Söyleşiler

BİNA KİMLİKLERİ SÖYLEŞİLERİ

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin 2003 yılından bu yana sürdürdüğü Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi modern mimari mirasın envanterinin çıkartılması, bu alana dair bilgi birikiminin oluşturulması ve kamuoyu ile paylaşılması konusunu amaçlayan bir projedir.

Proje kapsamında yer alan yapılara dair bilgi envanterinin genişletilmesi ve geniş kesimlerle paylaşılması amacıyla farklı etkinlik ve çalışma alanları oluşturuldu. Proje kapsamında yer alan yapıların her birinin dönemsel, kültürel, toplumsal, mimari ve kentsel özellikleri ile değerlendirildiği Bina Kimlikleri Söyleşileri gerçekleştirildi. Proje kapsamında yer alan yapılara ilişkin bilgi birikiminin çoğaltılması amacıyla düzenlenen söyleşiler yapıların kullanıcılarını, mimarlarını ve yapıya ilişkin çalışma yapan uzmanları bir araya getirerek mimarlık, kent kültürü ve gündelik yaşam ilişkisi üzerine önemli köprüler kurmaya devam etme amacındadır.

Bugüne kadar oniki yapı üzerine gerçekleştirilen söyleşilerin ilk beşi ( Ankara Gar Kompleksi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Türk Ocağı (Halkevi), Anıtkabir ve Sergievi) kitapçıklar halinde beşli set formatında yayına dönüştürülerek ele alınan yapılara ilişkin kapsamlı bilgiler ve yapılan değerlendirmeler derlenmiş oldu. Söyleşilerin devamı planlanmaktadır.