Brüksel Sergisi Türkiye Pavyonu
Yarışmayı Çıkaran Kurum : Bayındırlık Bakanlığı
Juri Üyeleri :
Jüri Üyeleri: Şevki Kayaman, Tuluğ Baytın, Fatin Uran, Vedat Dalokay, Cihat Burak, Nejat Tekelioğlu, Mişat İkray, Sami Anolay, Hilmi Tolunay, Bekir Atagerçek, Fevzi Uluçay
Raportör :
Ödüller :
1. Ödül: Utarit İzgi, Muhlis Türkmen, Hamdi Şensoy, İlhan Türegün
2. Ödül: Haluk Baysal, Melih Birsel, Turgut Cansever, Tuğrul Devres, Sedat Gürel, Vedat Özsan, Yılmaz Tuncer
3. Ödül: Tayfur Şahbal, Affan Kırımlı, Ferzan Baydar
Mansiyonlar :
1. Mansiyon: Ergun Unaran, Güngör Kaftancı
2. Mansiyon: Kadri Erdoğan
3. Mansiyon: Enis Kotran, Avyerinos Andonyadis, Nişan Yaubyan
4. Mansiyon: Güneri Dutipek, Feridun Bankoğlu, Ercan Evren
Satın Alma :
Kaynak :
(Arkitekt 1957/02, Sf. 63-68) (Mimarlar Odası Arşivi)
Diğer Bilgiler :