GENEL KURULA GİDERKEN 41. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI ŞUBE ÇALIŞMALARI MALİ RAPOR KATKI KOYANLAR

Kurslar

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 41. Dönem Kültür MBÇK etkinlikleri kapsamında ücretsiz dil kursları ve kişisel gelişim kursları açıldı. Üyelerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen kurslar Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin ortak protokolü ile gerçekleştirildi. Dil kursları ve kişisel gelişim kursları gerekli sınıf düzenlemeleri yapılarak 4 Ekim 2010 tarihinde ilk seviyeden başladı.  Kurslar ilk seviye, orta seviye ve ileri seviye olmak üzere üç farklı kademede devam ettirildi. Düzenlenen kurslar arasında İngilizce, Rusça, Fransızca, İspanyolca, Fotoğrafçılık, Grafik Animasyon, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım, Diksiyon sınıfları açıldı. Mesleki ve kişisel gelişime katkı sağlamak amacıyla açılan sınıflara üyelerin ve personelin katılımı sağlandı. Kursların sonunda katılımcılar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını aldı.

  

1. Dönem ilk seviye kurslarında: İngilizce 1. gruba 13 kişi, İngilizce 2. gruba 13 kişi, Diksiyon 1. gruba 19 kişi, İspanyolca 1.gruba 29 kişi, İspanyolca 2. gruba 20 kişi, Fransızca 1. gruba 14 kişi, Rusça 1. gruba 15 kişi, Fotoğrafçılık 1.gruba 29 kişi, Grafik Animasyon 1.gruba 13 kişi, Grafik Animasyon 2. gruba,13 kişinin katılımı sağlandı.

4 Ekim 2010 tarihinde ilk seviye olarak başlayan kurslar, orta seviye olarak devam ettirildi ve üyelerin talepleri doğrultusunda talep edilen dil kursları ve kişisel gelişim kursları ilk seviyeden başlamak üzere tekrar açıldı. 

2. Dönem Orta seviye ve ilk seviye kursları: : İngilizce ilk seviye 1. gruba 11 kişi,  İngilizce Orta Seviye 1. gruba 11 kişi, İngilizce Orta Seviye 2.gruba 11 kişi, Diksiyon 1. gruba 24 kişi, İspanyolca ilk seviye 1. gruba 15 kişi, İspanyolca ilk seviye 2.gruba 11 kişi İspanyolca Orta Seviye 1. gruba 22 kişi, İspanyolca Orta Seviye 2. gruba 11 kişi, İspanyolca İleri Seviye 1. gruba 14 kişi, Fotoğrafçılık 1.gruba 30 kişi, Grafik Animasyon 1.gruba 13 kişi, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Orta Seviye 1. gruba 12 kişi katılım sağladı.

14 Ekim.2011 tarihinde başlatılan 3. dönem kişisel gelişim ve dil kursları halen devam etmektedir.

3. Dönem İlk Seviye kursları: İngilizce ilk Seviye 1. gruba 16 kişi, Rusça ilk seviye 1. gruba 18 kişi,  Grafik Animasyon 1.gruba 13 kişi, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Orta Seviye 1. gruba 13 kişi Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Orta Seviye  2. gruba 12 kişi katılım sağlamaktadır.

1. Dönem ve 2. Dönem kurslarına katılım sağlayan üyelerin sertifikaları sertifika töreni düzenlenerek verildi. 1. dönem kurslarının tamamlanmasında 122, 2. dönem kurslarının tamamlanmasıyla 82 sertifika olmak üzere, toplamda 204 Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Dil Kursları ve Kişisel Gelişim Kursları sertifikaları verildi.
Adres : Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir / Ankara • E-posta : info@mimarlarodasiankara.org
Telefon : 0 312 4178665 • Faks : 0 312 4171804 • GSM Santral : 0 533 4777967