Üye Bilgileri.

size uygun bölümden devam ediniz.

sitemizdeki online işlemlerden yararlanabilmek için kayıt olup parolanızla giriş yapmanız gerekmektedir.
Daha önce insan kaynakları için bir parola aldıysanız o parolayı kullanabilirsiniz.

Henüz üye değilmisiniz? Yeni kayıt!

Detaylı Arama.

size uygun bölümden devam ediniz.

site içerisindeki tüm içerikte arama yapılmaktadır. birden fazla kelime aratabilirsiniz.


25 50 75 100

Yayınlanma Tarihine Göre
Eklenme Tarihine Göre
Başlığa Göre
Okunma Sayısına Göre

Başlıkta Açıklamada İçerikte

Aynen girildiği gibi
Kelimelerin hepsi
Kelimelerden herhangi biri
ODA ÇALIŞMALAR KENT GÜNDEMI MESLEKI UYGULAMA YAYIN ÜYELER EĞITIMLER ONLINE İŞL.
AHLAT GENÇLİK KAMPI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

“Ahlat Gençlik Kampı Mimari Proje Yarışması” Bitlis İl Özel İdaresi tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

Yarışmanın Şekli ve Türü
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, mimarlık yarışmasıdır.

Yarışmanın Yeri ve Konusu
Yarışma alanı Bitlis ili Ahlat ilçesi sınırları içindedir. Tunus Mahallesi 1182 ada 2, 3, 4, 5 parsel, 273 ada 10 no’lu parsel içindedir. Yarışma alanının mülkiyeti maliye hazinesine aittir.

Yarışmanın konusu, bu alanda yeni bir gençlik kampı tasarımının yapılmasıdır.

Yarışmaya Katılma Koşulları

  • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
  • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
  • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
  • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
  • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir)
  • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
  • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
  • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi

  • Yarışmanın İlanı                                          : 16 Mayıs 2017, Salı
  • Son Soru Sorma Tarihi                               : 14 Haziran 2017, Çarşamba
  • Soruların Yanıtlarının İlanı                           : 16 Haziran 2017, Cuma
  • Yer Görme için Son Tarih                           : 22 Temmuz 2017, Cumartesi
  • Proje Teslim Tarihi                                      : 14 Ağustos 2017, Pazartesi, 17:00
  • Kargo ile Teslim Alım için Son Gün            : 17 Ağustos 2017, Perşembe
  • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi        : 19 Ağustos 2017, Cumartesi
  • Kolokyum ve Ödül Töreni                           : 9 Eylül 2017 Cumartesi  

Jüri Üyeleri

Danışman Jüri Üyeleri
• Ahmet ÇINAR, Bitlis Valisi
• A. Mümtaz ÇOBAN, Ahlat Belediye Başkanı
• Devrim ÇİMEN, Mimar
• Ali Uzay PEKER, Sanat ve Mimarlık Tarihçisi
• Ömer YILMAZ, Mimar
Asli Jüri Üyeleri
• Ömer Selçuk BAZ, Mimar
• Özgür BİNGÖL, Mimar
• Lale ÖZGENEL, Mimar
• Zekeriya URFAN, İnşaat mühendisi
• Özcan UYGUR, Mimar (Jüri Başkanı)
Yedek Jüri Üyeleri
• Emre ŞAVURAL, Mimar
• Arbil ÖTKÜNÇ, Mimar
• Kerem ORUK, İnşaat mühendisi
Raportörler
• Ulaş ÇARDAK, İnşaat mühendisi, Ahlat Belediyesi
• Okan GÜVENER, Mimar, Bitlis İl Özel İdaresi
• Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı
Raportör Yardımcıları
• Burak GÜLMEZ, Arkeolog, Bitlis İl Özel İdaresi
• Enes KAPLAN, Bilgisayar teknikeri, Bitlis İl Özel İdaresi

Ödüller
• 1. Ödül:                  50.000 TL
• 2. Ödül:                  35.000 TL
• 3. Ödül:                  25.000 TL
• 1. Mansiyon           20.000 TL
• 2. Mansiyon           20.000 TL
• 3. Mansiyon           20.000 TL
• 4. Mansiyon           20.000 TL
• 5. Mansiyon           20.000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini
Şartname ve ekleri www.bitlisozelidare.gov.tr adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi    :   Bitlis Valiliği, TC Ziraat Bankası Bitlis Şubesi
IBAN                           : TR 620001000093137963945002

Yer Görme
Yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görme şekli şartnamede tanımlıdır.

İdarenin İletişim Bilgileri
Yarışmayı Açan Kurum            : Bitlis Valiliği İl Özel İdaresi
Adres                                        : Beşminare Mah. 1313. So. No: 13-I 13000- Bitlis
                                                  Merkez / Bitlis
Telefon                                     :  +90 434 228 76 10
E-posta                                     : ahlatgenclikkampi@bitlisozelidare.gov.tr
Web adresi                               : www.bitlisozelidare.gov.tr

Okunma Sayisi : 142511
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967
Son Güncelleme : 19.07.2018 - 19:13:31
Şu an 38 kişi online | Hukuki Şartlar ve Gizlilik Hakları