-E-Bülten düzgün görüntülenemiyorsa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

TMMOB Genel Kurulu

TMMOB'ye bağlı odaların Genel Kurulları tamamlandı. Genel Kurullarda yapılan seçimler sonucu, Oda organlarında yer alanların belirlenmesi dışında, TMMOB organlarına adaylar da belirlendi. TMMOB Genel Kurulu, TMMOB Yönetim Kurulu için her odadan bir üye olmak üzere 23 üyeyi, TMMOB Denetleme Kurulu için 5 üyeyi, TMMOB Yüksek Onur kurulu için 5 üyeyi belirleyecek. TMMOB Genel Kurulu, 25-26-27 Mayıs 2006 tarihlerinde DSİ Konferans Salonunda gerçekleşecektir. TMMOB Seçimleri ise 28 Mayıs 2006 tarihinde Mimar Kemal İlköğretim Okulunda yapılacaktır.


 

TMMOB İKK Üyeleri Belirlendi

TMMOB İl Koordinasyon Kuruluna katılacak üyeler Şubelerin ve Temsilciliklerin görevlendirilmesi ile belirlendi. Buna göre Şube Yönetim Kurulumuzun 17.02.2006 tarih ve 1-2 nolu kararı ile TMMOB İl Koordinasyon Kurulu asıl üyeliğine Ali Hakkan, yedek üyeliğine Bülent Batuman görevlendirilmiştir. Temsilciliklerimizde ise Zonguldak İKK asıl üyeliğine Muhsin Maden, yedek üyeliğine Hüseyin Pulat, Bartın İKK asıl üyeliğine Ömer Kemal Çubukçuoğlu, yedek üyeliğine Turgay Kabakçı, Malatya İKK asıl üyeliğine Abdurrahman Yavuz, yedek üyeliğine Yusuf Özbek’in isimleri TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Yönetmeliğinin 2. maddesine göre Birlik Genel Sekreterliğine bildirilmiştir.


 

Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı

Mimarlar Odası 40. Dönem Yönetim Kurulunun ikinci toplantısı 13.05.2006 Cumartesi günü 11.00, Armada Otel-İstanbul’da gerçekleşecektir. 40. Dönem çalışma ve eylem programının ve merkez komitelerinin de oluşturulacağı toplantıya Ankara Şubesi Yönetim Kurulumuz da katılacaktır. Toplantı gündemini www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.


 

Bu Hafta Gerçekleştirilecek Toplantılar

İşyeri Temsilcilikleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı
09.05.2006 Salı günü saat 12.30’da Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3. katında, komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleşecektir.

Ankaram Platformu Toplantısı

09.05.2006 Salı günü saat 18.30’da Peyzaj Mimarları Odasında, kent ve kentli bilinci nasıl oluşturulur; Ankaram Platformu nasıl tanıtılır; Ankaram Platformu çalışmalarına kentlinin katılımı nasıl arttırılır ve Ankaram Platformu kent yönetiminde nasıl söz sahibi olabilir soruları gündemi ile gerçekleşecek toplantıya Platform Üyeleri katılacaklardır.

Mesleki Denetim Birimi Toplantısı

09.05.2006 Salı günü saat 18.30’da Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3. katında birim üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, Mesleki Denetim Uygulamasının geliştirilmesi ve Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği gündemleri tartışılacaktır.

Yasal Düzenlemeleri Değerlendirme Komisyonu Toplantısı
10.05.2006 Çarşamba günü saat 18.30’da Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3. katında, komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek toplantının gündemi Kıyı Kanunu olacaktır.

Ulus Girişimi Toplantısı
12.05.2006 Cuma günü saat 18.30’da Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 3. katında, Ankaram Platformu Ulus Girişimi Üyelerinin katılımıyla Ulus’taki güncel gelişmeler değerlendirilecektir.

 

Atatürk Orman Çiftliği Büyükşehir Belediyesine Emanet

9 Mayıs 2006 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi görüşülecektir. Söz konusu kanun tasarısı ile birlikte “Atatürk Orman Çiftliği arazinin kanunla tahdit edilmiş bir kısmının yerel yönetimlere tashihi, kamu yararına daha uygun olacaktır.” ifadesi yer almakta, 10 yılı aşmamak şartıyla AOÇ arazisinin Büyükşehir Belediyesine tahsis edileceği ve AOÇ alanında kapalı tesis alanının %5’ini geçmeyeceği ifade edilmektedir. AOÇ alanının 52 milyon m2’lik bir alan olduğu düşünülürse, imara açmak üzere AOÇ alanının 2 milyon 600 bin m2’si Büyükşehir Belediyesinin ellerine bırakılmaktadır. Kanun teklifinde “kamu yararı” gözetilerek yapılan bölgeler ücretsiz, diğer alanlar bedeli mukabilinde günün rayicine göre Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilebilir ve/veya intifa hakkı teslim edilebilir” denilmektedir. Bir sonraki paragrafta ise AOÇ arazilerinin 10 yılı aşmamak şartıyla Büyükşehir Belediyesine tahsis edilebileceği belirtilmektedir. Konu ile ilgili olarak Şube görüşüne www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.


Ulus

“Kentsel Dönüşüm" üzerine odaklanmış Türkiye'nin gündemini bir süredir Ulus Projesi meşgul ediyor. Proje kapsamında, Ulus'ta bulunan hepsi bir yarışma sonucu elde edilmiş ve bir dönemi temsil eden, Ankara Hali Binası, Ankara Belediyesi Ticaret Evi (Ankara Belediyesi Eski Binası), Ulus Meydanı İşhanı, Modern Çarşı, Anafartalar Çarşısı, Ankara Ulus Meydanı Çarşı ve Büro Binaları'nın yıkılması öngörülmektedir. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi kiracısı olan esnafa oldukça yüksek zamlar uapılmıştır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Modern Çarşı binasının yıkımı için Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna başvurmuştur.

 
Ankara’da Roma Paneli

Şubemizin, kentin mimarlık kültürünü , kültürel katmanlığını , yapılı çevreyi oluşturan sosyal, kültürel, politik verilerini ve değerlerini araştırmak, bu değerlerin kent yaşamındaki sürdürülebilirliklerini sağlamak ve kentin fiziksel yapısında gerçekleştirilecek değişim, dönüşüm ve gelişim için görüş ve önerilerin oluşturulabileceği bir platform oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz “Ankaranın Geleceğini Tasarlamak” teması ile kurgulanan paneller dizisinin ikincisi “Ankara’nın Roma Dönemi” konusuyla gerçekleştirilmiştir.

3 Mayıs 2006 tarihinde Tübitak Mustafa İnan Konferans Salonunda, Doç. Dr. Emre Madran’ın oturum başkanlığında gerçekleştirilen panele; ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Suna Güven, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Numan Tuna, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç.Dr.Kutalmış Görkay, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Arş.Gör.Dr.Musa Kadıoğlu katılmışlardır.

Söz konusu panelller dizisi yayım haline dönüştürülecektir.


 

Diyarbakır 6. Sur Çocuk Şenliği

Diyarbakır Sur Belediyesinin her yıl düzenlediği çocuk şenliği kapsamında, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesinin talepleri üzerine Şubemiz, Çocuk ve Mimarlık Çalışma gurubunda çalışan gönüllü üyelerle beraber Diyarbakırlı çocuklarla iki gün süren bir atölye çalışması yaptı. Ankara’da farklı toplumsal ölçekteki okullarla yaptığımız çalışmaların benzerini gerçekleştirirken, özellikle çocuklara yansıyan sosyal farklılaşmayı sohbet toplantılarında ve çocukların yaptıkları çalışmalarda fark ettik. Atölye çalışmasında ortaya çıkan projeler Diyarbakır Sur Belediyesinin düzenlediği 6. Sur Çocuk Şenliğinin bitiminde sergilenecektir.


"Bülten” Dosya: Kentsel Dönüşüm Yuvarlak Masa Toplantısı

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin aylık yayın organı “Bülten”in 40. sayısının dosya konusu Yayın Birimi tarafından Kentsel Dönüşüm olarak belirlenmiştir. Konu, “Bülten”de tanımı, önemi ve uygulanışı ile birlikte, Türkiye ve Dünyadaki örneklerde incelenerek işlenecektir. Yer alacak özgün makalelerin ve röportajların yanısıra 06 Mayıs 2006 tarihinde Cumartesi günü konu ile ilgili olarak gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısının tartışamaları da Dosyada yer alacaktır. Sait Kozacıoğlu’nun oturum başkanlığını yaptığı yuvarlak masa toplantısına Murat Balamir, Zafer Şahin, Haldun Erdoğan, Mücella Yapıcı ve Behiç Ak konuşmacı olarak katılmışlardır.


Mimarlar Derneği 1927 - Perşembe Söyleşileri “Yeni Sahne Kimin?”

Mimarlar Derneği 1927’nin düzenlemiş olduğu Perşembe Söyleşilerinde bu hafta katılımcılarının Tamer Levent, Nimet Özgönül ve Nevin Apaydın olduğu “Yeni Sahne Kimin?” söyleşisi gerçekleşecektir.
11.05.2006 Perşembe günü saat 19.00’da Mimarlar Derneği 1927’de gerçekleşecek söyleşiye tüm üyelerimiz davetlidir.


Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 8. Ulusal Sanat Sempozyumu

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 1985 yılından bu yana geleneksel olarak sürdürdüğü sanat sempozyumlarından sekizincisini 18–20 Ekim 2006 tarihlerinde gerçekleştirecektir. Bu sempozyumda sanata özgü bir konuyu ele almak yerine “Sanat ve…” ana başlığı altında Küreselleşme; Kurumsallaşma; Küratörlük, Galeriler; Eleştiri; Yerel, Evrensel; Sanal; Sanat Fuarları, Bienaller; Simge; Kuram; Ütopya; Medya; Popüler Kültür, Yüksek Kültür; 20. Yüzyılda Türkiye gibi günümüz sanat ortamının gündemini oluşturan konuları ele alarak zengin bir tartışma platformu oluşturmak amaçlanmıştır. Sempozyuma bildiri sunmak isteyenler için son tarih 15 Haziran 2006 tarihidir. Detaylı bilgiye ve katılım formuna www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz.


Ankara’da Kültür Sanat

9. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali
9. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 4 Mayıs’ta start aldı. Bu sene yine birbirinden farklı dünyalara ev sahipliği yapacak olan festivalde uzunlu kısalı 100’e yakın film gösterilecek. 12 Mayıs’a kadar sürecek olan festivalin programına http://www.ucansupurge.org adresinden ulaşılabilir.

Yaşasın Kentler II Yarışması İçin Kayıt ve Teslim Süresi 4-12 Mayıs'a Uzatıldı

Teslim ve Kayıt Tarihi: 4 - 12 Mayıs 2006 (16:00GMT)
Yaşasın Kentler II Yarışması İçin Kayıt ve Teslim Süresi 4-12 Mayıs'a Uzatıldı! Yarışmanın web sitesi www.celebcities2.org adresinde yarışma hakkında detaylı bilgilere ve ulusal kesimlerin jüri üye listesine ulaşılabiliyor. Türkiye ulusal kesiminin jüri üyeleri ise Tamer Başbuğ (mimar), Oktay Ekinci (mimar), Zekai Görgülü (mimar, planlamacı), Tülin Hadi (mimar), Baran İdil (mimar, planlamacı) olarak belirlendi.


 

Balıkesir Çamlık Kentsel ve Mimari Tasarım Ulusal Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 14 Temmuz 2006
İletişim Adresi: Balıkesir Belediyesi İmar Müdürlüğü Yarışma Raportörlüğü / Belediye Hizmet Binası Kat: 4
Web Sitesi: www.balikesir-bld.gov.tr

Balıkesir şehir merkezinin panoramik seyir terası konumunda bulunan Çamlık tepesinin, kent yaşamına katılması ve bu yerin kent yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı yapması, tepenin devamında yer alan ağaçlandırma alanları ve yakın çevresi ile birlikte projelendirilmesi amacıyla Balıkesir Belediyesi tarafından “Çamlık Kentsel ve Mimari Tasarım Ulusal Proje Yarışması” adlı bir yarışma açılmıştır.


 

Bursa, Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 23 Mayıs 2006
İletişim Adresi: Santral Garaj Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 6 16200, Bursa Telefon: 0224 444 16 01

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, “Kızyakup Kent Parkı Kentsel Tasarım ve Mimari Projesi” Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından, ihtiyaç programında verilen fonksiyon ilişkileri çerçevesinde, mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden uygun çözümleri gözeten bir eserin elde edilmesi ve güzel sanatların teşvik edilmesi için serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkarılmıştır.