-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

TMMOB Genel Kurulu

TMMOB'ye bağlı odaların Genel Kurulları tamamlandı. Genel Kurullarda yapılan seçimler sonucu, Oda organlarında yer alanların belirlenmesi dışında, TMMOB organlarına adaylar da belirlendi. TMMOB Genel Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu için her odadan bir üye olmak üzere 23 üyeyi, TMMOB Denetleme Kurulu için 5 üyeyi, TMMOB Yüksek Onur kurulu için 5 üyeyi belirleyecek. TMMOB Genel Kurulu, 25-26-27 Mayıs 2006 tarihlerinde DSİ Konferans Salonunda gerçekleşecektir. TMMOB Seçimleri ise 28 Mayıs 2006 tarihinde Mimar Kemal İlköğretim Okulunda yapılacaktır.


 

Mesleki Denetim Esasları

Mesleki Denetim uygulamalarının standarda bağlanması yönünde 02 Haziran 2005 tarihinde 25933 sayılı Resmi Gazetede Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği yürürlülüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelik mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki sorumlulukları tanımlamak ve mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutmak amacıyla yayınlanmıştır. Bu standartların tüm üyelerimiz tarafından takip edilmesini sağlamak amacıyla üyelerimize mesleki denetim esasları bildirilecektir. Söz konusu Yönetmeliğe istinaden mesleki denetimde uygulanacak esaslara www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.


 

İşyeri Temsilcilik Seçimleri

TMMOB Mimarlar Odası İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği esaslarına göre, Kamu ve Özel sektörde çalışan üyelerimiz ile kurumumuz arasında daha etkin bir işbirliğinin kurulabilmesi amacıyla gerçekleştirilen işyeri temsilcilik seçimleri devam ediyor. Bu hafta gerçekleştirilecek işyeri temsilcilik seçimleri programına www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.


 

İnsan Kaynakları

Eleman arayanların, iş arayan mimarların CV’lerini görüntüleyebileceği; iş arayanların da eleman arayan büroların ilanlarına ulaşabilecekleri İnsan Kaynakları bölümümüze kolaylıkla CV’lerinizi ve ilanlarınızı bırakabilirsiniz. Web Adresimiz: http://ik.mimarlarodasiankara.org/


 

Öğrenci Üyelik

Mezun olduklarında Mimarlar Odasına kayıt olma hakkı kazanacak olan, Üniversitelerin Mimarlık ve ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, oda ile ilişkilerinin öğrencilikleri sırasında kurulmasını sağlamak, mesleki gelişmelerine yardımcı olmak, bilimsel çalışmalar yapabilmeleri için uygun koşulların yaratılmasına katkı sağlamak, eğitimin ve öğrencilerin sorunlarını araştırıp öneriler geliştirmek, yaz okulları düzenlemek, mesleği ve meslek kuruluşunu tanıtmak amacıyla “Öğrenci Üye” kayıtlarımız devam etmektedir. Üyelik bilgi formuna http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2105 adresinden ulaşabilirsiniz.


 

Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

Soruşturma – Uzlaştırma Kurulu Toplantısı
16.05.2006 tarihinde Salı günü saat 18.30’da Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3. katında, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşecektir.

Estetik Kurul Komisyonu Toplantısı

16.05.2006 tarihinde Salı günü saat 18.30’da Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3. katında, komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleşecektir.

Yasal Düzenlemeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı
17.05.2006 Çarşamba günü saat 18.30’da Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3. katında, komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek Yasal Düzenlemeleri Değerlendirme Komisyonu toplantısının gündemi Kıyı Kanunu olacaktır.

Yayın Birimi Toplantısı
18.05.2006 tarihinde Perşembe günü saat 18.30’da Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3. katında, birim üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek Yayın Birimi toplantısının gündemi, 39. Dönem Yayın Çalışma Programı hazırlıkları ve Bülten 40 olacaktır.

 

Atatürk Orman Çiftliği Büyükşehir Belediyesine Emanet

9 Mayıs 2006 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi görüşülmüştür. Söz konusu kanun tasarısı ile birlikte “Atatürk Orman Çiftliği arazinin kanunla tahdit edilmiş bir kısmının yerel yönetimlere tashihi, kamu yararına daha uygun olacaktır.” ifadesi yer almakta, 10 yılı aşmamak şartıyla AOÇ arazisinin Büyükşehir Belediyesine tahsis edileceği ve AOÇ alanında kapalı tesis alanının %5’ini geçmeyeceği ifade edilmektedir. AOÇ alanının 52 milyon m2’lik bir alan olduğu düşünülürse, imara açmak üzere AOÇ alanının 2 milyon 600 bin m2’si Büyükşehir Belediyesinin ellerine bırakılmaktadır. Kanun teklifinde “kamu yararı” gözetilerek yapılan bölgeler ücretsiz, diğer alanlar bedeli mukabilinde günün rayicine göre Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilebilir ve/veya intifa hakkı teslim edilebilir” denilmektedir. Bir sonraki paragrafta ise AOÇ arazilerinin 10 yılı aşmamak şartıyla Büyükşehir Belediyesine tahsis edilebileceği belirtilmektedir.

9 Mayıs 2006 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi, 17 Mayıs 2006 tarihinde görüşülmek üzere alt komisyona aktarılmıştır. Alt Komisyon toplantısına Şubemizde görüşlerini aktarmak üzere katılacaktır. Konu ile ilgili olarak Şube görüşüne www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.


Ulus

Kentsel Dönüşüm" üzerine odaklanmış Türkiye'nin gündemini bir süredir Ulus Projesi meşgul ediyor. Proje kapsamında, Ulus'ta bulunan hepsi bir yarışma sonucu elde edilmiş ve bir dönemi temsil eden, Ankara Hali Binası, Ankara Belediyesi Ticaret Evi (Ankara Belediyesi Eski Binası), Ulus Meydanı İşhanı, Modern Çarşı, Anafartalar Çarşısı, Ankara Ulus Meydanı Çarşı ve Büro Binaları'nın yıkılması öngörülmektedir. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesinin kiracısı olan esnafa oldukça yüksek zamlar yapılmıştır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Modern Çarşı binasının yıkımı için Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna başvurmuştur. Konu ile ilişkili daha detaylı görüşe www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.

 
Ankara’da Roma Paneli

Şubemizin, kentin mimarlık kültürünü, kültürel katmanlığını, yapılı çevreyi oluşturan sosyal, kültürel, politik verilerini ve değerlerini araştırmak, bu değerlerin kent yaşamındaki sürdürülebilirliklerini sağlamak ve kentin fiziksel yapısında gerçekleştirilecek değişim, dönüşüm ve gelişim için görüş ve önerilerin oluşturulabileceği bir platform oluşturmak amacıyla düzenlediği “Ankaranın Geleceğini Tasarlamak” teması ile kurgulanan paneller dizisinin ikincisi “Ankara’nın Roma” başlığıyla gerçekleştirilmiştir.

3 Mayıs 2006 tarihinde Tübitak Mustafa İnan Konferans Salonunda, Doç. Dr. Emre Madran’ın oturum başkanlığında gerçekleştirilen panele; ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Suna Güven, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Numan Tuna, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç.Dr.Kutalmış Görkay, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Arş. Gör. Dr. Musa Kadıoğlu katılmışlardır.

Söz konusu paneller dizisi yayın haline dönüştürülecektir.


 

"Bülten” Dosya: Kentsel Dönüşüm Yuvarlak Masa Toplantısı

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin aylık yayın organı “Bülten”in 40. sayısının dosya konusu Yayın Birimi tarafından Kentsel Dönüşüm olarak belirlenmiştir. Konu, “Bülten”de tanımı, önemi ve uygulanışı ile birlikte, Türkiye ve Dünyadaki örneklerde incelenerek işlenecektir. Yer alacak özgün makalelerin ve röportajların yanısıra 06 Mayıs 2006 tarihinde Cumartesi günü konu ile ilgili olarak gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısının tartışamaları da dosyada yer alacaktır. Sait Kozacıoğlu’nun oturum başkanlığını yaptığı yuvarlak masa toplantısına Murat Balamir, Zafer Şahin, Haldun Erdoğan, Mücella Yapıcı ve Behiç Ak konuşmacı olarak katılmışlardır.


Mimarlar Derneği 1927 - Perşembe Söyleşileri “Yeni Sahne Kimin?”

Mimarlar Derneği 1927’nin düzenlediği “Yeni Sahne Kimin” konulu sunuş, 11 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Nimet Özgönül, Tamer Levent ve Nevin Apaydın’ın konuk olarak katıldığı sunuş da “Yeni Sahne Kimin“ sorusunun cevapları arandı. Tiyatro oyuncularının, mimarların katıldığı etkinlik Ankaram Platformu Yeni Sahne Girişiminin bundan sonra gerçekleştirecekleri eylem planları için yeni fikirlerin ortaya çıkması açısından verimli olmuştur.


Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 8. Ulusal Sanat Sempozyumu

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1985 yılından bu yana geleneksel olarak sürdürdüğü sanat sempozyumlarından sekizincisini 18–20 Ekim 2006 tarihlerinde gerçekleştirecektir. Bu sempozyumda sanata özgü bir konuyu ele almak yerine “Sanat ve…” ana başlığı altında Küreselleşme; Kurumsallaşma; Küratörlük, Galeriler; Eleştiri; Yerel, Evrensel; Sanal; Sanat Fuarları, Bienaller; Simge; Kuram; Ütopya; Medya; Popüler Kültür, Yüksek Kültür; 20. Yüzyılda Türkiye gibi günümüz sanat ortamının gündemini oluşturan konuları ele alarak zengin bir tartışma platformu oluşturmak amaçlanmıştır. Sempozyuma bildiri sunmak isteyenler için son tarih 15 Haziran 2006 tarihidir. Detaylı bilgiye ve katılım formuna www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Shahneshin Foundation, 2006 Uluslararası ‘Shrinkage’ Ödülleri

Yarışma geleceğe dair geliştirilmiş düşünce ve tutumları barındıran tasarımları desteklemeği hedefliyor. Shahneshin Kurumu tarafından organize edilen yarışma ‘Shrinkage’ (küçülme – çekme-fire verme) temasından hareketle kültürel bir etkinlik ve düşünme alanı yaratarak, günümüzün yayılma – genişleme ve hep daha fazlasını isteme gibi sosyal eğilimlerin etkisinden kurtularak geleceğe dair farklı manifestolar üretebilmeyi amaçlıyor. Buradan hareketle karar verme ve tasarım süreçlerine dair düşünce üretebilecek, küçülme kavramından hareketle geleceğe dair senaryolar üretebilecek poster sunuşları beklenmektedir. Bütün başvuruların en geç 15 Eylül 2006 tarihinde gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgiye http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2362 ve http://www.shahneshinfoundation.org adreslerinden ulaşabilirsiniz.


Shinkenchiku Konut Tasarım Yarışması 2006: “Plan-sız Konut”

Duvarların tanımlayıcı, belirleyici kimliklerinin yaşam biçimlerimizi ve buna bağlantılı olarak mekan kurgularını etkisi altına almasından kurtulmak için farklı sosyal, kültürel ve mimari teknikleri düşleyebilmenin önünü açmayı hedefleyen yarışma, günümüz teknolojilerinin etkileri altında değişen ‘ev’ kavramına ve ‘ev’in kurgusuna yenilikler önerebilecek öneriler bekliyor. Plan-sız konut tasarımı anlayışı da bu geniş çerçeveden konuta dair mimari ve sosyolojik bir manifesto ortaya çıkarabilmek için bir katalizör görevi görüyor. Detaylı bilgiye http://www.japanarchitect.co.jp/english/5info/topics/skcompe2006/index.html ve http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=2361 adresinden ulaşabilirsiniz.