-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz
-E-Bülten, yaz dönemi içerisinde onbeş günde bir hazırlanacaktır.

Merkez Bankasının İstanbul’a Taşınması Hakkında Şube Görüşü

Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan’ın Merkez Bankasının, Ziraat Bankası, SPK ve BDDK ile birlikte İstanbul’a taşınacağını belirten açıklaması ile birlikte, Başkent Ankara’nın Türkiye içerisindeki yeni konumu ve bu konumun mekansallaşması netlik kazandı: Bu görüşe göre, salt ekonomik açıdan değil, siyasi açıdan da başkent Ankara’nın içinin boşaltılması öngörülmektedir.

Ankara’nın kentsel gelişimi irdelendiğinde “ulus-devlet” ideolojisinin çözülmesi ve sermayeye açılınması ile birlikte, hakim ideolojisinden yoksun, günübirlik eylem ve kararlarla şekillendiği görülmektedir. Bu süreç içerisinde kentlerine, ekonomisine ve ulus-devlet ideolojisine sahip çıkan meslek örgütü olarak, kentimizin yoksullaştırılması ve pek çok alandan yoksunlaştırılmasına karşı çıkıyoruz. Yetkilileri aldıkları kararlarda Başkent Ankara’nın ve Anadolu’nun yaşaması için gerekli olan kültürel, endüstriyel, siyasi, ideolojik ve tarihsel özgünlüklerine sahip çıkmaya davet ediyoruz. http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2497


 

Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları 20 Ağustos'ta İstanbul Kadıköy Meydanı'ndaydı

Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları "İsrail ve ABD Saldırganlığını, Irak, Filistin ve Lübnan'ın İşgalini durduralım" diyenlerle birlikte 20 Ağustos'ta İstanbul Kadıköy meydanında buluştular. "Kahrolsun Emperyalizm, Yaşasın Halkların Kardeşliği" ve "Ortadoğu'ya asker yollama" sloganlarının atıldığı mitingde ABD emperyalizminin ve onun yerli işbirlikçilerinin durdurulabileceğine vurgu yapıldı.


 

Van’da Gerçekleştirilen Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Toplantısı

TMMOB Mimarlar Odası 40. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı 11-13 Ağustos 2006 tarihlerinde Genel Merkez ve Şube yöneticilerinin katılımı ile Van Şubesinin ev sahipliğinde yapıldı. Van Merkezi, Akdamar Adası, Eski Van Kenti ve Gürpınar ilçesine yapılan teknik gezi ile Akdamar Kilisesi, Gevaş Selçuklu Mezarlığı, Örnek Geleneksel Van Evi, Hüsrev Paşa Külliyesi, Van Kalesi, Eski Van Kenti, Çavuştepe ve Hoşap Kalesi gezildi. 12 Ağustos günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı’nda teknik gezi kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından, Van Kenti ve Havzası ile ilgili olarak Van (tuşpa), doğal ve kültürel zenginliğini, Gölünü (denizini), kedisini, kalesini, tarihsel yerleşmelerini gelecek kuşaklara aktararak barışın ve umudun kenti olabileceğini vurgulayan bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2522 ‘dan ulaşabilirsiniz.


 

Keçiören Belediyesi Davasında Danıştay Onayı

Danıştay Birinci Daire’nin 2006/466 Esas, 2006/602 nolu kararında, 2004 yılı ve öncesi Mimari Proje Müellifleri Sicil Durum Belgesi istemeden yasal düzenlemelere aykırı olarak, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri düzenlemek suretiyle denetim görevini yapmamak eyleminden hakkında soruşturma izni istenen Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok ve Başkan Yardımcısı İbrahim Terzioğlu için şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanlığının INS:05.06.248.3900 sayılı kararını “şikayet konusu eylemin somut olduğu, kişi ve olay belirtildiği, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayandığının anlaşılmasından, 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, yetkili merci tarafından dosya hazırlanarak ilgili Daireye gönderilmesi ve İçişleri Bakanlığının söz konusu kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.


 

Müelliflere Duyuru!

6235 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre; yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlar Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yapabilmeleri için bağlı oldukları meslek odasının mevzuatına, kararlarına ve yönetmeliklerinde bahsedilen kayıt, tescil ve diğer hususlarla ilgili kurallara uymakla yükümlüdürler.

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alması hakkında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünden alınan 05 Temmuz 2006 tarih ve 1378-4662 sayılı yazıya http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2478 adresinden ulaşabilirsiniz.


 

Mesleki Denetim

01.03.2006 ve31.03.2006 tarihleri arasında yapılan ve halen devam etmekte olan inceleme ve tarama çalışmaları neticesinde tespit edilen, mimari projelerine Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi almamış Üyelerimize yapılan çağrı doğrultusunda, aşağıda sayısal dökümü verilen mimari projeler Şubemize mesleki denetime getirilmiştir. Projelerini mesleki denetimden geçirmeyen üyeler hakkında yasal işlem uygulamaları başlamıştır.
Yazı gönderilen üye sayısı: 79
Adreste bulunamayan üye sayısı: 6
Proje getiren üye sayısı: 32
Proje getirmeyen üye sayısı: 41
Tespit edilen proje sayısı: 269
Gelen proje sayısı: 65


 

Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen “kentsel dönüşüm” konusu uzunca bir süredir Şubemizin gündeminde ağırlıklı olarak yer almayı sürdürüyor. Son olarak Yerel Yönetim Araştırma, Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) ile birlikte oluşturduğumuz Kentsel Dönüşüm Komisyonu kentsel dönüşüm yasa tasarısını mercek altına almıştır. Eylül sonuna kadar teknik, hukuki, ideolojik çözümlemesinin yapılacağı konu, Ekim ayı içerisinde Mimarlık Haftası kapsamında kamuoyuna sunulacaktır. Kentsel Dönüşüm özelinde Türkiye İmar Düzeninin irdelendiği çalışmalar ilk aşamada kitapçık haline getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile birlikte Milletvekillerine sunulacaktır. Çalışmanın bir sonraki aşamasında ise Kentsel Dönüşüm konusunun çok boyutlu ele alındığı bir yayın hazırlanacaktır.


 

Bülten DOSYA Konuları

İki ayda bir “Bülten” ile birlikte verilen “dosya” ekinin ve Bülten’deki haber dosyalarının 2006 yılı temaları Yayın Biriminin Haziran ayında gerçekleştirdiği toplantı ile kesinleşmişti. Buna göre temalar şu şekildedir:

  Ağustos 2006
  Haber Dosyası: Ankara’nın Depremselliği,
  Dosya: Kentsel Dönüşüm 2 – Konut Üretim Süreçleri ve Konut Finansmanı

  Eylül 2006
  Haber Dosyası: Savaş Metaforu ile Kentsel Dönüşüm Değerlendirmesi

  Ekim 2006
  Haber Dosyası: Ankara’nın Kuruluşu Kentsel Dönüşüm Müdür? ve Ulus Dosya: DOCOMOMO – Endüstri Mirası

  Kasım 2006
  Haber Dosyası: Kent Estetiği Aralık 2006 Haber Dosyası: İnsan Hakları ve Mimarlık Dosya: Engelliler .


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Pazartesi 19:00 saatinde tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Kuğulupark Ankaralılarca Koruma Altında…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın keyfi uygulamaları kentimizi tahrip etmeye, yaşam alanlarımızı yok etmeye devam etmektedir.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, birinci derecede doğal sit alanı olan Kuğulu Park'ın bir kısmının Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun izniyle taşıt yolu olarak düzenleneceğinin açıklanması, bu keyfiliğin ve bilim tanımazlığın en son örneğini oluşturmaktadır.

Bu amaçla Ankaram Platformu-Kavaklıderem Girişimi olarak başlatılan, tüm platform üyeleri ve Ankaralılarca Kuğulu Park’a Sahip Çıkalım - Kuğulu Park Katlı Kavşak Olmasın sloganlarıyla koruma altına alınan Kuğulu Park etkinlikleri ses getirmiş, Ankara nöbetçi idare mahkemesi "davalı idarenin savunması alınıp yeni bir karar alınıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına" karar vermiştir.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankaram Platformunun bir bileşeni olarak her aksam Kuğulu Parkta… SIZLERI DE TEPKI GÖSTERMEK, PARKTAKI AĞAÇLARI KORUMAK, SESIMIZI YÜKSELTMEK IÇIN KUĞULU PARK’A DAVET EDIYORUZ.
Ulus Planı Tamamlandı

“Kentsel Dönüşüm projeleri" üzerine odaklanmış Türkiye'nin gündemini bir süredir Ulus Projesi meşgul etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar Daire Başkanlığı, Ulus Tarihi Kent Merkezini “Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Proje” işi olarak ihaleye çıkartmış ve ihaleyi İstanbul’da bir firma üstlenmiştir.

Bugün ise 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” doğrultusunda Ankara Büyükşehir Belediyesince yürütülmekte olan “Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi” tamamlanmıştır. Konu ile ilgili tanıtım toplantısı Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 Ağustos 2006 tarihinde saat: 14.00’de ASKİ Toplantı Salonunda yapılacaktır. Plan incelemelerine başlamış olan Şubemiz, yaptığı incelemeler sonucunda çıkan sonuçları bu toplantıda dile getirecektir. Yapılan çalışmanın sonuçları ayrıca kamuoyuna sunulacaktır.


 

Dikmen Vadisi 3. 4. ve 5. Etap Kentsel Dönüşüm Projeleri

Dikmen Halkının daveti ile 23 Temmuz 2006 tarihinde TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile birlikte Şubemiz Dikmen Barınma Hakkı Bürosunu ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyarette Dikmen 3. 4. ve 5. Etap Kentsel Dönüşüm Projesinin uygulamaları üzerine İlker Mahallesi sakinleri ile görüşme yapılmıştır. Uygulamada yaşanan aksaklıkları ve sorunları aktaran mahalle sakinleri konu üzerine teknik destek beklediklerini tarafımıza iletmişlerdir. Sözleşme yoluyla toplanarak projelendirilmeye çalışılan bölgede yaşayan sakinlerin uygulamalarla ilgili sorunlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Barınma Hakkı Bürosunun bu çalışmaları ile ilgili son etkinliği 26 Ağustos 2006 tarihinde saat 12.30’de Dikmen Vadisi Halkının İ. Melih Gökçek’in tehditlerine ve rant projelerine karşı, insanca bir yaşam ve barınma hakkı için AKP Genel Merkezine yürüyüş olacaktır.


İstanbul Sanat Müzeleri Gezisi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 39 dönem'de kültürel ve teknik gezilere ilişkin temalı yurtiçi, yurtdışı, uygarlık gezileri, bina gezileri ve sanatsal etkinliklere yönelik de bir dizi program planlanmaktadır.

Mimarlık kültürünün ve zenginliğinin paylaşılması ve sonuçları üzerinden rehber yayınların da çıkabileceği bir etkinlikler dizisi olarak planlanan gezilerin ilki 27 ağustos 2006 tarihinde İstanbul'daki Sanat Müzelerine düzenlenmektedir. Gezi programına http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2521 adresinden ulaşabilirsiniz. Geziye katılım için Şubemizden Banu Barutçu Akpınar’la iletişime geçebilirsiniz.


 

Mimarlık ve Kent Buluşmaları 1
Kayseri, 2–3 Eylül 2006

Merkez Yönetim Kurulunun 24 Haziran 2006 tarihli toplantısında Türkiye Mimarlık Politikası kapsamında bölgesel konuların görüşüleceği Mimarlık ve Kent Buluşmaları düzenlenmesine karar verilmiştir.

Türkiye Mimarlık Politikasına Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmaları adı altında düzenlenecek etkinliklerin ilki 1-2-3 Eylül 2006 tarihlerinde " Kapadokya'da Mimarlık - Turizm Politikaları ve Mimarlık " temasıyla Kayseri'de yapılacaktır.

Ayrıca her buluşmaya ait temanın işleneceği poster sunuşları gerçekleştirilecektir.Kayseri buluşması için gönderilecek posterler 2 Eylül 2006 cumartesi günü sergilenecektir.Poster sunuşu hazırlamak isteyen üyelerimiz için başvuru şekli, ve formatı http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2510 bağlantısında bilgilerinize sunulmuştur.


9. Uluslararası DOCOMOMO Konferansı

Tarih : 27/09/2006 - 29/09/2006
Yer : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi


19. Uluslararası YAPI Ankara Fuarı 2006

Tarih :14-17. Eylül 2006
Yer : Altınpark Expo Center


 

Türkiye Estetik Kongresi: “Türkiye'de Estetik”

Toplantı
Tarih : 22/11/2006 - 24/11/2006
Yer : ODTÜ
Düzenleyen : ODTÜ


 

42. Dünya Planlama Kongresi İstanbul'da

Toplantı
Tarih : 14/09/2006 - 18/09/2006
Yer : YTÜ Mimarlık Fakültesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, İstanbul
Düzenleyen : Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISoCarp) - YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama


“Etik Arayışı”: Uluslararası Mimari Tasarım Yarışması 2006
Hırvatistan Mimarlar Birliği (CAA) tarafından düzenlenen uluslararası yarışma ‘kötü’ ve ‘iyi’ kavramlarına mimari yaklaşımlar sunmayı hedefliyor. “Etik Arayışı” temalı yarışmaya her katılımcı en fazla 2 öneri ile katılabilecek. Yarışmaya gönderilecek belgeler tasarım, konsept çalışmaları, yapılı çevreden sunumlar olabileceği gibi video çalışmaları, enteraktif projeler, internet projeleri ve metin çalışmaları olabilecek. Yarışmaya tasarım disiplinlerinden herhangi biri ile ilgilenen herkes internet üzerinden katılabilir. Yarışmanın toplam ödülü ise 3 300 € olarak belirlenmiştir. Teslim tarihinin 02 Ekim 2006 olduğu yarışma ile ilgili daha detaylı bilgi ve katılım şartları yarışmanın internet adresinden http://www.uha.hr/zagrebackisalon temin edilebilir.


 

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Ulusal Afiş Yarışması

Her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanmakta olan Dünya Mimarlık Günü’nün bu yılki etkinlikleri çerçevesinde Mimarlar Odası İzmir Şubesi Ulusal Afiş Yarışması düzenliyor. Yarışma, mimarlık mesleğine veya mimara neden gereksinim duyulduğunun topluma anlatılmasını ve “Mimarlık nedir? Mimar kimdir?” sorularına aranacak yanıtlarla, toplumun herhangi bir kesiminin kolaylıkla algılayabileceği ürünler elde edilmesini hedefliyor. Seçici Kurul tarafından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan afişler, açılacak olan bir sergiyle tanıtılacak ve Mimarlar Odası tarafından düzenlenecek etkinliklerde kullanılacak. Yarışmanın son teslim tarihi 15 Ağustos 2006.


 

Dünya Mimarlık Günü 2006 Fotoğraf Yarışması: “Mutlu Yerler, Mutlu Mekanlar”

Her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü kutlanan Dünya Mimarlık Günü bu yıl 2 Ekim Pazartesi günü kutlanıyor. Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından bugün için belirlenen tema ise; “kentler, umudun mıknatısları”. Temanın seçilme sebebi, kentlere olan yoğun göçün gözardı edilemeyecek boyutlarıdır. 1950’de dünya nüfusunun üçte biri kentlerde yaşarken, 50 yıl sonrasına gelindiğinde bu oran yüzde elliye çıkıyor. 2050 yılı için öngörülen ise üçte iki oranına ulaşması. Kentleri bir çekim merkezi olarak işleyen bu seneki tema bağlamında Mimarlar Odası İzmir Şubesi “kentlerde insanları mutlu eden yerler, mekanlar” üzerine bir fotoğraf yarışması düzenlemektedir. Elde edilecek eserlerin, bu yıl 2 – 9 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan Dünya Mimarlık Haftası etkinlikleri kapsamında sergilenmesi amaçlanmaktadır.


 

2007 Yılı Ajanda Fotoğraf Yarışması: Sokaklar sonuçlandı

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin yeni yıl ajandasında yer alacak fotoğraflar için geleneksel olarak düzenlediği fotoğraf yarışmasının sekizincisi sonuçlandı.

“Sokaklar” konulu fotoğraf yarışmasına; yurtdışından ve yurtiçinden 255 katılımcı tarafından toplam 1356 adet fotoğraf gönderildi. Şeniz Kabadayı, Güven Birkan, Hilmi Etikan, İlteriş Tezer ve Aras Neftçi’den oluşan seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 41 adet fotoğraf eşdeğer ödüle değer bulunmuştur.

2007 yılı ajandasının kapağı için, 110369 rumuzuyla yarışmaya katılan Hürriyet Necdet Aydoğan’a ait “Mardin Sokakları” isimli fotoğraf seçilmiştir.

Seçilen fotoğrafların yer alacağı serginin açılışı ve ödül töreni 4 Ekim 2006 Çarşamba günü saat 19.00’da, Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nda gerçekleştirilecektir.

Sergi 1 Aralık 2006 Cuma günü saat 18.00’e kadar izlenebilir.


Balıkesir Çamlık Kentsel ve Mimari Tasarım Ulusal Proje Yarışması sonuçlandı

Balıkesir Çamlık Kentsel ve Mimari Tasarım Ulusal Proje Yarışması 6 Ağustos 2006 tarihinde sonuçlanmıştır. Yarışma için 112 adet şartname satın alınmış olup; yarışmaya 38 adet proje katılmıştır. Değerlendirme sonucunda jüri 3 ödül, 5 mansiyon ve 3 adet satınalma ödülü vermiştir. Yarışmanın ödül töreni ise 4 Eylül 2006 tarihinde saat 16:00’da Balıkesir Devrim Erbil Çağdaş Sanat Müzesi’nde gerçekleştirilecektir. Yarışmanın sergisi ise yine bu mekânda 31 Ağustos – 9 Eylül tarihleri boyunca sergilenecektir. Yarışmanın kolokyumu 4 Eylül Pazartesi günü saat 17:00’da Balıkesir Salih Tozan Çok Amaçlı Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Yarışmada derece alan projelere http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2519 adresinden ulaşabilirsiniz.