-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

14 Ekim TMMOB Mitingi

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin düzenlediği 14 Ekim Mitinginde mühendis ve mimarların meslek haklarının korunması için hep beraber yürüdü. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 12000 mimar ve mühendisin katıldığı mitingde meslek haklarının yanında kentlerimizin talan edilmesine, kültürel mirasımızın yok edilmesine karşı uygulanan yanlış politikalara karşı duruldu. 14 Ekim Cumartesi günü Tren Garı önünde buluşularak Abdi İpekçi Meydanında gösteri gerçekleştirildi.


Ankara’da Türk İslam Dönemi Paneli

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi , kentin mimarlık kültürünü, kültürel katmanlığını, yapılı çevreyi oluşturan sosyal, kültürel, politik verilerini ve değerlerini araştırmak, bu değerlerin kent yaşamındaki sürdürülebilirliklerini sağlamak ve kentin fiziksel yapısında gerçekleştirilecek her türlü değişim, dönüşüm ve gelişim için görüş ve önerilerin oluşturulabileceği ve tartışılabileceği bir platform oluşturmak amacıyla ”Ankara’nın Geleceğini Tasarlamak” teması ile kurgulanan paneller dizisinin üçüncüsü “Ankara’da Türk-İslam Dönemi “konusuyla gerçekleşmiştir.

14 Ekim 2006 tarihinde TUBİTAK Mustafa İnan Konferans Salonunda, Nimet Özgönül’ün oturum başkanlığında gerçekleştirilen panele, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Emre Madran, Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Özer Ergenç, Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Dairesi Şube Müdürü Gökçe Gürel, Vakıflar Genel Müdürlüğü Uzman Sanat Tarihçisi ve Arkeolog Ali Kılcı, Ankara Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğretim ÜyesiYrd.Doç.Dr.Bekir Eskici katılmışlardır.

Söz konusu panelller dizisi yayın haline dönüştürülecektir.


Mimarlık Haftası Sergileri Üniversitelerde Sergileniyor

“Metamorfoz: Yitik Zamanların Kenti Ankara” teması altında gerçekleştirdiğimiz Mimarlık Haftası 2006 kapsamındaki atölyelerin sonuç ürünleri, etkinliklerin bitmesinin ardından Üniversitelerde sergilenmeye başlanacaktır. 8–20 Kasım 2006 tarihinde Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarımı ve Mimarlık Fakültesi'nde sergilenecek olan ürünler, sırasıyla Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Yozgat Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümlerinde sergilenecektir.

 

 
2007 Yılında Bilirkişilik Yapmak İsteyen Üyelerimizin Dikkatine;

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca her il için ayrı ayrı düzenlenecek 2007 yılı bilirkişi listeleri için başvurular başlamıştır.

Başvurular ile ilgili ayrıntılı bilgi için http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2587 tıklayınız.


 

Türkiye Mimarlık Politikasına Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmaları 2 / Samsun, 11–12 Kasım 2006

Merkez Yönetim Kurulunun 24 Haziran 2006 tarihli toplantısında Türkiye Mimarlık Politikası kapsamında bölgesel konuların görüşüleceği Mimarlık ve Kent Buluşmaları düzenlenmesine karar verilmiştir.

Türkiye Mimarlık Politikasına Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmaları adı altında düzenlenecek etkinliklerin ikinci 11–12 Kasım 2006 tarihlerinde “Ulaşım, ÇevrePolitikaları ve Mimarlık ” temasıyla Samsun’da yapılacaktır.

Panel ve teknik geziye katılmak isteyen üyelerimiz ayrıntılı bilgiyehttp://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2600 adresinden ulaşabilirsiniz.


Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık 8

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 38.döneminde başlayan “Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık” projeleri ilk 7’si İller Bankası, DLH, TCDD, Köy Hizmetleri, Karayolları, TRT, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının sunuşları ile tamamlanmıştı.

Üyelerimiz tarafından ilgiyle izlenen söyleşilere 39.dönemde de devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 16 Kasım 2006’da söyleşi, sergi ve kokteyl formatı ile Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık 8 etkinliği gerçekleştirilecektir.


 

1. Merkez Danışma Kurulu 25–26 Kasım 2006 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından düzenlenen Mimarlık Hakkında Kanun ve Türkiye Mimarlık Politikası’nın tartışılacağı Danışma Kurulu Toplantısı 25–26 Kasım 2006 tarihlerinde DENİZLİ’ de gerçekleşecektir.


 

Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  • Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  • Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  • Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  • Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  • Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Bülten DOSYA Konuları

İki ayda bir “Bülten” ile birlikte verilen “dosya” ekinin ve Bülten’deki haber dosyalarının 2006 yılı temaları Yayın Biriminin Haziran ayında gerçekleştirdiği toplantı ile kesinleşmiştir. Aşağıda belirtilen konular üzerine bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.

Ekim 2006
Haber Bülteni

Kasım 2006
Haber Bülteni
Dosya: DOCOMOMO – Endüstri Mirasının Korunması

Aralık 2006
Haber Bülteni
Dosya: Engelliler


Hatırlatma

2006 yılı ve geçmiş dönem üye aidatlarınızı, 2007 aidatları üzerinden ödememek için 31 Aralık 2006 tarihine kadar 2006 yılı aidat bedeli üzerinden ödeyebilirsiniz. Geçmiş dönem borçlarınız, kredi kartınıza taksitlendirilmektedir.


 

Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Pazartesi 19.00 saatinde tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Ulus Çalışma Grubu Toplantısı
Tarih: 27 Ekim 2006
Saat: 16.00
Yer: Mimarlar Odası

Atatürk Orman Çiftliği Toplantısı
Tarih: 27 Ekim 2006
Saat: 10.00
Yer: Büyükşehir Belediyesi

Atatürk Orman Çiftliği

08/07/2006 gün ve 26222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5524 sayılı “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”la eklenen hüküm doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca, Atatürk Orman Çiftliğine ait 1/25.000 ölçekli Üst Ölçek Nazım İmar Planı ile 1/10.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlanarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmuştur.

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile yapılan toplantıda, söz konusu Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı taslağının tarih belirleyerek Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin katılımları ile toplantı gerçekleşmiştir. Gerçekleşen 1.toplantı sonucunda mevcut durumun ve bölgenin geçmişine yönelik analizin yapılmadığı, yasada yer almasına rağmen demokratik katılımcı bir süreç izlenmeksizin sonuç ürünün (plan) sunulduğu, Üst ölçekli bir planlama çalışmasına dayandırılmadan parçacı planlama anlayışının izlendiği, korumaya yönelik hiçbir kavram içermeyen, alanın doğal, tarihi değerlerini kapsamayan Kent ve de Ülke için vizyonu olmayan ulusal ve uluslararası gelişen planlama çalışmalarının gerisinde kalan bir planlama çalışması sunulmuştur. Bir sonraki toplantı 27 Ekim 2006 tarihinde Büyükşehir Belediyesi‘nde gerçekleştirilecektir.


Türkiye Estetik Kongresi: “Türkiye'de Estetik”

9–13 Temmuz 2007 tarihlerinde Türkiye’de yapılacak XVII. Uluslararası Estetik Kongresi öncesinde, ülkemizden ve yurt dışından tüm düşünür, araştırmacı ve sanatçıların bu uluslararası buluşmaya en etkin biçimde katılmaları için bir değerlendirme ve hazırlık olanağı da yaratacak olan Türkiye Estetik Kongresi: “Türkiye’ Estetik”  22–24 Kasım 2006 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde; ODTÜ Felsefe Bölümü, ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü tarafından ODTÜ Rektörlüğü’nün destekleriyle düzenlenecektir.
http://www.sanart.org.tr/congresses/TR/index_tr.htm adresinden kongre ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.


 
Füsun Sayek’i Yitirdik

Ülkemizin demokratikleşmesi ve meslek alanında sürdürdüğü kararlı mücadelesi ile hepimize örnek olan demokrasi mücadelesinde yan yana yürüdğümüz,Türk Tabibler Birliği Eski Başkanı Füsun Sayek’i 16 Ekim 2006 tarihinde yitirdik. Tüm dostlarının başı sağolsun.

Gürel Ödülü 2007

Sedat – Güzin Gürel Bilim ve Sanat Vakfı tarafından mimarlık lisans programlarındaki mimari proje stüdyolarında üretilen öğrenci projelerini desteklemek, mimarlık eğitiminde stüdyonun öneminin vurgulanmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Gürel Ödülü 2007 Türkiye ve Kıbrıs’taki mimarlık öğrencilerinin, lisans programlarının herhangi bir döneminde ürettikleri projeleri ödüllendirmeyi amaçlıyor. Katılacak projeler değerlendirilirken, mimari probleme yaklaşımın yetkinliği, projenin tasarımında öncü rol oynaması, güncel mimarlık konuları ile ilişkileri, bağlama nasıl yanıt verdiği, içinde yer aldığı koşullarla uyumlu teknoloji ve malzeme kullanımını denemesi dikkat edilecek noktalar arasındadır.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgi almak için http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2577.
 

Valencia Del Mar, Juan Carlos I Marina Tasarımı Fikir Proje Yarışması

2007 senesinde İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenecek 32. Amerika Tekne Yarışları Kupası nedeniyle deniz kıyısı ve çevresinde yeni kentsel düzenlemeler uygulanması, deniz ve kentin buluşma noktası olan bu alanlara yeni açılımlar ve fonksiyonlar kazandırılması hedeflenmekte. Buradan hareketle düzenlenen uluslararası yarışma, tekne yarışları süresince de hizmet verecek, içinde Valencia kentinin eski liman fonksiyonlarını ve deniz bölgelerini kapsayan 350 000m2’lik bir alanın düzenlenmesi için fikir projeleri elde etmeyi hedefliyor. Yarışmaya katılmak için en son kayıt tarihi ise 31 Ekim 2006.


"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Mimarlık öğrencilerine açık olan yarışmanın amacı yapılarda çelik kullanımını teşvik ederek çelik kullanımı ile yaratıcı çözümler üretebilmeyi sağlamak. “H2Ouse – Suda Yaşam” olarak belirtilen yarışma temasından hareketle mimarlık öğrencilerinden ‘yükselen su seviyeleri ve sel tehdidi altında nasıl yaşanabileceği’ sorunsalına farklı ve özgün çözümler sunmaları bekleniyor. Tasarlanacak konutun farklı yaş ve yeterlilikteki insanların ulaşabileceği biçimde olması, tahmin edilemeyen su seviyelerinde de varlığını sürdürebilmesi bekleniyor. Bu tür bir yapının afet sonrası için dünyanın herhangi bir bölgesinde kullanılabilme olasılığı da göz önüne alınarak demonte edilebilir ya da yerel malzeme ve işçilik kullanılarak kolayca inşa edilebilir şekilde düşünülmesi isteniyor. Yarışmanın son teslim tarihi 18 Mayıs 2007.

YASAL DÜZENLEMELER - TASARILAR - DÖNÜŞÜM ALANLARI YASA TASARISI

RANTSAL DÖNÜŞÜM ALANLARI GELİYOR - Sultan  Özer

AKP Hükümeti, başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere “dönüşüm alanları” adı altında kent merkezlerini rant alanı haline getirmeye, kentleri yağmalamaya hazırlanıyor. Meclis Bayındırlık Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan “Dönüşüm Alanları Yasa Tasarısı”, belediye meclis üyelerine olağanüstü yetkiler tanıyarak, istedikleri alanları ranta çevirmelerine olanak tanıyor...
http://old.mo.org.tr/gzt/evrensel/20061016-1.doc

YENİ ÇEVRE YASASI ÇIKTI, BELEDİYELERİ KORKU SARDI 

Çevre kirliliği konusunda TCK'nın çevre suçlarını düzenleyen 181. ve 182. maddelerinin yürürlüğe girmesiyle çevreyi kirleten ve çözümü konusunda İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine herhangi bir taahhütte bulunmayan belediyelerin başkanlarını, 5 yıla kadar hapis cezası korkusu sardı...
http://old.mo.org.tr/gzt/birgun/20061017-2.doc

BELEDİYELERİN ELİ GÜÇLENİYOR   

HÜKÜMET Gecekondu Yasası'nı değiştiriyor. Belediyeler, Toplu Konut İdaresi'nin izniyle gecekondu ıslah ve tasfiye sahalarındaki özel arazileri satın alarak kamulaştırabilecek. TOKİ, gecekondu ıslah bölgelerindeki bütün yapıları tespit edecek. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı kendisine tahsis edilen ve planlanmış projeler kapsamında kullanılması öngörülen...
http://old.mo.org.tr/gzt/birgun/20061017-1.doc


 

ULAŞIM

BAŞKENTLİNİN  YENİ  ÇİLESİ: TRAFİK

Dikmen-Kızılay, Balgat-Kızılay, Ayrancı-Kızılay gibi güzergahlardaki ulaşım süresinin ikiye katlandığına dikkat çeken sürücüler ve yolcular, trafikte kaybettiği zamandan yakınıyor. Yeni düzenlemelerin araç yoğunluğunu ara sokak ve caddelere kaydırdığına, Dikmen Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı ve Ayrancı trafiğinin içinden çıkılmaz hal aldığına işaret ediliyor...
http://old.mo.org.tr/gzt/cumhuriyet/20061020-2.doc


 

BELEDİYELER

GÖKÇEK YİNE BİLDİĞİNİ OKUYOR                

Ankara Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek , kendilerine kalitesiz andezit taşı satıldığını, bu nedenle başkent kaldırımlarında ağırlıklı olarak kullanılan andezit taşının yerine artık granit kullanılacağını bildirdi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı İsmet Cengiz ise granit taşının radyoaktif mineral taşıma riskinin yüksek olduğuna dikkat çekerek...
http://old.mo.org.tr/gzt/cumhuriyet/20061020-3.doc


 

PROJELER - ULAŞIM

TUNALI HİLMİ CADDESİ İÇİN YENİ PROJE  

Caddeye ilişkin sıralanan aksaklıklar arasında; ''Büyük firmaların caddeden uzaklaşması, işyerlerinin erken saatte kapatılması, caddedeki yankesicilik olaylarının artması ve dilencilerin verdiği rahatsızlık'' da gösteriliyor. Kavaklıderem Derneği, ''Tunalı Hilmi Caddesi Ticari Potansiyeli Artırma Projesi'' adlı bir çalışma yürütüyor. Tunalı Hilmi'nin başkentin tarihsel gelişimi içinde önemli yer tuttuğu ve...

http://old.mo.org.tr/gzt/cumhuriyet/20061020-4.doc