-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

Ankara Kriz Masası Oluşturuluyor

Odamız Ankara kent tarihine ve kültürel değerlerine karşı gerçekleşmekte olan yıkım ve projeleri takip etmek ve kamuoyuna duyurmak amacıyla profesyonel kadroların bulunduğu Ankara Kriz Masasını oluşturuyor. Kentlilerin de kentteki gelişmelere dair bilgileri ve sorunlarını aktarabileceği Ankara Kriz Masası aynı zamanda problemli alanlara dair kamuoyu oluşturmak hedefini de taşıyor. Detaylı bilgiye pek yakında web sayfamızdan ve gazetelerden ulaşabilirsiniz.


 

E-Oda Projesi Eğitim Programı

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak başlatmış olduğumuz Sayısal Sistem Dönüşümü Projesi için kullanıcı eğitim programı oluşturulmuştur. Eğitim programına kayıtlar kısa süre içerisinde başlayacaktır. Eğitim yüz yüze öğretim yöntemi ile uygulamalı olarak 2 eğiticinin 8 kullanıcıya pratik bilgilerin uygulamalı olarak vermesi ile gerçekleştirilecektir. Üç bölümden oluşan eğitim, Temel Proje tanıtımı; [ MİM/ağ ] ve [ e-Büro ] uygulamalarını içermektedir. Toplam üç saat sürecek olan eğitim sonrasında katılımcılara sertifikaları verilecektir.


Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın değişiklik teklifi ile gündeme getirdiği, sonra Başbakanlık müdahalesi ile son şeklinin verildiği “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı”, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 22.06.2006 tarihli toplantısında, hiçbir önerimiz kabul edilmeyerek Meclis Genel Kurulu’na sevk edildi. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile ilgili olarak TMMOB’den basın açıklaması ile tepki geldi. TMMOB’nin yapmış olduğu basın açıklamasına http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2429 adresinden ulaşabilirsiniz.


 

3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Üzerine

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca meslek odalarının görüşü alınmadan hazırlanan “3621sayılı Kıyı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” ile kıyıda yapılabilecek yapıların kapsamı genişletilmekte, sahil şeritleri daraltılarak zaten betonlaşmış kıyılarımız tamamen betonlaştırılmak istenmektedir.

Dikkat ve özenle kullanılması ve gelecek kuşaklara bozulmadan ve tahrip edilmeden aktarılması gereken doğal bir kaynak, kıt ve artırılamayan bir çevre malı olan kıyılarımız hazırlanan taslak ile tamamen yapılaşmaya teslim edilmekte ve kamu yararı dışında kullanılmasına olanak tanınmaktadır.

Taslak; yürürlükte olan kıyı mevzuatını ,kıyıların ve sahil şeritlerinin daha iyi korunması ve kamu yararına kullanımına olanak tanıyacak şekilde değiştirecek bir hüküm içermemekte olup, tam tersine1972 yılından önce yapılmış yapıları dahi esas alarak sahil şeridi belirlemeye çalışmaktadır.

Ayrıca, ÇED Yönetmeliği hükümlerine aykırı ve Temiz su kaynaklarının yönetimi ve geleceğini tehlikeye sokacak maddeler içermektedir. Büyük bir kısmı kıyılarımızda bulunan “Miras Coğrafyaları”nın korunmasında sorunlarla karşılaşılacaktır.

Ülkemizin hükümlülük altına girdiği Uluslar arası sözleşmelerin dikkate alınmadığı, RAMSAR Sözleşmesi, Akdeniz Eylem Planı, Barselona Sözleşmesi gibi sözleşmelerin dikkate alınması gerektiğinden hareketle Odamız, bu yasa önerisinin Şehir Plancıları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte toplantı düzenlenip, ortak güç birliğinin ortaya konması gerektiğine inanmaktadır.


 

Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı

Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ne sevkedilen ve TBMM’nin ilgili Komisyonunda görüşülmeye başlanacak olan “Dönüşüm Alanları Hakkında Kanun Tasarısı” ivedilikle Şubemiz gündemine alınmıştır. Şube görüşü oluşturmak üzere Yasal Düzenlemeleri Değerlendirme Komisyonu çalışmaktadır. Tasarıya http://www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.


 

Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Pazartesi 19:00 saatinde tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Kamu İhaleleri Çalışma Grubu Toplantısı
Kamu İhaleleri Çalışma Grubu Toplantısı, 27.06.2006 Salı günü saat 18.30’da Çalışma Grubu Üyelerinin katılımıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi 3. katında gerçekleşecektir.

Estetik Kurul Çalışma Grubu Toplantısı
Estetik Kurul Çalışma Grubu Toplantısı, 27.06.2006 Salı günü saat 18.30’da Çalışma Grubu Üyelerinin katılımıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi 3. katında gerçekleşecektir.

Bilgisayar Kurs Eğitmenleri ile Toplantı
Bilgisayar Kurs Eğitmenleri ile Toplantı, yaz dönemi “AutoCad” ve “3D Max” kurslarının planlanması amacıyla 27.06.2006 Salı günü saat 18.30’da Mimarlar Odası Ankara Şubesi 3. katında gerçekleşecektir.

Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu Toplantısı
Çocuk ve Mimarlık Çalışma Grubu Toplantısı, 28.06.2006 Çarşamba günü saat 18.30’da Çalışma Grubu Üyelerinin katılımıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi 3. katında gerçekleşecektir.

Yayın Komisyonu Toplantısı
Yayın Komisyonu Toplantısı, 29 Haziran 2006 Perşembe günü saat 16:30’da Komisyon Üyelerinin katılımıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi 3. katında gerçekleşecektir. Toplantı gündemi, Bülten 40’ın ve Dosya 1’in değerlendirmesini yapmak ve haber dosyasının “Çevre Sorunları” olduğu Bülten 41’in içeriğinin kesinleşmesi olarak belirlenmiştir.

Yasal Düzenlemeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı
Yasal Düzenlemeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, 29 Haziran 2006 Perşembe günü saat 18.30’da Komisyon Üyelerinin katılımıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi 3. katında gerçekleşecektir.

E-Oda Komisyonu Toplantısı
E-Oda Komisyonu Toplantısı, 30 Haziran 2006 Cuma günü 18.30’da Komisyon Üyelerinin katılımıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi 4. kat-Bilgisayar İşliğinde gerçekleşecektir.

Mesleki Denetim Komisyonu Toplantısı
Mesleki Denetim Birimi Toplantısı, 1 Temmuz 2006 Cumartesi günü saat 12.00’da Komisyon Üyelerinin katılımıyla Mimarlar Odası Ankara Şubesi 3. katında gerçekleştirilecektir. Toplantı gündemi mimarlık bürolarında kalite yönetim sisteminin oluşurulması ile ilgili kriterlerin belirlenmesi olarak belirlenmiştir.

ANKARAM Platformu Toplantısı
ANKARAM Platformu Toplantısı,ANKARAM Platformuüyelerinin katılımıyla 01.07.2006 Cumartesi günü saat 12.00’de Mimarlar Odası 5. katında gerçekleşecektir.

Cumhuriyetin Tanıklarına Gece Yarısı Operasyonu
HAVAGAZI FABRİKASI

Cumhuriyetin ilk sanayi tesislerinden olan ve 1929 yılında inşaa edilen, “endüstri mirası” Havagazı Fabrikası Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gece yarısı operasyonu ile 13.06.2006 tarihinde yıkılmaya başlandı.

1991 yılında Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş olan Ankara Havagazı Fabrikası’nın tescili EGO Genel Müdürlüğü ile TEDAŞ’ın başvuruları ile 26.05.2006 tarihinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kaldırılmıştır. EGO Genel Müdürlüğü, TEDAŞ ve Büyükşehir Belediyesinin ortak mülkiyetinde olan alandaki binaların yıkılması yönünde 1990’lı yılların başında da teşebbüste bulunulmuş, yıkım işlemlerini gerçekleştirilemeyeceği yönünde mahkeme kararı ile yıkım işlemleri sonlandırılmıştır.

14 Haziran 2006 tarihinde yapılan basın açıklaması ile birlikte Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu olağanüstü toplanmıştır. Şubemizin de katıldığı toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinden katılan yetkili Koruma Kurulunu yargı kararlarının aksine bir karar almamaları konusunda uyarmıştır.

Yargı kararına rağmen Koruma Kurulu aldıkları kararın yerinde olduğunu “korumaya değer birşey göremediklerini” belirtirlerken, aynı toplantıda yıkımın durdurulmasına ancak binanın tescilinin kaldırılmasının bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verildi.

Koruma Kurulu Cuma günkü toplantıda kararlarlarından vazgeçmeyeceklerini kesinleştirdiler. Parseldeki tescil kararının kaldırılmamasına rağmen, yıkım yapılamayacağı yönünde yargı kararı olmasına rağmen, Koruma Kurulunun yıkım durdurma kararına rağmen bir kültür mirasımız daha açıkça ve hunharca katledildi.
AOÇ Yasası TBMM’den Geçti...

Atatürk Orman Çiftliği Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsis edildi.

TBMM’de kabul edilen yasaya göre, AOÇ sınırları içindeki arazilerle ilgili olarak Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın uygun görüşüyle Ankara Büyükşehir Belediyesi, üst ölçekli plan ve koruma amaçlı imar planı ve bunlara uygun her türlü imar planlarını yapma yetkisine sahip olmuştur.


Yeni Sahne’de Söküm İşlemlerine Başlandı...

21 Haziran 2006 Çarşamba günü Yeni Sahne Tiyatrosunun içindeki kaplamalar sökülmeye başlandı…
Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 7. Maddesi kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınana kadar hiçbir fiziki müdahalede bulunulmaması kararına rağmen Türkiye Ormancılar Derneği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Üyesi bir mimarın verdiği bilirkişi raporuna göre söküm işlemlerine başlamıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderilen dilekçemiz cevaplandırılmış ve Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararına uyulması, aykırı uygulama varsa durdurulması kararı alınmıştır.


Olgunlar Sokağı Trafiğe Açılıyor

Büyükşehir Belediyesinin almış olduğu, Olgunlar Sokağının araç trafiğine açılması kararını, kent merkezi ile ilgili yaya ve araç trafiği düşünülmeden acele ve kent bütününden bağımsız parçacı bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Araç trafiğine kapalı, yaya kullanımı yoğun alanların sayılarını kent merkezlerinde arttırmamız gerekirken, elimizde olanları da kaybediyoruz. Biz kentliler ve mimarlar olarak kent merkezinin alınan parçacı yaklaşımlarla her geçen gün çözümsüzlüğe mahkum edilmesini onaylamıyoruz.

 
Çocuk ve Mimarlık Ekibi Altındağ Toplum Merkezi’nde…

Uzunca bir süredir devam ettirdiğimiz Çocuk ve Mimarlık çalışmaları, toplumun farklı kesimlerinde, farklı statülerdeki çocuklarla buluşmayı da hedeflemiştir.

Bunun bir ayağı da SHÇEK Altındağ Toplum Merkezi ile ortaklaşa yapılacak bir dizi etkinliklerdir.

Çoğu okula giden çocuklar aynı zamanda sokaklarda çalışmakta ve geri kalan zamanlarını Altındağ Toplum Merkezinde geçirmektedirler.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak destek vermek amaçlı başlattığımız atölye çalışmamızda gönüllü çalışan arkadaşlarımız ile beraber yapılan atölye sonucunda çocuklarlarla kent ne anlama geliyor,Altındağ’ı ne kadar ve nasıl biliyorlar, neyin-ne kadar farkındalar, aslında ne istiyorlar sorularının cevapları bulunmaya çalışılmıştır.Bu cevaplar bez afiş çalışması ile bütünleştirilerek ileride yapılacak olan sergide kullanılmak üzere arşivlenmiştir.


 

21 Haziran 2006 Dünya Müzik Günü Etkinliği

Ulusal ve uluslar arası platformda çeşitli etkinliklerle kutlanan “ 21 Haziran Dünya Müzik Günü”, Akyurt Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Fransız Kültür Merkezi, Kavaklıderem, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı düzenleyiciliğinde ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Yabancı müzik gruplarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe talep yoğun olup Ankara’nın her noktasında müzik sesleri yankılanmıştır.


KTÜ Mimarlık Bölümü Mezunları Buluşması

KTÜ Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen KTÜ Mimarlık Bölümü Mezunları Buluşması’nın beşincisi bu yıl gerçekleştirilecektir. 7-10 Temmuz 2006 tarihleri arasında Trabzon KTÜ Mimarlık Bölümü’nde düzenlenecek olan Mezunlar Buluşması, KTÜ Mimarlık Bölümü Mezunları Derneği tarafından organize edilmektedir. İki yılda bir düzenlenen buluşma ile mezunlar arası iletişimi güçlendirmek, dayanışma ve yardımlaşmayı arttırmak hedeflenmektedir. Etkinlik programına ve iletişim bilgilerine http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2405 adresinden ulaşabilirsiniz.


Uluslararası Af Örgütü ile Dünya Silahsızlanma Günü Etkinliği

Uluslar arası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Özgeder (Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği) ve Özgeder’in projesi olan ÇEDAM ( Çocuk Ergen Danışma ve Dayanışma Merkezi)’ın beraber düzenlediği ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin katkı koyduğu, müzik, resim, origami ve kil çalışmalarının yanı sıra ödüllü yarışmalardan oluşan Dünya Silahsızlanma Günü etkinliği, 17 Haziran 2006 Cumartesi günü İncesu Parkında çocukların katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Silahsızlanma kampanyasının bir parçası olan etkinlikte çocuklar savaşa karşı çeşitli çalışmalarda bulunmuşlardır.

 
AR (Architectural Review) Uluslararası Genç Mimarlar Ödülü 2006

Her sene Architectural Review Dergisi tarafından düzenlenen Genç Mimarlar Ödülü, dünya çapında uygulanmış her türlü tasarımın katılımı ve değerlendirilmesi ile gerçekleşiyor. BU yıl bina ölçeğinden, iç mekan tasarımlarına, peyzaj projelerinden kentsel tasarım projelerine ve endüstriyel tasarım uygulamalarına kadar pek çok dalda verilecek olan ödüllere son başvuru tarihi 12 Eylül 2006. Ayrıntılı bilgi için http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2430.


Prag Ulusal Kütüphanesi Uluslararası Tasarım Yarışması

UNESCO ve UIA tarafından desteklenen Prag Ulusal Kütüphane tasarım yarışması, Prag kentinin Letna bölgesinde 50 000m2’lik alana uygulanacak olan ve içinde modern kitap koleksiyonunu barındıracak bir kütüphane binası tasarlanmasını hedefliyor. İki etapta gerçekleştirilecek olan yarışmaya her ülkeden, kayıtlı mimarlar katılabilir. Yarışmanın son kayıt tarihi 30 Haziran 2006 projelerin teslim tarihi ise 29 Eylül 2006’dır. Ayrıntılı bilgi için http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2385.


Can Alüminyum Öğrenci Proje Yarışması

Sektörün gelişimini ve çağdaş tasarımı desteklemek, yeni fikirleri özendirmek ve öğrenciler arasında, alüminyumun üstünlüklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek, kavramsal yaklaşımdan çözüme uzanan tasarım düşüncesinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak üzere, alüminyum teknolojisinin kullanımını hedefleyen tek kademeli bir öğrenci yarışması düzenlenmektedir. Yapılaşmış bir kentsel mekan içerisinde, tercihen kent merkezinde, boş bir parselde, bu boşluğun doldurulmasına yönelik, işlevi öğrenci tarafından belirlenecek bir bina cephesinin tasarlanması yarışmanın konusudur. Öğrenci Türkiye’de veya K.K.T.C.’de bir kent içinde seçtiği alanda konuyu ve programı belirleyecek, çağdaş bir malzeme olan alüminyumu kullanarak; çevresel, ekonomik, teknik ve sosyal yararları gözeten bir tasarım yapacaktır. Yarışmanın teslim tarihi 01 Kasım 2006, saat 17:00’dir. Ayrıntılı bilgi için http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2414.


Kentle Buluşma Noktasını Öğrenciler Tasarlayacak: Çuhadaroğlu Holding ALU 2006 Proje Yarışması

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. tarafından, alüminyum teknolojilerinin yaygın olarak kullanılmasını desteklemek amacıyla düzenlenen geleneksel proje yarışmasının bu yılki temasını; “İstanbul’la ilgili her türlü bilgiye ulaşılabilecek bilgi merkezlerinin tasarlanması” oluşturacak. Üniversitelilere yönelik ALU 2006 Öğrenci Proje Yarışması bu temadan hareketle; gerek kentlilerin, gerekse İstanbul dışından gelenlerin her türlü bilgiye ulaşabilecekleri “İstanbul İnfo Hizmet Binası” tasarımlarını bekliyor. Teslim tarihi 22 Kasım 2006 olan yarışmanın detaylı bilgi için http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2397