II. Vakıf Apartmanı

İkinci Büyük Millet Meclisi Binası

Ankara Palas

Emlâk ve Eytam Bankası

Halkevi

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü

Türkiye İş Bankası İdare Merkezi

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti

Büyük Otel (Hasan Fehmi Ataç Apartmanı)

Sait Bektimur Evi

Etnografya Müzesi

İnhisarlar (Tekel) Baş Müdürlüğü

Ziraat Bankası Merkezi İdare Binası

Orduevi

İsmetpaşa Kız Enstitüsü

Divan-ı Muhasebat

Cumhurbaşkanlığı Köşkü

Merkez Bankası

T.B.M.M.

Anıtkabir

Ankara Belediyesi

Saraçoğlu Mahallesi

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Adliye Vekaleti (Adalet Bakanlığı)

Cebeci Ortaokulu

Sümerbank

İnhisarlar Umum Müdürlüğü

Baraj Gazinosu

Gar Gazinosu

Gar Binası

Belediyeler (İller) Bankası

Su Süzgeci (Filtre İstasyonu)

İlk Etibank

Temyiz Mahkemesi

Orman Çiftliği Jandarma Karakolu

Sergievi

96 lar Apartmanı

Büyük Ankara Oteli

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Emek İşhanı

Orta Doğu Teknik Üniversiteleri

Türk Dil Kurumu

TSK Kız Öğrenci Yurdu

Türk Tarih Kurumu

Ulus İşhanı

Vali Konağı