-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

SÖYLEŞİ: PERMAKÜLTÜR

Program

14:00 Film Gösterimi- “Global Gardener : In The Tropics”(Küresel Bahçıvan:Tropiklerde)
14:30 Permakültür: Doğayla Uyumlu Yaşam Tasarımı, İlknur ilkun
15:30 Film Gösterimi- “Global Gardener : Urban” (küresel Bahçıvan:Kent)

Tarih : 12 Şubat 2011 Cumartesi
Yer: Konur Sokak Mimarlar Odası 4/5 devamı>>


BİNA KİMLİKLERİ SÖYLEŞİSİ 8 - 96’LAR APARTMANI

Oturum Başkanı: Elvan Altan Ergut, Doç. Dr., ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

Konuşmacılar: M. Arman Güran, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğr. Görevlisi, 96’lar Apartmanı Proje Müellifi Zeynep Çiğdem Uysal, Y.Mimar

Bina Kimlikleri Projesinin temel amacı nitelikli dönem eserlerinin korunması ve geleceğe aktarılmasıdır. Bu yapıların kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve kamuoyunun yapıların yaşatılması konusunda bilinçlendirilmesi konusunda TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin çalışmaları devam edecektir.

Tarih: 24 Şubat 2011 Perşembe 18.30
Yer: TMMOB Mimarlar Odası Toplantı Salonu 5.kat


SÖYLEŞİ: “ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ TOPLUMSAL BİR DÜŞTÜ”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin “ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ TOPLUMSAL BİR DÜŞTÜ” teması ile düzenlediği söyleşilerin ilki “Ulucanlar Cezaevi, Kent Düşleri Yarışması, Toplumsal Süreci” başlığı ileyapıldı. Tezcan Karakuş Candan ve Ali Hakkan’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi Mimarlar Odası’nda gerçekleşti. Ulucanlar Cezaevi’nin dününü ve bugününü anlatan söyleşide Tezcan Karakuş Candan ve Ali Hakkan cezaevinde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının yapının özgün değerleri ve tarihsel-toplumsal kimliğine zarar verdiğini fotoğraflar üzerinden aktardılar. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin cezaevi üzerine bir belgesel çalışması da bulunuyor.


ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NİN SAHİP OLDUĞU “KURUMSAL KİMLİK” KORUNMALIDIR!

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde Atatürk Orman Çiftliği’nin kurumsal kimliğinin korunması üzerine geniş katılımlı bir basın açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamada, Atatürk Orman Çiftliği’nin logosunun değiştirilmesinin kentin belleğini oluşturan bir simgenin daha silinmesi anlamına geldiği vurgulandı. devamı>>


ZONGULDAK LAVUAR KORUMA ALANI VE ÇEVRESİ PROJE YARIŞMASINI TARTIŞIYORUZ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2006 yılında talihsiz bir girişim sonucu, gece yarısı operasyonuyla, Cumhuriyetin önemli endüstri miraslarından birisi Maltepe Havagazı binasının yıkılmasının ardından endüstri mirasının korunmasına dair bir dizi çalışma başlatmıştı. Bu çalışmalar öncelikle Ankara Şube coğrafyasından başlayan endüstri mirası rotasının çıkartılması ve endüstri mirasını tanıtıcı sergi, yayın, etkinlik yoluyla endüstri mirasına dair bir farkındalık oluşturmasını hedeflemişti.

Bir yıl sonra, 2007’de Ankara Şube coğrafyası içinde yer alan Zonguldak kentinde, merkezde bulunan Lavuar alanının yıkılacağına dair söylentilerin dolaşması üzerine Zonguldak Temsilciliği ve Ankara Şubesi ortak çalışmalar yürüterek, sonrasında büyük bir kısmı yıkılan Lavuar Alanına dair bir projelendirme süreci başlattı. Tamamının yıkılarak, yerine alışveriş merkezi yapılması planlanan Zonguldak Lavuar Alanına dair oluşturulan bu projelendirme süreci yerel bir harekete dönüşerek meyvelerini vermeye başlamış, Temsilcilik ve Şube’nin birlikte yürüttüğü “Öğrenci Fikir Yarışması” yerel örgütlenmelerin bir arada olduğu katılımcı bir modelle yeniden projelendirme ve uygulama sürecine evrilebilmiştir. “ Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması” bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede “ Zonguldak Lavuar Koruma Alanı ve Çevresi Koruma, Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenleme Proje Yarışması”nı tartışmak ve arka planını ortaya çıkarmak amacıyla Mimarlar Derneği 1927 ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi bir ortak etkinlik düzenlemektedir. 22 Şubat 2011 tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleştirilecek Panel sonrası açılacak Yarışmanın Proje Sergisi 28 Şubat 2011 tarihine kadar açık kalacak. Oturum başkanlığını Lale Özgenel’in yaptığı Panel 22 Şubat 2011 Salı günü saat: 18.30’da gerçekleştirilecek. Panel’e ayrıca Baran İdil, Haluk Zelef, Gül Köksal ve Turhan Demirtaş konuşmacı olarak katılacaklar.


ÇOCUK VE MİMARLIK ATÖLYESİ

21-23 Aralık 2010 tarihleri arasında düzenlenen Halkın Hakları Forumu’nda, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi, bir atölye çalışması gerçekleştirildi. Üyeler atölye çalışmasına çocukları ile birlikte katıldılar. 6-11 yaş arası çocukların katılımıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenen atölye çalışmasında çocuklar barınma hakkında bilgilendirilip, barınabilecekleri mekanlar yarattılar.


SMGM EĞİTİM PROGRAMLARI AÇILIYOR…

Şubemizin, mesleğimizin tüm uygulama ve çalışma alanları ile ilgili birikimlerini güncellemek ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, üyelerimizin talep ve ihtiyaçları da değerlendirilerek oluşturulan Şubat ayı eğitim programları aşağıdaki gibidir.

Mimarlık Hizmetlerinde Temel Kavramlar Eğitim Programı
Hazırlayan : Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM)
Kurgulayan : MHTK Komisyonu
Tarih : 5-6 şubat 2011
Yer : Daha sonra bildirilecektir.
Süre / Kredi : 12 saat / 15 kredi
Katılımcı Sayısı : 30 Kişi

Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda Mimari Eserler Eğitim Programı
Hazırlayan    : Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Kurgulayan : Ö. Fikret Oğuz
Tarih : 19 Şubat 2011
Yer : Mimarlar Odası Toplantı Salonu
Süre / Kredi  : 3 saat / 3 Kredi
Katılımcı sayısı :30 kişi

Binalarda Gürültü Kontrolü ve Akustik Tasarımı Eğitim Programı
Hazırlayan : Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Kurgulayan : Doç.Dr. Arzu Gönenç Sorguç (ODTÜ Mimarlık Bölümü)
Tarih : 26-27 Şubat 2011
Yer : Mimarlar Odası Toplantı Salonu
Süre : 12 saat / 15 kredi
Katılımcı Sayısı : 30 Kişi

Kayıt ve İletişim için : Banu Barutcu Akpınar
Telefon : 03124178665/121
Kayıt için son tarih : 28 Ocak 2010

Not: Eğitim Programlarımız ücretsizdir.


WEB ÜZERİNDEN ÜYE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Mimarlar Odası tarafından üyelerimizin bazı üyelik işlemlerinin internet üzerinden yapabilecekleri uygulama 01 Ocak 2011 tarihinde başlatılmıştır.

Üyelerimiz bu işlemlerle sistem üzerinden;

  • Kendi bilgilerini görme (iletişim, mali konular,eğitim,proje vb)
  • İletişim bilgilerini değiştirme gibi taleplerde bulunabilme,
  • Ödeme işlemleri (aidat vs.)
  • E-eğitim programlarına katılabilme,

ŞPO: İLLER BANKASI İLE BİRLİKTE YOK EDİLEN GELECEĞİMİZDİR

TMMOB Şehir Plancıları Odası, 08.02.2011 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan ve İller Bankası Genel Müdürlüğü‘nü ortadan kaldırarak Anonim Şirkete dönüştüren 6107 sayılı "İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun" hakkında 8 Şubat 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. devamı>>


OSTİM VE İVEDİKTEN SONRA; SIRA NEREDE VE KİMDE?

Ankara Ostim ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerinde 3 Şubat 2011 tarihinde meydana gelen patlamalar üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 8 Şubat 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. devamı>>


HKMO: OSTİM’DE YAŞANANLAR KADER DEĞİLDİR…

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Ostim`de meydana gelen patlamalar üzerine 7 Şubat 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. devamı>>


ÇMO`DAN BAZ İSTASYONLARI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 7 Şubat 2011 tarihinde Baz İstasyonları ile İlgili bir basın açıklaması yaptı. devamı>>


İMO: AKP HÜKÜMETİ ÇALIŞANA TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Çalışanların "Torba Yasa"ya karşı düzenlediği eyleme polisin sert müdahalesi nedeniyle İnşaat Mühendisleri Odası 4 Şubat 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. devamı>>


657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TMMOB GÖRÜŞÜ

TMMOB’nin üyelerinin önemli bir kısmını oluşturan kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarını etkileyecek, memurların özlük haklarını ve çalışma koşullarını düzenleyen ve Torba Yasa içerisinde getirilen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki değişikliklere ilişkin TMMOB görüşü ekte bilgilerinize sunulmaktadır. devamı>>


MADENMO: İŞ CİNAYETLERİNİ VE AKP İKTİDARININ EMEKÇİLERE SALDIRISINI KINIYORUZ

Maden Mühendisleri Odası, 4 Şubat 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. devamı>>


AKP “İLERİ DEMOKRASİ” ANLAYIŞINI EMEKÇİLERİN TORBA YASA PROTESTOSUNA SALDIRIYLA GÖSTERDİ

TBMM’de görüşülen Torba Yasa’daki hak kayıplarına karşı Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyelerine polis tazyikli su, jop ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır halkının demokratik hakkı olarak gördüğü protesto hakkı, Ankara’da emekçilere tanınmadı. devamı>>


AKP İKTİDARININ ŞİDDETİNE, POLİS DEVLETİ GİRİŞİMLERİNE TESLİM OLMAYACAĞIZ!

Torba Yasa’ya karşı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 3 Şubat 2011 Perşembe günü düzenlenen eylemin polis tarafından engellenmesi üzerine 4 örgüt Sakarya Caddesi`nde ortak bir açıklama yaptı. devamı>>


ANKARA VALİLİĞİ’NE TORBA YASAYA KARŞI EYLEMLE İLGİLİ OLARAK YAZI GÖNDERİLDİ

Ankara Valiliği’nin Torba Yasa’ya karşı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından bugün gerçekleştirilecek eyleme izin vermeyeceğini bildirmesi üzerine, Valiliğe yazı gönderildi. devamı>>


GIDAMO`DAN "YÜKSEK FRUKTOZLU MISIR ŞURUBU" HAKKINDA AÇIKLAMA

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, son günlerde gündemde olan "Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu" hakkında 3 Şubat 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. devamı>>


PEYZAJMO: DÜNYA SULAK ALANLAR GÜNÜ SULAK ALANLARIMIZI KORUMAK SUYA DÜŞTÜ

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. devamı>>


“TORBA YASAYA HAYIR !”

TMMOB, DİSK, KESK, ve TTB, Torba yasaya karşı yürüdü

Ankara’da “Torba Yasa’ya” karşı 3 Şubat 2011 Perşembe günü TBMM etrafında zincir oluşturmak üzere başlatılan yürüyüşe polis izin vermedi. TBMM’ye yürümesi engellenen emekçiler Ziya Gökalp Caddesi’nde toplandı. Yürüyüşte “Torba Yasaya Hayır” “Tayip Yasanı al Başına Çal”, “Tayip Sonun Mübarek Olsun” sloganları atıldı. TBMM’ye yürümekte kararlı olan gruba polis orantısız güç kullanarak müdahale etti. Binlerce emekçinin katıldığı, milletvekillerinin de destek verdiği yürüyüşte polis biber gazı, tazyikli su ve gaz bombası ile karşılık verdi.


ALANİSTANBUL-I "LA PRODUCTİON DE L'ESPACE: KENT ÜZERİNE BİR SERGİ"

ALANistanbul-I Şubat ayında Murat Germen, Ceren Oykut ve Müge Bilgin'in çalışmalarının yer alacağı " La Production de L'Espace: Kent Üzerine Bir Sergi" ye ev sahipliği yapıyor. 17 Şubat 21 Mart 2011 tarihleri arasında düzenlenecek olan sergi, “ La Production de L’Espace: Kent Üzerine Bir Sergi” Lefevre’nin “Temsilin Mekanı” diye adlandırdığı şema üzerinden sanatın kente olan bakışıdır. devamı>>


1. SANAT VE TASARIM EĞİTİMİ SEMPOZYUMU “DÜN BUGÜN GELECEK” ÇALIŞTAYI

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından 22–29 Nisan 2011 tarihleri arasında “Dün, Bugün, Gelecek” temalı 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu kapsamında çalıştay düzenleniyor. devamı>>


ULUSLARARASI EKOLOJİK MİMARLIK VE PLANLAMA SEMPOZYUMU 2011

İlk 3’ü başarıyla gerçekleştirilmiş olan Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu’nun 4.’sü 15–17 Eylül 2011 tarihlerinde Antalya’da Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından organize edilmektedir. devamı>>


2011 UNESCO KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ASYA-PASİFİK MİRASI ÖDÜLLERİ

Birey ya da kuruluşların, özel veya kamu-özel işbirliği ile gerçekleştirdikleri Asya ve Pasifik bölgelerindeki kültürel mirasın değerinin artmasına katkı koyan, son 10 yılda tamamlanmış restorasyon projeleri ödüle başvurabiliyor.  Son başvuru tarihi 31 Mart 2011. devamı>>


MARİANNE VE GERMANİA: DÜŞMANLIKTAN DOSTLUĞA“ / ALMAN-FRANSIZ KARİKATÜRLERİ

Marianne ve Germania - iki sembol figür, iki klişe: 1550 - 1999 yılları arasında Fransız ve Alman karikatürlerinde yer alan bu iki kadın figürü; siyasi, sosyal, kültürel konulardaki karikatürlerde yer almışlar ve kimi zaman da yabancılaştırılarak iki ulus arasındaki bağlara vurgu yapmış ve düşünmeye sevk etmişlerdir.

Sergi 13 Şubat 2011 tarihine kadar görülebilir.

Ziyaret saatleri
Sergi Salonları: Salı - Pazar 10:00-18:00, Perşembe 10:00-20:00, Pazartesi kapalı. devamı>>


UIA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ FİKİR YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi : 31.03.2011

2011 Tokyo Dünya Mimarlık Kongresi düzenleme komitesi, mimarlık öğrencileri için dünya çapında bir fikir yarışması düzenliyor.  Yarışmacılardan, Tokyo metropoliten alanının çevresinde yer alan 4 ayrı bölgede, kentin 2050 yılındaki potansiyel gelişimini göz önünde tutarak, belirlenen dört temadan birini geliştirmeleri bekleniyor.


“TAŞLA BİÇİM VERMEK” AFİŞ YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi: 18.03.2011

Her yıl Nisan ayının 9’u Mimar Sinan’ı Anma Günü olarak kutlanmakta ve o hafta içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl büyük usta Sinan, ölümünün 423.yılında anılacaktır. devamı>>


ŞENER ÖZLER ÇOCUK VE MİMARLIK RESİM YARIŞMASI’NIN BEŞİNCİSİ DÜZENLENİYOR

Son Teslim Tarihi: 01.04.2011

“Çocuk dostu kent, çocuğun gelecekte kentine sahip çıkan yetişkin bir birey olabilmesi için onun fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyebilen özelliklere sahip olan kenttir.” Arza Churchman. devamı>>


PROSTEEL 2011 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

Teslim Tarihi :28.03.2011

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) organizasyonu ile Borusan Mannesmann ana sponsorluğunda düzenlenen PROSteel 2011 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması’na başvurular başladı. Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü öğrencilerinin ekip oluşturarak katılabilecekleri yarışmada, üç büyük ödülünün yanı sıra "Borusan Mannesmann Boru Özel Ödülü" de verilecek. devamı>>


KNAUF ÜNİVERSİTELER ARASI 7. PROJE YARIŞMASI AÇILDI

Son Teslim Tarihi : 14.02.2011

Knauf A.Ş. tarafından 6 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Proje Yarışması'nın yedincisi için başvurular başladı. “Kabuğuna Sığmayan Kabuk" teması çerçevesinde katılımcılardan öncelikle kendi kabuklarını kırarak yaratıcılıklarını ortaya koymaları bekleniyor. devamı>>

BİR KENT LOGOSUNU ARIYOR – “TARSUS” LOGO TASARIM YARIŞMASI

Son Teslim Tarihi :01.03.2011

Ülkemiz ve ilçemiz turizm çeşitliliği bakımından son derece zengin bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle ilgili kurum ve kuruluşların iyi bir planlama ve projelendirme yaparak var olan turizm potansiyelinden en yüksek verimi almaları aynı zamanda bölge ekonomisine de katkı sağlaması açısından önemlidir. devamı>>

"ÇATILAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK" KAVRAMSAL TASARIM YARIŞMASI

Teslim Tarihi : 14.02.2011

Dünya Mimarlar Birliği (UIA) 2010 yılının Dünya Mimarlık Günü temasını "Daha İyi Kentler, Daha İyi Yaşamlar: Tasarımla Sürdürülebilirlik" olarak belirledi. UIA tarafından yürütülen "Tasarım Yoluyla Sürdürülebilirlik Stratejisi" çalışmaları sonucunda elde edilecek öneriler ve yöntemler, 2011 yılında düzenlenecek Tokyo Dünya Mimarlık Kongresi'nde ilgili meslek gruplarıyla paylaşılarak uygulamaya dönük kararlarla desteklenecek. devamı>>


KADIKÖY İSKELESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

Yarışmanın Amacı ve Konusu
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından düzenlenmekte olan yarışma kapsamında; mimarlık öğrencilerinin kent, kentsel mekân ve değişen gereksinimler karşısında bu mekânların yeniden değerlendirilmesine yönelik özgün fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. devamı>>


TMMOB VE BAĞLI ODALARI DENETLEME KURULLARI II. ÇALIŞTAYI KİTABI YAYIMLANDI

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Bağlı Odaların 16 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilen Denetleme Kurulları 2. Çalıştayı kitabı yayımlandı. devamı>>
KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK