-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

CİNSİYET ve MEKAN ATÖLYESİ

Mekanın cinsiyeti var mıdır? Mekanları eril veya dişil olarak ayırt etmek mümkün müdür? Eğer mümkün ise bu ayrım mimarlara ne gibi beceriler kazandırabilir? Cinsiyetin ötesine geçen, cinsiyetsiz bir mekan düşünülebilir mi? Mimarların mekan kavrayışını cinsiyetler mi, yoksa cinsiyetsizlik mi özgürleştirecektir? Yürütücülüğünü E. Özgür Özakın’ın üstlenmiş olduğu,  Mimarlar Odası Ankara Şubesi Öğrenci Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan “Cinsiyet ve Mekan” adlı atölye çalışmasında bu gibi sorulara yanıtlar aranıyor. Cinsiyet kavramı üzerinden mekan ile kimlik kavramlarının dayanakları sorunsallaştırılıyor.

21 Şubat ile 28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek atölyeye katılmak isteyen üyelerimizin 18.02.2011 tarihine kadar şubemizi arayarak ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

NOT: atölye kontenjanı 20 kişi ile sınırlıdır.

Atölye Adı: Cinsiyet ve Mekan
Yürütücü: E. Özgür Özakın
Yer: Mimarlar Odası Toplantı Salonu (Konur Sokak 4/5)
Tarih: 21.02.2011 - 28.02.2011
Saat: 19:00

İletişim:
Sinem Yıldırım
0312 417 86 65 / 120


"KENT VE MEKAN EKSENİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET TARTIŞMALARI"

Mekânın toplumsal süreçlerden ve beşeri pratiklerden bağımsız ele alınamayacak bir olgu olması onun toplumsal cinsiyet temelinde yeniden düşünülmesini ve tanımlanılmasını zorunlu kılar.

Hâkim toplumsal cinsiyet rejiminin yön verdiği cinsiyet rollerinin yeniden üretiminde mekânsal ayrışmalar ve mekânla ilişkiler temel bir öneme sahiptir. Diğer taraftan mekân sadece toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yapılandırılmasına hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda söz konusu ilişkiler tarafından belirlenir. Bu çerçevede mekânın, toplumsal cinsiyet rejiminin ve toplumsal cinsiyet rollerinin birbirlerini nasıl şekillendirdiklerini, bir başka deyişle mekân ile cinsiyet hallerinin ilişkiselliğini bütünlüklü bir perspektiften ortaya koymak amacıyla yola çıkmış bulunuyoruz.

Farklı cinsel kimliklerin mekânla ilişkilerindeki fiziksel, simgesel, sosyo-ekonomik ve siyasal özgüllükleri ortaya koymaya çalışacak; toplumsal cinsiyet asimetrisinin mekânsal ve iletişimsel toplumsallaşmada, kent mekânlarının kullanımında, sahip olunan mekânsal kolaylıklar ve fırsatların yanı sıra karşılaşılan sorunlar ile güçlüklerde, mekân politikası bağlamındaki ihtiyaç ve taleplerde kendini nasıl gösterdiğini tartışmaya açacağız. Hâkim cinsiyet rejiminin ikincilleştirdiği, yok saydığı, görünmez kıldığı kadınların ve farklı cinsel kimliklerin mücadele zemini olarak mekânın nasıl dönüştürülebileceğini, ne türden karşılaşmalarla dayanışma pratikleri ve birbirimize kudret verdiğimiz kamusallıklar inşa edebileceğimizi hep birlikte masaya yatıracağız.

Program:

5 Mart 2011, Cumartesi
10:00-13:00
1.OTURUM : “Toplumsal Cinsiyet ve Kent”
Oturum Başkanı:
Serpil Sancar
Konuşmacılar:
Berrin Yanıkkaya
“Şehirde Kaybol(AMA)mak ya da Kadın Olmak”
Asuman Türkün
“Yeni Kent Politikaları ve Kadınların Konumu”
Levent Şentürk
“Eril Kent : Bir Mimarlık Atölyesi için Konu Başlıkları”
13:00-14:00
Öğle Arası

14:00-17:00
2.OTURUM : “Cinsiyet ve Mekan”
Oturum Başkanı:
Ali Erol
Konuşmacılar:
Gülsüm Baydar
“Cinsiyetsiz Mekanlar / Mekansız Cinsiyetler”
Aksu Bora
“Bir Hafıza Mekanı Olarak Ev”
Elif Ekin Akşit
“Cinsiyetlendirilmiş Kamusal Alan Tanımları ve Ötesi : Hamamlar, Parklar vs...”
Doğu Durgun
“Bir Arzu Coğrafyası Olarak Şehir ve Erkek Eşcinseller Arası İletişim”

 

Yer…………..: İnşaat Mühendisleri Odası Rüştü Özal Salonu ( Necatibey Caddesi No:57 / Kızılay)


“HASANOĞLAN ONURUMUZDUR”

II. Dünya Savaşı’nın açlık yıllarında, yoksul köylü çocuklarının kendi elleriyle kurdukları anıtsal Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü yapılarını yaşatabilmek amacıyla,İki yıla yakın bir zamandır sürdürdüğümüz Hasanoğlan çalışmalarını tanıtmak amacıyla hazırlanan “HASANOĞLAN ONURUMUZDUR” adlı belgesel gösterimi yapılacaktır.

Tarih : 24 Şubat 2011 Perşembe 18.00

Yer : İnşaat Mühendisleri Odası Büyük Salon, Necatibey Caddesi No: 57 devamı>>


BİNA KİMLİKLERİ SÖYLEŞİSİ 8 - 96’LAR APARTMANI

Oturum Başkanı: Elvan Altan Ergut, Doç. Dr., ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

Konuşmacılar: M. Arman Güran, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğr. Görevlisi, 96’lar Apartmanı Proje Müellifi Zeynep Çiğdem Uysal, Y.Mimar

Bina Kimlikleri Projesinin temel amacı nitelikli dönem eserlerinin korunması ve geleceğe aktarılmasıdır. Bu yapıların kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve kamuoyunun yapıların yaşatılması konusunda bilinçlendirilmesi konusunda TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin çalışmaları devam edecektir.

Tarih: 24 Şubat 2011 Perşembe 18.30
Yer: TMMOB Mimarlar Odası Toplantı Salonu 5.kat


ZONGULDAK LAVUAR KORUMA ALANI VE ÇEVRESİ PROJE YARIŞMASINI TARTIŞIYORUZ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2006 yılında talihsiz bir girişim sonucu, gece yarısı operasyonuyla, Cumhuriyetin önemli endüstri miraslarından birisi Maltepe Havagazı binasının yıkılmasının ardından endüstri mirasının korunmasına dair bir dizi çalışma başlatmıştı. Bu çalışmalar öncelikle Ankara Şube coğrafyasından başlayan endüstri mirası rotasının çıkartılması ve endüstri mirasını tanıtıcı sergi, yayın, etkinlik yoluyla endüstri mirasına dair bir farkındalık oluşturmasını hedeflemişti.

Bir yıl sonra, 2007’de Ankara Şube coğrafyası içinde yer alan Zonguldak kentinde, merkezde bulunan Lavuar alanının yıkılacağına dair söylentilerin dolaşması üzerine Zonguldak Temsilciliği ve Ankara Şubesi ortak çalışmalar yürüterek, sonrasında büyük bir kısmı yıkılan Lavuar Alanına dair bir projelendirme süreci başlattı. Tamamının yıkılarak, yerine alışveriş merkezi yapılması planlanan Zonguldak Lavuar Alanına dair oluşturulan bu projelendirme süreci yerel bir harekete dönüşerek meyvelerini vermeye başlamış, Temsilcilik ve Şube’nin birlikte yürüttüğü “Öğrenci Fikir Yarışması” yerel örgütlenmelerin bir arada olduğu katılımcı bir modelle yeniden projelendirme ve uygulama sürecine evrilebilmiştir. “ Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması” bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede “ Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması”nı tartışmak ve arka planını ortaya çıkarmak amacıyla Mimarlar Derneği 1927 ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi bir ortak etkinlik düzenlemektedir. 22 Şubat 2011 tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleştirilecek Panel sonrası açılacak Yarışmanın Proje Sergisi 28 Şubat 2011 tarihine kadar açık kalacak. Oturum başkanlığını Lale Özgenel’in yaptığı Panel 22 Şubat 2011 Salı günü saat: 18.30’da gerçekleştirilecek. Panel’e ayrıca Baran İdil, Haluk Zelef, Gül Köksal ve Turhan Demirtaş konuşmacı olarak katılacaklar.


SÖYLEŞİ: “ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ TOPLUMSAL BİR DÜŞTÜ 2”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin “ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ TOPLUMSAL BİR DÜŞTÜ” teması ile düzenlediği söyleşilerin ikincisi “Cezaevlerinin Tarihçesi” başlığı ile yapılacak. Konuşmacı olarak Esin Boyacıoğlu’nun katılacağı söyleşi Mimarlar Odası’nda yapılacak.

“ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ TOPLUMSAL BİR DÜŞTÜ”teması ile düzenlenen söyleşilerin ilki “Ulucanlar Cezaevi, Kent Düşleri Yarışması, Toplumsal Süreci” başlığı ileyapıldı. Tezcan Karakuş Candan ve Ali Hakkan’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi Mimarlar Odası’nda gerçekleşti. Ulucanlar Cezaevi’nin dününü ve bugününü anlatan söyleşide Tezcan Karakuş Candan ve Ali Hakkan cezaevinde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının yapının özgün değerleri ve tarihsel-toplumsal kimliğine zarar verdiğini fotoğraflar üzerinden aktardılar.

Tarih………..: 23 Şubat 2011 Çarşamba Saat: 18.30

Yer…………..: TMMOB Mimarlar Odası Toplantı Salonu 5.kat

 


YAŞAMINIZI DEĞİŞTİRECEK TASARIM: PERMAKÜLTÜR

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ tarafından düzenlenen “Permakültür” söyleşisi yapıldı. İlknur Urkun’un konuşmacı olarak katıldığı söyleşi büyük ilgi ile karşılandı. Söyleşi öncesinde “Global Gardener : In The Tropics”(Küresel Bahçıvan:Tropiklerde) filmini izleyen katılımcılar tartışmalarla, permakültür kavramını sorguladılar. Doğayla uyumlu yaşam tasarımıolarak tanımlanan Permakültür’ün bir yaşam biçimi olduğunu belirten İlknur Urkun başlangıç için insanların balkonlarında ve bahçelerinde sebzelerini yetiştirebilecğini söyledi. Urkun “ 10 metrekare toprağın insanın ihtiyaçlarını karşılamaya yeteceğini” kaydetti.

Söyleşinin ardından tüm katılımcılara tohum dağıtıldı. Basitçe pencere önlerinde yetiştirilecek olan çeşitli tohumlar permakültür başlangıcı olacaktır. Söyleşi kokteyl ile son buldu.


SMGM EĞİTİM PROGRAMLARI AÇILIYOR…

Şubemizin, mesleğimizin tüm uygulama ve çalışma alanları ile ilgili birikimlerini güncellemek ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, üyelerimizin talep ve ihtiyaçları da değerlendirilerek oluşturulan Şubat ayı eğitim programları aşağıdaki gibidir.

Binalarda Gürültü Kontrolü ve Akustik Tasarımı Eğitim Programı
Hazırlayan : Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Kurgulayan : Doç.Dr. Arzu Gönenç Sorguç (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
Tarih : 26-27 Şubat 2011
Yer : Mimarlar Odası Toplantı Salonu
Süre : 12 saat / 15 kredi
Katılımcı Sayısı : 30 Kişi

Kayıt ve İletişim için : Banu Barutcu Akpınar
Telefon : 03124178665/121
Kayıt için son tarih : 28 Ocak 2010

Not: Eğitim Programlarımız ücretsizdir.


WEB ÜZERİNDEN ÜYE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Mimarlar Odası tarafından üyelerimizin bazı üyelik işlemlerinin internet üzerinden yapabilecekleri uygulama 01 Ocak 2011 tarihinde başlatılmıştır.

Üyelerimiz bu işlemlerle sistem üzerinden;

  • Kendi bilgilerini görme (iletişim, mali konular,eğitim,proje vb)
  • İletişim bilgilerini değiştirme gibi taleplerde bulunabilme,
  • Ödeme işlemleri (aidat vs.)
  • E-eğitim programlarına katılabilme,

DİSK, KESK, TMMOB VE TTB`DEN CUMHURBAŞKANLIĞI`NA TORBA YASA`YLA İLGİLİ RAPOR GÖNDERİLDİ

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Başkanları, kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hakkında Cumhurbaşkanlığı`ndan bir görüşme talebinde bulundu. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanlığı’na bir ön rapor sunan emek ve meslek örgütleri, yasa tasarısının tüm emek örgütlerinin katılımıyla tekrar değerlendirilmesi için yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye gönderilmesini istedi. devamı>>


JMO’DAN AFŞİN ELBİSTAN ÇÖLLOLAR AÇIK KÖMÜR OCAĞI’NDAKİ HEYELANLARLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Afşin Elbistan Çöllolar Açık Kömür Ocağı`nda meydana gelen heyelanlarla ilgili olarak; Jeoloji Mühendisleri Odası heyetinin yerinde yaptığı inceleme ve tespitler sonrası hazırlanan teknik rapor, 19 Şubat 2011 tarihinde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşıldı. devamı>>


TMMOB ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI VE İŞSİZLİK KURULTAYI YEREL KURULTAY TARİHLERİ BELLİ OLDU

TMMOB’nin Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı öncesinde İKK’lar tarafından düzenlenecek yerel kurultay tarihleri belli oldu. devamı>>


TMMOB ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI VE İŞSİZLİK KURULTAYI DÜZENLEME KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Kurultayı Düzenleme Kurulu ikinci toplantısı 17 Şubat 2011 tarihinde yapıldı. devamı>>


CHP, TMMOB VE ODA YÖNETİCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve Oda Başkanları, CHP’nin daveti üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanı Tarık Şengül ve CHP Yöneticileri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. devamı>>


FMO’DAN BAZ İSTASYONLARIYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Fizik Mühendisleri Odası, 21 Şubat 2011 tarihinde baz istasyonlarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. devamı>>


ÇMO: ÇOCUKLARINIZI BAZ İSTASYONLARINA YAKIN OKULLARA GÖNDERMEYİN, BAZ İSTASYONLARINA YAKIN SAĞLIK KURULUŞLARINDAN HİZMET ALMAYIN

Çevre Mühendisleri Odası, 16 Şubat 2011 tarihinde baz istasyonlarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. devamı>>


MUĞLA’DA “TÜRKİYE’DE ENERJİ POLİTİKALARI, HİDROELEKTRİK SANTRALLER VE ÇEVRESEL ETKİLERİ PANELİ” DÜZENLENDİ

TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu, “Türkiye’de Enerji Politikaları, Hidroelektrik Santraller ve Çevresel Etkileri” üzerine 19 Şubat 2011 tarihinde İl Özel İdaresi Konferans Salonu’nda bir panel düzenledi. devamı>>


TMO SERBEST TEKSTİL VE DERİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Serbest Tekstil ve Deri Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği 20 Şubat 2011 tarih ve 27852 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. devamı>>


TMMOB KADIN KURULTAYI YEREL KURULTAY TARİHLERİ BELLİ OLDU

TMMOB’nin Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilecek Kadın Kurultayı öncesinde İKK’lar tarafından düzenlenecek yerel kurultay tarihleri belli oldu. devamı>>


BURSA İKK: BESOB SANAYİ SİTESİ PROJESİYLE İLGİLİ BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ. BU İNATTAN VE BU PROJEDEN VAZGEÇİN

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 16 Şubat 2011 tarihinde Bursa Büyük Sanayi Sitesi projesiyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. devamı>>


22. ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR

Ankara Uluslararası Film Festivali, Halkbank ana sponsorluğunda gerçekleşecek 22. kez, 17 - 27 Mart tarihleri arasında Ankaralı sinemaseverlerle buluşacak. Ulusal Uzun, Kısa ve Belgesel film yarışmalarının yanı sıra geniş bir uluslararası programla izleyicilerin karşısında olacak. devamı>>


SİNAN ÖDÜLLÜ MİMARLAR PROGRAMI: 2010–2012: MEHMET KONURALP MİMARLIĞI

2 Nisan 2011   tarihinde,   MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda düzenlenecek panelin ardından açılacak sergi,   2 – 19 Nisan 2011   tarihleri arasında,   Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Sergi Salonu’nda izleyicisi ile buluşacak. Sergi daha sonra Türkiye kentlerinde belirlenen program dahilinde açılacak. devamı>>


AR-GE, YENİLİK VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI FORUMU DÜZENLENİYOR

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, ODTÜ-TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi tarafından “Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Politikaları Forumu” 27-28-29 Ocak 2011 tarihlerinde ODTÜ-KOSGEB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Forumda “Dünyada ve Türkiye’de Ar-Ge Yenilik, Ar-Ge Tanımları, Yenilik ve Açık Yenilik, Ar-Ge Metodolojileri ve Süreç Modelleri, Fikri Mülkiyet, Yenilik ve Ar-Ge, Ar-Ge Yasaları ve Teşvikler, Bilim ve Teknoloji Politikaları” konu başlıklarında oturumlar düzenlenecek. devamı>>


PANEL: “TOKİ GERÇEĞİ”

Konuklar:
Mehmet Ali KAHRAMAN (Başbakanlık TOKİ Strateji ve Geliştirme Dairesi Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Emel AKIN (TMMOB Mimarlar Odası Temsilcisi)
Ahmet Müfit BAYRAM (TMMOB Şehir Plancıları Odası Temsilcisi)
Bahaettin SARI (TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi)

Tarih             : 19 Şubat 2011 Cumartesi
Saat              : 13.30
Yer                : ODTÜ Mezunları Derneği, Vişnelik Salonu


ALANİSTANBUL-I "LA PRODUCTİON DE L'ESPACE: KENT ÜZERİNE BİR SERGİ"

ALANistanbul-I Şubat ayında Murat Germen, Ceren Oykut ve Müge Bilgin'in çalışmalarının yer alacağı " La Production de L'Espace: Kent Üzerine Bir Sergi" ye ev sahipliği yapıyor. 17 Şubat 21 Mart 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan sergi, “ La Production de L’Espace: Kent Üzerine Bir Sergi” Lefevre’nin “Temsilin Mekanı” diye adlandırdığı şema üzerinden sanatın kente olan bakışıdır. devamı>>


1. SANAT VE TASARIM EĞİTİMİ SEMPOZYUMU “DÜN BUGÜN GELECEK” ÇALIŞTAYI

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından 22–29 Nisan 2011 tarihleri arasında “Dün, Bugün, Gelecek” temalı 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu kapsamında çalıştay düzenleniyor. devamı>>


ULUSLARARASI EKOLOJİK MİMARLIK VE PLANLAMA SEMPOZYUMU 2011

İlk 3’ü başarıyla gerçekleştirilmiş olan Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu’nun 4.’sü 15–17 Eylül 2011 tarihlerinde Antalya’da Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından organize edilmektedir. devamı>>


2011 UNESCO KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ASYA-PASİFİK MİRASI ÖDÜLLERİ

Birey ya da kuruluşların, özel veya kamu-özel işbirliği ile gerçekleştirdikleri Asya ve Pasifik bölgelerindeki kültürel mirasın değerinin artmasına katkı koyan, son 10 yılda tamamlanmış restorasyon projeleri ödüle başvurabiliyor.  Son başvuru tarihi 31 Mart 2011. devamı>>


"AĞA HAN MÜZESİ HAZİNELERİ” SERGİSİ

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi 'nin ev sahipliği yaptığı "Ağa Han Müzesi Hazineleri - İslam Dünyasında Kaligrafi ve Kitap Sanatı" sergisi, 13 Mart 2011 tarihine kadar görülebilir.

Sergi salonları ziyaret saatleri:

Salı, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri 10:00–18:00
Çarşamba 10:00- 20:00 devamı>>


BİR KENT LOGOSUNU ARIYOR – “TARSUS” LOGO TASARIM YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi :01.03.2011

Ülkemiz ve ilçemiz turizm çeşitliliği bakımından son derece zengin bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle ilgili kurum ve kuruluşların iyi bir planlama ve projelendirme yaparak var olan turizm potansiyelinden en yüksek verimi almaları aynı zamanda bölge ekonomisine de katkı sağlaması açısından önemlidir. devamı>>

AUTOPİA "TOTEM YARIŞMASI"

Son Teslim Tarihi: 05.03.2011

Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri kapsamında Türkiye’nin ve Avrupa’nın 2010 yılındaki En İyi Mimari Projesi seçilen Autopiatasarım yeteneğine güvenen herkesi düzenlediği ödüllü "Totem Yarışması"na katılmaya davet ediyor. devamı>>

GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi :14.03.2011

Gümüşhane’yi tanıtıcı ve belirleyici logonun, yaşadığımız çağa uygun olarak, vizyonel ve fonksiyonel bir forma dönüştürülmesi hedeflenmektedir. devamı>>

“TAŞLA BİÇİM VERMEK” AFİŞ YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi: 18.03.2011

Her yıl Nisan ayının 9’u Mimar Sinan’ı Anma Günü olarak kutlanmakta ve o hafta içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl büyük usta Sinan, ölümünün 423.yılında anılacaktır. devamı>>


TÜRKİYE ÇELİK YAPI TASARIM YARIŞMASI 2011

Son Teslim Tarihi: 21.03.2011

Türk Yapısal Çelik Derneği –TUCSA ’nın; üyesi olduğu Avrupa Yapısal Çelik Birliği-ECCStarafından iki yılda bir düzenlenen ECCS Avrupa Çelik Yapı Tasarımı Ödülleri’nde değerlendirilmek üzere, Türkiye’den katılacak projeyi seçmek amacıyla açtığı Türkiye Çelik Yapı Tasarımı Yarışması2011 başladı. devamı>>

PROSTEEL 2011 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

Teslim Tarihi :28.03.2011

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) organizasyonu ile Borusan Mannesmann ana sponsorluğunda düzenlenen PROSteel 2011 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması’na başvurular başladı. Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü öğrencilerinin ekip oluşturarak katılabilecekleri yarışmada, üç büyük ödülünün yanı sıra "Borusan Mannesmann Boru Özel Ödülü" de verilecek. devamı>>


UIA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi : 31.03.2011

2011 Tokyo Dünya Mimarlık Kongresi düzenleme komitesi, mimarlık öğrencileri için dünya çapında bir fikir yarışması düzenliyor.  Yarışmacılardan, Tokyo metropoliten alanının çevresinde yer alan 4 ayrı bölgede, kentin 2050 yılındaki potansiyel gelişimini göz önünde tutarak, belirlenen dört temadan birini geliştirmeleri bekleniyor.


XIII ULUSLARARASI MİMARLIK VE İÇ MİMARLIK FESTİVALİ “EVİN ÇATISI ALTINDA”

8. Uluslar arası Mimarlık ve İç-Mimarlık Festivali düzenleniyor. Festival kapsamında, etkinlikler olarak yüksek lisans dersleri, yuvarlak masa toplantıları ve Mimarların Sunuşları yer alırken diğer yandan Grand-Prix Yarışması düzenleniyor. devamı>>


KNAUF ÜNİVERSİTELER ARASI 7. PROJE YARIŞMASI AÇILDI

Son Teslim Tarihi : 14.02.2011

Knauf A.Ş. tarafından 6 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Proje Yarışması'nın yedincisi için başvurular başladı. “Kabuğuna Sığmayan Kabuk" teması çerçevesinde katılımcılardan öncelikle kendi kabuklarını kırarak yaratıcılıklarını ortaya koymaları bekleniyor. devamı>>

"ÇATILAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK" KAVRAMSAL TASARIM YARIŞMASI

Teslim Tarihi : 14.02.2011

Dünya Mimarlar Birliği (UIA) 2010 yılının Dünya Mimarlık Günü temasını "Daha İyi Kentler, Daha İyi Yaşamlar: Tasarımla Sürdürülebilirlik" olarak belirledi. UIA tarafından yürütülen "Tasarım Yoluyla Sürdürülebilirlik Stratejisi" çalışmaları sonucunda elde edilecek öneriler ve yöntemler, 2011 yılında düzenlenecek Tokyo Dünya Mimarlık Kongresi'nde ilgili meslek gruplarıyla paylaşılarak uygulamaya dönük kararlarla desteklenecek. devamı>>


ŞENER ÖZLER ÇOCUK VE MİMARLIK RESİM YARIŞMASI’NIN BEŞİNCİSİ DÜZENLENİYOR

Son Teslim Tarihi: 01.04.2011

“Çocuk dostu kent, çocuğun gelecekte kentine sahip çıkan yetişkin bir birey olabilmesi için onun fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyebilen özelliklere sahip olan kenttir.” Arza Churchman. devamı>>


TMMOB VE BAĞLI ODALARI DENETLEME KURULLARI II. ÇALIŞTAYI KİTABI YAYIMLANDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Bağlı Odaların 16 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilen Denetleme Kurulları 2. Çalıştayı kitabı yayımlandı. devamı>>
KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK