TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerine her türlü duyuruyu yapmak, yapılan çalışmaları ve haberleri aktarmak amacıyla haftalık Elektronik Bülten yayınlamaya karar vermiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen E-Bültenimizde Şubemizden, diğer Şubelerden, Genel Merkezden, Temsilciliklerimizden haberle birlikte, Ankara’daki kültür ve sanat etkinliklerini duyurmaya çalışacağız. Bugün tarafınıza ulaşan ilk E-Bültenimizin değerlendirmesini sizlere bırakıyoruz. Bültenimiz hiç şüphesiz sizlerden gelen değerlendirmelerle birlikte evrilecektir. Değerlendirmelerinizi info@mimarlarodasiankara.org adresine iletmenizle birlikte E-bültenimiz son halini alacaktır.

Yönetim Kurulu Toplantıları

39. Dönem Yönetim Kurulu Toplantıları her Pazartesi 19:00 saatinde tüm üyelerimizin katılımına açık olarak gerçekleşmektedir.

 

 


Genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı

 18 Mart 2006 Cumartesi günü Afyon’da genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu toplantısı düzenlenmiştir. Genişletilmiş MYK toplantısında Genel Kurul Hazırlıkları, Yeni Şube önerileri, Türkiye Mimarlık Politikası taslağı, Mimarlık Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı, Öğrenci Üye Yönetmeliği Taslağı, Ulusal Mimarlık Ödülleri Yönetmeliği değişiklik taslağı, Mimarlıkta Akreditasyon Kurulu Yönetmeliği taslağı, Mali İşler Yönetmeliği değişikliği gündem maddeleri görüşülmüştür. www.mimarlarodasiankara.org


E-Oda 7 Gün 24 Saat Hizmetinizde

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin üzerinde çalışmakta olduğu Sayısal Sistem Dönüştürme Projesi (Elektronik Oda) sonuçlanmıştır. Proje “ Ankara Şubesi Kablosuz Yerel Ağı”, “Ankara Şubesi Cihazlarının Güçlendirilmesi ve Rotasyonu”, “Ankara Şubesi Araştırma Gelişme Merkezi”, “Ankara Şubesi ve Örgütlenme Ağı”, “Ankara Şubesi Serbest Mimarlık Ağı”, “24/7 Mimarlar Odası” gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Projenin kullanımına başlanmadan önce http://www.mimarlarodasiankara.org/mimag ve http://www.mimarlarodasiankara.org/eburo adreslerinden test yayınlarına başlamıştır. Yukarıda verilen adreslerden projenin incelenmesi ve üye görüşlerinin Şubeye iletilmesi ile son düzenlemeler de gerçekleştirilerek sistem kullanıma açılacaktır.


Yeni Sahne Yokolmayacak

Türkiye Ormancılar Derneğine ait, Devlet Tiyatrolarının kiracı olarak bulunduğu ve Yeni Sahne’nin yer aldığı binanın yıkım kararı pek çok kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleri tarafından endişeyle karşılanmıştı. 50 yıldır kentlilerin tiyatroyla buluşmasını sağlayan kültürel etkinliğin devam edebilmesi yönünde ANKARAM Platformu çeşitli çalışmalarda ve girişimlerde bulunmuştur. Bu yönde yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye Ormancılar Derneği’nin olumlu tutumları sonucunda Devlet Tiyatrolarının kent merkezindeki etkinliğinin devamlılığının sağlanması konusunda görüş birliğine varılmıştır. www.mimarlarodasiankara.org


Yapı Yaklaşık Birim Maliyeti

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 12 Mart 2006 çıkmıştır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2006 yılına ait yapı yaklaşık birim maliyeti uygulamasına 27 Mart 2006 Pazartesi günü başlayacaktır. Birim fiyatlarla ilgili detaylı bilgiyi http://www.mimarlarodasiankara.org/?id=1505 adresinden edinebilirsiniz.


Elazığ Temsilciğimiz Mülk Sahibi Oluyor

Elazığ Temsilciğimiz 2000 yılından bu yana harcamalarından tasarrufa giderek Oda işleyişini sağlıklı bir şekilde yürütecekleri taşınmaz mülk satın almayı planlamaktadır. Elazığ merkezinde Rızaiye mahallesinde yer alan taşınmaz mülkün satın alınabilmesi için Temsilciliğimiz 13 Mart 2006 tarihinde Şubemize başvurmuş, Şubemiz ise aynı gün düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısı ile taleplerinin uygunluğuna karar vermiştir. Genel Merkez’in 18 Mart 2006 tarihinde düzenlediği Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ile mülk alımı kesinleşmiştir.


39. Dönem Çalışma Prensiplerinin oluşturulması için Yönetim Kurulunun yaptığı toplantılar sonucunda Şube Çalışmalarının, temel üç birim üzerinden yürütülmesi gereği kararlaştırıldı. Oluşturulan bu üç birim Yayın, Örgütlenme ve Mesleki Denetim Birimleri olarak belirlendi.

Yayın Birimi

Yayın Biriminin toplantı kararlarına www.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşabilirsiniz. Yayın Birimi Üyeleri:
Emel Akın, Kadri Atabaş, Bülent Batuman, Nuray Bayraktar, Serpil Özaloğlu, Nimet Özgönül, Ebabekir Özmert, Mehmet Saner, Zuhal Saydar.

Mesleki Denetim Uygulaması Birimi

Mesleki Denetim Birimi Üyeleri:
Vedat Ağca, Hazeli Akgöl, Seçkin Sezer Baydar, Hilmi Bayramoğlu, Fatma Cebeci, Haluk Kara, Nuri Kurtuluş Konur, Ahmet Faik Şenel.

Estetik Kurullar Şube Gündeminde

Bilindiği üzere Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2005 tarih ve 1303 sayılı kararı ile Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu Çalışma esas ve usullerine dair önerge kabul edilmiştir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu çevre kalitesinin gelişimine yönelik bu mekanizmayı benimseyerek, bu kurulda yer alacak üyelerinin isimlerini Büyükşehir’e bildirmiştir. Ancak bir süredir üyelerden Estetik Kurul çalışma prensipleri üzerine şikayetler Mimarlar Odası Ankara Şubesi gündeminde önemle yer almıştır. Bu sebeple Estetik Kurul’un görev tanımlamasının yapılması, çalışma prensiplerinin belirlenmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirecek bir Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubunun gerçekleştireceği çalışmaların sonuçları Üye Danışma Kurulu’nda görüşüldükten sonra Büyükşehir Belediyesine iletilecektir.


Meslek Yılına Saygı Töreni

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından 2003 yılından bu yana mesleğinde 30-40-50 ve 60 yılını tamamlamış üyelerimiz için düzenlenen “Meslek Yılına Saygı” töreni bu yıl 8 Nisan 2006 cumartesi günü 18.30-23.00 saatleri arasında Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Farabi salonunda gerçekleştirilecektir.
Meslekte 50 ve 60 yıllarını dolduran üyelerimizin meslekle geçen bir ömrün kısa film gösterisi ve üyelerimize ait fotoğraf ve çalışmalardan oluşan sergi paftaları tören günü mimarlık ortamı ile paylaşılacaktır. Etkinlikle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.


Ankara’da Kültür Sanat

20-27 Mart 2006 tarihleri arasındaki Ankara’da Kültür Sanat Etkinliklerine www.mimarlarodasiankara.org adresinden //Etkinlikler//Ankara’da Kültür Sanat linkleri ile ulaşabilirsiniz.

Martfestodtu 28 Mart 2006’ya kadar devam ediyor.
ODTÜ’nün kuruluşunun 50. yılı kapsamında gerçekleştirilen Martfestodtü programında bu hafta 24 Mart 2006 Cuma günü saat 20:00’de ODTÜ KKM Kemal Kurdaş Salonunda gerçekleşecek olan Gülden Gökşen-Güldencaz adlı caz konseri yer alıyor. Programın detaylarına http://www.ccc.metu.edu.tr/Etkinlik.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

Küba ve Latin Amerika Halklarıyla Dayanışma Haftası kapsamında 20-26 Mart 2006 tarihleri arasında etkinlikler gerçekleştirilecektir. Programın detaylarına www.kubadostluk.org/images/stories/hafta06/hafta_06_program.jpg adresinden ulaşabilirsiniz.


Yapılı Çevre ve Bilgi Teknolojileri Konferansı CIB PGRC 2006
1. Uluslararası CIB ODTÜ Yüksek Lisans Konferansı Kitabı

Yapılı Çevre ve Bilgi Teknolojileri çerçevesindeki deneyimlerin, araştırmaların, yeniliklerin ve bilgi birikimlerinin tartışmaya açıldığı 16 – 18 Mart tarihleri arasında gerçekleşen konferansın bildirilerinden oluşan kitabı yayımlandı. Editörlüğünü Simge Andolsun, Arzu Temizsoy ve Meltem Uçar’ın birlikte yaptığı kitap Orta Doğu Teknik Üniversitesi, CIB (INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING AND CONSTRUCTION) ve Mimarlar Odası Ankara Şubesinin katkılarıyla yayınlanmıştır.
Yapılı Çevre ve Bilgi Teknolojileri Konferansının amaçları, Yapılı Çevre ve Bilgi Teknolojileri konusunda ihtisaslaşan CIB yüksek lisans öğrencilerinin ve araştırmacılarının tartışacağı ve bilgi paylaşımında bulunabileceği uluslararası bir platform yaratmak, diğer CIB öğrenci birlikleriyle iletişimin kurulması ve bu iletişim ağından faydalanma sağlamak, uluslararası araştırma birliklerinin kurulmasını desteklemek ve diğer CIB öğrenci bölükleri ve araştırma gruplarıyla iletişime geçmek, konu üzerinde en yeni gelişmeleri takip etmek ve geleceğe yönelik varsayımlarda bulunarak projeler geliştirmek, tartışma ve uygulamanın önünü açmak olarak sıralanabilir.


Bosch'tan Oyuncak Tasarım Yarışması

Bosch Elektrikli El Aletleri, tasarım alanındaki yaratıcı beyinleri keşfetmek ve genç tasarımcıların mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacı ile "İçindeki Çocuğu Uyandır" oyuncak tasarım yarışmasının ikincisini düzenliyor. Üniversitelerin mimarlık, güzel sanatlar ve endüstriyel tasarım fakültelerinin tüm öğrencilerine açık olan yarışma 1 Mart- 1 Haziran 2006 tarihleri arasında başvurulara açık olacak ve sonuçları 13 Haziranda açıklanacak. Detaylı bilgi için www.etmk.org


mimed 2006
Mimarlık Eğitimi Derneği Öğrenci Ödülleri

Mimarlık Eğitimi Derneği, Türkiye ve KKTC’deki mimarlık bölümü öğrencilerinin katılabileceği öğrenci ödüllerinin beşincisini düzenlemektedir. MimED Mimarlık Öğrencileri Ödüllerine “2004-2005 bahar” ve “2005-2006 güz” yarıyıllarında yapılmış projelerle başvurulabilir. MimED Öğrenci Ödülleri dört kategoride verilecektir.
Birinci Yıl Mimarlık Öğrencileri Ödülü
İkinci Yıl Mimarlık Öğrencileri Ödülü
Üçüncü Yıl Mimarlık Öğrencileri Ödülü
Dördüncü Yıl Mimarlık Öğrencileri Ödülü
Projelerin Teslimi: 19 Nisan 2006 İTÜ Taşkışla I 102 nolu salon 10.00-17.00
Proje Sergisi: 24 Nisan – 26 Mayıs 2006 İTÜ Taşkışla I 102 nolu salon


Yaşasın Kentler 2 – Kent için Fikirler “Demokratik Bir Kente Doğru …”

Teslim ve Kayıt Tarihi: 19 - 27 Nisan 2006 (16:00GMT)
Yarışma sonuçlarının internet sitesinde açıklanması : Haziran 2006
Kent üzerine pek çok farklı çalışma ve tartışma alanlarının yaratılabileceğinin bilinciyle şekillenen Yaşasın Kentler Yarışması ile sağlanan diyalogu devam ettirebilmek için bu sene 2.si açılan yarışmanın temaları demokratik kentler yaratmak için bir duyarlılık sağlamayı hedefliyor. İlk yarışmada belirlenen dört senaryoya; tarihi şehirler, banliyö kentleri, ürkütücü habitat – çevre ve kent çeperleri, eklenen yeni önermelerle kentlerimizi dönüştürmek için zengin bir düşünce zemini oluşturulacak. Bu senenin temaları ise kentlerimizi cazip, çekici ve devingen kılmak…
Yarışmaya kayıt ve proje teslimi aynı anda gerçekleşecektir. Katılımcılar yarışmanın internet adresinden (www.celebcities2.org) dolduracakları elektronik form ile projelerini internet üzerinden göndereceklerdir.
UIA Yarışma Sekretaryası, info@celebcities2.org, www.celebcities2.or