin mimarlık bölümlerini kazanmış öğrenciler ile buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda 13 Kasım 2006 Pazartesi günü ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1.sınıf öğrencileri ile Kubbealtı’nda buluşma gerçekleştirilmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi adına Yeşim Uysal, Tezcan Karakuş Candan, Tonguç Akış ve Özge Şahin’in katıldığı buluşmada, “1954’den 2006’ya Mimarlar Odası Toplum Hizmetinde” temalı sunuş ile süreç içerisinde öğrencilerle gerçekleştirilmiş etkinlikler, öğrenci üyelik ve Avrupa Birliği sürecinde Mimarlık Eğitiminin dönüşümü hakkında bilgi verildi. Öğrenci buluşmalarının ikincisi 23 Kasım 2006 tarihinde Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.


Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık 8

Kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan mimarlık hizmetlerini dönemin sosyal, politik, siyasal yaklaşımları ile kuruluşundan bugüne, nasıl yapıldığını, bugün gelinen aşamada, kurumun çalışmalarının nasıl şekillendiğini, verilen mimarlık hizmetlerinden örnekler sunularak, kamudaki birikimin mimarlık ortamına kazandırılması gerçekleştirilen Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık–8 T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Merkezleri Daire Başkanlığı ile 16 Kasım 2006 tarihinde Mimarlar Odası 5. katında gerçekleştirildi. Söyleşi - Sergi - Kokteyl şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe Kader Demir, Necla Karaaslan, Fisun Atacan'ın konuşmacı olarak katılmıştır.


Türkiye Mimarlık Politikasına Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmaları 2 / Samsun

Mimarlar Odası’nın bu dönem “Türkiye Mimarlık Politikası’na Doğru, Mimarlık ve Kent Buluşmaları” başlığı altında, 6 ilde (Kayseri, Samsun, Mersin, Muğla, Gaziantep, Eskişehir) gerçekleştirmeyi planladığı kongrelerden ikincisi 11-12 Kasım 2006 tarihlerinde Samsun’da gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda katılımcılar “Ulaşım, Çevre Politikaları ve Mimarlık” teması çerçevesinde sunuşlar gerçekleştirirken, akşamüstü yapılan panel ve forum katılımcılara genel bir tartışma ve değerlendirme ortamı sundu.


Yasal Düzenlemelerde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması ve Yerel Yönetimler kitabı çıktı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa hazırlanan ilk baskının mevcudunun tükenmesi ve el kitabının yayınlandığı Temmuz 2005’ten bu yana yeni yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi nedeniyle 2.baskı yayına çıkarılmıştır. Birinci baskıdan farklı olarak ilk kez yer alacak konular arasında koruma amaçlı imar planlarının yapımı ile ilgili düzenlemeler, çevre düzenleme projeleri, alan yönetimi/ yönetim planı, mimarlık/şehir planlama/peyzaj mimarlığı hizmetleri, kültür varlığı/turizm ilişkileri vb. bulunmaktadır.

 


“Kaybolan İstanbul’um” Bir Mimarın Anıları 1947–1957

Enis Kortan’ın “Kaybolan İstanbul’um” Bir Mimarın Anıları 1947–1957 adlı eseri yayınlandı. Tanıtımı 6 Aralık 2006 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenecek bir söyleşi ile gerçekleştirilecektir.

 

 


Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi için, önemli bazı yapılarla ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması ve sonuçta oluşan bilgilerin çeşitli araçlarla kamuoyunun bilgisine sunulmasının amaçlandığı Bina Kimlikleri ve Envanteri projesi Cumhuriyetin ilk 50 yılı ile ilgili çalışmalarını kamuoyuna gerek sergi gerek katalog yoluyla ulaştırmıştır. Yeni dönemde ise bu çalışmanın envanter kısmına ağırlık verilerek, hazırlanacak olan mimarlık rehberine kaynak oluşturması planlanmaktadır. Bu amaçla üyelerimizin şimdiye kadar Ankara’da uygulaması yapılmış olan projelerinin envanterlerinin proje kapsamında Mimarlar Odası Ankara Şubesi arşivine eklenmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.


1. Merkez Danışma Kurulu 25–26 Kasım 2006 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından düzenlenen “Mimarlık Hakkında Kanun Tasarısı ve Türkiye Mimarlık Politikasına Doğru” metninin tartışılacağı Danışma Kurulu Toplantısı 25–26 Kasım 2006 tarihlerinde DENİZLİ’ de gerçekleşecektir.


 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden Sesli İleti Servisi [MİM/sis] yayında

E-oda projesi kapsamında gerçekleştirilen ve bir süredir yayında olan MİMSİS ile güncel haberleri takip etmek, oda etkinliklerinden haberdar olmak ve kaliteli müzik dinlemek için tıklayınız.


[Mim/ag] kullanımda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi [Mim/ag] kullanıma açılmıştır. Kullanıcı adı ve parolanızı şubemizden alabilirsiniz.


Bilgisayar Kursları

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bünyesinde gerçekleştirilen bilgisayar kurslarının (Auto Cad 2B+3B / 3D Max ) açılış tarihi, mekân değişikliği nedeniyle ertelenmiştir. Ön kayıt yaptırmış ve yaptırmak isteyen kursiyerler kurslar hakkında detaylı bilgiye www.mimarlarodasiankara.org ve 417 86 65 / 112 - Eylem Ekin’den ulaşabilirsiniz.

Not: Ön kayıtlar devam etmektedir.


Öğrenci Üye Kayıtlarımız Başlamıştır

Mezun olduklarında Mimarlar Odası’na kayıt olma hakkı kazanacak olan, üniversitelerin Mimarlık ve ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, oda ile ilişkilerinin öğrencilikleri sırasında kurulmasını sağlamak, mesleki gelişmelerine yardımcı olmak, bilimsel çalışmalar yapabilmeleri için uygun koşulların yaratılmasına katkı sağlamak, eğitimin ve öğrencilerin sorunlarını araştırıp öneriler geliştirmek, yaz okulları düzenlemek, mesleği ve meslek kuruluşunu tanıtmak amacıyla öğrenci üye kayıtlarımız başlamıştır. 6 Kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilen 37.nolu Yönetim Kurulu Toplantı kararı uyarınca Öğrenci Üyeliği onaylanan isimler için tıklayınız.


 

Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  1. Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  2. Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  3. Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  4. Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  5. Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Hatırlatma

2006 yılı ve geçmiş dönem üye aidatlarınızı, 2007 aidatları üzerinden ödememek için 31 Aralık 2006 tarihine kadar 2006 yılı aidat bedeli üzerinden ödeyebilirsiniz. Geçmiş dönem borçlarınız, kredi kartınıza taksitlendirilmektedir.


Bülten DOSYA Konuları

İki ayda bir “Bülten” ile birlikte verilen “dosya” ekinin ve Bülten’deki haber dosyalarının 2006 yılı temaları Yayın Biriminin Haziran ayında gerçekleştirdiği toplantı ile kesinleşmiştir. Aşağıda belirtilen konular üzerine bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.  

Aralık 2006
Haber Bülteni
Dosya: Engelliler


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Pazartesi 19.00 ‘da tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Meslek Yasası Çalışma Grubu
Tarih:18 Kasım 2006
Saat: 13.00
Yer: Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Yapı Yasası Çalışma Grubu
Tarih:18 Kasım 2006
Saat: 16.00
Yer: Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Mimarlık Öğrencileriyle Buluşma
Tarih:23 Kasım 2006
Saat: 13.30
Yer: Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Ankara Kız Lisesinde neler oluyor?

Cumhuriyet Döneminin ilk eğitim kurumlarından olan Ankara Kız Lisesi ünlü mimar Ernst Arnold Egli (1893-1974) tarafından 1930 yılında tasarlanmaya başlanmış ve binanın inşası 1935 yılında bitmiştir.Cumhuriyet Dönemi Mimarlığının ilk örneklerinden olması ve dönemin yapılarının korunması açısından örnek oluşturmaktadır. Bina 05.05.1992 tarihinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmiştir.

Okul büyük bir açık alana sahiptir, arkasında bulunan büyük bahçe okulu diğer eğitim ve kültür yapıları ile bağlantılandırmaktadır.

Bugün ise bahçe kullanılamayacak durumda, tiyatro ve spor salonun bakımsız ve çevresinin otopark haline getirilmiş olması nedeniyle Ankara Kız Lisesi Mezunları Derneği bu yapıların kamuya kazandırılması, kültürel ve tarihsel birikimin Ankara kentine yeniden kazandırılması için harekete geçmişlerdir.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Ankara Kız Lisesi Mezunları Derneği ile birlikte Ankara Kız Lisesi ve çevresinin Ankara kentine kazandırılması için kampanya başlatacağımızı açıklıyor ve tüm üyelerimizin de bize destek olmalarını bekliyoruz.


2007 yılında Ankara’ya 50 alt geçit DAHA…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek, yaptığı yazılı açıklamada, kavşak ve yolların trafiğin artan yükünü kaldıramadığını vurguladı. Ankara'da aynı anda 50 alt geçidin inşasına başlamak istediklerini belirten Gökçek, şunları kaydetti:

''Ankaralılar, yazın 3 ay gibi bir dönemde biraz daha sıkıntı çekecekler. Ankaralılardan bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Vatandaşlardan şunu istiyoruz; 3 ay gibi kısa bir süre sıkışacaksınız. Ancak tatil dönüşünde rahatlamış bir trafik göreceksiniz. Başkentin trafiğinin tamamen rahatlaması için 50 alt geçidin yanında 30 alt geçidi daha ihtiyaç bulunuyor. Bu alt geçitler de mecburen daha sonraki yıllarda yapılabilecek.''

Yenimahalle ilçesi sınırları içerisinde de bazı hazırlıklar yapıldığını belirten Gökçek, ''AOÇ içerisinde yeni plan çıktıktan sonra çalışma yapacağız. Eskişehir yolu ile İstanbul yolunun tam ortasında 40 metrelik yeni bir bulvarımız olacak. O bulvarı da alt üst geçitleriyle bitirmeyi planlıyoruz'' dedi.

Bilinmek İstenmeyen 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı, Eleştirel Bakış kitabı yayınlandı.

Şevki Vanlı'nın "Bilinmek İstenmeyen 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı, Eleştirel Bakış" adlı kitabın 15 Kasım 2006 Çarşamba saat:19.30’da tanıtımı Mimarlar Derneği 1927’de yapılmıştır.


Mimarlar Derneği 1927’de bu hafta

 “İzmir Adnan Menderes Havalimanı Yeni dış Hatlar Terminali”  sunuşu 22 Kasım 2006 saat:19.30’da Yakup Hazan tarafından gerçekleştirilecektir.
Ayrıntılı bilgiye 0(312)4950664 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz.


TAKSAV 11. Uluslararası Tiyatro Festivali

Türkiye’nin Uluslar arası özellikler taşıyan ve devamlılığını sürdürebilen birkaç festivalinden biri olan 11.Uluslararası Tiyatro Festivali 17 Kasım–06 Aralık 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Festivalin programında 56 oyun ve etkinlik, 6 ayrı sahnede dört sokak tiyatrosu ve üç atölye çalışmasıyla Ankara’ lı tiyatro severlerle buluşacak.


10. Uluslararası Ankara Caz Festivali

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde bu sene onuncusu düzenlenen Uluslarası Caz Festivali 13-25 Kasım 2006 tarihleri arasında gerçekleşmektedir.

 

 

 


Türkiye Estetik Kongresi: “Türkiye'de Estetik”

9–13 Temmuz 2007 tarihlerinde Türkiye’de yapılacak XVII. Uluslararası Estetik Kongresi öncesinde, ülkemizden ve yurt dışından tüm düşünür, araştırmacı ve sanatçıların bu uluslararası buluşmaya en etkin biçimde katılmaları için bir değerlendirme ve hazırlık olanağı da yaratacak olan Türkiye Estetik Kongresi:  22–24 Kasım 2006 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde; ODTÜ Felsefe Bölümü, ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü tarafından ODTÜ Rektörlüğü’nün destekleriyle düzenlenecektir.


Archiprix 2006 Türkiye Sergisi

Archiprix 2006 Türkiye yarışmasına katılan tüm projelerin izlenebileceği sergi
23 Kasım – 08 Aralık 2006 tarihleri arasında Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde dolaşıma açık olacak.

Yarışma, yeni kurulan Giresun Üniversitesi’nin kimliğini ön plana çıkartmak ve üniversitenin kurumsal olarak kullanacağı amblem ve logotype elde etmek için açılmıştır. Hem üniversiteye hem de Giresun’a referans taşıyacak nitelikte tasarımlar üretilmesi amaçlanan yarışma amatör-profesyonel tüm sanatçıların katılımına açıktır. Teslim Tarihi: 01.12.2006


 

Rize Üniversitesi Amblem ve Logotype Yarışması

Yarışma, yeni kurulan Rize Üniversitesi Kurumsal yapısında kullanılmak üzere amblem ve logotype için düzenlenmiştir. Üniversite ve Rize kimliğini ön plana çıkartacak düşünceleri taşıyan nitelikte tasarımlar üretilmesi amaçlanan yarışma, amatör-profesyonel tüm sanatçıların katılımına açıktır. Teslim tarihi: 01.12.2006


 

Kudüs Bezalel Akademisi Yeni Kampüs Yarışması

Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisi (The Bezalel Academy of Arts and Design) Kudüs’ün merkezindeki yeni kampüsü için uluslararası bir mimarlık yarışması düzenliyor. İsrail kültürünün temel taşlarından biri olan Bezalel Akademisi’nin, yerel kültürel kimliğin oluşturulmasında ve kültürel üretimde önemli ve seçkin bir yeri bulunuyor.

Yarışmanın ilk aşamasının hedefi, belirlenen programa çerçevesinde, ikinci aşamaya temel olacak şekilde fikir ve konseptlerin oluşturulması.  Son Başvuru Tarihi : 11/01/2007


Berkeley Mimari Makale Yarışması: Toplumsal Mimari

California Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin mimarlık eğitimi alan öğrenciler için düzenlediği “Berkeley Tasarım Yarışması”, mimarinin toplumsal bir sanat olarak algılanması için gereken ancak arka planda kalan araştırma, yazı ve eleştiri gibi özelliklerin geliştirilmesi için düzenlenen bir makale yarışması.


Dublin Üniversitesi Kampüs İnşaatı Yarışması

Dublin Üniversitesi Kampüs İnşaatı Yarışması
İrlanda’nın en köklü kurumlarından “University College Dublin”, üniversitenin Belfield kampüsündeki röper noktası için uluslararası bir mimari yarışması düzenliyor.


7. OISTAT Mimarlık Yarışması

OISTAT Mimarlık Yarışması, Çek Cumhuriyeti’nde dört yılda bir düzenlenen uluslararası sahne tasarımı ve tiyatro mimarisi fuarı Prag Kadreniali ile OISTAT Komisyonu’nun (Sahne Tasarımcıları Örgütü) ortaklaşa düzenlediği uluslararası bir yarışma. Son başvuru tarihi 16 Şubat 2007’dir.


Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi Uluslararası Mimarlık Ödülleri

Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi ve Metropolitan Arts Pres Ltd. tarafından düzenlenen Uluslararası Mimarlık Ödülleri, mimarlık dünyasının önde gelen tasarım ve binalarını değerlendirerek ödüllendiriyor. 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren uygulanmış ya da tasarım olarak mimarlar ya da mimarlık şirketleri tarafından üretilen ürünlerin değerlendirileceği ödül programında dereceye giren projeler aynı zamanda The Chicago Athenaeum’da düzenlenecek sergide yer alacaklar. Yarışmaya katılmak isteyenler için son tarih 15 Aralık 2006’dır.


2. Uluslararası Living Steel Sürdürülebilir Konut Tasarım Yarışması

Geçen sene birincisi düzenlenen Uluslararası Living Steel Yarışması’nın ikincisini düzenleniyor. Çevreye duyarlı sürdürülebilir konut tasarımları üretimine katkıda bulunmayı hedefleyen yarışma UIA ve UNESCO tarafından destekleniyor. Yarışma bu sene İngiltere, Çin ve Brezilya gibi üç farklı bölge için sürdürülebilir konut projeleri üretilmesini ve bu projelerin yarışmada birinci gelecek mimarlık bürosu tarafından uygulanmasını amaçlıyor.


Doğal Afetlerden Etkilenen Bölgelerde Sürdürülebilir Enerji Kaynakları ve Bioiklimsel Mimarlık Tasarımları Yarışması

Yunanistan Mühendisler Odası ve UIA Mimarlık ve Sürdürülebilir Enerjiler (ARES) çalışma programı tarafından düzenlenen yarışma, mimarları, farklı coğrafi, topolojik, ekolojik, sosyal ve politik krizler karşısında ortaya çıkan acil konut ve barınak açığı karşısında değişik konstrüksiyon metotları ve uygulamaları ortaya koyabilecek verimli sığınak ve barınma üniteleri tasarımları için fikirler üretmeye davet ediyor. Her ülkeden mimarların katılımına açık olan yarışmaya farklı ortam ve koşullarda uygulanabilir ve ekonomik çözümler sunan ayrıca doğal çevreyle uyumlu proje önerilerinin sunulması bekleniyor.  Son başvuru tarihi 12 Ocak 2007.


 

Gürel Ödülü 2007

Sedat – Güzin Gürel Bilim ve Sanat Vakfı tarafından mimarlık lisans programlarındaki mimari proje stüdyolarında üretilen öğrenci projelerini desteklemek, mimarlık eğitiminde stüdyonun öneminin vurgulanmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Gürel Ödülü 2007 Türkiye ve Kıbrıs’taki mimarlık öğrencilerinin, lisans programlarının herhangi bir döneminde ürettikleri projeleri ödüllendirmeyi amaçlıyor. Katılacak projeler değerlendirilirken, mimari probleme yaklaşımın yetkinliği, projenin tasarımında öncü rol oynaması, güncel mimarlık konuları ile ilişkileri, bağlama nasıl yanıt verdiği, içinde yer aldığı koşullarla uyumlu teknoloji ve malzeme kullanımını denemesi dikkat edilecek noktalar arasındadır.


 

"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Mimarlık öğrencilerine açık olan yarışmanın amacı yapılarda çelik kullanımını teşvik ederek çelik kullanımı ile yaratıcı çözümler üretebilmeyi sağlamak. “H2Ouse – Suda Yaşam” olarak belirtilen yarışma temasından hareketle mimarlık öğrencilerinden ‘yükselen su seviyeleri ve sel tehdidi altında nasıl yaşanabileceği’ sorunsalına farklı ve özgün çözümler sunmaları bekleniyor. Tasarlanacak konutun farklı yaş ve yeterlilikteki insanların ulaşabileceği biçimde olması, tahmin edilemeyen su seviyelerinde de varlığını sürdürebilmesi bekleniyor. Bu tür bir yapının afet sonrası için dünyanın herhangi bir bölgesinde kullanılabilme olasılığı da göz önüne alınarak demonte edilebilir ya da yerel malzeme ve işçilik kullanılarak kolayca inşa edilebilir şekilde düşünülmesi isteniyor. Yarışmanın son teslim tarihi 18 Mayıs 2007.


Cooper-Hewitt 2006 Ulusal Tasarım Ödülleri sonuçlandı.

Bu sene yedincisi verilen Cooper-Hewitt 2006 Ulusal Tasarım Ödülleri her sene Amerika’nın pek çok farklı dalda üretilen tasarım ürünlerine veriliyor. Smithsonian’s Cooper-Hewitt ve National Design Museum tarafından düzenlenen ödül programının sonuçları 18 Ekim 2006 tarihinde açıklandı. ‘Hayat Boyu Başarı Ödülü’ kentsel tasarım konusunda özellikle Arizona’da pek çok çalışmaları bulunan, ayrıca ‘arcology’ (ekolojik mimari) alanında yaptığı çalışmalarla da öne çıkan İtalyan mimar Paolo Soleri’ye verildi.


Avrupa Komisyonu Birleşmiş Araştırma Merkezi Ispra, Stratejik Gelişim Planı Yarışmasının İlk Etabı Sonuçlandı

Stratejik Gelişim Planı Yarışmasının İlk Etabı Sonuçlandı
Ispra’daki Avrupa Komisyonu Birleşmiş Araştırma Merkezi (JCR) için geliştirilmesi düşünülen stratejik planın ele edilmesi için açılan ve 2 etaplı olarak gerçekleştirilecek uluslararası yarışmanın ilk etabı sonuçlandı. UIA ve UNESCO tarafından desteklenen yarışmada, Avrupa Konseyi’nin en önemli araştırma merkezlerinden biri olan İtalya’nın Kuzeyinde yer alan Ispra araştırma merkezi için geliştirilecek planın, merkezin etkinliklerinin bilimsel verimliliğini arttırması, multi-disipliner karakterinden daha iyi faydalanılmasına olanak sağlaması, merkezin giderlerini düşürmesi, imajını güçlendirmesi ve çalışanlara daha rahat çalışabilecekleri bir ortamı sağlaması bekleniyordu.
Yarışmanın ilk etabının değerlendirilmesi sonucunda birincilik ödülü Fransa’dan Architecture Studio’ya verildi.


MOSDER Tasarım Yarışması Sonuçlandı

Türkiye Mobilya sektöründe tasarım ve markalaşma odaklı bir vizyon oluşmasını desteklemek ve genç tasarımcı adaylarını teşvik etmek amacıyla, Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) tarafından düzenlenen II. Ulusal Tasarım Yarışması’nda beş kategoride verilen 25 ödül sahiplerini buldu.

Gecekondu ıslah bölgesindeki bütün yapılar, TOKİ tarafından tespit edilecek.
Bayındırlık ve İmar Bakanlığı'nın gecekondulara ilişkin yetkilerinin Toplu Konut İdaresi'ne verilmesi Meclis Bayındırlık Komisyonu'nda kabul edildi.


Mimarlik Eğitimi İTÜ'de Tartışılıyor (15.11.2006-Radikal)


 

Hasankeyf'le vedalaşma… Necati Uyar ( 15.11.2006-Evrensel )


 

Kentsel Dönüşümün Tercümesi - Oktay Ekinci (15.11.2006-Cumhuriyet)

 

2006/11158   Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşme’nin Onaylanması Hakkında Karar-17.11.2006


TEBLİĞLER

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 101)-15.11.2006


 

YÖNETMELİKLER

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik-14.11.2006

 İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi Yönetmeliği-11.11.2006