-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

TMMOB Genel Kurulu

TMMOB'ye bağlı odaların Genel Kurulları tamamlandı. Genel Kurullarda yapılan seçimler sonucu, Oda organlarında yer alanların belirlenmesi dışında, TMMOB organlarına adaylar da belirlendi. TMMOB Genel Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu için her odadan bir üye olmak üzere 23 üyeyi, TMMOB Denetleme Kurulu için 5 üyeyi, TMMOB Yüksek Onur kurulu için 5 üyeyi belirleyecek. TMMOB Genel Kurulu, 25-26-27 Mayıs 2006 tarihlerinde DSİ Konferans Salonunda gerçekleşecektir. TMMOB Seçimleri ise 28 Mayıs 2006 tarihinde Mimar Kemal İlköğretim Okulunda yapılacaktır.


 

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 39. Dönem Çalışma Programı Danışma Kurulu

39. Dönem Yönetim Kurulunun, çalışma aksları ve programının görüşüleceği Üye Danışma Kurulu 31 Mayıs 2006 Çarşamba günü saat 18.30’da gerçekleştirilecektir. TÜBİTAK Mustafa İnan Konferans Salonunda gerçekleşecek ve kokteyl ile sona erecek olan Danışma Kurulu Toplantısına tüm üyelerimiz davetlidir.


 

Mesleki Denetim Esasları

Mesleki Denetim uygulamalarının standarda bağlanması yönünde 02 Haziran 2005 tarihinde 25933 sayılı Resmi Gazetede Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği yürürlülüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki sorumlulukları tanımlamak ve mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutmak amacıyla yayınlanmıştır. Bu standartların tüm üyelerimiz tarafından takip edilmesini sağlamak amacıyla üyelerimize mesleki denetim esasları yazılı olarak bildirilmektedir. Söz konusu Yönetmeliğe istinaden mesleki denetimde uygulanacak esaslara http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2394 adresinden ulaşabilirsiniz.


 

İşyeri Temsilcilik Seçimleri

TMMOB Mimarlar Odası İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği esaslarına göre , Kamu ve Özel sektörde çalışan üyelerimiz ile kurumumuz arasında daha etkin bir işbirliğinin kurulabilmesi amacıyla gerçekleştirilen işyeri temsilcilik seçimleri devam ediyor. İller Bankası Etüd Plan ve Yol Dairesi Başkanlığı’nda yapılan seçimlerde; Belma Yaman, Demet Gülhan, Özden Acar oybirliği ile seçilmişlerdir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet işleri Genel Müdürlüğü Afet Etüd ve Hasar Tespit Daire Başkanlığında yapılan seçimlerde; Ülkü Severoğlu, Alev Uyar, Nursel Ergin Şen oybirliği ile seçilmişlerdir. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünde yapılan seçimlerde ise; Hare Küçükkılıç, Ümran Keskin, Seçkin Tan, Özgür Avşin oybirliği ile işyeri temsilcileri olarak seçilmişlerdir.


 

Öğrenci Üyelik

Mezun olduklarında Mimarlar Odasına kayıt olma hakkı kazanacak olan, Üniversitelerin Mimarlık ve ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, oda ile ilişkilerinin öğrencilikleri sırasında kurulmasını sağlamak, mesleki gelişmelerine yardımcı olmak, bilimsel çalışmalar yapabilmeleri için uygun koşulların yaratılmasına katkı sağlamak, eğitimin ve öğrencilerin sorunlarını araştırıp öneriler geliştirmek, yaz okulları düzenlemek, mesleği ve meslek kuruluşunu tanıtmak amacıyla “Öğrenci Üye” kayıtlarımız devam etmektedir. Üyelik bilgi formuna http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2105 adresinden ulaşabilirsiniz.


 

Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Yönetim Kurulu Toplantıları
39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Pazartesi 19:00 saatinde tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

Yasal Düzenlemeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı

24.05.2006 Çarşamba günü saat 18.30’da Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3. katında, komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek Yasal Düzenlemeleri Değerlendirme Komisyonu toplantısının gündemi Kıyı Kanunu olacaktır.

Yayın Birimi Toplantısı
27.05.2006 tarihinde Cumartesi günü saat 11.00’da Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3. katında, birim üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek Yayın Birimi toplantısının gündemi, 39. Dönem Yayın Çalışma Programının kesinleşmesi olacaktır.

Estetik Kurul Komisyonu Toplantısı
30.05.2006 tarihinde Salı günü saat 18.30’da Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3. katında, komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleşecektir.

 

Bartın’da Bina Kimlikleri Çalışması

Bartın Valiliği ve Bartın Belediyesi işbirliği ile 9 Haziran 2006 tarihinde düzenlenecek olan geleneksel Bartın Çilek Festivali bünyesinde, Mimarlar Odası Bartın İl Temsilciliği etkinliği olarak Bina Kimlikleri sergisi ile yer alınacaktır. Bartın ilinde tescilli yapılardan seçilen örnekleri Ankara Şubesinin Bina Kimlikleri Sergisi kapsamında düzenlenmesi için araştırma ve çalışmaları devam etmektedir.


 

Atatürk Orman Çiftliği

9 Mayıs 2006 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi görüşülmüştür. Söz konusu kanun tasarısı ile birlikte “Atatürk Orman Çiftliği arazinin kanunla tahdit edilmiş bir kısmının yerel yönetimlere tashihi, kamu yararına daha uygun olacaktır.” ifadesi yer almakta, 10 yılı aşmamak şartıyla AOÇ arazisinin Büyükşehir Belediyesine tahsis edileceği ve kapalı tesis alanının %5’i geçmeyeceği ifade edilmektedir. AOÇ alanının 52 milyon m2’lik bir alan olduğu düşünülürse, imara açmak üzere AOÇ alanının 2 milyon 600 bin m2’si Büyükşehir Belediyesinin ellerine bırakılmaktadır. Kanun teklifinde “kamu yararı” gözetilerek proje yapılacak bölgeler ücretsiz, diğer alanlar bedeli mukabilinde günün rayicine göre Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilebilir ve/veya intifa hakkı teslim edilebilir” denilmektedir.

Bu kapsamda, 9 Mayıs 2006 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinin ardından Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi, 17 Mayıs 2006 tarihinde Şubemiz temsilcisinin de bulunduğu alt komisyonda görüşülmüştür. Konu ile ilgili olarak Şube görüşüne http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2345 adresinden ulaşabilirsiniz.


Panel + Arama Konferansı Kıyı Alanlarında Hukukîlik ve Sürdürülebilirlik Arayışı

MekanDer’in Mekân Günleri kapsamında organize ettiği bu Etkinlikte “3621 Sayılı Kıyı Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı”nın ilgi grupları tarafından Kıyı alanlarında Hukukilik ve Sürdürülebilirlik perspektifinde irdelenmesi amaçlanmaktadır. 02 Haziran 2006, Cuma Saat; 13:30 da, King Hotel (Güvenlik Cad. No: 13 (1. Durak), Aşağıayrancı ANKARA) de gerçekleşecek etkinliğe Mimarlar Odasını temsilen Doç.Dr. Emre Madran katılacaklardır.

 

 


Ankara’da Kültür Sanat

Resim Sergisi

Geçmişten Günümüze Kadar Konutlar
Anadolu Sanat Tarihçileri Derneğinin organize ettiği Resim Sergisi üyemiz Prof. Dr. Can M. Hersek’e aittir. Sergi 25 Mayıs’a kadar Anadolu Medeniyetleri Müzesinde izlenebilecektir.

Edebiyatçılar Derneği
10. Uluslararası Ankara Öykü Günleri
1-5 Haziran 2006

Edebiyatçılar Derneği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 10. Uluslararası Ankara Öykü Günleri, 1 – 5 Haziran 2006 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye’nin pek çok bölgesinden ve yurt dışından öykü yazarı, eleştirmen, akademisyen, editör, yayıncıyı bir araya getirecek olan 10. Uluslararası Ankara Öykü Günleri, son yılların en yaygın üretilen edebiyat türü öykü üzerine, gerek kuramsal düzeyde, gerek uygulama düzeyinde bir tartışma ortamı yaratmaya, öykücülerle öykücüleri, öyküyle okuru buluşturmaya, ülkemizle dünya ülkeleri arasında kültür sanat köprüsü kurmaya yönelik bir etkinlik. Etkinlik programına http://www.edebiyatcilardernegi.org.tr adresinden ulabilirsiniz.

Prag Ulusal Kütüphanesi Uluslararası Tasarım Yarışması

UNESCO ve UIA tarafından desteklenen Prag Ulusal Kütüphane tasarım yarışması, Prag kentinin Letna bölgesinde 50 000m2’lik alana uygulanacak olan ve içinde modern kitap koleksiyonunu barındıracak bir kütüphane binası tasarlanmasını hedefliyor. İki etapta gerçekleştirilecek olan yarışmaya her ülkeden, kayıtlı mimarlar katılabilir. Yarışmaya son kayıt tarihi 30 Haziran 2006, ilk etap projelerinin gönderilme tarihi ise 29 Eylül 2006. Ayrıntılı bilgi için http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2385


Çok Fonksiyonlu Yönetim Kenti Kore’nin ‘İLK ŞEHRİ’ Uluslararası Master Plan Yarışması

Kore Ulusal Konut Birliği tarafından açılan yarışmanın amacı çok Fonksiyonlu Yönetim Kenti, Kore’nin (MAC) gelecekteki imajını oluşturacak yaratıcı tasarım önerileri geliştirmek. Yarışma buradan hareketle model kentsel doku, kentsel form ve yeni konut kültürü üzerine düşünce geliştirmeği hedefliyor. Yarışmada projelerin son teslim tarihi ise 23.08.2006. Ayrıntılı bilgi için http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2375.


TBMM Kütüphane-Araştırma Merkezi Arşiv Binası ve Genel Sekreterlik Hizmet Binası Yapı Kompleksi ve Ziyaretçi Kabul Binası Mimari Proje Yarışması

TBMM Kütüphane-Araştırma Merkezi Arşiv Binası ve Genel Sekreterlik Hizmet Binası Yapı Kompleksi ve Ziyaretçi Kabul Binası mimari projelerinin elde edilmesi işi, TBMM kampusü alanında, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odasına kayıtlı üyeler katılabilirler. Teslim tarihinin 21.08.2006 olduğu yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2325 adresinden ulaşabilirsiniz.