Proje Takvimi

BİNA KİMLİKLERİ ve ENVANTERİ PROJESİ

Bina Kimlikleri projesi Nisan 2003’te, mimarlık kültürünün belgelenmesi ve kent hafızası oluşturulabilmesi amacıyla; içerik, kapsam ve programının tanımlanması ile oluşturuldu. Bu çerçeve doğrultusunda öngörülen çalışma programının zaman içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflendi. Öncelikli olarak; Ankara’da cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar kent yaşamında önemli yeri olan yapıların kimlik kartlarının hazırlanması çalışması ele alındı. Her yapı için ulaşılabilen tüm belgelerin ışığında hazırlanan kimliklerden; yapının tarihi ve mimarı ile ilgili bilgiler; planları, mimari özellikleri, zaman içinde geçirmiş olduğu dönüşümler; yapının bütününe ve detaylarına ait eski ve güncel fotoğrafların bulunduğu sergi paftaları hazırlandı.

6-13 Ekim 2003 Mimarlık Haftası kapsamında “Bina Kimlikleri: Ankara, Cumhuriyetin İlk 10 Yılı” sergisi hazırlanarak; yaya bölgelerinde ve kentlilerin yoğun olarak kullandığı alışveriş merkezlerinde sergilendi.

Serginin yurtiçinde sergilenmesine yönelik taleplerin yanısıra, yurtdışı programının oluşmaya başlaması nedeniyle; Nisan 2004’te “Bina Kimlikleri: Ankara, Cumhuriyetin İlk 10 Yılı” sergisi İngilizce olarak hazırlanıp basıldı. Serginin İngilizce-Türkçe broşürü de hazırlandı ve basıldı. Bu hazırlıklar ile “Bina Kimlikleri: Ankara, Cumhuriyetin İlk 10 Yılı” sergisi 3-4 Nisan 2004’te Balkan Mimarlar Konferansı kapsamında Sofya-Bulgaristan’da; 5-19 Mayıs 2004’te ise Avrupa Haftası kapsamında Hagen-Almanya’da açıldı.

Bu gelişmelere paralel olarak çalışmalar sürdürüldü ve “Bina Kimlikleri: Ankara, Cumhuriyetin 25 Yılı” sergisi 4-11 Ekim 2004 Mimarlık Haftası kapsamında tamamlanarak kamuoyunun bilgisine sunuldu. “Bina Kimlikleri: Ankara, Cumhuriyetin 25 Yılı” sergisi broşürü hazırlandı ve basıldı.

Yeni Mimar gazetesinde, Çoluk Çocuk ve DecoAnkara dergilerinde Bina Kimlikleri projesinin tanıtımları yer aldı. 10-11 Kasım 2004’te DOCOMOMO_tr tarafından düzenlenen “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” Poster Konferansı’nda ve Mimarlar Derneği 1927’deki söyleşi programlarının içinde Bina Kimlikleri Projesinin sunuşu yapıldı. Yapı Endüstri Merkezi salonunda sergi açıldı.

UIA 2005 İstanbul- 22. Uluslararası Mimarlık Kongresi’nde “Bina Kimlikleri: Ankara, Cumhuriyet Dönemi” projesinin kamuoyuna sunulması hedefiyle yapılan başvurular sonucunda; kongrede Bina Kimlikleri projesi poster sunuşu ve kapalı mekan sergisi olarak yer aldı. Böylece dünyanın pek çok ülkesinden yaklaşık 7.000 mimarın katıldığı bu büyük organizasyon içinde Ankara ve Ankara mimarlığının tanıtımı da yapılmış oldu.

Bina Kimlikleri projesinin UIA 2005 İstanbul Kongresi’ne katılımında, sergi ve poster sunuşunun ardından; 8 Eylül 2005 tarihinde Nord Westfalen Mimarlar Odası ile ortaklaşa Almanya’nın Düsseldorf kenti’nde “Modernliğin Atılımı: Ankara 1923-48” teması altında sergilenmiştir. Sergi Avrupa Birliği sürecinde yeni bir Cumhuriyet’in; yeni Başkent’inin oluşumundaki mimarlık süreçleri hakkında arşiv oluşturmaktadır.

3-10 Ekim 2005 tarihleri arasında yapılan Mimarlık Haftası 2005 kapsamında, Mamak Mutlu Mahallesi Pazar Yeri’nde, Altındağ Hüseyin Gazi Kültür Merkezi’nde, Kakınma Bankası Sergi Salonu’nda, Armada Alışveriş Merkezi’nde sergilendi.

Binalara dair elde edilen tüm bilgi birikiminin yansıtılacağı bir “Ankara Tarihi Kent Merkezi Mimarlık Rehberi” hazırlanmasında proje ortaklığını kabul eden Altındağ Belediye Başkanlığı ile imzalananan protokol ile Ankara Tarihi Kent Merkezi Mimarlık Rehberi” hazırlandı ve basıldı.

Proje çalışmaları şu anda da devam etmekte olup tüm derlenen envanter bilgilerini içeren etkileşimli web sitesi çalışmaları devam etmektedir.

 

Projenin Gerçekleşen Takvimi

16.03.2013
Bina Kimlikleri Söyleşileri: İsmet Paşa Kız Enstitüsü (Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi) 

31.05.2012
Bina Kimlikleri Söyleşileri: Cebeci Ortaokulu 

19.01.2012
Bina Kimlikleri Söyleşileri: Vakıf Apartmanı

29.12.2011
Bina Kimlikleri Söyleşileri: Valikonağı

24.02.2011
Bina Kimlikleri Söyleşileri: 96’lar Apartmanı

08.12.2010
Bina Kimlikleri Söyleşileri: Cinnah 19

30.09.2010
Bina Kimlikleri Söyleşileri: Saraçoğlu Mahallesi 

24.12.2009
Bina Kimlikleri Söyleşileri: Sergievi

10.11.2009
Bina Kimlikleri Söyleşileri: Anıtkabir

29.05.2009
Bina Kimlikleri Söyleşileri: Türk Ocağı Binası

30.04.2009
Bina Kimlikleri Söyleşileri: Dil Tarih Coğrafya Fakültesi söyleşisi

19.03.2009
Bina Kimlikleri Söyleşileri: Ankara Gar Kompleksi

08.09.2005
Almanya Düsseldorf’ta “Modernliğin Atılımı: Ankara 1923–48” teması altında Bina Kimliklerinin sergilenmesi

04.02.2005
UIA 2005 İstanbul Kongresi’ne katılımda “Bina Kimlikleri: Ankara, Cumhuriyet Dönemi” sergisini açma isteğimizin Organizasyon Komitesine bildirilmesi.

01.02.2005
“DecoAnkara” Sayı 3’de proje tanıtımının yapılması.

24.01.2005
Projenin 1948-2004 dönemine ait bina listelerinin Seçici Kurul’a iletilmesi.

18.01.2005
UIA 2005 İstanbul Kongresi’ne katılımda “Bina Kimlikleri: Ankara, Cumhuriyet Dönemi” projesinin bildiri sunuşu için başvurumuzun Poster Sunuşu olarak kabul edilmesi.

06.01.2005
Projenin 1948-2004 dönemine ait çalışmalara başlanması.

01.01.2005
“Çoluk Çocuk” Sayı 46’da proje tanıtımının yapılması.

08.12.2004
Mimarlar Derneği 1927’de ‘Cumhuriyetin İlk 10 Yılı’ sergisinin açılması ve proje üzerine söyleşi.

01.12.2004
UIA 2005 İstanbul Kongresi’ne katılımda “Bina Kimlikleri: Ankara, Cumhuriyet Dönemi” projesinin bildiri sunuşu için başvuruda bulunulması.

10/11.11.2004
Docomomo_tr tarafından düzenlenen “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” Poster Konferansı’na Bina Kimlikleri Projesinin katılımı.

08/27.11.2004
Yapı Endüstri Merkezi’nde -  İstanbul- ‘Cumhuriyetin İlk 10 Yılı’ sergisinin açılması.

04/11.10.2004
“Ankara, Cumhuriyetin İlk 25 Yılı, 4-11 Ekim 2004 Mimarlık Haftası, Karum-Ankara, sergisi

01.10.2004
‘Cumhuriyetin 25 Yılı’ sergisinin ve sergi broşürünün hazırlanması.

11.06.2004
‘Sizin Radyonuz’da projenin tanıtımının yapılması.

29.05.2004
Projenin 1933-1950 dönemine ait çalışmalara başlanması.

05/19.05.2004
Avrupa Haftası kapsamında, Hagen-Almanya’da ‘Cumhuriyetin İlk 10 Yılı’ sergisinin açılması.

13.05.2004
‘Sabah Gazetesi’nde Proje Tanıtımının Yapılması

15.04.2004
‘Cumhuriyetin İlk 10 Yılı’ İngilizce-Türkçe sergi broşürü hazırlanması.

03/04.04.2004
Balkan Mimarlar Konferansı, Sofya-Bulgaristan’da ‘Cumhuriyetin İlk 10 Yılı’ sergisinin açılması. 

15.03.2004
‘Cumhuriyetin İlk 10 Yılı’ sergi paftalarının İngilizcelerinin hazırlanması.

07.02.2004
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Genel Kurulu’nda (DSİ Salonu) serginin açılması.

01.01.2004
Proje verilerinin Mimarlar Odası Ankara Şubesi ajandasında aylık ayırıcı sayfalar olarak kullanılması.

01.11.2003
‘TRT Tatil Gündemi’ radyo programında projenin tanıtımının yapılması.

21.10.2003
Karabük’te Cumhuriyetin 80. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında sergilenmesi.

06/13.10.2003
Mimarlık Haftası kapsamında Ankara’da; Karum, Armada alışveriş merkezlerinde ve Konur Sokak’da ‘Cumhuriyetin İlk 10 Yılı’ sergisinin kamuoyuna sunulması.

04/11.10.2004
Mimarlık Haftası kapsamında Ankara’da; Karum, Armada ve Migros alışveriş merkezlerinde ‘Cumhuriyetin 25 Yılı’ sergisinin açılması. 

01.09.2003
6-13 Ekim 2003 Mimarlık Haftası kapsamında ‘Cumhuriyetin İlk 10 Yılı’ sergisinin hazırlanması. Projenin tanım, kapsam ve amacının oluşturulmasıyla dosyasının oluşturulması.

28.04.2003
Şube Yönetim Kurulu toplantısında projenin tartışılması sonucunda projenin ilk tanımının oluşturulması.