-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz
-E-Bülten, yaz dönemi içerisinde onbeş günde bir hazırlanacaktır.

Zonguldak Temsilciliğinde Gerçekleştirilecek Yönetim Kurulu Toplantısı ve Teknik Gezi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Yönetim Kurulu toplantılarımızı ayda bir Temsilciliklerimizde yapıp bu toplantıları teknik gezilerle tamamlamayı planlamaktayız. Söz konusu toplantı ve teknik gezimizin ilki 23-24 Eylül 2006 tarihlerinde Zonguldak ilinde gerçekleştirilecektir. Tüm Yönetim Kurulu toplantılarımız üyelerimizin katılımına açık olup, Yönetim Kurulu toplantısının yapılacağı gün de teknik gezi düzenlenmiştir.

Ekte programı bulunan toplantı, teknik geziye katılımınız için 18 Eylül 2006 tarihine kadar rezervasyon yaptırmanızı rica ederiz.

PROGRAM

23 Eylül 2006 Cumartesi
07.00 Ankara’dan Hareket
13:00 Yönetim Kurulu
13.00 Zonguldak Kent Merkezi Gezisi
18:00 Zonguldak T.T.K Yayla Konağına Yerleşme
20:00 Akşam Yemeği

24 Eylül 2006 Pazar
09: 00 Kahvaltı
10:00 Teknik Gezi - Gökgöl Mağarası
11:00 Teknik Gezi (Kömür İşletmeleri Zonguldak Erken Cumhuriyet Dönemi Yapıları)
12.00 Fener Mahallesi Yerleşimi
13:00 Öğle Yemeği
14:00 Teknik Gezi –Kozlu Seyfi Arkan Yatılı yurtları
16:00 Zonguldak’tan Ayrılış

Not: Ücret (Ulaşım+konaklama+öğlen yemekleri + akşam yemeği toplamı) 100.00 YTL olup kredi kartı 2 taksit uygulanmaktadır.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için:
Banu Akpınar : 0 312 / 417 86 65 / 117


 

Kavaklıderem Derneği Kampanyası

Yaklaşık beş yıldır Kavaklıdere civarında, Seğmenler Parkı’nda, Polonya Büyükelçiliği bahçesinde ve Kuğulu Park’ta kuruyan kavak ağaçlarının kuruma sebebinin Uzman kuruluşlarla, üniversitelerle ve belediyelerle bir araya gelerek çok yönlü araştırmak ve kamuoyunun dikkatini buraya çekmek için “Dere gidiyor dere” adıyla bir kampanya düzenlenecektir.

Bu kampanya kapsamında, Sayın Polonya Büyükelçisi ve Eşinin ev sahipliğinde 21 Eylül 2006 Perşembe günü özel bir gece düzenlenecektir. Geceye ilişkin program ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz. Bu geceye katılımınız derneğimize ve özellikle semtimizde yaşanan bu ciddi çevresel soruna dikkat çekmek yönünde önemli bir katkı sağlayacaktır.

21 Eylül 2006 Perşembe günü görüşmek dileğiyle,

PROGRAM

19.00           Ağaç Dikme Töreni

     • Konuk Konuşması
     • Devlet Operası Sanatçılarından Dinleti   Leyla Çolakoğlu (soprano)

        Hakan Aysev (tenor)
       Johan Botka (piyano)

20.30   Yemek

- “Hayalimdeki Kavaklıdere” resim ödülleri

     • Gece boyunca Janusz Szprot Caz Grubu’ndan müzik

Ayrıntılı bilgi için  Kavaklıderem Derneği :426 02 06


 

14 Ekim 2006 TMMOB Mitingi

TMMOB, ülke varlıklarının özel sermaye istismarından kurtarılması, bütün çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının tanınması, kadına yönelik şiddet ve cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi, kıyı ve orman yağmasına karşı çıkmak için 14 Ekim'de Ankara'da miting düzenliyor.

Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik, politik ve kültürel tüm örgütlerinden bağımsız, "Bir Başka Dünya, Bir Başka Türkiye, Bir Başka Yaşam Mümkün"dür sloganıyla yola çıkan TMMOB yönetimi, tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını 14 Ekim'de Ankara'da buluşmaya çağırıyor.

'İnsanımıza, üyemize, yaşama, mesleğimize, ülkemize sahip çıkmak için 14 Ekim TMMOB mitingine katılıyorum" başlıklı 'İmza Kampanyası' için http://www.tmmob.org.tr/14ekim


Yapı Kanunu Tasarısı Gündemde

Yapı Kanunu Tasarısı Taslağı üzerinde Şubemizce yapılan çalışmalar bir Taslak Önerisi olarak sunulmak üzere 11 Eylül 2006 Pazartesi günü saat 10.00’da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Küçük ile bir toplantı yapılmıştır. Taslak üzerinde çalışmalara devam edilmektedir.


 

“1000 Mimar 1000 Okulda”

2003 yılından itibaren sürdürmekte olduğumuz Çocuk ve Mimarlık Çalışması, “1000 Mimar 1000 Okulda” temel aksında 2006–2007 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlaması ile yeni dönemde de çalışmalarına devam edecektir. Yeni bir döneme başlarken birçok sivil toplum örgütünden ve diğer kurumlardan gelen talepleri karşılayabilmek ve Çocuk ve Mimarlık çalışmasının meşru zeminini arttırabilmek amacıyla yeni açılımlara ve soluklara ihtiyaç duymaktadır. Bu açılımlar siz meslektaşlarımızın desteği ve ilgisi ile gerçekleştirilecektir.


 

Mesleki Denetim

01.03.2006 ve31.03.2006 tarihleri arasında yapılan ve halen devam etmekte olan inceleme ve tarama çalışmaları neticesinde tespit edilen, mimari projelerine Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi almamış Üyelerimize yapılan çağrı doğrultusunda, aşağıda sayısal dökümü verilen mimari projeler Şubemize mesleki denetime getirilmiştir.

Yazı gönderilen üye sayısı: 79
Adreste bulunamayan üye sayısı: 5
Proje getiren üye sayısı: 33
Proje getirmeyen üye sayısı: 41
Tespit edilen proje sayısı: 267
Gelen proje sayısı: 67


 

Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

 • Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
 • Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
 • Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
 • Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
 • Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Bülten DOSYA Konuları

İki ayda bir “Bülten” ile birlikte verilen “dosya” ekinin ve Bülten’deki haber dosyalarının 2006 yılı temaları Yayın Biriminin Haziran ayında gerçekleştirdiği toplantı ile kesinleşmişti. Buna göre temalar şu şekildedir:

  Ağustos 2006
  Haber Dosyası: Ankara’nın Depremselliği,
  Dosya: Kentsel Dönüşüm 2 – Konut Üretim Süreçleri ve Konut Finansmanı

  Eylül 2006
  Haber Dosyası: Savaş Metaforu ile Kentsel Dönüşüm Değerlendirmesi

  Ekim 2006
  Haber Dosyası: Ankara’nın Kuruluşu Kentsel Dönüşüm Müdür? ve Ulus Dosya: DOCOMOMO – Endüstri Mirası

  Kasım 2006
  Haber Dosyası: Kent Estetiği

  Aralık 2006
  Haber Dosyası: İnsan Hakları ve Mimarlık
  Dosya: Engelliler

Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Pazartesi 19.00 saatinde tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

TMMOB Danışma Kurulu Toplantısı
1. Danışma Kurulu toplantısı Oda Yönetim Kurulları,Şube Yönetim Kurulları ve Bölge Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyeleri ve İl/İlçe Koordinasyon Kurulları’nın katılımıyla TMMOB 39.Dönem Çalışma Programı ve 14 Ekim TMMOB Mitingi gündemleri ile 16 Eylül Cumartesi saat 10.00’da Best Western Otel 2000’de yapılacaktır. 

Telif Hakları Komisyonu Toplantısı
Tarih: 19 Eylül 2006 Salı
Saat: 18.30
Yer: Mimarlar Odası 3. Kat

Kentsel Dönüşüm Komisyonu Toplantısı
Tarih: 20 Eylül 2006 Çarşamba
Yer: 18.30
Yer: Mimarlar Odası 3. Kat

Delegasyon Danışma Kurulu Toplantısı
Tarih: 21 Eylül Perşembe
Saat: 18.30
Yer: Mimarlar Odası 5.Kat  

Yönetim Kurulu Toplantısı
Tarih: 23–24 Eylül 2006 (Cumartesi- Pazar)
Yer: Zonguldak Temsilciliği

Kuğulu Park

Büyükşehir Belediyesi tarafından, birinci derecede doğal sit alanı olan Kuğulu Park'ın bir kısmının Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun izniyle taşıt yolu olarak düzenleneceğinin açıklanması  üzerine Ankaram Platformu – Kavaklıderem girişimi olarak başlatılan Kuğulu Park etkinlikleri ses getirmiş, Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi, “davalı idarenin savunması alınıp yeni bir karar alınıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına" karar vermiştir.

Ankara 6.İdare Mahkemesi davalı idarenin savunmasını aldıktan sonra yürütmeyi durdurma kararının iptaline karar vermiştir.

Konu ile ilgili olarak Peyzaj Mimarları Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin açmış olduğu dava devam etmektedir.

Kuğulu Park ile ilgili son durum; Ankara Büyükşehir Şehir Belediyesi Kuğulu Park Katlı kavşağı ile ilgili projeyi bitirmiş ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna sunmuş ve proje kuruldan onay almıştır.

17 Eylül 2006 Pazar günü  saat:14.00-22.00 saatleri arasında Ankaram Platformu’nun düzenlediği Kuğulu Park Protesto Şenliği yapılacaktır.

Tüm üyelerimizi Protesto Şenliğine bekliyoruz.

Ulus Tarihi Kent Merkezi

“Kentsel Dönüşüm projeleri" üzerine odaklanmış Türkiye'nin gündemini bir süredir Ulus Projesi meşgul etmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Daire Başkanlığı, Ulus Tarihi Kent Merkezini Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Proje işi olarak ihaleye çıkartmış ve ihaleyi İstanbul’da bir firma üstlenmiştir.

Bugün ise 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesince yürütülmekte olan “Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi” tamamlanmıştır.

Konu ile ilgili tanıtım toplantısı 31 Ağustos 2006 tarihinde yapılmıştır.“Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”  ile ilgili olarak yapılan toplantının esas ve usul açısından ilgili mevzuata  aykırı olduğunun yapılan toplantının tutanaklarına ilgili şerhimizin düşülerek gerekli bilgi ve belgeler tarafımıza ulaştırıldığında, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca görüşümüzün mevzuata uygun olarak yapılacak toplantılarda iletileceği ve toplantı hakkındaki görüşlerimizin Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna iletilmesini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazılı olarak iletilmiştir.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ile birlikte bir basın açıklaması yapılmıştır. http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2536


Büyük Ankara Oteli

Cumhuriyet dönemimizin önemli modern mimarlık miraslarından biri Büyük Ankara Otelinin karakterine uygun olmayan, özgün özelliklerini değiştiren bir tadilat projesi yapılmaktadır.

Konu ile ilgili olarak Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna  başvurulmuştur.

Basın açıklaması yapılmıştır. http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2528

Büyük Ankara Otelinin Proje Müellifleriyle bir toplantı yapılarak tadilat projesi hakkında şube görüşü alınmıştır.


Papazın Bağı

1.Derece Doğal Sit Alanı  olarak tescilli Papazın Bağı’nın karşı parselinde yer alan Uğur Mumcu Caddesi,5464 ada 21 parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin ve dayanağı olan Ankara Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı “Otopark yönetmeliğinin geçici 5.maddesi uyarınca belirlenen uygulama esaslarının 5.maddesinin f bendinin iptali ve yürütmenin durdurulması ile ilgili olarak Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına , TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin açtığı ve şubemizin müdahil olduğu dava olumlu sonuçlanmıştır,

08.03.2006 tarihinde yapılan duruşma ile yürütme durdurulmuş, 17.03.2006 tarihinde alına son karar ile  hem 1/1000 ölçekli imar  planında yapılan değişiklik  hem de Ankara Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı “Otopark yönetmeliğinin geçici 5.maddesi uyarınca belirlenen uygulama esaslarının 5.maddesinin f bendi iptal edilmiştir.

Papazın Bağı’nın kamulaştırılması, yeşil alan olarak yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak 18 Eylül 2006 tarihinde saat:13.30’da Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Kavaklıderem Derneği,Papazın Bağı’nın sahibi Hikmet Kuloğlu,Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası ve kurumumuzun katılacağı  bir basın açıklaması düzenlenecektir.

9. Uluslararası DOCOMOMO Konferansı

Tüm Coğrafi, kronolojik, resmi, ideolojik ve politik çeşitlilik ile ‘öteki’ modernizmler üzerine odaklanacak olan 9. Uluslararası DOCOMOMO Konferansı 27-29 Eylül 2006 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgi için www.docomomo.org.tr tıklayınız.


19. Uluslararası YAPI Ankara Fuarı 2006

Yapı Sektöründe yer alan yerli ve yabancı firmaların katılımları ile her yıl düzenli olarak gerçekleşen yapı, inşaat malzemeleri ve teknolojilerinin tanıtıldığı Uluslararası YAPI Ankara Fuarı  14-17 Eylül 2006 tarihleri arasında Altınpark Expo Center’da gerçekleştirilmektedir.


 

Türkiye Estetik Kongresi: “Türkiye'de Estetik”

9-13 Temmuz 2007 tarihlerinde Türkiye’de yapılacak XVII. Uluslararası Estetik Kongresi öncesinde, ülkemizden ve yurt dışından tüm düşünür, araştırmacı ve sanatçıların bu uluslararası buluşmaya en etkin biçimde katılmaları için bir değerlendirme ve hazırlık olanağı da yaratacak olan Türkiye Estetik Kongresi: “Türkiye’ Estetik”   22-24 Kasım 2006 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ; ODTÜ Felsefe Bölümü, ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve ODTÜ Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü tarafından ODTÜ Rektörlüğü’nün destekleriyle düzenlenecektir.
http://www.sanart.org.tr/congresses/TR/index_tr.htm adresinden kongre ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.


 

42. Dünya Planlama Kongresi İstanbul'da

14-18 Eylül 2006 tarihleri arasında Uluslar arası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISoCarp) ve YTU Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün ortaklaşa düzenlediği 42.Dünya Planlama Kongresi  YTÜ Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirilecektir.

“Etik Arayışı”: Uluslararası Mimari Tasarım Yarışması 2006
Hırvatistan Mimarlar Birliği (CAA) tarafından düzenlenen uluslararası yarışma ‘kötü’ ve ‘iyi’ kavramlarına mimari yaklaşımlar sunmayı hedefliyor. “Etik Arayışı” temalı yarışmaya her katılımcı en fazla 2 öneri ile katılabilecek. Yarışmaya gönderilecek belgeler tasarım, konsept çalışmaları, yapılı çevreden sunumlar olabileceği gibi video çalışmaları, enteraktif projeler, internet projeleri ve metin çalışmaları olabilecek. Yarışmaya tasarım disiplinlerinden herhangi biri ile ilgilenen herkes internet üzerinden katılabilir. Yarışmanın toplam ödülü ise 3 300 € olarak belirlenmiştir. Teslim tarihinin 02 Ekim 2006 olduğu yarışma ile ilgili daha detaylı bilgi ve katılım şartları yarışmanın internet adresinden http://www.uha.hr/zagrebackisalon temin edilebilir.


 

Dünya Mimarlık Günü 2006 Fotoğraf Yarışması: “Mutlu Yerler, Mutlu Mekanlar”

Her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü bu yıl 2 Ekim Pazartesi günü kutlanıyor. Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından bugün için belirlenen tema ise; “kentler, umudun mıknatısları”. Temanın seçilme sebebi, kentlere olan yoğun göçün gözardı edilemeyecek boyutlarıdır. 1950’de dünya nüfusunun üçte biri kentlerde yaşarken, 50 yıl sonrasına gelindiğinde bu oran yüzde elliye çıkıyor. 2050 yılı için öngörülen ise üçte iki oranına ulaşması. Kentleri bir çekim merkezi olarak işleyen bu seneki tema bağlamında Mimarlar Odası İzmir Şubesi “kentlerde insanları mutlu eden yerler, mekanlar” üzerine bir fotoğraf yarışması düzenlemektedir. Elde edilecek eserlerin, bu yıl 2 – 9 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan Dünya Mimarlık Haftası etkinlikleri kapsamında sergilenmesi amaçlanmaktadır.