-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Mimarlık Haftası Sona Erdi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi “Dünya Mimarlık ve Konut Günü”nü bir haftaya yayılan etkinliklerle Ankara kentinin başkalaşım süreçlerini ele alarak “Metamorfoz: Yitik zamanların Kenti, Ankara” teması altında 2–8 Ekim 2006 tarihleri arasında düzenlediği etkinlikler ile kutlamıştır.

Tüm hafta boyunca, atölye çalışmaları, buluşmalar, forumlar, sergiler, film gösterimleri, geziler düzenlenmiş ve tüm kentliler, öğrenciler, mimarlar ile Ankara’nın değişimi, dönüşümü ve başkalaşımı üzerine tartışılmış, düşünülmüş, sonuçlar üretilmiştir. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Metamorfozu, doğal süreçlerin sonucu olarak değil, tarihsel boyutuyla ele alınan bir başkalaşım ve dönüşüm olduğu olgusu üzerinden değerlendirerek, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde de temayı bu yönüyle ele almıştır. Siyasi erklerin etkisi altında şekillenen Ankara üzerindeki bu değişim/dönüşüm, düzenlenen her etkinliğin temel aksında yer alarak şekillenmiştir. Hafta boyunca, Atölyeler, Metamorfoz ve Kentin Hızı, Metamorfoz ve Kentin Metni, Metamorfoz ve Kentin Görüntüsü temaları çerçevesinde gerçekleştirilmiş 10 günlük bir çalışma sonucunda ortaya çıkan ürünler (Film, bildiri, sergi) kentin çeşitli yerlerinde ve okullarda sergilenmiştir. Ayrıca Atölye Sonuçları ile birlikte, Kent içerisinde var olan ama kullanılmayan ya da tamamlan(a)mamış yapılar ve çevreleri üzerine gerçekleştirilen “Kentin Yok Anı” çalışması, sergi haline getirilmiştir. Söz konusu binalara düzenlenen teknik gezi ile de kent içerisinde var olan bu binaların çevreleri ile olan ilişkileri ve dönüşümleri üzerine dikkat çekilmiştir. Altındağ, Mamak ve Dikmen’de Halkevleri ile ortak düzenlenen halk buluşmalarda ile ise bu dönüşümden en çok etkilenen bölgelerdeki halk bilgilendirilmiş ve oradaki dönüşümlerin ya da değişimlerin ne boyutta olduğu konusunda çalışmalar yapılmıştır. Forumlar, Ankara’nın metamorfik öyküleri ile başlamış, sonrasında Metamorfoz: Mekân ve Metamorfoz: Kimlik üst başlıkları ile devam etmiş Meslek Odalarının katkıları ile değişik uzmanlık alanlarında Ankara’da gerçekleşen başkalaşımlar ve bunlara üretilebilecek çözüm önerileri ile sonlanmıştır. Gösterilen filmler bu haftanın teması ile örtüşen filmler olarak belirlenmiş ve kentliler ile paylaşılmıştır.

“Metamorfoz: Yitik zamanların Kenti Ankara” temasıyla gerçekleşen Mimarlık Haftası 2006 Çengelhan’ da yapılan açılış kokteyli ile başlamış, tüm hafta boyunca kentin her yerinde iz bırakarak Ankara Palas’ta düzenlenen Metamorfoz: An(kara) temalı panel, kapanış kokteyli ve sertifika töreni ile sona ermiştir.“Bir Yapı Bir Mimar” Etkinliği

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak 1990lı yıllarda başlayan ve mimarların, mimarlık öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği “BİR YAPI BİR MİMAR” etkinliği 39. Dönem Yönetim Kurulumuzun çalışma aksları içerisinde yer alan dönemsel olarak yürütülen bazı çalışmaların kurumsallaştırılması çerçevesinde yeniden ele alınmıştır.

39.Dönemde kapsamı genişletilerek yabancı mimarların yapılarının ve elçilik binalarının da içerisinde olması hedeflenen “Bir Yapı Bir Mimar” etkinliklerinin ilki Mimarlık Haftası içinde 125 kişinin katılımıyla 3 Ekim 2006 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı Yeni İç-Dış Hatlar Terminal Binası ve Katlı Otopark Kompleksi inşaatına teknik gezi düzenleyerek gerçekleştirilmiştir. “Bir Yapı Bir Mimar” etkinliğimizin ikincisinde tekrar birlikte olmak dileği ile…


Kübalı Mimarlar, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde

DOCOMOMO Konferansı kapsamında Türkiye’ye gelen Kübalı Mimarlar Küba Büyükelçiliğinin organizasyonu ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kuruluyla 28 Eylül 2006 tarihinde bir araya geldiler. Mimarlar Odası Ankara Şubesinin 38.döneminde kurgulanan Küba Mimarlık Haftası vesilesiyle başlayan ilişkilerin devamının sağlanması ve sürdürülmesi konuları da görüşüldü. Küba’daki Restorasyon ve Mimarlık Süreçlerine ilişkin kısa bilgiler veren Kübalı mimarlar mimarlık haftası süresince etkinliklerimize konuk oldular ve Küba’daki mimarlık sürecine ilişkin, Havana’da Modern Mimarlık Hareketi, Küba’da Devrim Mimarlığı, Havana Kent Tarihi Ofisinin 68 Yılı konularında 2 Ekim 2006 tarihinde üyelerimizin katılımı ile şubemizde sunuş gerçekleştirmişlerdir.


Kübalı Mimarlar İlker Barınma Hakkı Bürosunda

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin 2-8 Ekim 2006 tarihlerinde düzenlediği "Mimarlık Haftası" etkinlikleri kapsamında Ankara'da bulunan Kübalı Mimarlar İlker Barınma Hakkı Bürosu'nu ziyaret ettiler.

Halkevleri, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nden yöneticilerin de katıldığı ziyarette İlker halkı sorunlarını uzmanlarla tartışma fırsatı buldu.

İlker Barınma Hakkı Bürosu'nda yapılan toplantıda, Kübalı Mimarlar İsabel Leon Candelerio, Maria Victoria Louredo ve Eliana Cardenas Sanchez kısaca Küba'daki şehircilik uygulamaları ve konut hakkı konusundaki sosyalist politikalara ilişkin bilgiler verdiler.

Küba'daki konut açığı sorurunun çözümünde izlenen katılımcı modelin de anlatıldığı görüşmede, İlker Barınma Hakkı Bürosu'nun bir yıldır yürüttüğü mücadele hakkında da konuklara yönelik bir bilgilendirme yapıldı.

Mahalleyi gezen Kübalı Mimarlar, Ankara'nın bir başka yüzünü görmekten ve buradaki mücadeleyi öğrenmekten dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Kübalı dostların ziyareti, İlker halkının barınma hakkı mücadelesine yeni bir soluk getirirken, konut hakkı mücadelesinde uluslararası dayanışma ortamı yaratılmış oldu.


14 Ekim TMMOB Mitingi

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği'nin düzenlemekte olduğu 14 Ekim Mitinginde mühendis ve mimarların meslek haklarının korunması yönünde hep birlikte yürüyeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından mimar ve mühendislerin katılacağı mitingde meslek haklarının yanında kentlerimizin talan edilmesine, kültürel mirasımızın yok edilmesine karşı uygulanan yanlış politikalara karşı duracağız. 14 Ekim Cumartesi günü Saat: 10.00'da Tren Garı önünde buluşularak yürüyüşe geçilecektir.

 

 


Ceza Davaları Bilirkişi Başvuruları

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 64.maddesine dayanılarak hazırlanan ve 1 Haziran 2005 gün ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”e göre ceza yargılanmasında bilirkişilik yapmak isteyen üyelerimizin yönetmeliğin 6.maddesinde yer alan listeye kabul şartları ile 8.maddesindeki başvuru dilekçesine eklenen belgeleri bir dilekçeyle birlikte 17 Ekim 2006 Salı günü saat:17.00’a kadar Mimarlar Odası Ankara Şubesine iletmeleri gerekmektedir.

Ayrıtılı bilgi için http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2580


 

Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı Meclis Gündeminde

Türkiye Büyük Millet Meclisinde son olarak gündeme gelen yasalardan bir tanesi de “Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı”dır. Söz konusu Tasarı Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine alınmıştır. Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışmalarını tamamlamasının ardından İçişleri Komisyonu ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda tasarı gündeme alınacaktır.

5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ile birlikte kentsel dönüşüm üzerine çalışmalarını hızlandıran Şubemiz “Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı”nı da aynı titizlikle ele almıştır. Yasal Düzenlemeleri Değerlendirme Komisyonu tarafından incelen tasarı üzerine Şube görüşü oluşturulmuştur. Oluşturulan Şube görüşü 16 Ekim 2006 tarihinde kamuoyuna basın açıklaması ile açıklanacaktır.


 

Yapı Kanunu Gündemde

“Yapı Kanunu Tasarısı Taslağı” ile ilgili olarak TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Taslak Önerisi hazırlayarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na sunmuştur.

11 Eylül 2006 tarihinde Müsteşar Yrd. Mahmut Küçük ile yapılan toplantıda “Yapı Kanunu Tasarısı Taslağı” üzerine genel bir değerlendirme yapılmış, özellikle 28. Madde’ye ilişkin Şube görüşlerimizin daha açık ve anlaşılır biçimde ifade edilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu toplantı sonrası Çalışma Gurubu 03 Ekim 2006 tarihinde bir araya gelerek “Yasa Tasarısı Taslağı”nı değerlendirmiştir. Hazırlanan önerinin Tasarıya Eklenmesi için Bakanlığa iletilmesi konusunda görüş birliğine varmıştır.

20 Ekim 2006 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yrd. Mahmut Küçük ile tekrar toplantı yapılacaktır.

Yapı Kanunu Tasarı Taslağı Önerisi’ni görmek için http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=1701.

 

Şube Hukuk Bürosu Kuruldu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 39.dönem çalışma programı kapsamında Şube hukuk Bürosu oluşturuldu. Şube’nin hukuksal süreçlerinin yasal düzenlemeleri ve belediye meclis kararlarının da takip edecek olan hukuk bürosu, haftanın belirli günlerinde üyelerin sorunlarına ilişkin danışmanlık yapacaktır. Hukuk Bürosunda hukuksal süreçlerden sorumlu sekreter yardımcısı statüsünde Avukat Fevzi Özlüer tam zamanlı profesyonel olarak istihdam edilmektedir.


 

Mesleki Denetim

01.01.2006 ve02.03.2006 tarihleri arasında yapılan ve halen devam etmekte olan inceleme ve tarama çalışmaları neticesinde tespit edilen, mimari projelerine Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi almamış Üyelerimize 14.09.2006 tarihinde çağrı yapılarak Belgeyi 15 gün içinde TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinden almaları istenmiştir. Belgesini almayan üyelerimizle ilgili Yasal işlem başlatılacaktır.

Yazı gönderilen üye sayısı :78
Tespit edilen proje sayısı :379
Proje getiren üye sayısı :16
Gelen proje sayısı :38


 

Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

  • Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
  • Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
  • Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
  • Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
  • Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Bülten DOSYA Konuları

İki ayda bir “Bülten” ile birlikte verilen “dosya” ekinin ve Bülten’deki haber dosyalarının 2006 yılı temaları Yayın Biriminin Haziran ayında gerçekleştirdiği toplantı ile kesinleşmiştir. Aşağıda belirtilen konular üzerine bilgi ve deneyimlerini Bülten aracılığı ile aktarmak isteyen üyelerimizin yazıları Yayın Birimi tarafından değerlendirilecektir.

Ekim 2006
Haber Bülteni

Kasım 2006
Haber Bülteni
Dosya: DOCOMOMO – Endüstri Mirasının Korunması

Aralık 2006
Haber Bülteni
Dosya: Engelliler


Hatırlatma

2006 yılı ve geçmiş dönem üye aidatlarınızı, 2007 aidatları üzerinden ödememek için 31 Aralık 2006 tarihine kadar 2006 yılı aidat bedeli üzerinden ödeyebilirsiniz. Geçmiş dönem borçlarınız, kredi kartınıza taksitlendirilmektedir.


 

Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Pazartesi 19.00 saatinde tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Zonguldak’taki Lavuar (Kömür Yıkama) Tesisleri

Türkiye Taşkömürü kurumunun mülkiyetinde bulunan Zonguldak Merkez Terakki Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi ada 371, parsel 448’de kayıtlı 172.218m2 alanlı arsanın yaklaşık 100.000m2’lik bölümü liman hizmetlerine ayrılmış, kalan alanın yaklaşık 30.000m2’lik kısmı üzerinde ise bu kuruma ait lavuar (kömür yıkama) tesisleri yer almaktadır.

Tesis Cumhuriyet öncesi Zonguldak’ta bulunan yabancı şirketlerin kurduğu lavuar tesislerinin bulunduğu alana 1950’li yıllarda inşa edilmiştir. Cumhuriyet döneminin ilk sanayi yapılarından biridir.

Türkiye Taşkömürü Kurumu kömür yıkama hizmetlerini iki ayrı müessesine kurduğu lavuarlar aracıyla yapacağı için tesis boşaltılıp atıl durumda kalmış, tesisin bazı bölümlerindeki çelik aksamın hurda olarak değerlendirilmesi için sökümüne başlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak TMMOB Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği çalışmalar yaparak lavuar tesisinin ve kapsadığı alanın tescili için Kültür ve Turizm Bakanlığı Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvurmuştur. http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2581


Atatürk Orman Çiftliği

08/07/2006 gün ve 26222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5524 sayılı “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”la eklenen hüküm doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca, Atatürk Orman Çiftliğine ait 1/25.000 ölçekli Üst Ölçek Nazım İmar Planı ile 1/10.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlanarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmuştur.

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile yapılan toplantıda söz konusu Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı taslağının tarih belirleyerek Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünü, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünü, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesini, TMMOB Peyzaj Mimarları Odasını ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesini toplantıya davet etmiştir.


Ankara’nın Geleceğini Tasarlamak
Ankara’da Türk İslam Dönemi Paneli

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kentin mimarlık kültürünü, kültürel katmanlığını, yapılı çevreyi oluşturan sosyal, kültürel, politik verilerini ve değerlerini araştırmak, bu değerlerin kent yaşamındaki sürdürülebilirliklerini sağlamak ve kentin fiziksel yapısında gerçekleştirilecek her türlü değişim, dönüşüm ve gelişim için görüş ve önerilerin oluşturulabileceği ve tartışılabileceği bir platform oluşturmak amacıyla "Ankara'nın Geleceğini Tasarlamak" konulu paneller dizisini gerçekleştirmektedir.

Paneller dizisinin ilki Atatürk Kültür Merkezi Alanı ikincisi Ankara'da Roma Paneli olarak gerçekleştirilmiştir. Üçüncü panelin konusu Ankara'da Türk-İslam Dönemidir.

Ankara'da Türk-İslam Dönemi Paneli, 14 Ekim 2006 Cumartesi günü TÜBİTAK Mustafa İnan Konferans Salonunda saat 15.00’da gerçekleştirilecektir. Panel programına http://www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirisiniz.


9. Uluslararası DOCOMOMO Konferansı

Tüm Coğrafi, kronolojik, resmi, ideolojik ve politik çeşitlilik ile ‘öteki’ modernizmler üzerine odaklanan 9. Uluslararası DOCOMOMO Konferansı 27–29 Eylül 2006 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Ayrıntılı bilgi için http://www.docomomo.org.tr tıklayınız.


Türkiye Estetik Kongresi: “Türkiye'de Estetik”

9–13 Temmuz 2007 tarihlerinde Türkiye’de yapılacak XVII. Uluslararası Estetik Kongresi öncesinde, ülkemizden ve yurt dışından tüm düşünür, araştırmacı ve sanatçıların bu uluslararası buluşmaya en etkin biçimde katılmaları için bir değerlendirme ve hazırlık olanağı da yaratacak olan Türkiye Estetik Kongresi: “Türkiye’ Estetik” 22–24 Kasım 2006 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde; ODTÜ Felsefe Bölümü, ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü tarafından ODTÜ Rektörlüğü’nün destekleriyle düzenlenecektir.

http://www.sanart.org.tr/congresses/TR/index_tr.htm adresinden kongre ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.


 

Komşu Aç Kapıyı: Türkiye-İran Edebiyat Günleri Başlıyor

Birincisi 14–24 Mayıs 2004’te Ankara ve İstanbul’da düzenlenen “Komşu Aç Kapıyı” etkinliğinin ikincisini 6–15 Ekim 2006’da yine aynı şehirlerde gerçekleşecektir. Yurtdışından ve yurtiçinden birçok edebiyatçının konuşmacı olarak katılacağı etkinliğinin ana teması “Çokseslilik”. Konuşmacılar, romanda, öyküde ve şiirde çokseslilik üzerine bakışlarını, sunacakları bildirilerle yansıtacaklar. Bu bildirilerse, Kültür Bakanlığı’nın, belediyelerin, üniversitelerin desteğiyle hayata geçecek etkinliğinin sonunda bir kitap halinde basılacak. Etkinliğin Ankara ayağı, 6–7–8 Ekim’de TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için http://www.komsuackapiyi.net tıklayınız.


 
Ali Yavuz Özbay’ı yitirdik

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne bağlı 9950 sicil numaralı üyemiz Ali Yavuz Özbay 27 Eylül 2006 tarihinde vefat etmiştir. Sevenlerine, ailesine ve tüm mimarlık ortamına başsağlığı dileriz.


 

Mustafa Meroğlu’nu yitirdik

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çorum Temsilciliğine bağlı 2220 Sicil Numaralı üyemiz Mustafa Meroğlu 1 Eylül 2006 tarihinde vefat etmiştir. Sevenlerine, ailesine ve tüm mimarlık ortamına başsağlığı dileriz.

 
Gürel Ödülü 2007

Sedat – Güzin Gürel Bilim ve Sanat Vakfı tarafından mimarlık lisans programlarındaki mimari proje stüdyolarında üretilen öğrenci projelerini desteklemek, mimarlık eğitiminde stüdyonun öneminin vurgulanmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Gürel Ödülü 2007 Türkiye ve Kıbrıs’taki mimarlık öğrencilerinin, lisans programlarının herhangi bir döneminde ürettikleri projeleri ödüllendirmeyi amaçlıyor. Katılacak projeler değerlendirilirken, mimari probleme yaklaşımın yetkinliği, projenin tasarımında öncü rol oynaması, güncel mimarlık konuları ile ilişkileri, bağlama nasıl yanıt verdiği, içinde yer aldığı koşullarla uyumlu teknoloji ve malzeme kullanımını denemesi dikkat edilecek noktalar arasındadır. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi almak için http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2577.
 

Valencia Del Mar, Juan Carlos I Marina Tasarımı Fikir Proje Yarışması

2007 senesinde İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenecek 32. Amerika Tekne Yarışları Kupası nedeniyle deniz kıyısı ve çevresinde yeni kentsel düzenlemeler uygulanması, deniz ve kentin buluşma noktası olan bu alanlara yeni açılımlar ve fonksiyonlar kazandırılması hedeflenmekte. Buradan hareketle düzenlenen uluslararası yarışma, tekne yarışları süresince de hizmet verecek, içinde Valencia kentinin eski liman fonksiyonlarını ve deniz bölgelerini kapsayan 350 000m2’lik bir alanın düzenlenmesi için fikir projeleri elde etmeyi hedefliyor. Yarışmaya katılmak için en son kayıt tarihi ise 31 Ekim 2006.


"H2Ouse - Suda Yaşam": Corus Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Mimarlık öğrencilerine açık olan yarışmanın amacı yapılarda çelik kullanımını teşvik ederek çelik kullanımı ile yaratıcı çözümler üretebilmeyi sağlamak. “H2Ouse – Suda Yaşam” olarak belirtilen yarışma temasından hareketle mimarlık öğrencilerinden ‘yükselen su seviyeleri ve sel tehdidi altında nasıl yaşanabileceği’ sorunsalına farklı ve özgün çözümler sunmaları bekleniyor. Tasarlanacak konutun farklı yaş ve yeterlilikteki insanların ulaşabileceği biçimde olması, tahmin edilemeyen su seviyelerinde de varlığını sürdürebilmesi bekleniyor. Bu tür bir yapının afet sonrası için dünyanın herhangi bir bölgesinde kullanılabilme olasılığı da göz önüne alınarak demonte edilebilir ya da yerel malzeme ve işçilik kullanılarak kolayca inşa edilebilir şekilde düşünülmesi isteniyor. Yarışmanın son teslim tarihi 18 Mayıs 2007.


TC. MSB Savunma Sanayi Müsteşarlığı Yeni Hizmet Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması Sonuçlandı

Ankara İli, Çankaya İlçesi’nde Harp Okulu sahasında yer alan ve TC MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) kullanımında bulunan yaklaşık 16.000 m2 arsa üzerinde SSM tarafından inşa ettirilecek, yaklaşık 48.000 m2’lik binaların mimari projelerinin elde edilmesi amacıyla, ön seçimli, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışma sonuçlandı. 9 Ekim 2006 tarihinden başlamak üzere 13 Ekim 2006 tarihine kadar ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde (Ana Bina) 9.30 – 16.30 saatleri arasında sergilenecek. Aynı yerde 16 Ekim 2006 saat 15.00’de kolokyumu yapılacaktır. Birincilik Ödülü, Mehmet SOYLU, Mete ÖZ; İkincilik Ödülü, Hasan ÖZBAY, Tamer BAŞBUĞ, Baran İDİL, Aslı ÖZBAY; Üçüncülük Ödülü, Erdal SORGUCU almıştır.


 

Archiprix-Türkiye 2006 Mimarlık Öğrencileri Bitirme Projeleri Ulusal Yarışması Sonuçlandı

ARCHIPRIX Türkiye Mimarlık Öğrencileri Bitirme Projeleri Ulusal Yarışması, Doğan Hasol, Şevki Vanlı, Hülya Yürekli ve Ferhan Yürekli'nin kuruculuğunda, 11. kez gerçekleştirildi. ARCHIPRIX Türkiye Grubu yönetiminde, Yapı-Endüstri Merkezi ve Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı'nca, Çimsa ana sponsorluğunda düzenlenen ARCHIPRIX-Türkiye Yarışması'na Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan 17 üniversiteden 74 proje başvurdu. Sonuçlar;

1.ÖDÜL: Didem Yavuz (İTÜ, Bozcaada’da Şarap Üretim Tesisi ve Bağcılık Enstitüsü)
2.ÖDÜL: Mert Velipaşaoğlu (ODTÜ, Liberal Sanatlar Koleji)
3.ÖDÜL: Handenur Yazıcı (MSÜ, Taksim Gezi Parkında Kent Kütüphanesi) MANSİYON: Leyla Kori (İTÜ, Taksim’de Medyatek)
MANSİYON: Esmehan Kelkitli (Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Spor Parkları) MANSİYON: Hakan Demirel (YTÜ, Dolapdere’de Güncel Sanatlar Merkezi)


 

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü: I. Ulusal Mimarlık Koruma Ödülleri sonuçlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2575.


 

TBMM Kütüphane-Araştırma Merkezi Arşiv Binası ve Genel Sekreterlik Hizmet Binası Yapı Kompleksi ve Ziyaretçi Kabul Binası Mimari Proje Yarışması sonuçlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane-Araştırma Merkezi Arşiv Binası ve Genel Sekreterlik Hizmet Binası Yapı Kompleksi ile Ziyaretçi Kabul Binası mimari proje yarışması sonuçlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23. maddesi ve Kamu İhale Kanunu tarafından 24 Aralık 2002 tarih ve 24973 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat eserleri Yarışmaları Yönetmeliği”nin 33. maddesi gereğince yarışma sonucunda, birincilik ödülü, Cem Açıkkol, Kaan Özer; İkincilik Ödülünü, Rıfat Gökhan Koçyiğit, Bilge Bulut Aksaz; Üçüncülük Ödülünü, F.Bozkurt Gürsoytrak, Derya Güleç, Hilal Ayaz kazanmıştır.


 
PROTESTO - TMMOB

TMMOB'DEN BELEDİYE’Yİ PROTESTO

İstanbul Haber Servisi - Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev alanları dışında çalıştırıldıklarını ileri sürerek belediyeyi protesto etti. Saraçhane'deki belediye binası önünde toplanan TMMOB üyeleri...
http://old.mo.org.tr/gzt/cumhuriyet/20061012-1.doc
 

YASAL DÜZENLEMELER - TASARILAR - DÖNÜŞÜM ALANLARI YASA TASARISI

SUUDİ KRALI ABDULLAH'A BEKLENEN KIYAK

TBMM Bayındırlık Komisyonu'nda görüşülen Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı'nın, İstanbul Boğazı'ndaki Sevda Tepesi'nin Suudi Arabistan Kralı Abdullah'a verilmesi önündeki engelleri ortadan kaldırdığı iddia edildi. Tasarıyı yorumlayan CHP'li Erdal Karademir, 'Engel olarak görülen Boğaziçi Kanunu devre dışı bırakılıyor' dedi...
http://old.mo.org.tr/gzt/aksam/20061012-1.doc


 

YAĞMA YASALLAŞIR

Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı olarak bilinen Dönüşüm Alanları Yasa Tasarısı, bugün Meclis'te görüşülmeye başlanacak. Şehir plancıları, 'yağmaya yol açar' iddiasıyla yasaya karşı çıkıyor Tasarı, 12 ekim 2004 tarihinden önce yapılan gecekondular ile ruhsatsız yapıların sahipleri ve kiracılarına, 20 yıla kadar ödeme şartı ile kentsel dönüşüm alanları içinde yapılacak sosyal konutlardan ev alma hakkı tanıyor...
http://old.mo.org.tr/gzt/milliyet/20061010-1.doc


 

ARAZİ KULLANIMI

DUBAİ KULELERİ'NİN ARSASI İÇİN YENİ PLANA ONAY

İSTANBUL - Dubai Kuleleleri inşaatıyla gündeme gelen Levent'teki İETT'ye ait 46 bin metrekarelik arsanın Kağıthane sınırları içinde kalan 11 bin metrekarelik kısmının ilçe belediyesi tarafından hazırlanan 1/100'lik planı, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Plana göre arsanın Kağıthane sınırları içinde bulunan bölümü inşaat alanı olarak değil, 20 metre genişliğinde yolla yeşil alan olarak değerlendirilecek...
http://old.mo.org.tr/gzt/radikal/20061012-1.doc


 

RESTORASYON

BİTMEYEN RESTORASYON!

Mimar Sinan'ın eserlerinden Mihrimah Sultan Camii'nde, Marmara depreminde meydana gelen hasardan sonra başlayan restorasyon çalışması bir türlü bitmedi. Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tanyolaç, "Restorasyonun 7 yıl sürmesinin savunulacak yeri yok. Ama ödenek sıkıntısı nedeniyle bu gecikme yaşandı...
http://old.mo.org.tr/gzt/milliyet/20061012-1.doc


 

TOKİ - KONUT

TOKİ'DEN SATILIK ARSALAR

Ankara Gölbaşı'nda bulunan 6 bin 800 dönümlük arazinin 4 bin 300 dönümlük kısmını son 3 ay içinde satan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), kalan 2 bin 500 dönümlük araziyi bugün satışa çıkarıyor. Konu ile ilgili ihale Toplu Konut İdaresi salonunda yapılacak...
http://old.mo.org.tr/gzt/milliyet/20061012-2.doc


 

DEPREM - İSTANBUL

'DEPREM SAVAŞ ETKİSİ YARATACAK'

Prof. Dr. Aykut Barka ile birlikte yazdıkları "Depremini Bekleyen Şehir İstanbul" kitabının geliştirilmiş ikinci baskısını yapan Ali Er, yerli ve yabancı bilim adamlarının İstanbul'u bekleyen deprem hakkındaki ortak görüşlerine kitabında yer verdi. Marmara Denizi'nin depremselliği konusunda yetkin yerli ve yabancı 14 bilim adamı...
http://old.mo.org.tr/gzt/milliyet/20061010-2.doc


 

KENTLER - AFYON

AFYON KÜLTÜRÜYLE VAR

Hüseyin Tanrıkulu Hemen her köşesi kültür ve medeniyet eserleriyle dolu Afyonkarahisar, son yıllarda hızlı bir şekilde çok yönlü turizm merkezi haline gelmeye başladı. Afyonkarahisar Valisi Muzaffer Dilek, bu ilimizin sahip olduğu kültür ve sanat eserlerinin korunması, bu eserlerin restorasyonu ile çok eski medeniyet kalıntılarının tespit ve tescili ile korunup tanıtılması konusunda çalışmalarına devam ediyor...
http://old.mo.org.tr/gzt/turkiye/20061010-1.doc