Ankara Belediyesi Mağaza Binası
Yarışmayı Çıkaran Kurum : Ankara Belediyesi
Juri Üyeleri :
Jüri Üyeleri: Emin Onat, Orhan Alsaç, Rüştü Üçler, Talat Özışık, Süha Şenel, Feşi Tulgar
Raportör :
Ödüller :
1. Ödül: Yüksel Okan
2. Ödül: Kamil Bayur, Niyazi Duranay
3. Ödül: Lami Eser, Sedat Gürel, Faruk Sırmalı, Behruz Çinici
Mansiyonlar :
1. Mansiyon: Ergun Unaran
2. Mansiyon: Altay Erol, Cavit Özedey
3. Mansiyon: Vedat Dalokay, Abdullah Kuran
4. Mansiyon: Hande Çağlar, Süleyman Giritlioğlu
Satın Alma :
Kaynak :
(Mimarlar Odası Arşivi)
Diğer Bilgiler :