-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz
-E-Bülten, yaz dönemi içerisinde onbeş günde bir hazırlanacaktır.

TMMOB Ankara İKK Sekreteri değişti

İki yıldır Şubemizin yürütmekte olduğu Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteryası görevi 28.08.2006 tarihinde TMMOB’nin düzenlediği toplantı ile TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesine devredildi. İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği ise Mehmet Ali Özgün’den Ramazan Pektaş’a geçti.


 

1 Eylül Dünya Barış Günü kutlandı

Emek ve meslek örgütleri ile çeşitli siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri tarafından 2 Eylül 2006 Cumartesi günü 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi.

Kurtuluş Parkı Kolej Kavşağında toplanıldıktan sonra Yüksel Caddesine kadar yapılan yürüyüşün ardından gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından barış türküleri söylendi. Etkinliğe TMMOB’a bağlı Odalarımızın yöneticileri ve üyeleri de katıldı.


Eylül "Lübnan'a Asker Gönderme Tezkeresine Hayır” mitingi gerçekleştirildi

Emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla Ankara'da biraraya gelen binlerce barış yanlısı Lübnan'a asker gönderme tezkeresine hayır dedi.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TEB, TDB, TURMOB gibi emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla, 5 Eylül 2006 Salı günü, TBMM'de görüşülen "Lübnan'a asker gönderme tezkeresi"ne hayır demek için, aralarında çeşitli siyasi parti ve derneklerin de bulunduğu binlerce barışsever Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda toplandıktan sonra düzenli kortejlerle Ziya Gökalp Caddesinde yürüdü. Burada, düzenleyici kuruluşlar adına ortak basın açıklaması KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul tarafından okundu.


Yapı Kanunu Tasarısı Gündemde

Yapı Kanunu Tasarısı Taslağı üzerinde Şubemizce yapılan çalışmalar bir Taslak Önerisi olarak sunulmak üzere 11 Eylül 2006 Pazartesi günü saat 10.00’da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Küçük ile bir toplantı yapılacaktır.


 

Mesleki Denetim

01.03.2006 ve31.03.2006 tarihleri arasında yapılan ve halen devam etmekte olan inceleme ve tarama çalışmaları neticesinde tespit edilen, mimari projelerine Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi almamış Üyelerimize yapılan çağrı doğrultusunda, aşağıda sayısal dökümü verilen mimari projeler Şubemize mesleki denetime getirilmiştir. Projelerini mesleki denetimden geçirmeyen üyeler hakkında yasal işlem uygulamaları başlamıştır.
Yazı gönderilen üye sayısı: 79
Adreste bulunamayan üye sayısı: 6
Proje getiren üye sayısı: 32
Proje getirmeyen üye sayısı: 41
Tespit edilen proje sayısı: 269
Gelen proje sayısı: 65


 

Müelliflere Duyuru!

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alırken yanlarında

 • Mimarın mührü ve imzasını taşıyan, mimari proje çizim ve sunuş standartları, ilgili yönetmelik, standart ve normlara uygun olarak düzenlenmiş uygulama projeleri ve m2 cetveli
 • Tapu, çap, röperli kroki, imar durumu, kot krokisi
 • Mimar ve iş sahibi arasında imzalanmış, Mimarlar Odasınca hazırlanmış, tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşmesi
 • Serbest mimarlık hizmetlerine ilişkin, en az bedel tarifesine göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenmiş serbest meslek makbuzu ya da fatura
 • Oda tarafından verilen mühür

getirmeleri gerekmektedir.


 

Zonguldak Temsilciliğimizde Gerçekleştireceğimiz Yönetim Kurulu toplantısı ve Teknik Gezi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Yönetim Kurulu toplantılarımızı ayda bir Temsilciliklerimizde yapıp bu toplantıları teknik gezilerle tamamlamayı planlamaktayız. Söz konusu toplantı ve teknik gezimizin ilki 23-24 Eylül 2006 tarihlerinde Zonguldak ilinde gerçekleştirilecektir. Tüm Yönetim Kurulu toplantılarımız üyelerimizin katılımına açık olup, Yönetim Kurulu toplantısının yapılacağı gün de teknik gezi düzenlenmiştir.

Ekte programı bulunan toplantı, teknik geziye katılımınız için 18 Eylül 2006 tarihine kadar rezervasyon yaptırmanızı rica ederiz.

PROGRAM

23 Eylül 2006 Cumartesi
07.00 Ankara’dan Hareket
13:00 Yönetim Kurulu
13.00 Zonguldak Kent Merkezi Gezisi
18:00 Zonguldak T.T.K Yayla Konağına Yerleşme
20:00 Akşam Yemeği

24 Eylül 2006 Pazar
09: 00 Kahvaltı
10:00 Teknik Gezi - Gökgöl Mağarası
11:00 Teknik Gezi (Kömür İşletmeleri Zonguldak Erken Cumhuriyet Dönemi Yapıları)
12.00 Fener Mahallesi Yerleşimi
13:00 Öğle Yemeği
14:00 Teknik Gezi –Kozlu Seyfi Arkan Yatılı yurtları
16:00 Zonguldak’tan Ayrılış

Rezervasyon ve detaylı bilgi için:
Banu Akpınar : 0 312 / 417 86 65 / 117


 

Bülten DOSYA Konuları

İki ayda bir “Bülten” ile birlikte verilen “dosya” ekinin ve Bülten’deki haber dosyalarının 2006 yılı temaları Yayın Biriminin Haziran ayında gerçekleştirdiği toplantı ile kesinleşmişti. Buna göre temalar şu şekildedir:

  Ağustos 2006
  Haber Dosyası: Ankara’nın Depremselliği,
  Dosya: Kentsel Dönüşüm 2 – Konut Üretim Süreçleri ve Konut Finansmanı

  Eylül 2006
  Haber Dosyası: Savaş Metaforu ile Kentsel Dönüşüm Değerlendirmesi

  Ekim 2006
  Haber Dosyası: Ankara’nın Kuruluşu Kentsel Dönüşüm Müdür? ve Ulus Dosya: DOCOMOMO – Endüstri Mirası

  Kasım 2006
  Haber Dosyası: Kent Estetiği

  Aralık 2006
  Haber Dosyası: İnsan Hakları ve Mimarlık
  Dosya: Engelliler

Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Pazartesi 19:00 saatinde tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

İşyeri Temsilcilikleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı
Tarih : 14.09.2006 Perşembe
Saat : 12.30
Yer : Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Katılımcılar : Komisyon Üyeleri

MDUK Danışma Kurulu Toplantısı
Tarih : 15.09.2006 Cuma
Saat : 10.00
Yer : Mimarlar Odası 5. kat
Katılımcılar : Danışma Kurulu Üyeleri

TMMOB Danışma Kurulu Toplantısı
Tarih : 15.09.2006 Cumartesi
Saat : 10.00
Yer : TMMOB
Katılımcılar : Danışma Kurulu Üyeleri, Şube ve Oda Yöneticileri

Kuğulu Park

Büyükşehir Belediyesi tarafından, birinci derecede doğal sit alanı olan Kuğulu Park'ın bir kısmının Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun izniyle taşıt yolu olarak düzenleneceğinin açıklanması üzerine Ankaram Platformu – Kuğulupark Girişimi olarak başlatılan Kuğulu Park etkinlikleri ses getirmiş, Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi, “davalı idarenin savunması alınıp yeni bir karar alınıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına" karar vermiştir.

Kuğulu Park ile ilgili son durum ise; Ankara 6.İdare Mahkemesi davalı idarenin savunmasını aldıktan sonra yürütmeyi durdurma kararının iptaline karar vermiştir. Konu ile ilgili olarak Peyzaj Mimarları Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin açmış olduğu dava devam etmektedir.
Ulus Tarihi Kent Merkezi

Türkiye'nin gündemini bir süredir “Kentsel Dönüşüm Projeleri" kapsamında Ulus Projesi meşgul etmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Daire Başkanlığı, Ulus Tarihi Kent Merkezini Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Proje işi olarak ihaleye çıkartmış ve ihaleyi İstanbul’dan bir firma üstlenmiştir.

Bugün ise 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesince yürütülmekte olan “Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi” tamamlanmıştır.

Konu ile ilgili tanıtım toplantısı 31 Ağustos 2006 tarihinde yapılmıştır.“Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” ile ilgili olarak yapılan toplantının esas ve usul açısından ilgili mevzuata aykırı olduğunun yapılan toplantının tutanaklarına ilgili şerhimizin düşülerek gerekli bilgi ve belgeler tarafımıza ulaştırıldığında, ilgili yasa ve yönetmelik uyarınca görüşümüzün mevzuata uygun olarak yapılacak toplantılarda iletileceği ve toplantı hakkındaki görüşlerimizin Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yazılı olarak iletilmiştir. Konu ile ilgili basın açıklaması yapılmıştır.


Büyük Ankara Oteli

Cumhuriyet dönemimizin önemli modern mimarlık miraslarından biri olan Büyük Ankara Otelinin özgün cephesini değiştiren bir tadilat projesi yapılmaktadır. Söz konusu binanın modern mimarlık mirasımızın önemli eserlerinden birisi olması dolayısıyla tescillenmesi yönünde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna başvurulmuştur.

Büyük Ankara Otelinin tadilat Projesi Müellifleriyle toplantı yapılarak tadilat projesi hakkında görüşme fırsatı bulunmuştur. Yapılan olumlu görüşme neticesinde tadilat projesi Müelliflerinin iyi niyetli çabaları ile proje değiştirilmiştir. Hazırlanan proje tekrar Şubemize iletilecektir.


Papazın Bağı

1.Derece Doğal Sit Alanı olarak tescilli Papazın Bağı’nın karşı parselinde yer alan Uğur Mumcu Caddesi, 5464 ada 21 parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin ve dayanağı olan Ankara Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı “Otopark yönetmeliğinin geçici 5.maddesi uyarınca belirlenen uygulama esaslarının 5.maddesinin f bendinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin açtığı ve şubemizin müdahil olduğu dava olumlu sonuçlanmıştır.

08.03.2006 tarihinde yapılan duruşma ile yürütme durdurulmuş, 17.03.2006 tarihinde alınan son karar ile hem 1/1000 ölçekli imar planında yapılan değişiklik hem de Ankara Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı “Otopark yönetmeliğinin geçici 5.maddesi uyarınca belirlenen uygulama esaslarının 5.maddesinin f bendi iptal edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2527

Mimarlık ve Kent Buluşmaları
1 Kayseri, 2–3 Eylül 2006 tarihinde gerçekleştirildi.

Merkez Yönetim Kurulunun 24 Haziran 2006 tarihli toplantısında Türkiye Mimarlık Politikası kapsamında bölgesel konuların görüşüleceği Mimarlık ve Kent Buluşmaları kapsamında Türkiye Mimarlık Politikasına Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmaları adı altında düzenlenen etkinliklerin ilki 1-2-3 Eylül 2006 tarihlerinde " Kapadokya'da Mimarlık - Turizm Politikaları ve Mimarlık " temasıyla Kayseri'de yapılmıştır.


 

9. Uluslararası DOCOMOMO Konferansı

Tüm Coğrafi, kronolojik, resmi, ideolojik ve politik çeşitlilik ile ‘öteki’ modernizmler üzerine odaklanacak olan 9. Uluslararası DOCOMOMO Konferansı 27-29 Eylül 2006 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgi için www.docomomo.org.tr tıklayınız.

 


19. Uluslararası YAPI Ankara Fuarı 2006

Yapı Sektöründe yer alan yerli ve yabancı firmaların katılımları ile her yıl düzenli olarak gerçekleşen yapı,inşaat malzemeleri ve teknolojilerinin tanıtıldığı Uluslararası YAPI Ankara Fuarı 14-17 Eylül 2006 tarihleri arasında Altınpark Expo Center’da gerçekleştirilecektir.


 

Türkiye Estetik Kongresi: “Türkiye'de Estetik”

27-29 Eylül 2006 Tarihlerinde ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek Türkiye Estetik Kongresi Türkiye’de ilk kez ulusal kapsamlı bir estetik kongresidir. “Türkiye Estetik Kongresi” temel olarak, Türkiye’de sanatlarda ve sanat üzerine düşüncede çok uzun bir zamanda oluşan birikimi, farklı alanlarda çalışan sanatçıları, sosyal bilimcileri ve felsefecileri bir araya getirerek, tüm ülke ölçeğinde belirginleştirmeyi; geleceğe yönelik tasarılar oluşturabilecek paylaşım, tartışma ve iletişim ortamını yaratarak estetik düşünce birikimimizi zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.

“Türkiye Estetik Kongresi”, aynı zamanda, 2007 yılında, yine ODTÜ’de yapılacak “XVII. Uluslararası Estetik Kongresi” öncesinde, tüm düşünür, araştırmacı ve sanatçılarımızın bu uluslararası buluşmaya en etkin biçimde katılmaları için bir ön değerlendirme ve hazırlık olanağı da yaratacaktır.


 

42. Dünya Planlama Kongresi İstanbul'da

Dünyanın her yerinden şehir ve bölge planlamacıları eylül ayında İstanbul’da bir araya geliyor. Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISOCARP) tarafından her yıl farklı ülkelerde düzenlenen Dünya Planlama Kongreleri’nin 42'Ncisi, bu yıl eylül ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün ev sahipliğini üstleneceği kongre, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Beykoz Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi ve Türkiye Tarihi Kentler Birliği’nin katkısıyla 14-18 Eylül 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yılki teması, “Bütünleşme ve Ayrışma Arasında Kentler: Fırsatlar ve Tehditler” olarak belirlenen kongre kapsamında, “Dünya Belediye Başkanları Zirvesi” de yapılacak.

Farklı ülkelerde 40 yılı aşkın bir süredir düzenli olarak gerçekleştirilen Dünya Planlama Kongreleri’nde, dünyanın farklı bölgelerinde gözlenen kentleşme süreçleri ve kentsel sorunlar ele alınıyor

1801 sicil nolu üyemiz Y.Mimar Olcay Ünlüsayın aramızdan ayrıldı…

Odamıza her alanda değerli katkıları bulunan, yaşama sevinci, renkli kişiliği ile hepimize örnek olan Olcay Ünlüsayın’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü duymaktayız. Tüm mimarlık ortamına, Çocuk ve Mimarlık ekibine, tüm çocuklara baş sağlığı diliyoruz.

“Etik Arayışı”: Uluslararası Mimari Tasarım Yarışması 2006
Hırvatistan Mimarlar Birliği (CAA) tarafından düzenlenen uluslararası yarışma ‘kötü’ ve ‘iyi’ kavramlarına mimari yaklaşımlar sunmayı hedefliyor. “Etik Arayışı” temalı yarışmaya her katılımcı en fazla 2 öneri ile katılabilecek. Yarışmaya gönderilecek belgeler tasarım, konsept çalışmaları, yapılı çevreden sunumlar olabileceği gibi video çalışmaları, enteraktif projeler, internet projeleri ve metin çalışmaları olabilecek. Yarışmaya tasarım disiplinlerinden herhangi biri ile ilgilenen herkes internet üzerinden katılabilir. Yarışmanın toplam ödülü ise 3 300 € olarak belirlenmiştir. Teslim tarihinin 02 Ekim 2006 olduğu yarışma ile ilgili daha detaylı bilgi ve katılım şartları yarışmanın internet adresinden http://www.uha.hr/zagrebackisalon temin edilebilir.


 

Dünya Mimarlık Günü 2006 Fotoğraf Yarışması: “Mutlu Yerler, Mutlu Mekanlar”

Her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü bu yıl 2 Ekim Pazartesi günü kutlanıyor. Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından bugün için belirlenen tema ise; “kentler, umudun mıknatısları”. Temanın seçilme sebebi, kentlere olan yoğun göçün gözardı edilemeyecek boyutlarıdır. 1950’de dünya nüfusunun üçte biri kentlerde yaşarken, 50 yıl sonrasına gelindiğinde bu oran yüzde elliye çıkıyor. 2050 yılı için öngörülen ise üçte iki oranına ulaşması. Kentleri bir çekim merkezi olarak işleyen bu seneki tema bağlamında Mimarlar Odası İzmir Şubesi “kentlerde insanları mutlu eden yerler, mekanlar” üzerine bir fotoğraf yarışması düzenlemektedir. Elde edilecek eserlerin, bu yıl 2 – 9 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan Dünya Mimarlık Haftası etkinlikleri kapsamında sergilenmesi amaçlanmaktadır.