-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz
-E-Bülten, yaz dönemi içerisinde onbeş günde bir hazırlanacaktır.

E-Oda Projesi Eğitim Programı

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak başlatmış olduğumuz Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi için kullanıcı eğitim programı oluşturulmuştur. Eğitim programına kayıtlar kısa süre içerisinde başlayacaktır. Eğitim yüz yüze öğretim yöntemi ile uygulamalı olarak 2 eğiticinin 8 kullanıcıya pratik bilgilerin uygulamalı olarak vermesi ile gerçekleştirilecektir. Üç bölümden oluşan eğitim, Temel Proje tanıtımı; [ MİM/ağ ] ve [ e-Büro ] uygulamalarını içermektedir. Toplam üç saat sürecek olan eğitim sonrasında katılımcılara sertifikaları verilecektir. Şube Personelinin ve komisyon üyelerinin katıldığı eğitimler başlamıştır. E-Oda Projesi Eğitimi kayıtları http://mimag.mimarlarodasiankara.org/randevu adresinden yapılabilir.


Keçiören Belediyesi Davasında Danıştay Onayı

Danıştay Birinci Daire’nin 2006/466 Esas, 2006/602 nolu kararında, 2004 yılı ve öncesi Mimari Proje Müellifleri Sicil Durum Belgesi istemeden yasal düzenlemelere aykırı olarak, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri düzenlemek suretiyle denetim görevini yapmamak eyleminden hakkında soruşturma izni istenen Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok ve Başkan Yardımcısı İbrahim Terzioğlu için şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanlığının INS:05.06.248.3900 sayılı kararını “şikayet konusu eylemin somut olduğu, kişi ve olay belirtildiği, iddiaların ciddi bulgu ve belgelere dayandığının anlaşılmasından, 4483 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, yetkili merci tarafından dosya hazırlanarak ilgili Daireye gönderilmesi ve İçişleri Bakanlığının söz konusu kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.


 

Müelliflere Duyuru!

6235 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre; yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlar Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını yapabilmeleri için bağlı oldukları meslek odasının mevzuatına, kararlarına ve yönetmeliklerinde bahsedilen kayıt, tescil ve diğer hususlarla ilgili kurallara uymakla yükümlüdürler.

Proje Müellifi mimarların, Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi alması hakkında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünden alınan 05 Temmuz 2006 tarih ve 1378-4662 sayılı yazıya http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2478 adresinden ulaşabilirsiniz.

2006 Yılı Büro Tescilini yenilemiş üyelerimizin listesine http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2479 adresinden ulaşabilirsiniz.


 

Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Kentsel Dönüşüm Yasa Tasarısı

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen “kentsel dönüşüm” konusu uzunca bir süredir Şubemizin gündeminde ağırlıklı olarak yer almayı sürdürüyor. Son olarak Yerel Yönetim Araştırma, Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) ile birlikte oluşturduğumuz Kentsel Dönüşüm Komisyonu kentsel dönüşüm yasa tasarısını mercek altına almıştır. Eylül sonuna kadar teknik, hukuki, ideolojik çözümlemesinin yapılacağı konu, Ekim ayı içerisinde Mimarlık Haftası kapsamında kamuoyuna sunulacaktır. Kentsel Dönüşüm özelinde Türkiye İmar Düzeninin irdelendiği çalışmalar ilk aşamada kitapçık haline getirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile birlikte Milletvekillerine sunulacaktır. Çalışmanın bir sonraki aşamasında ise Kentsel Dönüşüm konusunun çok boyutlu ele alındığı bir yayın hazırlanacaktır.


 

Bülten DOSYA Konuları

İki ayda bir “Bülten” ile birlikte verilen “dosya” ekinin ve Bülten’deki haber dosyalarının 2006 yılı temaları Yayın Biriminin Haziran ayında gerçekleştirdiği toplantı ile kesinleşmişti. Buna göre temalar şu şekildedir:

  Ağustos 2006
  Haber Dosyası: Ankara’nın Depremselliği,
  Dosya: Kentsel Dönüşüm 2 – Konut Üretim Süreçleri ve Konut Finansmanı

  Eylül 2006
  Haber Dosyası: Savaş Metaforu ile Kentsel Dönüşüm Değerlendirmesi

  Ekim 2006
  Haber Dosyası: Ankara’nın Kuruluşu Kentsel Dönüşüm Müdür? ve Ulus Dosya: DOCOMOMO – Endüstri Mirası

  Kasım 2006
  Haber Dosyası: Kent Estetiği Aralık 2006 Haber Dosyası: İnsan Hakları ve Mimarlık Dosya: Engelliler .


Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Pazartesi 19:00 saatinde tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı
İKK Toplantısı, bileşenlerinin katılımıyla 03.08.2006 Perşembe günü saat 18.30’da Mimarlar Odası Ankara Şubesinde gerçekleştirilecektir.

Çankaya Belediye Başkanı ile görüşme
02  Ağustos 2006 Çarşamba saat 13.30’da TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Temsilcileri, Çankaya Belediye Başkanı ile Havagazi Fabrikası üzerine görüşme yapacaklardır.

Kentsel Dönüşüm Komisyonu
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği temsilcilerinin katılımı ile 04 Ağustos 2006 Cuma günü saat 16.00’da YAYED’de toplantı yapılacaktır.

Kentsel Dönüşüm Çalıştayı
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, YAYED, TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi.temsilcilerinin katılacağı Kentsel Dönüşüm Çalıştayı 05 Ağustos 2006 Cumartesi günü saat 13.00’de Mimarlar Odası Ankara Şubesi 3. katında gerçekleşecektir.

Endüstri Mirasının Korunması Çalışma Grubu Toplantısı
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Endüstri Mirası Çalışma Grubu ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile birlikte Maltepe Havagazı Fabrikasına yönelik olarak önümüzdeki dönem çalışmalarını planlamak üzere 08 Ağustos 2006 Salı günü saat 18.00’de Mimarlar Odası Ankara Şubesi 3. katında toplantı yapılacaktır.

Havagazı Fabrikası İçin İmza Atın

http://www.mimarlarodasiankara.org/imza.php

13 Haziran 2006 tarihinde başlayarak yargı kararına ve tüm yasal uyarılara rağmen Türkiye’nin ilk fabrikalarından olan Maltepe Havagazı Fabrikası yıkılmıştır. Havagazı Fabrikasının yıkımı Ankara Kentindeki son kültürel mirasımızın talan edilmesi anlamına gelmeyeceği şimdiden aşikardır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılmış olan kültürel sosyal ve ekonomik alandaki seferberlikler sonucu inşa edilen yapılar Türkiye genelinde özellikle de Ankara’da son yılda ağır tahribata uğramıştır. Böylesi yapıların tahribata uğraması ve yıkılması yalnızca kültürel mirasımıza yapılan bir saldırı değil, aynı zamanda Ankara kentinin kültürel, sosyal, endüstriyel yapı ve alanlarının yaşamınında gün geçtikçe azalması anlamına gelmektedir.

Aşağıda imzası bulunan bizler son yıllarda Başkentimizin kültürel ve sosyal yapıların eksilmesi ile yoksunlaşmasına ve gittikçe kültürel yoksullaştırılmasına, eğlence ve alışveriş merkezleri ile doldurularak tüketim toplumuna dönüştürülm esine karşı, işlevlerini yitirmiş varolan kültürel mirasımızın yeni kültürel ve sosyal işlevler ve donatılarla yaşatılması ve kullanılarak sürdürülebilirliklerinin sağlanması talebinde bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında başlatılmış olan eğitim seferberliğinin, toplumun kültürel yapılanmasının ve ülkenin endüstrileşmesinin yapılı çevre örneklerinin günümüzde yaşatılması ve bir dönemin somut belgeleri olarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğine inanıyoruz.

Bu sebeple, bir kısmı yok olmuş olan ancak tesis alanı içinde hala değer taşıyan yapıların bulunduğu Maltepe Havagazı Fabrikası Kompleksinin, Cumhuriyetin ülke endüstrileşm esinin kronolojisini içerecek TEKNOLOJİ MÜZESİ’ne dönüştürülerek yaşatılmasını istiyor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nialanının korunmasına yönelik girişimlerde bulunmaya davet ediyor, Teknoloji Müz esinin oluşturulması için projelendirme ve restorasyon çalışmalarına ivedilikle başlamalarını talep ediyoruz.
Modern Çarşı Yıkılıyor…

“Kentsel Dönüşüm projeleri" üzerine odaklanmış Türkiye'nin gündemini bir süredir Ulus Projesi meşgul etmektedir. Proje kapsamında, Ulus'ta bulunan hepsi bir yarışma sonucu elde edilmiş ve bir dönemi temsil eden, Ankara Hali Binası, Ankara Belediyesi Ticaret Evi (Ankara Belediyesi Eski Binası), Ulus Meydanı İşhanı, Modern Çarşı, Anafartalar Çarşısı, Ankara Ulus Meydanı Çarşı ve Büro Binaları'nın yıkılması da gündeme gelmiştir.

Büyükşehir Belediyesinin Ulus Projesi çerçevesinde çarşıları yıkma niyeti nedeniyle zor günler yaşayan Ulus Esnafı, Modern Çarşının yanmasıyla, mağdur kaldıkları ve çarşının yeniden ayağa kaldırılması yönünde verilen sözlerin tutulmadığı amacıyla açlık grevine başlamışlardı.

Bugün ise 2003 yılında çıkan yangınla hasar gören Modern Çarşı Binasında, yıkımı üstlenen bir inşaat firması tarafından yıkım çalışmalarına başlanmıştır.

Modern Çarşı Binasının sağlam olduğuna dair statik raporun olmasına rağmen binada yıkım çalışmalarına başlanması esnafın tepki göstermesine yol açmıştır. Esnaf temsilcileri, bugüne kadar birçok kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanından randevu talep etmelerine rağmen bir sonuç alamamışlardır.


Dikmen Vadisi 3. 4. ve 5. Etap Kentsel Dönüşüm Projeleri

Dikmen Halkının daveti ile 23 Temmuz 2006 tarihinde TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile birlikte Şubemiz Dikmen Barınma Hakkı Bürosunu ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyarette Dikmen 3. 4. ve 5. Etap Kentsel Dönüşüm Projesinin uygulamaları üzerine İlker Mahallesi sakinleri ile görüşme yapılmıştır. Uygulamada yaşanan aksaklıkları ve sorunları aktaran mahalle sakinleri konu üzerine teknik destek beklediklerini tarafımıza iletmişlerdir. Sözleşme yoluyla toplanarak projelendirilmeye çalışılan bölgede yaşayan sakinlerin uygulamalarla ilgili sorunlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.


'Gökçek Kimseye Danışmıyor'

Cumhuriyet Ankara Eki - 28.07.2006 / Mahmut Ilıcalı

Anakent Belediyesi'nin Ankara'ya ilişkin aldığı önemli kararlarda demokrasinin en önemli unsurlarından olan meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin görüşlerini göz ardı etmesi tepki çekiyor. Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek 'in hiçbir örgütün görüşünü önemsemediğini vurgulayan meslek odaları, Belediye Başkanı'nın ''Ben yaptım oldu'' anlayışıyla Ankara'ya zarar verdiğini belirtiyor. http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2477


 

Başkentin Derinleşen Ulaşım Krizi

Birgün - 26.07.2006 / Osman Balaban

Yaz başından beri Ankara yine şantiyeye döndü. Başta Eskişehir yolu olmak üzere kentin bazı ana yollarında, Büyükşehir Belediyesi'nce yol genişletme çalışmaları yapılıyor. Ankara'da yaşayanlar için bunlar artık alışıldık durumlar haline geldi. Aynı nehirde iki defa yüzülmez derler. Bunu biraz abartarak Ankara'nın yollarına da uyarlamak mümkün: Ankara'da aynı yoldan iki defa geçemezsin, her geçişinde yeni bir kadı kavşak, alt/üst geçit ya da yeni bir şerit görebilirsin. Kuşkusuz kentteki şantiye ortamının sürekliliği gündelik yaşamı felç edip, Ankara'da yaşayanlara sıkıntı ve eziyet çektiriyor. Ancak bu meseleyi, kimi gazete haberlerinde olduğu gibi, yalnızca ortaya çıkan sıkıntı ve eziyeti tartışarak geçiştirmek doğru değil. Asıl tartışılması gereken şey ya da sorulması gereken soru; Ankara'da kent içi ulaşımı düzenlemek adına kendilere çektirilen tüm bu sıkıntı ve eziyetle birlikte harcanan yüklü miktardaki kamu kaynağının kentin ulaşım sorunlarının yapısal ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasında ne kadar etkili olacağıdır. http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2476

9. Uluslararası DOCOMOMO Konferansı

Tarih : 27/09/2006 - 29/09/2006
Yer : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi


 

“Türkiye Mimarlık Politikası”na Doğru Mimarlık ve Kent Buluşmaları Kayseri'den Başlıyor

Toplantı Tarih : 02/09/2006 - 03/09/2006
Yer : Kayseri
Düzenleyen : TMMOB Mimarlar Odası


3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi Kongre Duyurusu

Toplantı
Tarih : 15/11/2006 - 17/11/2006
Düzenleyen : Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi


 


Türkiye Estetik Kongresi: “Türkiye'de Estetik”

Toplantı
Tarih : 22/11/2006 - 24/11/2006
Yer : ODTÜ
Düzenleyen : ODTÜ


42. Dünya Planlama Kongresi İstanbul'da

Toplantı
Tarih : 14/09/2006 - 18/09/2006
Yer : YTÜ Mimarlık Fakültesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, İstanbul
Düzenleyen : Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISoCarp) - YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama


Ev : Bir Yerleşme Müzakeresi Mimarlık Sergisi

Sergi
Tarih : 01/10/2006 - 31/10/2006
Yer : Bilsar Binası, Tünel, Beyoğlu, İstanbul
Düzenleyen : Mert Eyiler, Hakan T. Şengün, Pelin Tan

“Küçük Ölçekli Sürdürülebilir Bir Spor Merkezi” Uluslararası Öğrenci Tasarım Yarışması
“The Commenwealth Association of Architects” tarafından düzenlenen yarışmanın amacı, yarışmacının tayin edeceği bir bölgede, yoksul bir topluluğa hizmet verecek bir spor merkezi tasarlamak. Kentsel ya da kırsal herhangi bir bölgede tasarlanabilecek olan spor merkezi önerisi spor için ayrılmış özel bir alan içinde düşünülebileceği gibi spor amaçlı bir dönüşümün gerçekleşebileceği bir alanda da yer alabilir. Yarışmaya gönderilen önerilerde, projenin içinde barındığı ortamla kurduğu etkileşim değerlendirilecek. Tasarlanacak merkezin, özellikle gençleri fiziksel aktiviteye ve spor yapmaya teşvik edecek nitelikte olması bekleniyor. Ayrıca önerilen projede, çevre halkını binayı kullanmaya teşvik edecek sosyal faaliyetlere de yer verilmesi isteniyor. Son teslim tarihi 10 Kasım 2006 olan yarışma ile ilgili detaylı bilgiye http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2458 adresinden ulaşabilirsiniz.
 

AR (Architectural Review) Uluslararası Genç Mimarlar Ödülü 2006

Her sene Architectural Review Dergisi tarafından düzenlenen Genç Mimarlar Ödülü, dünya çapında uygulanmış her türlü tasarımın katılımı ve değerlendirilmesi ile gerçekleşiyor. BU yıl bina ölçeğinden, iç mekan tasarımlarına, peyzaj projelerinden kentsel tasarım projelerine ve endüstriyel tasarım uygulamalarına kadar pek çok dalda verilecek olan ödüllere son başvuru tarihi 12 Eylül 2006. Ayrıntılı bilgi için http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2430.


Kentle Buluşma Noktasını Öğrenciler Tasarlayacak: Çuhadaroğlu Holding ALU 2006 Proje Yarışması

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. tarafından, alüminyum teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmasını desteklemek amacıyla düzenlenen geleneksel proje yarışmasının bu yılki temasını; “İstanbul’la ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilecek bilgi merkezlerinin tasarlanması” oluşturacak. Üniversitelilere yönelik ALU 2006 Öğrenci Proje Yarışması bu temadan hareketle; gerek kentlilerin, gerekse İstanbul dışından gelenlerin her türlü bilgiye ulaşabilecekleri “İstanbul İnfo Hizmet Binası” tasarımlarını bekliyor. Teslim tarihi 22 Kasım 2006 olan yarışmanın detaylı bilgi için http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2397